Beszerzésre jutó áfa arányosítása

Kérdés: Központi költségvetési szervként adóköteles és adómentes tevékenységet is folytatunk, ezért a beszerzéseink azon részére, amely mindkét fajta tevékenységet szolgálja, bevételarányos képletet alkalmazunk. Ez évtől új programot használunk, és most vettük észre, hogy a program nem számolt a nevezőben a támogatással, emiatt magasabb arányszámmal vontuk le év közben az áfát. Megtehetjük-e, hogy a decemberi áfabevallásban a tényleges arányszám alapján elszámoljuk a különbözetet?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 123. §-ának (3) bekezdése és az 5. sz. melléklet szerint a bevételarányos képlet számítására kétféle módszer lehetséges. Év elejétől halmozott adatok alapján számítjuk a számlálóba betudható adólevonásra jogosító termékértékesítések,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Áfa arányosítása

Kérdés: Önkormányzatunk területén megnőtt az átmenő tehergépkocsi-forgalom, ezért a 7,2 tonnát meghaladó járművekre úthasználati díjat szedünk, ami áfás bevétel. Felmerült a kérdés, hogy a közutak fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos kiadások áfáját levonásba helyezhetjük-e?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalany abban a mértékben vonhatja le az előzetesen felszámított áfát, amilyen mértékben adóköteles bevételszerző tevékenysége érdekében merült fel a beszerzés. A köz-utakat az úthasználati díjjal érintett körbe nem tartozó autó-sok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
Kapcsolódó címkék:    

Tehergépkocsi értékesítése

Kérdés: Intézményünk alanyi adómentes. Van egy tehergépkocsink, ételszállításra használtuk, de áfát nem vontunk le. Eladhatjuk-e adómentesen? Ha kell áfát felszámítani, akkor mi a teendőnk, hogyan kell számlázni, áfát bevallani?
Részlet a válaszából: […] Az alanyi adómentesség személyes adómentességet jelent, amely meghatározott bevételi értékhatárig áll fenn, 2019. évtől 12 millió Ft ez a bevételi határ. Azonban az alanyi adómentes intézményekre is vonatkoznak az Áfa-tv. előírásai: számlázási kötelezettség,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Áfaarányosítás

Kérdés: Intézményünknek van adóköteles és adómentes tevékenysége. A rezsiköltségek levonható áfáját bevételarányos képlettel számítja ki a programunk. Az adómentesen értékesített tárgyi eszköz bevételével számolnunk kell-e az arányosításnál?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozásában használt. Mindez azt jelenti, hogy akár áfaköteles a tárgyi eszköz értékesítése, akár áfamentes, nem szerepelhet az arányosítási számítás képletében.A költségvetési szerveknél félreértést szokott okozni a saját vállalkozásban használt kifejezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.
Kapcsolódó címkék:    

Bevételalapú arányosítás

Kérdés: Társaságunk az önkormányzattal kötött szerződése alapján olyan városüzemeltetési feladatokat lát el, amelyekből nem keletkezik áfaköteles bevétele. E feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az önkormányzattól kapott áfaalapot nem képező forrás (kompenzáció) képezi. A társaság emellett harmadik személyek megbízása alapján is végez parkfenntartási, köztisztasági (stb.) szolgáltatásokat, mely szolgáltatások tekintetében adófizetési kötelezettség terheli. Helyesen járunk-e el, ha ezen beszerzéseink levonható és nem levonható adójának megállapítására az Áfa-tv. 5. számú mellékletét alkalmazzuk oly módon, hogy az önkormányzattól kapott forrás összegét a levonási hányados nevezőjében szerepeltetjük?
Részlet a válaszából: […] ...való hasznosítás - és így a levonható és le nem vonható áfa - arányát, vagy az Áfa-tv. 5. számú melléklete szerint meghatározott arányosítási képletet alkalmazhatja.Előzőek kapcsán hangsúlyozandó, hogy - az Áfa-tv. 120. §-ában megfogalmazottakból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Áfa arányosítása

Kérdés: Ha egy vegyes tulajdonú kft. az önkormányzati feladatok ellátásához pénzeszközátadással kapja a fedezetet, ezen túl végez vállalkozási tevékenységet is, hogyan alakul a fizetendő és az igényelhető áfája?
Részlet a válaszából: […] ...egyaránt szolgálják a levonásra jogosító vállalkozási és a levonásra nem jogosító tevékenységet, azoknak a levonási hányadát arányosítással kell meghatározni. Az arányosítási számítás elvégezhető, valamilyen - az adott tevékenységre jellemző -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:  

Funkciókód

Kérdés: Egy GESZ, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv több köznevelési intézmény működését látja el, továbbá biztosítja az irányító szerv által a GESZ-hez rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági, karbantartási, munkaügyi feladatait. A GESZ és az irányító szerv között munkamegosztási megállapodás jött létre. Milyen funkció­kódon történik a működtetett intézményekben, általános iskolában, gimnáziumban, kollégiumban, szakszolgálatnál, az ott dolgozó munkatársak személyi juttatásának elszámolása? Milyen funkciókódon kell könyvelnünk a GESZ-nél dolgozó munkatársak személyi juttatásait?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek.A költségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati tulajdon

Kérdés: A polgármesteri hivatalnak helyet adó épület az önkormányzat tulajdona. Ebben az épületben van a járási kormányhivatal is. Az önkormányzat megállapodott a kormányhivatallal a közüzemi költségek megosztásáról, továbbszámlázásról, a megtérítés módjáról. A szolgáltatókkal az önkormányzatnak van szerződése, az önkormányzat nevére szólnak a számlák. Ebből adódóan az elő­irányzatok is az önkormányzatnál kerülnek megtervezésre. A polgármesteri hivatal nem tervez és nem teljesít ilyen kiadásokat. Helyesen kötöttük-e így a megállapodást?
Részlet a válaszából: […] A járási kormányhivatal által is használt épület az önkormányzat tulajdona. A megállapodást helyesen kötötték meg a közüzemi díjak megtérítésének módjáról. Mivel az épület az önkormányzat tulajdonában van, ezért az energiaszolgáltatókkal is az önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.
Kapcsolódó címkék:    

Szakfeladatrend

Kérdés: Szakfeladatrend-tervezéssel kapcsolatban a következő a kérdésem. Körjegyzőség esetében eddig egy szakfeladatra terveztük az összes dolgozót, jegyzőt, szociális-pénzügyi ügyintézőt, takarítót. 2010-től az új szakfeladat száma 841126. Továbbra is tervezhetjük ezen a szakfeladaton az összes dolgozót (kistelepülés - nincsenek osztályok, csoportok), vagy szét kell bontani 692000, 811000, 841901 szakfeladatokra? Könyvtár esetén, ahol eddig egy szakfeladat volt, most kb. 4 szakfeladatot kell alkalmaznunk 1 fő közalkalmazottal. A rezsiköltségtől kezdve mindent négyfelé kell arányosítani?
Részlet a válaszából: […] Az új szakfeladatrend lényege - többek között -, hogyrészletezettsége által a valós kiadások, bevételek nyomon követhetők legyenek,és pontos információt szolgáltassanak. Ennek a szemléletnek az érvényesülésétteszi lehetővé a körjegyzőség esetében is a létszámadatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Gyermekotthonként kapott családi pótlék kezelése

Kérdés: Gyermekotthonként működő intézmény vagyunk. A gyermekek után járó családi pótlékot - a vonatkozó jogszabályok alapján - az intézmény kapja. Kérdés, hogy keletkezett-e támogatás miatti arányosítási kötelezettségünk a 2006. január 1-jét megelőző időszakokra tekintettel, mivel a családi pótlék - véleményünk szerint - államháztartási támogatásnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 7. § (3) bekezdés második mondata úgy rendelkezik,hogy a szociális intézmény vezetője a jogosult személy után járó családipótlékot az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli, és biztosítja aszemélyre szóló felhasználást.Tekintettel arra, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3