Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott bérleti díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Automata bérleti díjának számlázása

Kérdés: Most vettem át a számlázási feladatot, és azt vettem észre, hogy egyes hónapokban az automata üzemeltetőjének áfásan, más hónapokban áfamentesen számláztunk. Más bérlőknek is egyes hónapokban áfamentesen számláztuk a rezsiköltségeket, más hónapokban pedig áfásan. Intézményünk a bérbeadásra nem választott áfakötelezettséget. Hogyan kell helyesen számlázni az automata bérleti díját és a bérlőknek a rezsit?
Részlet a válaszból: […]választottak a bérbeadásra áfakötelezettséget - adómentesen kell számlázni. A más bérlőkre áthárított rezsi esetében is az a szabály, hogy a bérlő fő szolgáltatásként a helyiséget, ingatlant, ingatlanrészt használja, és ennek során merül fel a rezsiköltség, ezért áfamentesen kell számlázni. Amennyiben a víz-, fűtés-, áramdíjat a bérlőnek külön számlázzák, akkor célszerű a számlára ráírni, hogy adómentes bérbeadáshoz kapcsolódik.A korábbi tévesen fizetendő áfával számlázott számlákról helyesbítő számlát kell kiállítani. A határozott időszakos ügyletekre vonatkozó számlázási szabályok lehetővé teszik az esedékes havi számlában a módosítást. Amennyiben a módosítás eredményeképpen a korábban megállapított és bevallott adóalap, illetve fizetendő adó csökken, akkor nem szükséges önellenőrzési áfabevallást benyújtani, hanem abban az időszakban beállítható az áfabevallásban, amikor az eredeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5065
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Külföldön bérelt lakás bérletidíj-teljesítési árfolyama

Kérdés: Egy költségvetési szerv (mint: bérbevevő) Németországban magánszemélytől bérel ösztöndíjasai részére lakást. A bérleti díjat a szerződésre hivatkozva előre, minden hónap 3-áig kell megfizetniük. A bérbevevő szerződés és egy belső bizonylat alapján utalja az összeget általában megelőző hónap végével, hogy időben megérkezzen. A német magánszemély nem állít ki sem számlát, sem számlát helyettesítő iratot.
1. Milyen napi árfolyamon kell a számviteli törvény szerint a belső bizonylatot kiállítani?
2. Milyen lehetőségei vannak a bérbevevőnek, ha esetleg több időpont is számításba jöhet?
3. Milyen napi árfolyamon kell a szerződést az előzetes "kötváll." nyilvántartásba venni?
Részlet a válaszból: […]kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.Az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése szerint azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása során -?a vállalkozó számviteli politikában rögzített döntése alapján - alkalmazható Áfa-tv.-nek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyam is.Az Áfa-tv. 80. §-ának (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz azt a (2) bekezdésben meghatározott árfolyamot kell alkalmazni, amelya) termék Közösségen belüli beszerzése, illetőleg előleg fizetése esetében, valamint a 60. §-ban említett esetekben a fizetendő adó megállapításakor,b) az 58. §-ban említett esetben a számla kibocsátásakor,c) egyéb esetekben pedig a teljesítéskorérvényes.Az alkalmazandó árfolyam az az utolsó, az (1) bekezdésben meghatározott időpontban érvényes, az adott külföldi pénznem valamely egységének forintban kifejezett ára, amelyeta) belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyez; vagyb) a Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzétesz, feltéve hogy a forintra történő átszámításra kötelezett így dönt, és erről a döntéséről az állami adóhatóságnak előzetes bejelentést tesz.A bérbeadás az Áfa-tv. előírásai szerint az Áfa-tv. 58. §-ában meghatározott határozott időszakos ügyletek közé tartozik. A határozott időszakos ügyleteknél adófizetési kötelezettség megállapításának időpontja tekintetében az alábbi esetek fordulnak elő:a) a fizetési határidő megegyezik az elszámolt időszak (hónap) utolsó napjával, ez esetben a teljesítés, azaz adófizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4738
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ingatlanbérlet

