Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott adófizetés halasztása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérleti díj ellenértékének biztosítékául kapott óvadék áfakötelezettsége és nyilvántartása

Kérdés: Bérbeadásra óvadékot szedünk. Jár-e ez áfakötelezettséggel és számlázással? Költségvetési szerv esetében hogy kell az óvadékot nyilvántartani, illetve könyvelni? Az óvadék a bérleti díjak ellenértékének biztosítékául szolgál. Ha előlegként kell nyilvántartani, hová kell bevételként könyvelni?
Részlet a válaszból: […]a szakasznak a (2) bekezdése szerint az óvadék visszajár, ha az alapjául szolgáló szerződés megszűnt, illetőleg a szavatossági vagy jótállási idő eltelt anélkül, hogy az óvadékból való kielégítésre jogalap volna. Az előzőek alapján a jogosult csak a kötelezett nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén elégítheti ki követelését az óvadékból, a kötelezett szerződésszerű teljesítése esetén nem. Szerződésszerű teljesítés esetén tehát az óvadék a kötelezett tartozásába nem számítható be, így az óvadék átvétele az Áfa-tv. 17. §-a szerinti áfafizetési kötelezettséggel nem jár. Áfatartalmú bizonylatot sem kell (lehet) kiállítani az ügyletről. Abban az esetben, ha a jogosult az óvadékból kielégíti áfafizetési kötelezettséggel járó értékesítéséből származó követelését, az ellenérték megfizetettnek tekintendő. Ennek akkor lehet jelentősége, ha költségvetési szerv az értékesítés teljesítése után, de még az Áfa-tv. 20. §-a (4) bekezdésének d) pontja szerinti, az ellenérték meg nem fizetése miatti 60 napos halasztás lejárta előtt elégíti ki az egyébként áfás (például meg nem fizetett bérleti díjra vagy vételárrészletre irányuló) követelését az óvadékból. Az óvadékból történő kielégítéskor az alapértékesítés pénzügyi teljesítettsége okán az Áfa-tv. 20. §-a szerinti halasztás lejár. Természetesen az óvadék átadására irányuló szerződés elbírálásánál sem a szerződés elnevezése, hanem annak tartalma az irányadó, vagyis mindazon pénzösszegekre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 272
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Használati jog átengedése

Kérdés: Egy önkormányzat földterületre vonatkozó használati jogot enged át egy gazdasági társaság részére. A felek megállapodnak továbbá, hogy a használati jog ellenértékeként a társaság vállalja, hogy a közterületet saját költségén tereprendezi, és az így létrehozott tárgyak (közvilágítás, padok stb.) az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Hogyan kell az áfát rendezni, kinek kell számláznia?
Részlet a válaszból: […](tehát az önkormányzatnál és a parkfenntartó társaságnál) áfafizetési és számla-, illetve nyugtakiállítási kötelezettség áll fenn. Az önkormányzat részéről a jogátengedés az Áfa-tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint szolgáltatásnyújtás, melyre vonatkozóan - tekintve, hogy nem szerepel sem az 1. számú mellékletben a 12 százalékos adómértékű szolgáltatások között, sem a 2. számú mellékletben a tárgyi mentes szolgáltatásoknál - az adó mértéke 25 százalék. A jogátengedés teljesítési időpontjára az Áfa-tv. nem hoz különös rendelkezést, ezért a 16. § (2) bekezdése szerint a polgári jogi teljesítési időpont az irányadó az áfa vonatkozásában is. A jogátengedés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a szerződés szerint a parkfenntartó társaság rendelkezhet a használati jog felett. Ebből következik, hogy ez az időpont az áfa szempontjából is a teljesítés időpontja, így az adókötelezettség is ekkor keletkezik. Az Áfa-tv. 20. § (1) bekezdése értelmében azonban a pénzben kifejezett, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások tekintetében annak a kettős könyvvitelt vezető adóalanynak, aki nyilvántartási kötelezettségének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 245

3. találat: Áfakötelezettség halasztásának szabályozása 2003. január 1-jétől

Kérdés: Igaz-e, hogy jövőre megszűnik az a lehetőségünk, hogy 60 napig várjunk az áfafizetéssel?
Részlet a válaszból: […]nap áll rendelkezésükre, hogy a számla szerinti teljesítési időponttól az áfakötelezettségüket halasszák. Ez a szigorítás a költségvetési szervekre nem vonatkozik, ezek továbbra is 60 napot várhatnak az áfa
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 97
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Alanyi adómentesség megszűnése

Kérdés: Mi a költségvetési szerv teendője, ha az alanyi adómentességre jogosító összeghatárt túllépi? Mit kell a helyesbítő számlának tartalmaznia? Melyik időpontban kell a számlán szereplő bevételt a 2 000 000 forintos összeghatárba beszámítani? Figyelembe veheti-e a költségvetési szerv az adóbevallásban a kiegyenlítetlen bejövő számláinak áfatartalmát?
Részlet a válaszból: […]számlán szereplő bevételt, amikor azt kiszámlázzák, hanem akkor, amikor az adott számla vonatkozásában az adófizetésre nyitva álló halasztás határideje lejárt. A halasztás az ellenérték megszerzésekor jár le, illetve ha a számlán szereplő teljesítési időponttól számított 60. napon belül nem jut az adóalany a bevételhez, a 61. napon lejár a halasztása, vagyis a szóban forgó ellenértéket a 2 millió forintos összeghatárba is ebben az időpontban kell beleszámítani. Az alanyi mentesség az elvesztését követően 2 évig nem választható újra. Ha a költségvetési szerv még nem "vette észre", hogy túllépte a mentességre jogosító értékhatárt, és áfamentesen számlázott, tévedését korrigálnia kell az Áfa-tv. 45. §-a szerint helyesbítő számla kiállításával. A helyesbítő számlán negatív előjellel kell feltüntetni az eredeti számlán szereplő tételeket, pozitív előjellel az új adómértéknek megfelelően kiszámított összeget, valamint a kettő különbözetét pozitív előjellel. A helyesbítő számla teljesítési időpontja az eredeti számlán szereplő teljesítési időpont, és abban a bevallásban kell a kibocsátónak önellenőrzéssel szerepeltetni, mivel adókötelezettség-növekedéssel jár a helyesbítés. (A befogadó a helyesbítő számla kézhezvételének adóelszámolásában szerepeltetheti.) Az adólevonásra jogosult[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3
Kapcsolódó tárgyszavak: ,