Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott alaptevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Óvodai főzőkonyha tevékenysége

Kérdés: A települési önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve vagyunk (óvoda), főzőkonyhával rendelkezünk. A főzőkonyhánk ellátja az intézmény óvodás gyermekeit és a munkahelyi étkeztetést. A város közigazgatási területén működő általános iskolák tanulóinak étkeztetését is mi biztosítjuk. Normatívát mi igényeljük le, és az étkezési térítési díjat is mi szedjük be. Településünkön a társulás formájában működő szociális intézmény szociális étkeztetési feladatot is ellát. Mivel a mi főzőkonyhánk nem teljes kihasználtságon működik, ezért szeretnénk megtudni, hogy a szabad kapacitás terhére a település közigazgatási területén élő szociálisan rászorulók részére főzhetünk-e úgy, hogy a számlát a szociális intézménynek állítjuk ki a kiadott adagok alapján, vagy ez már vállalkozási tevékenységnek minősülne? A szociális intézmény a Szoc-tv. szerinti étkeztetést biztosítaná olyan módon, hogy a megfőzött ételt az óvodai főzőkonyhától vásárolja meg.
Részlet a válaszból: […]szerv részére történő étkeztetési tevékenység abban az esetben nem minősül vállalkozási tevékenységnek, ha az közfeladatként vagy a közfeladat-ellátást elősegítő, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. Alapfeladatnak minősül az olyan intézmények részére történő étel-előállítás, étkeztetés biztosítása, amelyek közfeladatot látnak el, és az étkeztetés mint közfeladat az ellátott intézmény alapfeladatai között szerepel, vagy az alapfeladatai ellátását segíti elő, haszonszerzési cél nélkül.A szociális étkeztetés a szociális alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás. A Szoc-tv. 62. §-ának (1) bekezdése szerint az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösena) koruk,b) egészségi állapotuk,c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,d) szenvedélybetegségük vagye) hajléktalanságukmiatt.A társulás által végzett szociális étkeztetés a szociális intézmény szakmai alapfeladata körében, kötelezően végzett tevékenysége, amelyhez a vásárolt élelmezést az önök[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5213