Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17 találat a megadott adatszolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Nyugdíjasklub nevére szóló számla

Kérdés: A 2020. július 1-jével hatályba lépő számlázási szabályok szerint számlára kiállítás és befogadás során a szervezet adószámát be kell írni. Az önkormányzatok anyagi lehetőségeik függvényében támogatják a helyi civil szervezeteket. 2020. július 1-je előtt lehetőség volt olyan civil szervezet támogatására is, amelyek bírósági bejegyzéssel nem rendelkeztek, azaz nem bejegyzett szervezetek voltak, pl. idősek klubja, kézművescsoport stb., hiszen a kapott támogatásra vonatkozóan a nevükre kiállított bizonylattal számoltak el. 2020. július 1-je után erre nincs lehetőség - véleményem szerint -, ugyanis a támogatott szervezet csak akkor tud elszámolni, ha adószámmal rendelkezik, és a nevére számlát tudnak kiállítani. Szerintünk emiatt szükséges az államháztartási források átadásának és átvételének helyi szabályait is átalakítani. Az említett szervezetek csak egy ún. "befogadó szervezet" útján fognak tudni támogatásban részesülni a jövőben. Kérném szíves segítségüket, iránymutatásukat a fentiekről az önkormányzatok szabályszerű vagyongazdálkodása érdekében.
Részlet a válaszból: […]kézművescsoport a kérdés szerint nem bejegyzett szervezetek, gazdasági tevékenységet nem végeznek, ezért adószámmal nem kell rendelkezniük. Ez azonban nem akadálya annak, hogy számlát kérjenek, hiszen az adószámmal nem rendelkező magánszemélyek is kérhetnek saját nevükre szóló számlát. A magánszemélyek nevére szóló számlákról 2021-től kell adatszolgáltatást teljesíteni a számlakiállítóknak. Azokat a szervezeteket, amelyeknek nem kell adószámmal rendelkezni, a magánszemélyekhez hasonlóan kell kezelni.Az, hogy a vevő a vásárlás során milyen minőségében jár el, a vevő nyilatkozata alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5328

2. találat: Adatszolgáltatási kötelezettség fordított adós számlákról

Kérdés: 2020. július 1-jétől megváltoztak az online számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok. Ha jól tudjuk, 2020. június 30-ig nem kellett adatot szolgáltatni a belföldi fordított adózás alá tartozó ügyletekről. Az Áfa-tv. szövege alapján úgy tűnik, hogy 2020. július 1-jétől a fordított adós ügyletekről is adatot kell szolgáltatnia a számla kibocsátójának. Valóban így van? A számla befogadójának kell-e adatot szolgáltatnia?
Részlet a válaszból: […]keltéről.2020. július 1-jétől a számla kibocsátójára vonatkozóan a következők szerint rendelkezik az Áfa-tv. 10. számú mellékletének 1. pontja:1. Az adóalany köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítéséről - ide nem értve a 89. § szerinti termékértékesítést -, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról.Látható, hogy 2020. június 30-ig az Áfa-tv. előírta, hogy a 100 000 forintot elérő vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmazó számlákról kell adatot szolgáltatni. 2020. július 1-jétől hatályos szabály azonban már nem tartalmaz olyan kitételt, mely szerint csak az áthárított adót tartalmazó számlákról kell adatot szolgáltatni. Ebből következően azokban az esetekben is adatszolgáltatásra köteles az adóalany, ha a belföldi fordított adózás (Áfa-tv. 142. §) szabályai szerinti ügyletről bocsát ki bizonylatot, amelyben az Áfa-tv. szabályai szerint nem háríthat át áfát.A számlabefogadó adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat a 10. számú melléklet 9. pontja tárgyalja az alábbiak szerint:9. Az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:a) a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany - ideértve az eva hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - adószámának, csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről,b) a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított adó összegéről, a számla sorszámáról, valamintc) a számlában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5305

