Európai uniós pályázat

Kérdés: 2015. évben a KEOP 5.6.0-12-2013-0018 “Komplex energetikai fejlesztés”, valamint a TIOP 3.3.1/A-12/2-2013-0014 “a kormányablakokat befogadó ingatlanok komplex akadálymentesítése” elnevezésű projektek esetében sajátos helyzet alakult ki az időbeli elhatárolás elszámolásánál. A fenti két projekt európai uniós forrásból 100%-ban támogatott volt, viszont a teljes támogatás összege 2015. év végéig ténylegesen nem érkezett meg bankszámlánkra, hanem a projekt zárását követően 2016-ban. A problémát az okozza, hogy a beruházások 2015-ben befejeződtek, de a projekt költsége 2015-ben uniós forrásból csak részben kerültek megtérítésre, így a különbözetet a kormányhivatal saját költségvetéséből előlegezte meg. A TIOP-3.3.1 projekt esetében 2015. december 20., a KEOP-5.6.0 projektnél 2015. december 31. a fizikai megvalósítás dátuma. Mindkét esetben a projekt zárása 2016. év elején történt meg, tehát 2016-ban érkezett meg a kormányhivatal saját költségvetéséből megelőlegezett összeg. A 2016. évre áthúzódó, Európai Unió által meg nem térített támogatás összegét 2015-ben követelésként előírtuk, amely szerint pénzügyi számvitelben bevételként (9-es számlaosztály) elszámolásra kerültek, azonban elhatárolásra nem került sor, mert a pénz pénzforgalmilag csak 2016-ban érkezett meg a bankszámlánkra. Fentiekből adódónak a projektek teljes költségének összege nem egyezik meg az elhatárolt bevétel (támogatás) összegével, ugyanis a 2016-ban utólag megérkezett támogatás összegét – melyet 2015-ben a kormányhivatal a projektekhez megelőlegezte – 2016-ban már működési kiadásokra kívánja felhasználni.
Az elhatárolás feloldásánál a projektekhez tartozó eszközök után elszámolt értékcsökkenés teljes összegével lehet-e számolni, vagy csak az összes költség és a 2015. december 31-ig megkapott (és elhatárolt) támogatás összegének arányában történhet a feloldás, annak ellenére, hogy a projekt 100%-ban támogatott?
Részlet a válaszából: […] Amikor a támogatás megérkezett, akkor azt a következők szerint kellett könyvelniük:Támogatási összeg beérkezésePÉNZÜGYI SZÁMVITEL– pénzeszköz jóváírása   331, 332   3512, 3511KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL– felhalmozási támogatási rész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Pályázat

Kérdés: A pályázat útján elnyert, vissza nem térítendő támogatás terhére megvalósított beruházás könyvelésével kiadványuk több száma is foglalkozott 2014-ben, azonban ebben a témában további kérdésünk van, amelyre szeretnénk választ kapni. 2014-ben 100%-os támogatású pályázatot nyertünk, önkormányzati önrész nem volt. A támogató szervezet nem utalt előleget. 2014-ben kifizettük a feladat megvalósítása során felmerült kiadásokat, azonban a támogatási összeg nem érkezett meg a múlt évben. Ezért az a helyzet állt elő, hogy kifizetett (megelőlegezett) az önkormányzat olyan kiadást, amelyet majd egy jövőben beérkező támogatási bevétel finanszíroz. Ez a bevétel azonban csak 2015-ben érkezik az önkormányzat számlájára. Arról több szakértői válaszban is olvashattunk, hogy időbeli elhatárolásként (halasztott bevételként) kell könyvelni azt a támogatási összeget, amelyet az adott évben nem használtak fel, a kiadása áthúzódik a következő évre. Az általunk fent vázolt eset ennek pont a fordítottja, amellyel kapcsolatos kérdéseink a következők:
1. Kell év végén valamit könyvelnünk akkor, ha a kiadás 2014-ben teljesül, de a bevétele (a támogatási összeg) csak 2015-ben realizálódik?
2. Hogyan befolyásolja a "megelőlegezett" kiadás az önkormányzat 2014. évi maradványelszámolását? Ennyivel kevesebb lesz?
3. A 2015-ben beérkezett támogatás (akkor már többletbevétel) felhasználásáról a képviselő-testület szabadon dönthet? Akár tartalékba helyezheti, vagy más kiadás finanszírozására fordíthatja?
Részlet a válaszából: […] Az igényelt támogatás típusának meghatározásához elsőként a támogatási szerződés, megállapodás dokumentációjának áttekintése szükséges. Ennek tartalmi megítélése alapján lehet az elszámolás pontos beazonosítását megtenni, hiszen ez definiálja, hogy az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Pályázati előleg

