Önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó közérdekű kötelezettségvállalás


Önkormányzatunk szerződést kíván kötni egy társasággal, amely megújuló energiaforrást hasznosító fotovoltaikus kiserőművet létesít a település külterületén, több helyrajzi számot érintően, melyek magántulajdonban vannak. A beruházás érint még két utat, melyből az egyik önkormányzati tulajdonban van, amit ki kell szélesíteni és fel kell újítani. A szélesítés érint szomszédos földrészletet is, amely magántulajdonban van. A beruházás megvalósítása előfeltételeinek teljesítése érdekében a társaság vállalja, hogy az önkormányzat részére a földrészlet - telekalakítással vegyes - adásvétel útján történő megszerzéséhez szükséges forrást, azaz a vételárat (ügyvédi letétbe helyezéssel [teljesítési letét], vagy közvetlenül a tulajdonosnak történő teljesítéssel) és a járulékos költségek (jogi szolgáltatás, értékbecslés stb. díja, eljárási díjak, illetékek) fedezetét köz-érdekű kötelezettségvállalásként biztosítja. Az önkormányzat az utat a beruházás megvalósítása után térítésmentesen átveszi. Az önkormányzat fogadhat-e közérdekű kötelezettségvállalásként ilyen összeget, illetve mi a könyvelése ennek?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. augusztus 9-én (327. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5807

[…] összegét közvetlenül a magánszemély részére vagy ügyvédi letéttel teljesíti az önkormányzat javára. Ha nem közvetlenül az önkormányzatnak utal a társaság, akkor az önkormányzatnál az ügylet beszámítással rendeződik.A társaság által fizetett közérdekű kötelezettségvállalást a társasággal kötött szerződés szerint a B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, illetve a B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a rovaton kell elszámolni. Az önkormányzat a nevére szóló számlák és az adásvételi szerződés alapján elszámolja a kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalást. Amikor a társaság pénzügyileg […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.