3. találat: Promóciós tárgyak értékesítése

Kérdés: Intézményünk önálló költségvetési szerv (könyvtár), a jövőben szeretne promóciós tárgyakat értékesíteni (emblémázott pólók, könyvjelzők, táska). Előző számaikban olvastam az alábbi "lehetőséget": "A kiadványok, tájékoztató füzetek, hűtőmágnesek értékesítése lehet akár alaptevékenység is, ha annak célja nem a haszonszerzés, hanem a szakmai alapfeladatok ellátásának elősegítése, így például PR-, marketing-, ismeretterjesztő jellegű tevékenység". A miáltalunk forgalmazni kívánt termékek is beleférnének-e ebbe a kategóriába?
Részlet a válaszból: […]meghatározottak szerint és mértékben végezhetnek vállalkozási tevékenységet, és olyan mértékben, hogy az alapfeladataik ellátását ne veszélyeztesse. Tehát elsősorban az alapító okiratot kell megvizsgálni, hogy egyáltalán végezhetnek-e vállalkozási tevékenységet, illetve azt, hogy az adott feladat mennyiben szolgálja intézményük alapító okiratban foglalt feladatai megvalósulásának elősegítését.A kiadványok, tájékoztató füzetek, az intézményt vagy annak tevékenységét népszerűsítő, megismertető reklám és promóciós anyagok terjesztése nem vállalkozási tevékenység, azért, mert jellemzően ezeket nem értékesíteni, hanem osztogatni szokták. Valóban jelent meg olyan állásfoglalás konkrétan múzeummal kapcsolatban, hogy ha a múzeumban őrzött tárgyakról készült kiadványt, vagy a múzeumban kiállított tárgyakról készült ajándéktárgyakat, vagy a tárlat témaköréhez kapcsolódó más tárgyakat értékesítenek, akkor - mivel kapcsolódik az alapfeladathoz - nem vállalkozási tevékenység. De ennél sokkal szigorúbb állásfoglalások is jelentek meg, amelyek már önmagában az ellenértékért történő bevételszerző tevékenységet vállalkozási tevékenységnek tekintik, függetlenül attól, hogy van-e nyereségtartalma.Az Önök esetében is azt szükséges vizsgálni, hogy az értékesítendő tárgyak mennyiben kapcsolhatók az alapfeladatokhoz. Várható-e az emblémázott pólók, könyvjelzők, táska értékesítése miatt nagyobb látogatottság, az intézmény ismertségének növelése vagy az olvasás népszerűsítése.Könyvtár esetében pl. a régi, feleslegessé vált könyvek értékesítése, hogy legyen hely az új könyveknek, az alapfeladat megvalósulását szolgálja.A kérdésben közölt információk alapján véleményünk szerint a tervezett értékesítés vállalkozási tevékenységnek fog minősülni, különös tekintettel arra, hogy direkt értékesítési célra vásárolt termékeket kívánnak értékesíteni, nem pedig meglévő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5288

4. találat: Kormányzati szektorba sorolt szervezetek adatszolgáltatása

Kérdés: A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknek az Ávr. 5. sz. mellékletének 3. és 24-25. pontjai szerinti adatszolgáltatást kinek, milyen formában kell teljesíteni? A jogszabály tartalmazza, hogy az államháztartásért felelős miniszternek kell megküldeni. Ez azt jelenti, hogy az elfogadott számviteli beszámolót a jogszabályban meghatározott egyéb kiegészítésekkel együtt a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyását követően tértivevényes levél formájában szükséges megküldeni a Pénzügyminisztérium részére?
Részlet a válaszból: […]rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség a Pénzügyminisztérium Költségvetési Összefoglaló Főosztályának Államháztartási Módszertani és Statisztikai Osztálya részére küldhető
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5272
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Online adatszolgáltatás

