Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott átvezetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pénzeszközök átvezetései közötti pénzforgalommal kapcsolatos elszámolások

Kérdés: Az év utolsó munkanapján a pénztárból csekken feladtuk az intézmény számlájára a pénzkészletet, a befizetést azonban csak januárban írták jóvá a bankszámlán. Így viszont egyenlege maradt a 361. számlának, aminek a mérlegben nem lehetne. Hol mutathatjuk ki ezt az összeget?
Részlet a válaszból: […]könyvviteli számláival szemben, így ezen a jogcímen a mérlegben nem mutatható ki tétel. Ennek megfelelően ebben az esetben úgy kell eljárni, mintha megérkezett volna a mérleg fordulónapjáig a fizetési számlára a befizetés. Mivel a csekken feladott pénzösszegből származó jóváírás a bankszámlán csak januárban realizálódott, ezért javasoljuk, hogy az éves költségvetési beszámolót alátámasztó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5410
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Csatlakozási díj átvezetése

Kérdés: Az önkormányzatnak a letéti számlájára kerülnek befizetésre a cégek által a villamossági hálózat kiépítésére vonatkozó szerződés szerinti csatlakozási díjak. Az önkormányzat feladata, hogy továbbutalja a szolgáltatónak. Hogyan könyveljük le, hogy az önkormányzat tovább-utalja a csatlakozási díjat a szolgáltatónak a letéti számláról?
Részlet a válaszból: […]devizaszámlák367.   Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokA 367. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kerül elszámolásra többek között:- a más által beszedett, de más szervezetet megillető összegeket a bevételt beszedő szervezetnél a jogosult részére történő továbbutalásig, vagy -?jogszabály felhatalmazása alapján - azok felhasználásáig,- a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközöket, valamint a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott pénzbiztosítékokat - így különösen foglaló, kötbér - a kapott pénzeszköz visszaadásáig vagy bevételként történő elszámolásáig.A csatlakozási díj beérkeztetésének és továbbutalásának számviteli elszámolása a következő:1. A csatlakozásidíj-bevétel beérkeztetésekor a költségvetési szervet nem megillető bevétel elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T32/33 - K 3672. A költségvetési szervet nem megillető csatlakozásidíj-bevétel továbbutalása a pénzügyi számvitel szerint T367 - K32/333. A pénzeszköz bevételként történő átvezetésének elszámolása a költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4746
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Forintszámláról devizaszámlára átvezetés

Kérdés: Önkormányzatunk egy olyan társulást tart fenn, melyhez egy forintszámla és két devizaszámla kapcsolódik. A forintszámlát egy takarékszövetkezetnél, míg a két devizaszámlát egy banknál vezeti önkormányzatunk. A projekt már lezárult, a devizaszámlákat megszüntetni még nem lehet. A forintszámláról havonta utalás történik a devizabankköltségek fedezésére. A takarékszövetkezet a bankkivonatán szerepelteti az előjegyzett jutalékot és az átváltási árfolyamot. A bank a devizaszámla-kivonaton csak a jóváírt deviza összegét tünteti fel, az árfolyamot nem. Intézményünk a napi MNB-árfolyamon váltja át az adott devizát. Első kérdésem ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy helyes-e, ha az MNB-árfolyamot használjuk, vagy az adott hitelintézet napi árfolyamán kellene rögzítenünk a jóváírást? A takarékszövetkezet által átutalt forintösszeg több, mint a devizaszámlán jóváírt utalás. Ezt az árfolyam-differenciát hogyan kellene kimutatni a könyvelésben?
Részlet a válaszból: […]devizaeladási árfolyamánT 33311, 33321 - K 3611Költségvetési számvitel szerint:- T átm. - K átm.Költségvetési elszámolási számláról átvezetés a devizaszámlára (kivéve hosszú vagy rövid lejáratú devizabetétre) a devizaszámlán átlagos devizaárfolyamon történő nyilvántartás-elszámoló árfolyammal a következő:Pénzügyi számvitel szerint:- terhelési értesítés T 3611 - K 33111- jóváírási értesítés devizaelszámolási árfolyamánT33311, 33321 - K 33312, 33322- jóváírási értesítés devizaeladási árfolyamánT 33312, 33322 - K 3611Költségvetési számvitel szerint:- T átm. - K átm.Amennyiben a devizaszámlának év végén egyenlege van, akkor az év végi értékelését el kell végezni. A külföldi pénzértékre szóló- részesedések,- értékpapírok,- a valutapénztárban lévő valutakészlet,- a devizaszámlán lévő deviza, valamint- a követelésekmérlegben szereplő értékét az Áhsz. 20. §-ának (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a mérlegben meghatározni. A külföldi pénzértékre szóló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4198
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Adónemek közötti átvezetés

Kérdés: Költségvetési intézményként működünk, áfakörbe tartozunk, a NAV-hoz havi bevallási kötelezettségünk van. Áfa-visszaigénylés esetén az összeget nem kérjük részünkre kiutalni a NAV-tól, hanem a különböző adónemekre, kötelezettségeinkre átvezetéseket kérünk. Ezek a rehabilitációs hozzájárulás, az önellenőrzési pótlék, a késedelmi pótlék és a bírság. Az átvezetések nem járnak pénzmozgással, így viszont nem tudjuk, hogyan kellene helyesen lekönyvelni, hogy a könyvelésünkben megjelenjenek ezek a tételek, és egyezzünk a NAV által biztosított folyószámla-kivonattal. Havonta, negyedévente, évente egyszer kell rendezni e tételeket?
Részlet a válaszból: […]tételek könyvelésekor elő kellett írni követelésként a 3651. Adott elő­legek között, a 36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetésekre, azon belül a 3651632. Közterhek kötelezettségének túlfizetése miatt követelések számlán.A túlfizetések a 367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások számlán kerülnek nyilvántartásra. Ezek lehetnek:3671. Kapott előlegek36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések367111. Túlfizetés a jövedelemadókban367112. Túlfizetés az általános forgalmi adóban367113.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3973
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Lakásépítési és -vásárlási számláról a bevételek átvezetése

Kérdés: A bankszámláról (355) átutaltunk a felhasználási keretszámlára (331) x forintot. Miképpen kell könyvelni, vagyis a könyvelési tételeket szeretném megkérdezni.
Részlet a válaszból: […]bevételátvezetés könyvelési tételei: 1. Idegen pénzeszköz csökkentése T 4122 - K 355 2. Az előirányzat-felhasználási keretszámlán a bevétel elszámolása- közgazdasági osztályozás szerint T 3311 - K 19 vagy 9172 - funkcionális osztályozás szerint […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2443