Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott arányosítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Beszerzésre jutó áfa arányosítása

Kérdés: Központi költségvetési szervként adóköteles és adómentes tevékenységet is folytatunk, ezért a beszerzéseink azon részére, amely mindkét fajta tevékenységet szolgálja, bevételarányos képletet alkalmazunk. Ez évtől új programot használunk, és most vettük észre, hogy a program nem számolt a nevezőben a támogatással, emiatt magasabb arányszámmal vontuk le év közben az áfát. Megtehetjük-e, hogy a decemberi áfabevallásban a tényleges arányszám alapján elszámoljuk a különbözetet?
Részlet a válaszból: […]ellenértékét, a nevezőbe pedig a számlálóban szereplő, az adómentes bevételek és a támogatások kerülnek az 5. sz. melléklet szerinti korrekciós tételekkel. A másik módszer, hogy az előző évi arányszámmal számolunk év közben, és év végén számítjuk ki a végleges tárgyévre vonatkozó arányszámot. Az év közben az előző évi arányszámmal és a tárgyévi tényleges arányszámmal számított levonási különbözetet, akár pozitív, akár negatív, az év utolsó bevallásába be lehet állítani. Ekkor nincs önellenőrzés. Abban az esetben azonban, ha az adóalany a göngyölített számítást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5106

2. találat: Áfa arányosítása

Kérdés: Önkormányzatunk területén megnőtt az átmenő tehergépkocsi-forgalom, ezért a 7,2 tonnát meghaladó járművekre úthasználati díjat szedünk, ami áfás bevétel. Felmerült a kérdés, hogy a közutak fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos kiadások áfáját levonásba helyezhetjük-e?
Részlet a válaszból: […]bevétel az úthasználat jelentős részéből nem keletkezik. Amennyiben a beszerzés nem kizárólag adóköteles tevékenységet szolgál, az Áfa-tv. 123. §-a alapján a beszerzés áfájának levonható és le nem vonható hányadát valamilyen reális, az adott tevékenységre jellemző mutató alapján kell megosztani.A jellemző mutató az úthasználat esetében meglehetősen bonyolult lenne, pl. forgalomszámlálási adatok alapján állapítható meg. Amennyiben az adóalany nem tud a tevékenységre jellemző mutatószám szerinti megosztást alkalmazni, akkor az Áfa-tv. 5. sz. melléklete szerinti bevételarányos képletet alkalmazhatja, aminek az a lényege,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5037
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Áfaarányosítás

Kérdés: Intézményünknek van adóköteles és adómentes tevékenysége. A rezsiköltségek levonható áfáját bevételarányos képlettel számítja ki a programunk. Az adómentesen értékesített tárgyi eszköz bevételével számolnunk kell-e az arányosításnál?
Részlet a válaszból: […]ellenértéke, amelyet az adóalany az értékesítést megelőzően saját vállalkozásában használt. Mindez azt jelenti, hogy akár áfaköteles a tárgyi eszköz értékesítése, akár áfamentes, nem szerepelhet az arányosítási számítás képletében.A költségvetési szerveknél félreértést szokott okozni a saját vállalkozásban használt kifejezés. Ez alatt ténylegesen
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5023
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Tehergépkocsi értékesítése

Kérdés: Intézményünk alanyi adómentes. Van egy tehergépkocsink, ételszállításra használtuk, de áfát nem vontunk le. Eladhatjuk-e adómentesen? Ha kell áfát felszámítani, akkor mi a teendőnk, hogyan kell számlázni, áfát bevallani?
Részlet a válaszból: […]értékesítése során az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Ez azt jelenti, hogy úgy jár el, mint az áfaadóalanyok, vagyis a tárgyi eszköz értékesítése tekintetében nem számít alanyi adómentesnek. Ennek megfelelően a tárgyi eszközöket áfásan kell értékesíteni, vagyis a számlán a vevőre 27% áfát hárít át. Alanyi adómentes jogállása mellett áfabevallási és -befizetési kötelezettsége is keletkezik. Az áfabevalláson az alanyi adómentesség jogállás melletti bevallási kötelezettséget jelölni kell. A bevallási és az adófizetési kötelezettséget az értékesítés teljesítési hónapja kötelezettségeként, a tárgyhót követő hónap 20-ig kell teljesíteni.A tárgyieszköz-értékesítésből származó bevétel nem számít bele az alanyi adómentesség értékhatárába, és emiatt nem veszíti el alanyi adómentes jogállását.A tárgyi eszközök esetében 60 hónap figyelési időt ír elő az Áfa-tv.,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5018

