Szakfeladat

Kérdés: Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Ennek keretében évente kétszer átutaljuk a vállalt támogatási részt az alapítványnak. Ezt a kiadást melyik szakfeladaton és milyen kiadásnemen kell elszámolnia az önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] A szakfeladatok rendjére vonatkozó szabályok szerint aszakfeladatrend felépítése 7 számjegyből áll. A struktúrára vonatkozószabályoknak megfelelően az egyes szakfeladatok a nómenklatúrában 6 számjegyenjelennek meg. A 7. számjegy a struktúrában nem szerepel, mivel a struktúra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.

Saját személygépkocsi hivatali célú használata

Kérdés: Körjegyzőségünkön a körjegyző az éves költségvetési előirányzat erejéig havonta, egyenlő mértékben fizetett költségátalányt kap személygépkocsijának hivatali célú használata után. A körjegyző saját maga vezeti a költségelszámolását (útnyilvántartás), engedéllyel rendelkező programot felhasználva. A körjegyző és az egyéb munkáltatói jogokat gyakorló polgármester évente megállapodásban rögzítik a költségátalány kifizetésének rendjét (idejét, kifizethető havi maximális mértékét, elszámolások rendjét). Köteles-e a körjegyző a költségátalány kifizetésekor bemutatni a költségelszámolását, vagy elégséges a megállapodásban foglalt nyilatkozata, hogy erről ő gondoskodik? Hivatali előfizetésben lévő rádiótelefon alkalmazott által történő értékkorlátos vagy korlátlan használatának helyi szabályozásakor mire kell ügyelni?
Részlet a válaszából: […] A körjegyző köztisztviselői jogviszonyban áll, tevékenységéttehát az Szja-tv. 24. § alapján nem önálló tevékenységként végzi. Az Szja-tv. 25. § (1) bekezdés alapján nemönálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet amagánszemély e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Őstermelő

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó általános iskolánk főzőkonyhát üzemeltet. Kérdésünk az lenne, hogy ha mezőgazdasági őstermelőtől szeretnénk felvásárolni a konyha részére, ezt hogyan tudjuk teljesen szabályosan megtenni? Milyen nyilatkozatokat kell kérni az őstermelőktől? Változtat-e valamin az a tény, hogy nyugdíj, főállás mellett őstermelő, akitől felvásárolnánk, vagy nincs állása, csak őstermelő?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó iskola konyhájaa diákok élelmezéséhez szükséges alapanyagokat őstermelőtől fogja megvásárolni,akkor elsődlegesen arról kell meggyőződniük, hogy az érintett személy valóbanőstermelőnek minősül-e, és rendelkezik-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Egyszerűsített bevallás

Kérdés: Tudomásunk szerint ismét változik a személyi jövedelemadó megállapításának rendszere 2009-től, bevezetésre kerül az egyszerűsített bevallás. Mit jelent ez pontosan, ki választhatja, és milyen határidőket kell figyelni?
Részlet a válaszából: […] 2009. január 1-jét követően a magánszemélyekjövedelemadójának megállapítására három megoldás kínálkozik. A munkáltatóvalrendelkező magánszemélyek – ha az egyéb feltételeknek is megfelelnek – kérhetika munkáltatói adómegállapítást. Az idei évtől a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.

Önkormányzat által nyújtott pályázati támogatás

Kérdés: Az önkormányzat pályázati felhívásain (kulturális, sportcélok stb.) rendszeresen nyernek magánszemélyek is, akikkel az önkormányzat támogatási megállapodást köt, és vissza nem térítendő támogatást biztosít részükre. Kérdésünk, hogy milyen közterhei vannak a magánszemélyek részére kifizetett támogatásoknak?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat által pályázati felhívás alapján juttatotttámogatásnál a konkrét eset körülményei alapján dönthető csak el, hogy a magánszemélyrészére így kifizetett támogatásnak milyen köztehervonzata van. Az Szja-tv. alapján egyes, az önkormányzat által,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 23.

