Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott áfa kivételes visszaigénylése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adó-visszaigénylő lap helyes kitöltése kettős állampolgár vevő esetében

Kérdés: Egy ukrán-magyar kettős állampolgár vásárolt az üzletünkben terméket, és személye azonosítására az útlevelét adta át, amelyet azonban Magyarországon állítottak ki. Állandó lakcímként egy ukrán címet adott meg. Az a kérdésem, hogy helyesen töltöttem-e ki az adó-visszaigénylő lapot, ha azon az úti okmányt kibocsátó ország rubrikában Magyarországot tüntettem fel?
Részlet a válaszból: […]természetes személy személyes és gazdasági kapcsolatai a legszorosabbak (létérdekek központja), kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik. Az Áfa-tv. 99. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy abban az esetben, ha a beszerző külföldi utas, és az értékesített termék vagy termékek a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részét képezik, a 98. § (1) bekezdése szerinti adómentesség alkalmazásához szükséges az is, hogy a külföldi utas érvényes úti okmányával, vagy személye azonosítására szolgáló egyéb, Magyarország által elismert érvényes közokirattal (a továbbiakban együtt: úti okmány) igazolja jogállását. A kérdésben foglaltak szerint a természetes személy vevő úti okmányát kibocsátó ország Magyarország. Amennyiben az adó-visszaigénylő lapon szereplő természetes személy vevő megfelel a külföldi utas fogalmának, azaz a konkrét esetben lakóhelye, lét-érdekének központja Ukrajnában található, úgy ennek igazolására a magyar hatóság által kiállított magyar úti okmány - jelen esetben az útlevél - nem megfelelő. Ebből következően, ha az adó-visszaigénylő lapon Magyarország szerepel úti okmányt kibocsátó országként, úgy a vevő ez alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5111

2. találat: Méltányossági alapon történő adó-visszatérítés

Kérdés: Tudomásunk szerint az Áfa-tv. 2008. január 1-jével hatályon kívül helyezte azt a korábbi szabályozást, mely lehetővé tette, hogy méltányossági alapon visszakérjük egyes speciális esetekben az áfát. Van-e lehetőség arra, hogy a 2008. január 1-jét megelőző beszerzéseink esetében éljünk ezzel a lehetőséggel?
Részlet a válaszból: […]már nincsen törvényes mód. Mindez azt eredményezi, hogy azon adózók, akik 2007. december 31-ét követő teljesítésű beszerzéseik tekintetében le nem vonható áfát realizálnak, azok visszatérítésére az említett jogcímeken már nem jogosultak, az adóhatóság ilyen jogcímeken áfát már nem téríthet vissza. Az átmenet kapcsán kialakított adóhatósági álláspont a következő: Áfa-tv. 262. § (1) bekezdése zárómondatának "amelyekben ... adólevonási jogosultság 2007. december 31. napjáig bezárólag keletkezett" fordulata úgy értelmezendő, hogy az a 2007. december 31-ig keletkezett le nem vonható - de a megfelelő feltételek fennállása mellett a régi Áfa-tv. szabályai szerint visszatéríthető - áfával érintett beszerzésekre is vonatkozik. Erre való tekintettel azon beszerzések vonatkozásában, amelyek tekintetében az ügylet teljesítési időpontja 2008. január 1-je előtti - figyelemmel az Áfa-tv. 262. § (1) bekezdés a) pontjának és a hivatkozott szakasz zárómondatának együttes előírásaira is -, a régi Áfa-tv. 72. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak is tovább alkalmazhatóak, következésképpen abban az esetben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2148

3. találat: Alapítvány által épített iskola önkormányzati tulajdonba adásának áfája

Kérdés: Alapítványunk új iskola építésére jött létre. A közérdekű célra tekintettel az adóhatóság engedélyezte részünkre az áfa-visszatérítést. Ha az iskolát az önkormányzat tulajdonába adjuk, kell-e valamilyen áfateherrel számolnunk?
Részlet a válaszból: […]feltétel eleve nem teljesül, így áfakötelezettség sem keletkezhet.) Ha a kérdéses ingatlant ellenérték fejében adják át, az adókötelezettség megítélésénél a hivatkozott törvény általános szabályai (6. §) az irányadók. Ekkor meg kell vizsgálni, hogy ezen értékesítés megvalósítja-e a törvény szerinti gazdasági tevékenységet (5. §), vagyis azt rendszeresen, üzletszerűen végzik-e. Áfakötelezettséget - és így áfa-adóalanyiságot - ugyanis csak a rendszeresen végzett értékesítés keletkeztet, amely azonban jelen esetben nem áll fenn. Az alapítvány más jogalanyhoz hasonlóan csak akkor válik az Áfa-tv. alanyává, ha saját nevében, rendszeresen vagy üzletszerűen bevétel eléréséért (ellenértékért) tevékenykedik. Ha e feltételnek megfelel, áfaalanyként bejelentkezésre kötelezett, és a szigorúan e tevékenységéhez kapcsolódóan eszközölt beszerzései áfatartalmát levonhatja (illetve, ha az értékesítései után felszámított adót annak összege meghaladja, akkor a 48. §-ban foglalt egyéb feltételek teljesítése esetén visszaigényelheti), amennyiben e tevékenysége nem tárgyi mentes. Ugyanakkor az ilyen módon korábban levonható áfával érintett eszköz térítés nélküli átadása áfakötelezettséggel jár. Ha az adóalany alapítvány gazdasági tevékenysége körében használt eszközét értékesíti, azt csak áfa felszámítása mellett teheti meg. Előfordul, hogy az alapítvány nem adóalany, illetve, ha egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 132