Költségvetési szervek adóalanyisága 2004-ben

Kérdés: Mitől függ a költségvetési szervek adóalanyisága 2004-ben?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2004-től hatályos 4/A. §-a szerint a minisztériumok, a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező országos hatáskörű szervek és más fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervek és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek; a helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.

Bérleti díj ellenértékének biztosítékául kapott óvadék áfakötelezettsége és nyilvántartása

Kérdés: Bérbeadásra óvadékot szedünk. Jár-e ez áfakötelezettséggel és számlázással? Költségvetési szerv esetében hogy kell az óvadékot nyilvántartani, illetve könyvelni? Az óvadék a bérleti díjak ellenértékének biztosítékául szolgál. Ha előlegként kell nyilvántartani, hová kell bevételként könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 17. §-a alapján a teljesítést megelőzően adott pénzösszegek minden olyan esetben adóztathatóak, amikor az ellenértékbe beszámítható pénzösszeget fizetnek.Az ilyen pénzösszegeket az Áfa-tv. előlegnek nevezi. Nem minősül azonban az Áfa-tv. fogalomhasználata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.

Használati jog átengedése

Kérdés: Egy önkormányzat földterületre vonatkozó használati jogot enged át egy gazdasági társaság részére. A felek megállapodnak továbbá, hogy a használati jog ellenértékeként a társaság vállalja, hogy a közterületet saját költségén tereprendezi, és az így létrehozott tárgyak (közvilágítás, padok stb.) az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Hogyan kell az áfát rendezni, kinek kell számláznia?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben a használati jog ellenében a parkfenntartó társaság bizonyos termékek tulajdonát engedi át. Ebből következik, hogy mind az önkormányzat, mind a parkfenntartó társaság vonatkozásában olyan áfa hatálya alá tartozó jogügylet (az előbbinél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.

Áfakötelezettség halasztásának szabályozása 2003. január 1-jétől

Kérdés: Igaz-e, hogy jövőre megszűnik az a lehetőségünk, hogy 60 napig várjunk az áfafizetéssel?
Részlet a válaszából: […] 2003. január 1-jétől egy bizonyos körnek – a pénzforgalmi adóalanyoknak – az eddigi 60 nap helyett csak 30 nap áll rendelkezésükre, hogy a számla szerinti teljesítési időponttól az áfakötelezettségüket halasszák.Ez a szigorítás a költségvetési szervekre nem vonatkozik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.

Alanyi adómentesség megszűnése

Kérdés: Mi a költségvetési szerv teendője, ha az alanyi adómentességre jogosító összeghatárt túllépi? Mit kell a helyesbítő számlának tartalmaznia? Melyik időpontban kell a számlán szereplő bevételt a 2 000 000 forintos összeghatárba beszámítani? Figyelembe veheti-e a költségvetési szerv az adóbevallásban a kiegyenlítetlen bejövő számláinak áfatartalmát?
Részlet a válaszából: […] Az alanyi adómentességet választó is áfaalany, így számlázási kötelezettség terheli. A számlán a "mentes az adó alól" kifejezés tüntetendő fel. Az alanyi adómentességhez kapcsolódó, 2 millió forintos értékhatár túllépését követően e tényt az adóhatóságnál be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.