Adószám felfüggesztése


Visszakaphatjuk-e az általános forgalmi adót, ha olyan vállalkozás állította ki a számlát, amelyiknek az adószámát az adóhatóság felfüggesztette?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2006. szeptember 26-án (68. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1486

[…] jogerőre emelkedést követően az adóhatóság megkeresi az adózó nyilvántartását vezető cégbíróságot, illetve a körzetközponti jegyzőt vagy az adózó nyilvántartását végző egyéb szervezetet. A felfüggesztés legsúlyosabb szankciója, hogy ezen időszakra az adózó – még a felfüggesztés megszüntetését követően sem - adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést nem érvényesíthet. E rendelkezés alól állapít meg kivételt az Áfa-tv. 36. §-ának (6) bekezdése. E szerint amennyiben az adóalany adószámát az adóhatóság jogerősen felfüggesztette, az adóalany a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napját követően – az adószám felfüggesztésének időtartama alatt – megnyílt levonási jogát, az adószám-felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő naptól kezdődően, a levonási jog megnyílásakor hatályos szabályok alapján gyakorolhatja. Amennyiben a felfüggesztés jogerőre emelkedését követő 90 napon belül az adózó nem terjesztett elő megszüntetési kérelmet, és arra hivatalból sem került sor, valamint az adóhatóság nem törölte az adószámot és az adózó nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt, az adóhatóság az adószámot törli. Ha olyan adózó adószámának alkalmazását függesztette fel az adóhatóság, akinek közösségi adószáma is van, akkor a felfüggesztés arra is kiterjed. A felfüggesztés időtartalma alatt közösségi adószám nem igényelhető. Az állami adóhatóság internetes honlapján külön adatbázisban közzéteszi azokat az adózókat, akiknek adószámát az adóhatóság […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.