Kérdés: 2013 decemberében uniós projekt keretében eszközbeszerzés történt szállítói finanszírozással. A beszerzés a folyamatban levő beruházás állományára került az eszközanalitikában és a főkönyvben is, pénzforgalom nélküli beszerzésként. A beszerzéshez kapcsolódó a 2013. évi közbeszerzési tanácsadó díja, ami utófinanszírozású, az analitikában és a főkönyvben is, a folyamatban levő beruházás állományára, míg a számla a 39262 (utólagos finanszírozású nemzetközi támogatási program forgalma) főkönyvi számlára került. 2014. évi nyitáskor a beszerzés a közbeszerzéssel együtt az analitikából a főkönyvbe a befejezetlen eszköz beruházásra, míg a közbeszerzési tanácsadó díja a 39262-ról a 36515 (egyéb adott előlegek) főkönyvi számlaszámra került a rendező mérleg szerint. Melyik főkönyvi számlával szemben kell kivezetni az elő­leget 2014. évben, amikor az Irányító Hatóság átutalja az utólagos finanszírozású számla összegét, mert a beruházásra már rákerült a fentiek szerint 2013. évben?
Részlet a válaszából: […] Vissza nem térítendő nyújtott támogatásként kell elszámolni az általános szabályok szerint az államháztartáson belüli szervezeteknek működési és felhalmozási célból, végleges jelleggel nyújtott támogatást és más ellenérték nélküli kifizetéseket, működési és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

EU-s pályázat elszámolása

Kérdés: A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) szerint működő intézmény több uniós pályázattal rendelkezik mint támogatott szervezet. A támogatási szerződés alapján a finanszírozási formák eltérőek, de legtöbb esetben utófinanszírozási formában történik a támogatás. Hogyan kell elszámolni 2014-től ezen finanszírozási formát? Hogyan, mikor és milyen formában kell kimutatni az Irányító Hatósággal szembeni követelést, amikor egy számlát előfinanszírozva kifizetünk?
Részlet a válaszából: […] Az utófinanszírozott pályázatok tekintetében 2013. év végéig a régi szabályokat kellett alkalmazni. E szerint utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai számlán kellett kimutatni a kedvezményezett államháztartási szervezetnek – ha támogatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Európai uniós pályázatok elszámolása

Kérdés: Hogyan történik a TÁMOP-pályázat elszámolása, azon belül pedig az utófinanszírozott pályázatok előlegének kezelése a számvitelben, hogyan történik az elkülönített számla használata és az uniós támogatás pénzforgalmi elkülönítése, a pályázati pénz utolsó összegének megelőlegezése?
Részlet a válaszából: […] Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai számlán mutatja ki a kedvezményezett államháztartási szervezet – ha támogatási szerződése alapján támogatási program előlegében nem részesülhet – a kifizetett összegből legalább a támogatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Európai uniós pályázat számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s projektet valósított meg. Hogyan történik a támogatás könyvviteli elszámolása? A projekt keretében létrehozott beruházásnak ötéves fenntartási kötelezettsége van. Önkormányzatunk esetében hogyan kell értelmezni a támogatás tőketartalékba helyezését?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy az önkormányzat az európai uniós pályázatát milyen formában kapja. Meg kell majd nézniük, hogy a támogatási szerződésben Önök, mint kedvezményezettek, hogyan kapják a támogatást.Létezik a pro rata rendszerű finanszírozási módszer. A pro...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Utófinanszírozott támogatás

Kérdés: Hogyan történik az utófinanszírozott pályázat előlegének és ennek keretén belül a fordított áfa számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírások között a 3. számlaosztály előírásainak g) pontja szerint az utófinanszírozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Munkavállalónak ki nem adott Erzsébet-utalvány elszámolása

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk házipénztárba bevételezte a fel nem használt, dolgozó részére ki nem adott Erzsébet-utalványt. Kérem a könyvelésével kapcsolatos segítségüket.
Részlet a válaszából: […] A ki nem adott Erzsébet-utalvány beszerzési kiadását ebben az esetben az átfutó kiadások között kell kimutatni, mivel a személyi juttatások között kizárólag olyan utalványok számolhatók el, melyeket a dolgozók átvettek.A pénztárban lévő utalványokat egyéb készletként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Európai uniós támogatás finanszírozó szervezeten keresztül

Kérdés: Központi költségvetési intézet EU-s pályázati pénzt kap hazai finanszírozó szervezeten keresztül. Milyen könyvelési tételeket kell alkalmazni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésre kimerítő választ itt nem lehet adni, mert nagy terjedelemmel bír, de a teljesség igénye nélkül a legjellemzőbb gazdasági események bemutatásra kerülnek.Finanszírozási módja szerint az európai uniós pályázatok történhetnek hazai finanszírozó szervezeteken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Utófinanszírozás

Kérdés: Hogyan történik az utófinanszírozás elszámolása európai uniós projektnél?
Részlet a válaszából: […] Az európai uniós támogatások a finanszírozás módszere szerint lehetnek vagy utófinanszírozott, azaz post-rata, illetve előfinanszírozott, azaz pro-rata támogatások. Az utófinanszírozott támogatásokba beleértendő a feladatfinanszírozás is. Az előfinanszírozás körébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.
1
2
3