Adóbírság kiszabása

Kérdés: Az adóhatósági ellenőrzés adóhiányt és adóbírságot állapított meg a vállalkozásunk ellenőrzésekor. A határozatban megállapított adóbírság mértéke a törvényben meghatározott 50% alatt maradt. Ha lemondanánk a fellebbezési jogról, akkor a bírság felét elengedné az adóhatóság. Ekkor azonban később semmiféle jogorvoslati kérelmet nem tudunk benyújtani. Nincs más lehetőség az adóbírság csökkentésére?
Részlet a válaszából: […] 1. Az Art. 215. §-ának (3) bekezdése szerint: "Az adóbírság mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóhiány, illetve jogosulatlan igénylés ötven százaléka." A (4) bekezdés súlyosabb büntetést határoz meg: "Az adóbírság mértéke az adóhiány, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Részjogerő

Kérdés: Az adóhatóság 2004-2005. évet átfogó ellenőrzéssel vizsgálta. Az elsőfokú határozat jelentős megállapítást nem tett, de az egyik pontját nem tudjuk elfogadni. Mindenképpen fellebbezni akarunk, mert álláspontunk szerint nem felel meg a jogszabályoknak az adóhatóság előírása. A többi megállapítással egyetértünk. Lehetséges-e, hogy csak egy pontot fellebbezünk, és a határozat azon pontjai, amelyekkel egyetértünk - köztük több olyan is van, amely a javunkra tartalmaz megállapítást - jogerőre (részjogerő) emelkedjenek? Ebben az esetben a javunkra megállapított adókülönbözetet már most visszakaphatnánk.
Részlet a válaszából: […] A közigazgatási eljárások általában nem ismerik a részjogerőintézményét. Így a korábbi időszakban az adóhatósági eljárásban is általánosszabály volt, hogy amennyiben az adózó a határozatnak akár csak egyik pontjátis megfellebbezte, a felettes adóhatóság a határozatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.
Kapcsolódó címke:

Ismételt ellenőrzés kezdeményezése

Kérdés: Az adóhatóság 2003-2004. évet átfogó ellenőrzéssel lezárta. A határozat jelentős megállapítást nem tett, 2006. október 14-én jogerőre emelkedett. Ezt követően folyószámla-egyeztetés alapján feltártuk, hogy személyi jövedelemadóban a 2002-es évről visszaigényelhető összeget 2003-ban kötelezettségként bevallottuk, és be is fizettük. Hogyan tudjuk ezt követően helyrehozni a tévedést, az ellenőrzés miatt ugyanis önellenőrzésre már nincs lehetőség?
Részlet a válaszából: […] Valóban jól értelmezi az Art. rendelkezéseit a kérdésmegfogalmazója. Ha az adóhatóság egy bevallási időszakot megvizsgált, és annakkapcsán "ellenőrzéssel lezárt" időszakot keletkeztetett, akkor az adózó azérintett időszak és adónem tekintetében nem végezhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.

Állásfoglalások érvényessége

Kérdés: Megállapíthatja-e az APEH a fizetendő áfát saját iránymutatása szerint? Polgári peres eljárásban a bíróság figyelembe veszi-e az APEH-iránymutatást?
Részlet a válaszából: […] Az adózással kapcsolatos rendelkezéseket - az adózóra jogokat és kötelezettségeket - csak az Országgyűlés állapíthat meg. Az adókötelezettséget meghatározó eljárási és anyagi törvények tartalmazhatnak felhatalmazásokat a kormány vagy egyes minisztériumok számára, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.

Jogszabály által elő nem írt nyilvántartások, összesítések készítése a revizor részére

Kérdés: Az adóhatósági ellenőrzés során a vizsgált időszakkal kapcsolatos valamennyi anyagot a revizor rendelkezésére bocsátottuk. Az ellenőrzés során azonban mindig újabb és újabb adatokat, kigyűjtéseket kért az ellenőr, amellyel lehetetlenné tette napi munkánk végzését. Van-e jogszabályi lehetősége a revizornak arra, hogy saját munkáját velünk végeztesse el? Ha a könyvelésünket számítógépes program segítségével végezzük, akkor elegendő-e, ha az így készített adatbázisokat bocsátjuk a revizor rendelkezésére?
Részlet a válaszából: […] ...Abban az esetben, ha a számítástechnikai módszerrel vezetett könyveket, nyilvántartásokat az adózó nem teszi megismerhetővé az adóhatósági ellenőrzés számára, illetőleg a számítástechnikai módszerrel tárolt adatok elektronikus adathordozón történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.

Az adóhatósági ellenőrzés határidői

Kérdés: Az adóhatóság több mint egy hónapja vizsgál bennünket. Az Áe-tv. 30 napos határideje a revizorokra nem vonatkozik? Mit tehetünk, ha ezt a határidőt túllépik?
Részlet a válaszából: […] ...a lehető legrövidebb időn belül be kell fejeznie az ellenőrzést. Ezt a helyzetet változtatta meg az Art. 2003. január 1-jétől. Valamennyi adóhatósági ellenőrzésre határidőt állapít meg az Art. 57. §-ában a revizorok számára. A határidő igazodik a vizsgált adózóhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.