Kérdés: Kell-e adatot szolgáltatni 2020. július 1-je után az adómentes ingatlan-bérbeadásról kiállított számlákról?
Részlet a válaszból: […]1-jétől hatályos 10. sz. melléklete szerint az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama, és amely termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének az Art. távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályai szerint tesz eleget.Az Áfa-tv. 10. sz. mellékletének 2. pontja szerint a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával adóalany részére kibocsátott számla 169. § szerinti, számlával egy tekintet alá eső okirat 170. § szerinti adattartalmáról köteles adatot szolgáltatni az adóalany. Nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének nevére és címére.2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:- áfaalanyok,- belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és- erről számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot állítanak, bocsátanak ki.Az együttes feltétel azt jelenti, hogy mindegyik feltételnek teljesülnie kell. Tehát, ha az Áfa-tv.-ben biztosított lehetőséggel élve nem állítanak ki számlát az ingatlan-bérbeadásról, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5257

6. találat: Online adatszolgáltatás számlákról, nyugtákról

Kérdés: Intézményünknek üdülője van, amit saját és nem saját dolgozóknak, esetenként más intézményeknek, cégeknek is kiadunk. A forgalom kicsi, ezért nem vettünk pénztárgépet, hanem minden vendégnek számlát állítottunk ki, és eddig beadtuk a PTGSZLAH nyomtatványt azokban a hónapokban, amikor volt vendég. 2020. július 1-je után mi a teendőnk? Marad a PTGSZLAH adatszolgáltatás, vagy más adatszolgáltatást kell teljesítenünk?
Részlet a válaszból: […]vevőnek számlát adjanak, és az így kiállított számlákról havonta, a tárgyhót követő hónap 15-ig beadják a PTGSZLAH adatszolgáltatást. Nagyon fontos hangsúlyozni, a PTGSZLAH adatszolgáltatást az online pénztárgép helyett kiállított számlákról kell beküldeni, és kizárólag azokról a szolgáltatásokról, értékesítésekről, amelyek az említett NGM rendelet szerint online pénztárgép kötelezettség alá esnek.2020. július 1-jét követően a magyar adóalanynak adatot kell szolgáltatnia a kiállított számláiról, feltéve, hogy azt egy másik magyar adóalanynak címezte, és az adott ügylet belföldön teljesült. Amennyiben a számlakiállí-tási kötelezettséget online számlázóprogrammal teljesítik, akkor a program emberi beavatkozás nélkül teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget az adóhatóság felé. Ha kézi számlatömböt használnak, akkor a 2020. 06. 30-át követően, belföldi adóalany vevő részére kibocsátott számlákról a számla kibocsátását követő négy naptári napon belül kell adatot szolgáltatni. Az 500 ezer Ft-ot elérő vagy azt meghaladó áthárított adót tartalmazó kézi bizonylatokról a számla kibocsátását követő naptári nap végéig kell az adatszolgáltatást teljesíteni.A PTGSZLAH[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5256

7. találat: Napközi otthonos konyha nyugtája

Kérdés: Önkormányzat által alapított költségvetési szerv üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő napközi otthonos konyhát. Az intézmény alaptevékenység keretében ellátja a közétkeztetési feladatokat (bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés), valamint vállalkozási tevékenység keretében lehetőséget biztosít külső (idegen) vendégek étkeztetésére is, akár helyben fogyasztással, akár elvitelre. Az idegen étkezők tekintetében kötelező-e a pénztárgép használata? Ha igen, akkor kiváltható-e azzal, hogy minden vendég részére (akár kéri, akár nem) számlát állítunk ki?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatáson.A rendelet szerint online pénztárgépet az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási szolgáltatást nyújtók kötelesek tartani. A bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés az 56.29 egyéb étkeztetés ágazatba tartozik, tehát erre az üzletkörre nem vonatkozik az online pénztárgép-használati kötelezettség.Azok az üzletek, tevékenységet végzők, akik a rendelet szerint nem kötelezettek pénztárgép használatára, a magánszemély vevők részére, ha azok nem kérnek számlát, kézi nyugtát állíthatnak ki. Ha a vevő számlát kér, azt a PTGSZLAH adatszolgáltatáson nem kell jelenteni, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy 2020. július 1-jétől eltörölték a 100 000 forint áfatartalmú értékhatárt a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5229

8. találat: Az áfabevallás tájékoztató sorainak kitöltése

Kérdés: Alanyi adómentes adóalany által nyújtott szolgáltatás teljesítési helye harmadik országban (a Közösség területén kívül), például az USA-ban van. Az adóalanynak ebben az esetben, kizárólag a 91. sor kitöltése céljából be kell nyújtania az áfabevallást adatszolgáltatás céljából? Ugyanez a kérdés merül fel, ha a szolgáltatásnyújtás nem az Áfa-tv. 37. §-a alapján esik külföldre.
Részlet a válaszból: […]kötelezettséget keletkeztető ügylete, és adólevonásra nem jogosult, vagy adólevonásra jogosult ugyan, de ugyanezen adómegállapítási időszakban adólevonási jogot nem gyakorol, mentesül az adott adómegállapítási időszakra vonatkozóan az Art. szerinti bevallástételi kötelezettség alól.A 257. § (2) bekezdésének ba) pontja kimondja, hogy a bevallástételi kötelezettség alól mentesül az az adóalany, aki (amely) ilyen minőségében alanyi adómentességben részesül.A fentiek alapján, amennyiben az alanyi adómentes adózó által nyújtott szolgáltatás teljesítési helye harmadik országban, például az USA-ban van, az alanyi adómentes adóalanyt nem terheli adófizetési kötelezettség, e miatt a szolgáltatás miatt nem lesz önadózással megállapítandó fizetendő adója, és amennyiben nincs összesítőnyilatkozat-benyújtási kötelezettséget keletkeztető ügylete, továbbá ugyanezen adómegállapítási időszakban adólevonási jogot nem gyakorol, akkor nem kell bevallást benyújtani kizárólag a 91. sor kitöltése céljából. Amennyiben az alanyi adómentes adóalany teljesített olyan ügyletet, amely miatt az Áfa-tv. 4/A. számú mellékletének I. pontja szerinti összesítő nyilatkozatot kell benyújtania ugyanabban az adómegállapítási időszakban, amelyben az USA-ban teljesített ügylet is teljesült, vagy adólevonási jogot is gyakorol ugyanabban az adómegállapítási időszakban, amelyben az USA-ban teljesített ügylet is teljesült, akkor a 91. sort is ki kell töltenie.Azt, hogy miről kell az összesítő nyilatkozatban nyilatkozni, az Áfa-tv. 4/A. számú mellékletének 1. pontja határozza meg. Az 1.e) pont kimondja, hogy az adóalany nyilatkozik a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalany vagy adószámmal rendelkező adóalanynak nem minősülő jogi személy részére teljesített, az Áfa-tv. 37. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5155
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Online számlaadat-szolgáltatás

Kérdés: Az alanyi adómentes és tárgyi adómentes tevékenységet végzőket hogyan érinti a számlaadat-szolgáltatás? Hogyan készüljünk fel a 2020. évközi és a 2020-tól hatályba lépő szabályokra?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség, mert nem vonja le a számlák áfatartalmát.2020. július 1-jétől jelentősen bővül az adatszolgáltatási kötelezettség. Minden belföldi adóalany számára kiállított számlát be kell küldeni a NAV részére, tehát eltörlik a 100 ezer forint áfaértékhatárt. Az új rendelkezések szerint a kataadózók, az alanyi áfamentes és a tárgyi adómentes tevékenységet végzők, ha számlaadásra kötelezettek, kötelesek lesznek az adatszolgáltatás teljesítésére. A költségvetési szférában alkalmazott szoftverek többsége már fel van készülve erre a változásra. Már most is van lehetőség arra, hogy minden számlát beküldjenek a NAV-hoz, nem csak a 100 ezer Ft-os értékhatárt meghaladó áfatartalmúakat. De sok költségvetési intézmény alkalmaz még kézi számlázást, pl. múzeumok, könyvtárak, sportcentrumok, strandok. A kézi számlákat is fel kell tölteni az adatszolgáltató rendszerbe. Ennek a belső ügyviteli rendjét ki kell alakítani. A számlázóknak elő kell írni, hogy a kiállított számlákat haladéktalanul juttassák el ahhoz a személyhez, akinek jogosultsága van a számlák feltöltésére az online adatszolgáltató rendszerbe.A másik fontos feladat, hogy azoknak a partnereknek az adószámát (adószám első 8 számjegyét) is be kell kérni és rögzíteni kell az informatikai rendszerbe, akiknek eddig még nem kérték el az adószámát.2021. január 1-jétől tovább bővül az adatszolgáltatási kötelezettség, a magánszemélyek, a külföldi vállalkozások és egyéb szervezetek számára kiállított számlákat is be kell majd küldeni. Gyakorlatilag minden számla azonnal az adóhatósághoz kerül. Ez lesz az alapja a NAV által elkészítendő áfabevallás-tervezetnek.Az adatszolgáltatási kötelezettséget a NAV Online Számla felületén kell majd teljesíteni, ide kell majd rögzíteni a számlák adatait. Kézi számlatömbből vagy online összekötéssel nem rendelkező számlázóból történt számlázás esetén számlánként, manuálisan.Jelenleg az 500 000 Ft áthárított áfahatárt elérő vagy azt meghaladó számlákat a számla kiállítását követő napon, a 100 000 és 500 000 Ft közötti áfatartalmú számlákat 5 napon belül kell beküldeni.2020. július 1-jétől ez is változik. Az 500 000 Ft vagy annál nagyobb áfatartalmú számlákat a számla kiállítását követő napon, az ennél kisebb értékű számlákat 4 napon belül kell majd rögzíteni a rendszerben.Fontos változás, hogy a számlát a teljesítést követő legkésőbb 8 napon belül kell kiállítani. Ez a szabály is 2020. július 1-jétől lép életbe.Az új szabályok bevezetéséhez átmeneti rendelkezések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5149

10. találat: Önkormányzati monitoring- rendszerben történő adat- szolgáltatásra vonatkozó szabályok

Kérdés: Az Áht. 111. §-ának (30) bekezdése a támogatási adatok kincstári monitoringrendszerben való közzétételének kötelezettségét 2016. március 1-jétől az államháztartás önkormányzati alrendszerére is kiterjesztette. Kérem teljes körű tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy mely jogcímek (rovatok), mely támogatotti kör (jogi személy, szervezet, magánszemély) és milyen összeghatár az, amelyre vonatkozóan az önkormányzatoknak adatot kell szolgáltatnia?
Részlet a válaszból: […]kell bejelenteniük.A módosítás a kincstári monitoringrendszer adattartalmához igazodóan bevezeti az állami és a költségvetési támogatást magában foglaló támogatás fogalmát. A költségvetési támogatás továbbra is a központi alrendszerre vonatkozik, ide tehát az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott támogatások tartoznak az Áht. 1. §-ának 14. pontban meghatározott kivételekkel. A támogatás fogalmába beletartoznak mind az államháztartás központi, mind önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték nélkül nyújtott juttatások. Támogatás közigazgatási hatósági határozattal vagy hatósági szerződéssel, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható. Nem kell a támogatásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni viszont az adományokra, segélyekre, felajánlásokra, a pártok és pártalapítványok támogatására, az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásaira, a tanulóknak, hallgatóknak biztosított ösztöndíjakra, a kitüntetéshez kapcsolódóan nyújtott pénzjutalmakra. Állami támogatás alatt az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerint vagy csekély összegű támogatásként az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa alapján nyújtott támogatásokat értjük.Az Áht. rendelkezései alapján a kincstár a költségvetési támogatásokról (ezek központiak) és a költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatásokról működtet monitoringrendszert. Tehát ezekről kell adatot szolgáltatni. De minimis támogatásnak azok a csekély értékű, EU-s piacot nem torzító hatású támogatások minősülnek, melyeket jogszabály, pályázati program, határozat, szerződés stb. kifejezetten annak nyilvánít, ezek részletes felsorolására rovat vagy támogatotti kör alapján nincs lehetőség, támogatásonként kell megítélni, hogy adatszolgáltatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4355
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 17 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést