Rendkívüli felmondás szabályszerűen aláírt és szkennelt változatának e-mailen történő közlése

Kérdés: Jogszerűnek tekinthető-e, ha a rendkívüli felmondást a munkáltató írásba foglalta, a munkáltatói jogkör gyakorlója szabályszerűen aláírta, és utána a céges e-mail-címen közölték (vele párhuzamosan tértivevényes postai küldeményként lakcímre megküldve is) a dokumentumot? A munkáltatói jogkört gyakorló felhívta a munkavállalót, hogy nézze meg az e-mail-fiókját, és igazolja vissza, hogy megkapta a dokumentumot. A munkavállaló ezt meg is tette, utóbb mégis bírósághoz fordult.
Részlet a válaszából: […] ...hasonló ügyben (ott a közlés MSN-program használatával történt) a Kúria kimondta, hogy amennyiben a munkáltató a rendkívüli felmondást írásba foglalta, és a cégszerű aláírással ellátott dokumentumot beszkennelték, majd JPG-formátumban elküldték a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.
Kapcsolódó címkék: