A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés

Kérdés: Önkormányzataink által fenntartott könyvtárakban a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók dolgoznak. 2021-ben minden munkavállalónk megszerezte a könyvtári feladatok ellátásához szükséges szakképzettséget, így mindenki jogosult volt a garantált bérminimumra. A kormány 682/2021. Korm. rendeletében nem egyértelmű számunkra, hogy a 2022. évi 20%-os béremelés hogyan is történik. A rendelet az 1. § (1) bekezdése végén írja, hogy ez az emelés beépülő jellegű. A (2) bekezdésben pedig leírja, hogy a bruttó bér (pótlékokkal és munkáltató által adott kiegészítésekkel együtt) és a 2022. január 1. napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbérnek értelmezzük) összege a számítás alapja. A munkavállalók esetében hogyan kell pontosan a 2022. évi bérüket számítani, a 20%-os emelést melyik bruttó bérre (illetményre) kell számítani?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az Mt. hatálya alá tartozókra is ekként értelmezendő a rendelet. Bár a differenciálásra esetükben nem utal a szabályozás, a béremeléssel összefüggő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatás ezt támasztja alá (bértömegből kellett kiindulni).A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Védőnők díjazása

Kérdés: Helyi önkormányzat alkalmazásában álló területi védőnők esetében 2020. január 1-jétől kezdődően a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében foglaltak szerint a garantált illetményen és a fix összegű díjazás 15%-ának megfelelő dolgozót érintően bruttó 11 404 Ft/hó (munkaadókat terhelő járulékokkal együtt bruttó 13 800 Ft/hó) összegű területi pótlékon felül bármilyen pótlék vagy egyéb díjazás címén milyen juttatás illeti meg, és mely jogszabályi hivatkozás alapján?
Részlet a válaszából: […] ...illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult. A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Köztisztviselői illetmény garantált bérminimumra történő kiegészítése

Kérdés: A köztisztviselői illetményem a középiskolai végzettségűekre vonatkozóan, a 13. fizetési fokozatban nem éri el a garantált bérminimumot. Ki kellene-e egészíteni a munkáltatónak a garantált bérminimumra? Ha a munkáltató eltérítené az illetményt, akkor az eltérítés a garantált bérminimumra jönne rá?
Részlet a válaszából: […] ...alá a költségvetési szervek bérkompenzációjára vonatkozó útmutató is, ahol a kötelező (garantált bérminimum emelkedése miatti) béremelés mértékét (ha volt ilyen) szintén az eltérített alapilletmény és az illetménykiegészítés figyelembevételével kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Jubileumi jutalom kifizetése felmentés esetén

Kérdés: Közalkalmazott óvodapedagógus a nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíját kívánja igénybe venni. Felmentését 2014. március 1-jétől 2014. október 31-ig töltötte, 8 havi felmentésre jogosult, 4 hónapra mentesítettük a munkavégzés alól, 2014. július 1-jétől 2014. október 31-ig. 2014. 08. 09-én rendelkezik a 40 éves jubileumi jutalomhoz szükséges közalkalmazotti jogviszonnyal. Számára a jubileumi jutalmat a felmentés azon ideje alatt kell kifizetni, amikor megvan a 40 év jogviszonya, 2014. 08. 09-én (amikor már a munkavégzés alól felmentett), vagy a jogviszony utolsó napján, 2014. 10. 31-én? Jogosult-e a 2014. szeptemberi pedagógus-béremelésre?
Részlet a válaszából: […] A jubileumi jutalmat a Kjt. 78. § (1)-(2) bekezdés alapján főszabályként az esedékesség időpontjában kell kifizetni, tehát amikor az érintett megszerzi az arra jogosító közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt. Ettől eltérő szabályozás vonatkozik az ún. "kedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Nők negyvenéves öregségi nyugdíjára jogosult pedagógus felmentése esetén újraalkalmazás lehetősége

Kérdés: 40 éve dolgozom mint óvónő. December 1-jétől nyugdíjba megyek, élni kívánok a nők 40 éves előrehozott nyugdíja lehetőségével, jelenleg tehát töltöm a felmentési időmet. 2013. november 30-ig állományban vagyok, szeptembertől megillet-e még a pedagógus-béremelés? Dönthetek-e még úgy, hogy mégsem megyek nyugdíjba, hanem visszamegyek dolgozni? Ha viszont visszamegyek, akkor dolgoznom kell-e addig, amíg el nem érem az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy mivel a 40 évem megvan, bármikor elmehetek nyugdíjba (természetesen tudom, hogy még egyszer nem jár a felmentési idő)?
Részlet a válaszából: […] 2013. szeptember 1-jével Önt is be kellett sorolni az új előmeneteli rendszer szabályai szerint. A Munka Törvénykönyve alapján, ha a távollét tartama során az alapbér összege módosul, a távollét módosítást követő tartamára a távolléti díj számítása során a módosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Alapellátásban dolgozó védőnők díjazásának emelése

Kérdés: Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott státuszban lévő védőnők - akik nem szakdolgozói munkakörben vannak foglalkoztatva - esetében a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a bérbesorolást melyik időponttól visszamenőlegesen kell módosítani, és a havi illetményük milyen elemekből áll? A garantált illetményhez milyen bérelem társul bérnövelő tényezőként, melyik jogszabályi helyre kell hivatkozni helyesen az ő esetükben a besorolás elkészítésénél? A területi pótlék mely védőnőket illeti meg?
Részlet a válaszából: […] ...szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2012. (IX.14.) Korm. rendelettel. Ez nem kifejezett béremelés jellegű juttatás, de célja volt az alapellátásban dolgozó védőnők bérének emelése is. Tekintettel arra, hogy ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Egészségügyi ágazati előmenetel

Kérdés: A 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev-tv.) 2. sz. melléklete vonatkozik-e az egészségügyi alap­ellátásban dolgozókra, pl. éjszakai ügyelet, védőnői szolgálat, iskolaorvosi szolgálat? Az orvosokat 2012-től érintő illetménynövekedés hogyan érinti a táppénzen, GYED-en vagy TGYÁS-on lévő orvost?
Részlet a válaszából: […] ...méghozzá elsődlegesen az azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértéke alapján, azonos munkakörű dolgozó hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Minimálbér adózása 2005-ben

Kérdés: Az intézményünkben dolgozó fizikai alkalmazottakat a Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatjuk. 2005-től a minimálbér 57 000 forint lesz. Kérdésünk, hogy érinti-e ez az ő adózásukat, a 3ezer forintos "béremelésük" után kell-e majd szja-t fizetniük?
Részlet a válaszából: […] 2005-ben is a kiegészítő adójóváírás biztosítja a minimálbéradómentességét. A kiegészítő adójóváírás összege (540 forintról) 1260 forintraemelkedik. Így 2005. évben a kiegészítő adójóváírás összege 15 120 forint, legfeljebbaz adóévben megszerzett bérből a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.

Juttatások nyugdíjba vonuláskor

Kérdés: Nyugdíjba vonuláskor a felmentési időre járó átlagkeresetet a felmentési idő lejártakor érvényes garantált illetményből számítják-e ki, vagy a felmentési idő kezdetekor érvényes illetményből? Ez az összeg 2002. évben, az 50 százalékos béremelés miatt jelentősen eltér például, ha 2002. augusztus 1-jétől szűnt meg a munkaviszony, illetőleg kezdődött a felmentés, amely 2003. április 30-án ért véget. Jár-e a különbözet a nyolc hónapra (kb. bruttó 400 000 Ft a különbözet)?
Részlet a válaszából: […] Nyugdíjba vonulása okán felmentették a közalkalmazottat. A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a munkavégzés alól őt mentesíteni. A kérdésből nem állapítható meg, hogy a munkáltató a teljes nyolc hónapra felmentette-e a munkavégzés alól a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.