Kérdés: Helyiséget bérelünk egy kft.-től, melyért bérleti díjat, valamint rezsiköltséget is fizetünk. Könyvelés szempontjából jó-e, ha a számla teljes összegét a bérleti díjra K333-ra könyveljük, vagy meg kell jeleníteni a konkrét rezsitételeket is a K331-en?
Részlet a válaszból: […]bérlemény használatának és a hozzá kapcsolódó rezsiköltségeknek a szétválasztása mesterséges lenne, ezért egy komplex szolgáltatásnak tekintjük. Ezt a szemléletet követi az Áhsz. is, amely szerint a K333. "Bérleti és lízingdíjak" rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjait, valamint a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4653
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Bérleti díj meghatározása

Kérdés: Önkormányzatunk január 1-jétől a nem lakáscélú ingatlanok esetében az áfakötelezettséget választotta. A már élő bérleti szerződések esetében, melyekben csak "bérleti díj ... Ft/hó" meghatározás van, módosítanunk kell a szerződést ahhoz, hogy áfával növelten számlázzunk? Vagy ebben az esetben bruttónak kell értelmezni az addigi bérleti díjat?
Részlet a válaszból: […]§-át, az ajánlati kötöttséggel és az esetlegesen új ajánlat tételével kapcsolatban a 6:64. és a 6:67. §-okat javasoljuk figyelembe venni. Amennyiben az ajánlati kötöttség, megkötött szerződés vagy előszerződés miatt az ár nem módosítható, akkor azt bruttónak kell tekinteni, vagyis az ellenértékből visszaszámítással
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4424
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Nyugdíjasházi lakások bekerülési díjának áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: A nyugdíjasházi lakás bérlője és a bérbe adó önkormányzat határozatlan időre lakásbérleti szerződést köt, melynek egyik pontja rendelkezik a szerződés megkötését megelőzően fizetendő bekerülési térítési díjról/bérleti jogdíjról. A szerződésben a nyugdíjasházi lakás bérlője által fizetendő ellenértéket két részre bontva határozták meg, és mindkét jogcímen (a nyugdíjasházi lakásba való bekerülésért térítésként/bérleti jogként, illetve a lakáshasználati jog gyakorlásáért) fizetendő díjat a bérlő ugyanazon szereplő, a bérbe adó önkormányzat részére teljesíti. A bérbevevő tehát pusztán azért köteles megfizetni a bekerülési térítési díjat/bérleti jog díját, hogy egyáltalán megkezdhesse a jog gyakorlását, a továbbiakban pedig, a használat folyamán a használat ellenértékét, a bérleti díjat kell folyamatosan fizetnie. A folyamatos használat ellenértékét, vagyis a bérleti díjakat a használathoz igazodóan, a szerződés indulásakor kifizetett bekerülési térítési díjon/bérleti jog díján felül kell megfizetni. A bérlő a nyugdíjasházban levő önkormányzati lakást albérletbe nem adhatja, csak lakás céljára használhatja, a bérleti jog gyakorlása személyhez kötött, és amennyiben a bérleti szerződést a bérlő felmondja, másik lakás bérletére vagy pénzbeli térítésre jogosult, amely a bekerülés térítéseként fizetett összeg meghatározott része. Mindezek alapján a nyugdíjasház bérleti joga nem forgalomképes. Álláspontunk szerint, amennyiben gazdasági értelemben egy jog átengedésére kerül sor, vagy bármely jogosultságot megszereznek, és az ellenérték fejében történik, az szolgáltatásnyújtásként áfaköteles tranzakciónak minősül az Áfa-tv. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében. [Az Áfa-tv. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében szolgáltatásnyújtásnak minősül a vagyoni értékű jogok időleges vagy végleges átengedése.]
Az önkormányzat két különálló szolgáltatásként kezeli a vagyoni értékű jog átruházását (melynek ellenértéke a bekerülési térítési díj), vagyis azt, hogy a bérlő megszerzi a bérbeadótól a bérlői státuszt, valamint azt, hogy a bérbeadó vele bérleti jogviszonyt létesít. Az önkormányzat ennek megfelelően a bekerülési térítési díjról áfa felszámításával állítja ki a számlát, míg a lakóingatlanok bérleti díját, figyelemmel arra, hogy a bérbeadásra az Áfa-tv. 88. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nem választott adókötelezettséget, adómentesen számlázza. Helyes-e ez az álláspont, azaz valóban két különálló szolgáltatásról van szó?
Részlet a válaszból: […]amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek".A bekerülési térítési díjat/bérletijog-díjat a beadványban leírtak szerint azért fizeti a lakás leendő bérlője, hogy lehetősége legyen az ingatlan használatára, ennek megfizetésével biztosítja a használat jogát, illetve azt, hogy a használatot megkezdhesse. Mindezek alapján az állapítható meg, hogy a bérlő a bekerülési térítési díjat/bérletijog-díjat azért fizeti, hogy az ingatlant időlegesen használhassa, tehát az ellenértéket ebben az esetben is a termék időleges használatáért téríti, hasonlóan a bérleti díjhoz. Ennek alapján attól, hogy az önkormányzat külön ellen­értéket kér a bérlőtől azért, hogy az ingatlan használatát a bérlő megkezdje, az ügylet nem tekinthető az Áfa-tv. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja alá tartozó vagyoniértékűjog-értékesítésnek. Ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy a bérleti jog gyakorlása személyhez kötött, a nyugdíjasház bérleti joga nem forgalomképes (a bérlő azt másra nem ruházhatja át).Az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4110
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Bérletidíj-hátralék érvényesítése

Kérdés: Az önkormányzat hogyan, milyen eljárás keretében tudja behajtani egy nonprofit kft.-től a nagy összegű bérletidíj-hátralékot?
Részlet a válaszból: […]követelését, melyekhez célszerű ügyvéd vagy jogtanácsos közreműködését igénybe venni. Lényeges, hogy mindezeket megelőzően szabályszerű fizetési felszólítást(okat) küldjön - a következményekre (bérleti jogviszony felmondása) történő figyelmeztetéssel,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4103
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Időszakos elszámolású ügyletek számlázása

Kérdés: Hogyan kell számlázni a bérleti és közüzemi díjakat július 1-je után?
Részlet a válaszból: […]fogalmát a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény,- a villamos energia egyetemes szolgáltató fogalmát a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény.A telefonszolgáltatásnál, a telefondíjjal azonosan számlázhatók a telefonon keresztül rendelt és fizetett parkolási, úthasználati díj is.A fenti szolgáltatásnyújtásoknál továbbra is a fizetés esedékességével egyezik meg a teljesítési időpont.Azoknál a szolgáltatásoknál, amelyek nem közszolgáltatások, pl. bérbeadás, havonta számlázott ételvásárlás stb., 2014. július 1-je után a teljesítési időpont az elszámolt időszak utolsó napja, pl. ha havi díjban állapodtak meg a felek, akkor a hónap utolsó napja.Az új számlázási szabályok július 1-jétől lépnek hatályba. Az új számlázási szabályokat akkor kell alkalmazni, ha az elszámolt időszak egésze és a fizetés esedékessége is június 30-a utánra esik. Fontos, hogy mindkét feltételnek teljesülnie kell.2013-ig az időszakos ügyletnél nem volt értelmezhető előleg. A fizetés esedékessége elszámolási idő­szaknak minősült, ezért a számla szerinti teljesítési időpont a fizetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3709

8. találat: Bérbeadás áfája

Kérdés: Egy helyiségre bérleti szerződést kötöttünk az intézet területén üzemelő büfével. A szerződés 130 000 Ft bérleti díjat, 50 000 Ft rezsiátalánydíjat és 30 000 Ft parkolási díjat tartalmaz. A kiállított számlában kell áfát feltüntetni?
Részlet a válaszból: […]szolgáló bérbeadást. A bérbeadásra az Áfa-tv. 87. §-a alapján választható általános szabályok szerinti áfafizetés érvényes.Az Áfa-tv 259. § 4. pontja alapján a bérbeadás ellenértéke részének tekintendő a rezsiátalány is. Ha a bérbeadást adómentesen folytatják, akkor a 130 000 + 50 000 Ft, összesen 180 000 Ft összeget adómentesen, ha választottak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3460

9. találat: Bérleti díj számlázása

Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában álló 187 lakás mindegyikét bérbe adja. A bérleti díjakról a számlázóprogramunk segítségével, havonta adómentesen készülnek a számlák. Az Áfa-tv. 165. §-ának (1) bekezdése alapján mentesülhetünk a számlakibocsátási kötelezettség alól. Megfelel számviteli bizonylatnak a bérlőkkel kötött lakásbérleti szerződés? Amennyiben mégis kötelező számlát kibocsátanunk, megtehetjük-e, hogy fél­évente vagy évente a teljes összegről utólag (vagy előre) állítunk ki egy számlát, melyen szerepeltetjük a részteljesítéseket? Ebben az esetben a csekkeket kitöltve az év/félév elején egyszerre küldenénk ki a bérlőknek.
Részlet a válaszból: […]illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.A két törvényi hivatkozás összevetésével megállapítható, hogy a bérlőkkel kötött lakásbérleti szerződés megfelel számviteli bizonylatnak, tehát nem kötelező a számlakibocsátás.Számlakibocsátás hiányában is biztosítani kell azt, hogy a teljesítés időpontjában a bevétel belekerüljön az áfaanalitikába, illetve az áfabevallásba mint mentes bevétel. Felhívjuk a kérdező figyelmét arra, hogy adómentes szolgáltatásnál nincs lehetőség halasztásra, tehát akkor is be kell állítani a teljesítés időpontjában a bevételt az áfabevallásba, ha a vevő nem vagy késedelmesen fizet. Teljesítés időpontjának havidíjas szolgáltatások esetében a fizetés esedékességét kell tekinteni. Biztosítani kell továbbá, hogy partnerenként megállapítható legyen a kintlevőség, hátralék, illetve esetleges túlfizetés, részben a folyószámlaadatok egyeztethetőségének biztosítása érdekében, másrészt azért, hogy az év végi követelés, kötelezettségállomány megállapítható legyen.Kétségtelen, hogy az Áfa-tv. és a számviteli törvény előírásai alapján nem kötelesek számlakibocsátásra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3364
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Önkormányzati konyha felújítása

Kérdés: Egy önkormányzat bérleti díj elengedésével felújítást végeztetett egy gazdasági társasággal, ami bérli a konyháját. A gazdasági eseményt pénzforgalom nélküli tételként, egyező összegű számlázással kívánják megoldani. Az önkormányzat adószáma 2-es. Hogyan történik a kompenzációs ügylet áfájának könyvelése, elszámolása, rendezése?
Részlet a válaszból: […]kérdésben jelzik, hogy az önkormányzat adószáma 2-es, tehát áfaadóalany. Bérleti díj vonatkozásában azonban nemcsak ezt kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy választottak-e a bérbeadásra adókötelezettséget, ugyanis a bérbeadás fő szabály szerint áfamentes. A konyhát üzemeltető társaság feltételezhetően áfaadóalany, a felújítás mindenképpen áfás. Ha a bérbe adó önkormányzat a bérbeadásra nem választott adókötelezettséget, akkor lehetséges, hogy adómentes számla fog szembeállni adóköteles számlával. Az, hogy az önkormányzat levonásba helyezheti-e a felújítás áfaköltségét, attól függ, hogy választott-e adókötelezettséget bérbeadásra. Ha a felújítás előzetes áfája nem vonható le, akkor bruttó összegben kell aktiválni. Fontosabb könyvelési lépések az önkormányzatnál a bérleti díj számviteli elszámolására: - A bérlő részére a bérleti díj kiszámlázása, követelés előírása T 282 - K 41331 - A bérleti díj bevételként történő elszámolása a felújítás összegével egyezően közgazdasági osztályozás szerint, áfa nélküli összeg T 499 - K 91321 közgazdasági osztályozás szerint, áfa összege T 499 - K 91923 - Funkcionális osztályozás szerint T 999 […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3209
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést