Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott adóalap tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Behajthatatlan követelés miatti áfacsökkentés lehetősége

Kérdés: Mit kell tudni a behajthatatlan követelés miatti adóalap-csökkentésről?
Részlet a válaszból: […]vagyis véglegesen behajthatatlanná vált.Fontos kritérium, hogy a szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő élhet az adóalap-csökkentés lehetőségével, tehát vásárolt követelés esetén vagy elszámolási kötelezettséggel átvett pénzösszeg meg nem fizetéséből eredő követelésekre nem alkalmazható. Szintén nem alkalmazható olyan ellenértékre, amely nem tartalmazott áfát, ideértve a fordított adózás alá eső ügyleteket is, mivel ilyen esetben a vevő kötelezett az áfa megfizetésére.A követelésnek fennálló követelésnek kell lennie, tehát nem lehet elengedett vagy bármilyen módon, pl. bankgarancia vagy kezességvállalás révén megtérült követelés.A behajthatatlan követelés adótartama akkor is érvényesíthető önellenőrzéssel, ha számvitetileg már behajthatatlan követelésként leírták a tételt, de a számviteli kivezetés feltételeinek meg kell felelnie az Áfa-tv. szerinti okoknak.Az adóalapot csökkentő adóalanyra és az adósra vonatkozó feltételek:- csak adóalany részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtásra érvényesíthető az adóvisszakérés,- egymástól független feleknek kell lenni,- nem lehetnek kapcsolt vállalkozások (tehát pl. önkormányzat a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága felé fennálló követelésére nem alkalmazhatja),- nem lehet közöttük névre szóló tulajdonosi, tagsági jogviszony,- egyik fél a másiknak nem lehet vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja,- nem állhat fenn közöttük munkaviszony vagy azzal egyenértékű jogviszony,- nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.Ezeknek a feltételeknek a számlakiállítás időpontjában is és az adóalap-csökkentés időpontjában is fenn kell állni.Adóalapot csökkentő adóalanyra vonatkozó feltételek:- az önellenőrzés benyújtásakor nem állhat csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt,- az adós az ügylet teljesítésének időpontjában nem állhatott csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt,- az adósnak az ügylet teljesítésekor, érvényesítésekor érvényes adószámmal kell rendelkeznie, vagyis, ha pl. adószámát szankciós jelleggel törölte az adóhatóság, akkor nem érvényesíthető az adóalap-csökkentés,- az adós a teljesítés időpontjában és az azt megelőző évben nem szerepelhetett a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkezők között,- az adóalap-csökkentő adóalany nem kapott a teljesítés időpontjában olyan levelet az adóhatóságtól, mely arra figyelmeztette a vevővel kapcsolatban, hogy olyan tényt, körülményt észlelt, amellyel összefüggésben az adótörvények megkerülése vélelmezhető.Az előzőek ugyanis olyan körülmények, amelyeket az adóhatóság úgy értékel, hogy az adóalany a teljesítés időpontjában tudta vagy tudhatta, hogy az ellenérték-megtérülés kockázatos. Az adószám érvényessége, a nagy összegű adóhiányosok listája a NAV nyilvános adatbázisában ellenőrizhető. Az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett Cégszolgálati lekérdezőfelületen (https://www.e-cegjegyzek.hu) lekérdezhető és időben is követhető, ha az ügyfél adószámát az adóhatóság szankciós jelleggel törölte. Emiatt az adózó nem hivatkozhat arra, hogy nem tudott a fenti körülményekről.A követeléssel kapcsolatos feltételek:- az esedékesség óta legalább egy év eltelt,- az ügyletet terhelő adónak bevallottnak kell lennie,- elévülési időn belülinek kell lennie,- az adóalapját csökkenteni kívánó adóalanynak az adóalap-csökkentő összeget behajthatatlan követelésként kell bevezetnie az áfanyilvántartásába,- a partnernek értesítést kell küldeni, amelyet dokumentálni kell.A partner értesítésének a következőket kell tartalmaznia:- a behajthatatlan követelésként való elszámolás okát (definícióban felsorolt okok valamelyike),- a kibocsátott számla sorszámát,- a behajthatatlan követelés összegét, nettó ellenértékét, vagy részellenértékét és az arra jutó áfa összegét,- az adóalany nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a hivatkozott számla adót nem tartalmazó összegével utólag csökkenti az adóalapját.Az önellenőrzésre vonatkozó eljárási szabályok:Az adóalap-csökkentés önellenőrzéssel valósulhat meg az Art. szerinti elévülési időn belül.A kibocsátott számla nem módosítható, hiszen a teljesítés a számlában rögzítetteknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5119
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Vizsgáztató útiköltsége

Kérdés: Egy vizsgáztató áfakörös, és számlát állít ki az intézménynek a vizsgadíjról és az útiköltségről. Az útiköltségnek van áfatartalma?
Részlet a válaszból: […]adómértékét. Sajnos a kérdező nem tér ki arra, hogy milyen vizsgáztatásról van szó. A vizsgáztatás annak a képzésnek az adómértékét viseli, amely képzéssel kapcsolatban a vizsgáztatás felmerül. Az Áfa-tv. 85. §-ának (1) bekezdése alapján a köz- és felsőoktatás, az OKJ-s képzések és az Áfa-tv. 85. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő felnőttképzés adómentes. Ha a vállalkozó ilyen képzéshez nyújtotta a vizsgáztatási szolgáltatást, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4258