5. találat: Bevételalapú arányosítás

Kérdés: Társaságunk az önkormányzattal kötött szerződése alapján olyan városüzemeltetési feladatokat lát el, amelyekből nem keletkezik áfaköteles bevétele. E feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az önkormányzattól kapott áfaalapot nem képező forrás (kompenzáció) képezi. A társaság emellett harmadik személyek megbízása alapján is végez parkfenntartási, köztisztasági (stb.) szolgáltatásokat, mely szolgáltatások tekintetében adófizetési kötelezettség terheli. Helyesen járunk-e el, ha ezen beszerzéseink levonható és nem levonható adójának megállapítására az Áfa-tv. 5. számú mellékletét alkalmazzuk oly módon, hogy az önkormányzattól kapott forrás összegét a levonási hányados nevezőjében szerepeltetjük?
Részlet a válaszból: […]módon történő hasznosítás jellege folytán az előzetesen felszámított adó megosztása a tételes elkülönítés szabályai szerint nem végezhető el, az adóalany a megosztást más, az (1) bekezdésben említett követelményt kielégítő szabályok szerint is elvégezheti. Ennek hiányában a tételes elkülönítés szabályai szerint meg nem osztható előzetesen felszámított adót az 5. számú mellékletben meghatározott számítási módszer alkalmazásával kell arányosan megosztani."Az Áfa-tv. 123. §-a alapján a levonható és a le nem vonható adó meghatározása lépcsőzetesen felépülő rendszerben történik. Az első lépés minden esetben az ún. tételes elkülönítés, vagyis azon termékbeszerzések, szolgáltatás-igénybevételek (és azok adójának) meghatározása, amelyeket az adóalany kizárólag az adólevonásra jogosító, vagy kizárólag az adólevonásra nem jogosító tevékenysége érdekében használ, hasznosít. Levonható az azon termékbeszerzéseket, szolgáltatás-igénybevételeket terhelő adó, amely termékeket, szolgáltatásokat az adóalany kizárólag az adólevonásra jogosító tevékenysége keretében hasznosít. Nem levonható az azon termékbeszerzéseket, szolgáltatás-igénybevételeket terhelő adó, amely termékeket, szolgáltatásokat az adóalany kizárólag az adólevonásra jogosító tevékenységen kívül használ, hasznosít.A második lépés a tételesen el nem különíthető termékbeszerzések, szolgáltatás-igénybevételek levonható adójának a meghatározása. Ebbe a körbe azok a termékbeszerzések, szolgáltatás-igénybevételek tartoznak, amelyeket az adóalany nem kizárólag az adólevonásra jogosító tevékenysége során használ, hasznosít. Az ezen termékbeszerzések, szolgáltatás-igénybevételek előzetesen felszámított adója levonható és nem levonható részének a meghatározására az Áfa-tv. 123. §-ának (3) bekezdése szerinti megosztással kerülhet sor. Ezen megosztáshoz az adóalany meghatározhat egy olyan arányszámot, amely a valóságnak megfelelően tükrözi az adólevonásra jogosító és az adólevonásra nem jogosító tevékenységhez való hasznosítás - és így a levonható és le nem vonható áfa - arányát, vagy az Áfa-tv. 5. számú melléklete szerint meghatározott arányosítási képletet alkalmazhatja.Előzőek kapcsán hangsúlyozandó, hogy - az Áfa-tv. 120. §-ában megfogalmazottakból következően - az adólevonásra nem jogosító tevékenységek körébe nemcsak az Áfa-tv. 85-86. §-aiban meghatározott (adólevonásra nem jogosító) adómentes tevékenységek tartoznak, hanem az adóalany azon "tevékenységei" is, amelyek keretében nem valósul meg Áfa-tv. hatálya alá tartozó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás.Az Áfa-tv. 5. számú melléklete szerinti levonási hányad meghatározásakor - az ezen mellékletben meghatározott különös szabályok figyelembevételével - a számlálóban az adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének az adó nélkül számított összegét, a nevezőben pedig egyrészt a számlálóban szereplő összeget, másrészt az adólevonásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4333

6. találat: Funkciókód

Kérdés: Egy GESZ, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv több köznevelési intézmény működését látja el, továbbá biztosítja az irányító szerv által a GESZ-hez rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági, karbantartási, munkaügyi feladatait. A GESZ és az irányító szerv között munkamegosztási megállapodás jött létre. Milyen funkció­kódon történik a működtetett intézményekben, általános iskolában, gimnáziumban, kollégiumban, szakszolgálatnál, az ott dolgozó munkatársak személyi juttatásának elszámolása? Milyen funkciókódon kell könyvelnünk a GESZ-nél dolgozó munkatársak személyi juttatásait?
Részlet a válaszból: […]pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,- a támogatási célok tekintetében és- a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.A személyi juttatások és kapcsolódó járulékok tekintetében a működtetett intézmények, általános iskola, gimnázium, kollégium, szakszolgálat esetében az intézményben dolgozók személyi juttatásait a tevékenységgel összefüggő működtetési funkciókódon fogják elszámolni. Ennek megfelelően:- a 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatait,- a 091220 köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatait,- a 092120 köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok funkciókódokon számolják el a személyi juttatások kiadásait,- 092211 gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatait,- a 091250 alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatait.A GESZ-nél dolgozó és pénzügyi, gazdasági, karbantartási munkákat végző saját dolgozók személyi juttatása tekintetében a 013360 kormányzati funkció nem alkalmazható. A pénzügyi-gazdasági, karbantartási és munkaügyi feladatokat munkamegosztási megállapodás alapján látják el.A GESZ egy olyan költségvetési szerv, amely másik költségvetési szerv részére végez pénzügyi, gazdasági, karbantartási és munkaügyi feladatokat. Ezért az alapító okiratukban a 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások funkciókód szerepel.A funkciókódokhoz tartozó szöveges meghatározás szerint idetartozik: a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások, bevételek a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az ellátott szerv érintett kormányzati funkcióin.A hivatkozott 3. § (3) bekezdésének a)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3772
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Áfa arányosítása

Kérdés: Ha egy vegyes tulajdonú kft. az önkormányzati feladatok ellátásához pénzeszközátadással kapja a fedezetet, ezen túl végez vállalkozási tevékenységet is, hogyan alakul a fizetendő és az igényelhető áfája?
Részlet a válaszból: […]tevékenységhez beszerzett eszközök, anyagok, szolgáltatások áfája levonásba helyezhető.Ha a kft. úgynevezett pénzeszközátadással kapja az önkormányzati feladatok ellátásához a pénzeszközt, akkor ez azt jelenti, hogy olyan általános működési támogatást kapott, amit a felek nem tekintenek ellenértéknek, vagyis áfaalapnak. Az ellenérték nélkül (támogatás ellenében) végzett tevékenységhez történt beszerzések áfája nem helyezhető levonásba, mivel nem keletkeztet áfás bevételt.Abban az esetben, ha vannak olyan beszerzések, amelyek egyaránt szolgálják a levonásra jogosító vállalkozási és a levonásra nem jogosító tevékenységet, azoknak a levonási hányadát arányosítással kell meghatározni. Az arányosítási számítás elvégezhető, valamilyen - az adott tevékenységre jellemző - mutatószám (mennyiség pl. kg, db stb.) alapján, vagy az Áfa-tv. 5. sz. melléklete szerinti bevételarányos képlettel.Azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, amelyek adólevonásra jogosító, illetve arra nem jogosító tevékenységet egyaránt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3758
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Önkormányzati tulajdon

Kérdés: A polgármesteri hivatalnak helyet adó épület az önkormányzat tulajdona. Ebben az épületben van a járási kormányhivatal is. Az önkormányzat megállapodott a kormányhivatallal a közüzemi költségek megosztásáról, továbbszámlázásról, a megtérítés módjáról. A szolgáltatókkal az önkormányzatnak van szerződése, az önkormányzat nevére szólnak a számlák. Ebből adódóan az elő­irányzatok is az önkormányzatnál kerülnek megtervezésre. A polgármesteri hivatal nem tervez és nem teljesít ilyen kiadásokat. Helyesen kötöttük-e így a megállapodást?
Részlet a válaszból: […]energiaszolgáltatókkal is az önkormányzat kötötte meg a szolgáltatási szerződést, és a számlák az önkormányzat nevére kerültek kiállításra. A költségvetésben a rezsikiadások megtervezése is - helyesen - az önkormányzatnál történik.Ezáltal a polgármesteri hivatal nem fog rezsiköltséget előirányzatban tervezni, és az önkormányzat könyveiben fognak a rezsivel kapcsolatos kiadások megjelenni.A rezsiköltségeket az önkormányzat a kormányzatifunció-kódok, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3719
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Szakfeladatrend

