Alapítvány által épített iskola önkormányzati tulajdonba adásának áfája


Alapítványunk új iskola építésére jött létre. A közérdekű célra tekintettel az adóhatóság engedélyezte részünkre az áfa-visszatérítést. Ha az iskolát az önkormányzat tulajdonába adjuk, kell-e valamilyen áfateherrel számolnunk?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2003. január 14-én (5. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 132

[…] feltétel eleve nem teljesül, így áfakötelezettség sem keletkezhet.) Ha a kérdéses ingatlant ellenérték fejében adják át, az adókötelezettség megítélésénél a hivatkozott törvény általános szabályai (6. §) az irányadók. Ekkor meg kell vizsgálni, hogy ezen értékesítés megvalósítja-e a törvény szerinti gazdasági tevékenységet (5. §), vagyis azt rendszeresen, üzletszerűen végzik-e. Áfakötelezettséget – és így áfa-adóalanyiságot – ugyanis csak a rendszeresen végzett értékesítés keletkeztet, amely azonban jelen esetben nem áll fenn. Az alapítvány más jogalanyhoz hasonlóan csak akkor válik az Áfa-tv. alanyává, ha saját nevében, rendszeresen vagy üzletszerűen bevétel eléréséért (ellenértékért) tevékenykedik. Ha e feltételnek megfelel, áfaalanyként bejelentkezésre kötelezett, és a szigorúan e tevékenységéhez kapcsolódóan eszközölt beszerzései áfatartalmát levonhatja (illetve, ha az értékesítései után felszámított adót annak összege meghaladja, akkor a 48. §-ban foglalt egyéb feltételek teljesítése esetén visszaigényelheti), amennyiben e tevékenysége nem tárgyi mentes. Ugyanakkor az ilyen módon korábban levonható áfával érintett eszköz térítés nélküli átadása áfakötelezettséggel jár. Ha az adóalany alapítvány gazdasági tevékenysége körében használt eszközét értékesíti, azt csak áfa felszámítása mellett teheti meg. Előfordul, hogy az alapítvány nem adóalany, illetve, ha egyébként […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.