Szavazatszámláló bizottság tagjainak járó szabadnapra jutó átlagbér megtérítése

Kérdés: A választási kiadások elszámolásával kapcsolatban szeretném a következő kérdést feltenni: A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér és járulékai megtérítését a szavazást követő 5 napon belül igényelheti a HVI-től. A HVI ezeket a kifizetéseket többletköltség címén számolja el a TVI részére, amely ezt utólag megtéríti. A kistérségi társuláshoz tartozó költségvetési intézmény néhány dolgozója választott tag a szavazatszámláló bizottságokban. A jogszabály értelmében a HVI átutalja az intézmény által igényelt átlagbért. Milyen jogcímen számolja el a rovatrend szerint az intézmény az átlagbér megtérítését?
Részlet a válaszából: […]

A szavazatszámláló bizottság tagjainak járó szabadnapra jutó átlagbér megtérítését a B410 "egyéb működési bevételek" rovaton javasoljuk elszámolni. Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.
Kapcsolódó címkék: