Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott adószám-felfüggesztés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Törölt adószám visszaállítása

Kérdés: Ha egy társaság adószáma törlésre került, az utóbb visszaállítható-e?
Részlet a válaszból: […]adózó megszüntetésére irányuló eljárást [Art. 24/B. § (2) bekezdés].Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adózók esetében az adószám törlésekor az állami adóhatóság a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének megállapítását követő napon megkeresi az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervet a törlés tényének és időpontjának az egyéni vállalkozók nyilvántartásába való bejegyzése érdekében [Art. 24/B. § (2) bekezdés].Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnik, amennyiben az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, ebben az esetben a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján [Evt. 19. § (1) bekezdés e) pont].Társaságok esetében felfüggesztés nélkül azonnal törli a NAV az adószámot, ha a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az adózó a NAV többszöri felhívása ellenére sem tesz eleget a megadott határidőig. Az adóhivatal a törlésről a cégbíróságot elektronikusan értesíti, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.A cégbíróság a céget - legkésőbb az adóhatóság értesítését követő 15 munkanapon belül - megszűntnek nyilvánítja. A megszűntnek nyilvánítás azonban nem eredményezi a cég törlését, mivel a végzés jogerőre emelkedését követően a cégbíróságnak le kell folytatnia a kényszertörlési eljárást. A kényszertörlési eljárás a cég jogutód nélküli megszűnését eredményezi, amely a végelszámolással és felszámolási eljárással ellentétben a cég visszafordíthatatlan megszűnésére irányul.Az adószám törlését elrendelő határozat ellen azonban fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat közlésétől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni.A fellebbezéshez elsőként célszerű azt megvizsgálnunk, hogy jogszerű volt-e a törlés, és hogy van-e esély az adószám visszaszerzésére. Elhárítható-e az az ok, ami miatt törölték a céget. Pl. a megadott címen nem volt található a cég, új címet jelentenek be. Ha viszont nem áll érdekében a cégnek az adószám visszaszerzése, akkor a megszűnés szabályai szerint kell a záró bevallásokat elkészíteni.Amennyiben a cégbíróság az adózót nem törli a nyilvántartásából (mert az a törvényes működést helyreállította, és kikerül a kényszertörlés alól), a törölt adószám visszaállítása kérhető a NAV-tól.Az állami adóhatóság az adózót terhelő adókötelezettség jogszerű teljesítése érdekében a honlapján közzéteszi azon adózók nevét, elnevezését és adószámát az adószám törlésére utalással, amely adózók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4033
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adószám felfüggesztése

Kérdés: Visszakaphatjuk-e az általános forgalmi adót, ha olyan vállalkozás állította ki a számlát, amelyiknek az adószámát az adóhatóság felfüggesztette?
Részlet a válaszból: […]emelkedést követően az adóhatóság megkeresi az adózó nyilvántartását vezető cégbíróságot, illetve a körzetközponti jegyzőt vagy az adózó nyilvántartását végző egyéb szervezetet. A felfüggesztés legsúlyosabb szankciója, hogy ezen időszakra az adózó - még a felfüggesztés megszüntetését követően sem - adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést nem érvényesíthet. E rendelkezés alól állapít meg kivételt az Áfa-tv. 36. §-ának (6) bekezdése. E szerint amennyiben az adóalany adószámát az adóhatóság jogerősen felfüggesztette, az adóalany a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napját követően - az adószám felfüggesztésének időtartama alatt - megnyílt levonási jogát, az adószám-felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő naptól kezdődően, a levonási jog megnyílásakor hatályos szabályok alapján gyakorolhatja. Amennyiben a felfüggesztés jogerőre emelkedését követő 90 napon belül az adózó nem terjesztett elő megszüntetési kérelmet, és arra hivatalból sem került sor, valamint az adóhatóság nem törölte az adószámot és az adózó nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt, az adóhatóság az adószámot törli. Ha olyan adózó adószámának alkalmazását függesztette fel az adóhatóság, akinek közösségi adószáma is van, akkor a felfüggesztés arra is kiterjed. A felfüggesztés időtartalma alatt közösségi adószám nem igényelhető. Az állami adóhatóság internetes honlapján külön adatbázisban közzéteszi azokat az adózókat, akiknek adószámát az adóhatóság felfüggesztette, törölte.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1486