Tartozásátvállalás

Kérdés: Egy általános forgalmi adó áthárításával járó ügylet kapcsán szeretnénk, hogy az adóhatóság a visszaigénylésre jogosultnak járó összeget ne utalja ki, hanem azt az adófizetésre kötelezett számlájára vezesse át. Van erre lehetőség? Milyen kérelmet kell az adóhatósághoz benyújtani?
Részlet a válaszából: […] ...megfelel a tervezet, annak mindhárom oldal által történt aláírásával az új kötelezett meg tudja fizetni a fennálló tartozást.Ha átvezetésről beszélünk, figyelemmel kell lenni a tartozás és a visszaigénylés esedékességére is! Csak a visszaigénylés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Hibás számlaszám az adó-visszatérítésen

Kérdés: A Költségvetési Levelek 313. számában az 5564. számú kérdésben foglalkoztak a téves adószámra fizetéssel. Esetünkben ennek a fordítottja történt, elírtuk a számlaszámot, amire a kiutalást kértük. Hogyan lehet ezt javítani?
Részlet a válaszából: […] ...történő kiutalás elmaradásából értesül a hibáról. Ahhoz, hogy az adózó ténylegesen hozzájusson az eredetileg kért összeghez, 17-es átvezetési bizonylatot kell kiállítani, azzal lehet rendelkezni a kért összeg utalásának indításáról. (Ha tudjuk, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
Kapcsolódó címkék:      

Pénzeszközök átvezetései közötti pénzforgalommal kapcsolatos elszámolások

Kérdés: Az év utolsó munkanapján a pénztárból csekken feladtuk az intézmény számlájára a pénzkészletet, a befizetést azonban csak januárban írták jóvá a bankszámlán. Így viszont egyenlege maradt a 361. számlának, aminek a mérlegben nem lehetne. Hol mutathatjuk ki ezt az összeget?
Részlet a válaszából: […] ...Áhsz. 48. §-ának (7) bekezdése alapján a pénzeszközök átvezetései közötti pénzforgalommal kapcsolatos elszámolásokat a mérlegkészítés időpontjáig rendezni szükséges a pénzeszközök könyvviteli számláival szemben, így ezen a jogcímen a mérlegben nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:    

Csatlakozási díj átvezetése

Kérdés: Az önkormányzatnak a letéti számlájára kerülnek befizetésre a cégek által a villamossági hálózat kiépítésére vonatkozó szerződés szerinti csatlakozási díjak. Az önkormányzat feladata, hogy továbbutalja a szolgáltatónak. Hogyan könyveljük le, hogy az önkormányzat tovább-utalja a csatlakozási díjat a szolgáltatónak a letéti számláról?
Részlet a válaszából: […] ...nem megillető csatlakozásidíj-bevétel továbbutalása a pénzügyi számvitel szerint T367 - K32/333. A pénzeszköz bevételként történő átvezetésének elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Követelésként T09(2) - K0041b) Teljesítésként T005 - K09(3)4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.
Kapcsolódó címkék:  

Forintszámláról devizaszámlára átvezetés

Kérdés: Önkormányzatunk egy olyan társulást tart fenn, melyhez egy forintszámla és két devizaszámla kapcsolódik. A forintszámlát egy takarékszövetkezetnél, míg a két devizaszámlát egy banknál vezeti önkormányzatunk. A projekt már lezárult, a devizaszámlákat megszüntetni még nem lehet. A forintszámláról havonta utalás történik a devizabankköltségek fedezésére. A takarékszövetkezet a bankkivonatán szerepelteti az előjegyzett jutalékot és az átváltási árfolyamot. A bank a devizaszámla-kivonaton csak a jóváírt deviza összegét tünteti fel, az árfolyamot nem. Intézményünk a napi MNB-árfolyamon váltja át az adott devizát. Első kérdésem ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy helyes-e, ha az MNB-árfolyamot használjuk, vagy az adott hitelintézet napi árfolyamán kellene rögzítenünk a jóváírást? A takarékszövetkezet által átutalt forintösszeg több, mint a devizaszámlán jóváírt utalás. Ezt az árfolyam-differenciát hogyan kellene kimutatni a könyvelésben?
Részlet a válaszából: […] ...a gazdasági esemény átvezetés, és majd csak ezt követően a devizaszámláról történik a fenntartási költségek utalása (devizabankköltségek), azaz ekkor lesz kiadás.A költségvetési elszámolási számláról átvezetés a devizaszámlára (kivéve hosszú vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.
Kapcsolódó címkék:  

Adónemek közötti átvezetés

Kérdés: Költségvetési intézményként működünk, áfakörbe tartozunk, a NAV-hoz havi bevallási kötelezettségünk van. Áfa-visszaigénylés esetén az összeget nem kérjük részünkre kiutalni a NAV-tól, hanem a különböző adónemekre, kötelezettségeinkre átvezetéseket kérünk. Ezek a rehabilitációs hozzájárulás, az önellenőrzési pótlék, a késedelmi pótlék és a bírság. Az átvezetések nem járnak pénzmozgással, így viszont nem tudjuk, hogyan kellene helyesen lekönyvelni, hogy a könyvelésünkben megjelenjenek ezek a tételek, és egyezzünk a NAV által biztosított folyószámla-kivonattal. Havonta, negyedévente, évente egyszer kell rendezni e tételeket?
Részlet a válaszából: […] A NAV részére fizetett adók, egyéb kötelezettségek beszedése során a kötelezettség pénzügyi rendezése megtörtént. Ha a NAV által beszedett összeg túlfizetésként jelentkezik, akkor a túlfizetést év végén, a beszámolókészítést megelőzően a zárlati tételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.
Kapcsolódó címkék:    

Lakásépítési és -vásárlási számláról a bevételek átvezetése

Kérdés: A bankszámláról (355) átutaltunk a felhasználási keretszámlára (331) x forintot. Miképpen kell könyvelni, vagyis a könyvelési tételeket szeretném megkérdezni.
Részlet a válaszából: […] ...számlája.A 355. főkönyvi számla idegen pénzeszközök körébe tartozik.A számláról a költségvetési körbe történő bevételátvezetés könyvelési tételei: 1. Idegen pénzeszköz csökkentése T 4122 - K 355 2....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.