Önkormányzati rendeletben szabályozott tanulmányi ösztöndíj szja- és járulékkötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk önkormányzati rendelet és pályázati kiírás alapján tanulmányi ösztöndíjban szeretné részesíteni a városunkban lakó, tehetséges tanulókat, hallgatókat. A támogatás feltétele a tanulmányi eredmény. Ezen pályázat keretében támogatnánk továbbá az időszakosan (egy-egy szemeszterre, tipikusan Erasmus-ösztöndíjas) külföldi tanulmányokat folytató főiskolai, egyetemi hallgatókat is. Utóbbi esetben az önkormányzat az érintett hallgatókkal szerződést kötne. Álláspontunk szerint a fenti támogatások az Szja-tv. 3. § 72. g) pont alapján adóterhet nem viselő járandóságnak minősülnek. Kérem szíves állásfoglalásukat, vajon a pályázat keretében nyújtott támogatások – akár a pályázatot kiíró önkormányzat, akár a pályázó magánszemély számára – keletkeztetnek-e bármilyen járulékfizetési kötelezettséget, és ha igen, milyet?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. § 72. g) pontja alapján amennyibenönkormányzati rendeletükben foglalt az ösztöndíjjuttatás mértéke és annakfeltételei, a tanulók, hallgatók részére kifizetett ösztöndíj, annak mértékétőlfüggetlenül valóban adóterhet nem viselő járandóságnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Külföldi munkavégzés adó- és járulékkötelezettségének szabályai

Kérdés: Magyarországon milyen adót és járulékokat kell fizetnie, és milyen bejelentési kötelezettsége van annak a magyar magánszemélynek, aki Svájcban munkaviszony keretében végez munkát?
Részlet a válaszából: […] Svájci munkavállalás esetén az adófizetési kötelezettségszempontjából a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettősadóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.

Nyugdíjas foglalkoztatott járulékfizetése

Kérdés: Társasházunk 3 épületből áll, 44 tulajdonossal. A tulajdonosok 75 százaléka nyugdíjas. Egy nyugdíjas elvállalta a kertgondozást költségjóváírásra. A 2007. áprilisra kihozott rendelkezés szerint ez tovább nem valósítható meg. Így rosszul jár, aki azt csinálta, valamint a többi (33) nyugdíjas is. Annyira nagy szüksége van az államnak arra a kevéske adóra, hogy a nyugdíjasok a járulékaikon felül ne tudjanak további jövedelemhez jutni?
Részlet a válaszából: […] Kérdésük feltételezhetően arra irányul, hogy milyen adó- ésjárulékfizetési szabályok vonatkoznak a kertgondozást vállaló nyugdíjasmagánszemély esetében. A 2007. április 1-jétől bekövetkezett változás ugyanis ajárulékfizetési szabályokat érintette, melynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.

Különadó

Kérdés: Beleszámít-e a különadó adóalapjába a magánszemély adóterhet nem viselő járandósága is?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról ésjáradékról szóló 2006. évi LIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerint "Az egyénivállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélynek a különadót aszemélyijövedelemadó-bevallásában bevallott vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Mentori ösztöndíj adókötelezettsége

Kérdés: A Tempus Közalapítvány által szervezett Útravaló a középiskolába című pályázaton mentori ösztöndíjként az előző évben (2005-ben) szeptembertől decemberig havi 12 000 forint ösztöndíjban részesültem. Szerepeltetni kell-e ezt az összeget az adóbevallásban? Milyen terhek terhelhetik? A Tempus tájékoztatása szerint az Szja-tv. alapján ez a jövedelem adómentes, de szeretném megtudni, hogy nem történt-e időközben ezzel kapcsolatos törvénymódosítás.
Részlet a válaszából: […] Az "Útravaló" ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 25.)kormányrendelet alapján elnyert és folyósított tanulói és mentori ösztöndíj,így többek között az "Út a középiskolába" ösztöndíj is adóterhet nem viselőjárandóságnak minősül a személyi jövedelemadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.
1
2