Nyugdíjasklub nevére szóló számla

Kérdés: A 2020. július 1-jével hatályba lépő számlázási szabályok szerint számlára kiállítás és befogadás során a szervezet adószámát be kell írni. Az önkormányzatok anyagi lehetőségeik függvényében támogatják a helyi civil szervezeteket. 2020. július 1-je előtt lehetőség volt olyan civil szervezet támogatására is, amelyek bírósági bejegyzéssel nem rendelkeztek, azaz nem bejegyzett szervezetek voltak, pl. idősek klubja, kézművescsoport stb., hiszen a kapott támogatásra vonatkozóan a nevükre kiállított bizonylattal számoltak el. 2020. július 1-je után erre nincs lehetőség - véleményem szerint -, ugyanis a támogatott szervezet csak akkor tud elszámolni, ha adószámmal rendelkezik, és a nevére számlát tudnak kiállítani. Szerintünk emiatt szükséges az államháztartási források átadásának és átvételének helyi szabályait is átalakítani. Az említett szervezetek csak egy ún. "befogadó szervezet" útján fognak tudni támogatásban részesülni a jövőben. Kérném szíves segítségüket, iránymutatásukat a fentiekről az önkormányzatok szabályszerű vagyongazdálkodása érdekében.
Részlet a válaszából: […] ...2020. július 1-jétől bevezetett számla-adatszolgáltatási szabályok szerint jelentősen bővült az adatszolgáltatási kötelezettség. Minden belföldi adóalany számára kiállított számlát be kell küldeni a NAV részére, tehát eltörölték a 100 ezer forint áfaértékhatárt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Adatszolgáltatási kötelezettség fordított adós számlákról

Kérdés: 2020. július 1-jétől megváltoztak az online számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok. Ha jól tudjuk, 2020. június 30-ig nem kellett adatot szolgáltatni a belföldi fordított adózás alá tartozó ügyletekről. Az Áfa-tv. szövege alapján úgy tűnik, hogy 2020. július 1-jétől a fordított adós ügyletekről is adatot kell szolgáltatnia a számla kibocsátójának. Valóban így van? A számla befogadójának kell-e adatot szolgáltatnia?
Részlet a válaszából: […] ...mely szerint csak az áthárított adót tartalmazó számlákról kell adatot szolgáltatni. Ebből következően azokban az esetekben is adatszolgáltatásra köteles az adóalany, ha a belföldi fordított adózás (Áfa-tv. 142. §) szabályai szerinti ügyletről bocsát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Kormányzati szektorba sorolt szervezetek adatszolgáltatása

Kérdés: A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknek az Ávr. 5. sz. mellékletének 3. és 24-25. pontjai szerinti adatszolgáltatást kinek, milyen formában kell teljesíteni? A jogszabály tartalmazza, hogy az államháztartásért felelős miniszternek kell megküldeni. Ez azt jelenti, hogy az elfogadott számviteli beszámolót a jogszabályban meghatározott egyéb kiegészítésekkel együtt a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyását követően tértivevényes levél formájában szükséges megküldeni a Pénzügyminisztérium részére?
Részlet a válaszából: […] ...kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet számára az Ávr. 5. melléklete által előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség a Pénzügyminisztérium Költségvetési Összefoglaló Főosztályának Államháztartási Módszertani és Statisztikai Osztálya részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.
Kapcsolódó címke:

Promóciós tárgyak értékesítése

Kérdés: Intézményünk önálló költségvetési szerv (könyvtár), a jövőben szeretne promóciós tárgyakat értékesíteni (emblémázott pólók, könyvjelzők, táska). Előző számaikban olvastam az alábbi "lehetőséget": "A kiadványok, tájékoztató füzetek, hűtőmágnesek értékesítése lehet akár alaptevékenység is, ha annak célja nem a haszonszerzés, hanem a szakmai alapfeladatok ellátásának elősegítése, így például PR-, marketing-, ismeretterjesztő jellegű tevékenység". A miáltalunk forgalmazni kívánt termékek is beleférnének-e ebbe a kategóriába?
Részlet a válaszából: […] ...akkor minden vevő részére számlát kell kiállítani, és teljesíteni kell a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségen túl a PTGSZLAH adatszolgáltatást is.(Kéziratzárás: 2020. 08....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Online adatszolgáltatás számlákról, nyugtákról

Kérdés: Intézményünknek üdülője van, amit saját és nem saját dolgozóknak, esetenként más intézményeknek, cégeknek is kiadunk. A forgalom kicsi, ezért nem vettünk pénztárgépet, hanem minden vendégnek számlát állítottunk ki, és eddig beadtuk a PTGSZLAH nyomtatványt azokban a hónapokban, amikor volt vendég. 2020. július 1-je után mi a teendőnk? Marad a PTGSZLAH adatszolgáltatás, vagy más adatszolgáltatást kell teljesítenünk?
Részlet a válaszából: […] ...helyett minden vevőnek számlát adjanak, és az így kiállított számlákról havonta, a tárgyhót követő hónap 15-ig beadják a PTGSZLAH adatszolgáltatást. Nagyon fontos hangsúlyozni, a PTGSZLAH adatszolgáltatást az online pénztárgép helyett kiállított számlákról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Online adatszolgáltatás

Kérdés: Kell-e adatot szolgáltatni 2020. július 1-je után az adómentes ingatlan-bérbeadásról kiállított számlákról?
Részlet a válaszából: […] ...az adóalany. Nem adóalany természetes személy részére kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetében az adatszolgáltatás nem terjed ki a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének nevére és címére.2020. július...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Napközi otthonos konyha nyugtája

Kérdés: Önkormányzat által alapított költségvetési szerv üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő napközi otthonos konyhát. Az intézmény alaptevékenység keretében ellátja a közétkeztetési feladatokat (bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés), valamint vállalkozási tevékenység keretében lehetőséget biztosít külső (idegen) vendégek étkeztetésére is, akár helyben fogyasztással, akár elvitelre. Az idegen étkezők tekintetében kötelező-e a pénztárgép használata? Ha igen, akkor kiváltható-e azzal, hogy minden vendég részére (akár kéri, akár nem) számlát állítunk ki?
Részlet a válaszából: […] ...választhatnak, hogy minden vevő részére számlát állítanak ki, és arról havonta adatot szolgáltatnak az adóhatóság felé a PTGSZLAH adatszolgáltatáson.A rendelet szerint online pénztárgépet az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási szolgáltatást nyújtók kötelesek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Online számlaadat-szolgáltatás

Kérdés: Az alanyi adómentes és tárgyi adómentes tevékenységet végzőket hogyan érinti a számlaadat-szolgáltatás? Hogyan készüljünk fel a 2020. évközi és a 2020-tól hatályba lépő szabályokra?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységet végző szervezetek, valamint a kataadózók is áfaadóalanyok, ezért a részükre kibocsátott számlákra is vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség, ha a számla áfatartalma meghaladja a 100 ezer Ft-ot. Ebből következően az eladónak kötelesek megadni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Az áfabevallás tájékoztató sorainak kitöltése

Kérdés: Alanyi adómentes adóalany által nyújtott szolgáltatás teljesítési helye harmadik országban (a Közösség területén kívül), például az USA-ban van. Az adóalanynak ebben az esetben, kizárólag a 91. sor kitöltése céljából be kell nyújtania az áfabevallást adatszolgáltatás céljából? Ugyanez a kérdés merül fel, ha a szolgáltatásnyújtás nem az Áfa-tv. 37. §-a alapján esik külföldre.
Részlet a válaszából: […] Az áfabevalláshoz tartozó kitöltési útmutató szerint az áfabevallás 91. sorában kell feltüntetni az Áfa-tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtás ellenértékét, akár közösségi, akár harmadik országos, akár belföldi adóalany felé történt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:    

Önkormányzati monitoring- rendszerben történő adat- szolgáltatásra vonatkozó szabályok

Kérdés: Az Áht. 111. §-ának (30) bekezdése a támogatási adatok kincstári monitoringrendszerben való közzétételének kötelezettségét 2016. március 1-jétől az államháztartás önkormányzati alrendszerére is kiterjesztette. Kérem teljes körű tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy mely jogcímek (rovatok), mely támogatotti kör (jogi személy, szervezet, magánszemély) és milyen összeghatár az, amelyre vonatkozóan az önkormányzatoknak adatot kell szolgáltatnia?
Részlet a válaszából: […] ...monitoringrendszerre vonatkozó hatályos szabályokat. A módosításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzatok adatszolgáltatására vonatkozóan az Áht. 111. §-ának (30) bekezdése.A hivatkozott módosítás a kincstári monitoringrendszernek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.
Kapcsolódó címke:
1
2