Kérdés: Szakfeladatrend-tervezéssel kapcsolatban a következő a kérdésem. Körjegyzőség esetében eddig egy szakfeladatra terveztük az összes dolgozót, jegyzőt, szociális-pénzügyi ügyintézőt, takarítót. 2010-től az új szakfeladat száma 841126. Továbbra is tervezhetjük ezen a szakfeladaton az összes dolgozót (kistelepülés - nincsenek osztályok, csoportok), vagy szét kell bontani 692000, 811000, 841901 szakfeladatokra? Könyvtár esetén, ahol eddig egy szakfeladat volt, most kb. 4 szakfeladatot kell alkalmaznunk 1 fő közalkalmazottal. A rezsiköltségtől kezdve mindent négyfelé kell arányosítani?
Részlet a válaszból: […]egy szakfeladaton történő szerepeltetése már nem minden esetben elegendő a tervezés és a kiadások esetében. A jelenlegi szakfeladatrend kialakításakor a polgármester és jegyző 50-50%-os megosztásban a 841112 Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton és a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton kerülhet megtervezésre. De alkalmazható egy szakfeladat is, a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat, attól függően, hogy a szakfeladatrend tartalmi meghatározása alapján a tervezés és elszámolás ezt lehetővé teszi. Azoknak a dolgozóknak a szakfeladat-meghatározása, akik anyakönyvvezetői tevékenységet, okmányirodai tevékenységet, és minden más közigazgatási hivatali tevékenységet végeznek, lehet a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton történő tervezése és kiadásainak teljesítése. Ezen tevékenységek közül az adóigazgatás kivételt képez, az e tevékenységhez kapcsolódó köztisztviselők szakfeladatrendje a 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés szakfeladaton történik. Az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi igazgatási tevékenységének kiadásai és bevételei az alaptevékenységtől elkülönítve kerülnek meghatározásra, önálló pénzügyi igazgatási szakfeladaton kerül elszámolásra az Ámr. § (6) bekezdése alapján. Ezeket a szakfeladatokat az Ámr. 12. § (4) bekezdése szerint nem kell az alapító okiratban szerepeltetni, elszámolása az "1" kódon történik. Pénzügyi igazgatási szakfeladatok lehetnek pl. a 841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása, 841408 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél, 841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél, 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél, 860001 Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél, 870001 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél, 900001 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél. A 841129 szakfeladaton kell elszámolni valamennyi közhatalmi tevékenységgel és az önkormányzati szociális támogatások kifizetésével kapcsolatos pénzügyi igazgatási feladatot. A munkaügyi előadó és a titkárnő feladatainak tervezése és elszámolása lehet szintén a pénzügyi, igazgatási szakfeladaton. A szakfeladat kialakítása nem merev szabályok szerint működik, hanem azt kell vizsgálni, hogy melyek az általuk leginkább jellemző tevékenységek. Ezért a munkaügyi előadó és titkárnő szakfeladatának általunk javasolt meghatározása sem kötelező érvényű. A belső ellenőr foglalkoztatása is lehet pénzügyi, igazgatási szakfeladaton, de jó megoldásnak tekinthető az a módszer is, hogy tevékenységhez kapcsolódóan arányos megosztásban kerül szétbontásra. A könyvtári tevékenységet végző dolgozók a 91012[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2617

10. találat: Gyermekotthonként kapott családi pótlék kezelése

Kérdés: Gyermekotthonként működő intézmény vagyunk. A gyermekek után járó családi pótlékot - a vonatkozó jogszabályok alapján - az intézmény kapja. Kérdés, hogy keletkezett-e támogatás miatti arányosítási kötelezettségünk a 2006. január 1-jét megelőző időszakokra tekintettel, mivel a családi pótlék - véleményünk szerint - államháztartási támogatásnak minősül?
Részlet a válaszból: […]biztosítja a személyre szóló felhasználást. Tekintettel arra, hogy a Cst. rendelkezései alapján az elhelyezett gyermekre tekintettel kapott családi pótlék nem az intézményt illeti meg, hanem az intézmény vezetőjének kezelésébe kerül, de olyan módon, hogy azt az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kell kezelni, és kizárólag az elhelyezett gyermek meghatározott szükségleteire lehet felhasználni, ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1655
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést