Vásárolt anyagok elszámolása

Kérdés: A K311 Szakmai anyagok és K312 Üzemeltetési anyagok tekintetében költségvetési szervünk a beszerzéssel egyidejűleg az anyagfelhasználást elszámolja anyagköltségként. A felhasználás bizonylatolásához külön nyomtatványt használunk, melyen szerepel a bevételezés és egyidejűleg az azonnali kiadás ténye is, megjelölve a költséghelyet. Helyesen járunk el? Mindenképpen kell külön nyomtatványt vezetni? Lehetne-e a számlára ráírva dokumentálni, hogy a felhasználás hova történt?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vásárolt anyagokat a beszerzéssel egyidejűleg felhasználják, abban az esetben a beszerzett anyagot azonnal költségként kell elszámolni. Azt, hogy az azonnali felhasználást hogyan támasztják alá bizonylattal, a költségvetési szervnek a bizonylati rendjében kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
Kapcsolódó címkék:      

Raktár fenntartásának feltételei

Kérdés: Városunkban az intézményi ellátó szervezetnél a készletbeszerzésekhez kapcsolódó raktárat nem működtetünk. Likviditási nehézségek, illetve adminisztrációs munka és költségtöbblet miatt minden esetben csak annyi készletbeszerzés történik, amennyi adott pillanatban szükséges, és azonnal költségként kerül elszámolásra. A Költségvetési Levelek egy korábbi cikke alapján ezt az állapotot elfogadhatónak lehet minősíteni. Kérdésem az lenne, hogy konkrétan mely törvények foglalkoznak ennek szabályozásával, illetve a raktárüzemeltetés szükségessége köthető-e költségvetési összeghez, illetve egyéb intézményi paraméterhez?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. és a költségvetési szervek könyvvezetését ésbeszámolókészítési kötelezettségét szabályozó Szt-vhr. nem tartalmaz kötelezőelőírást arra, hogy a költségvetési szervnek milyen volumenű beszerzés eseténkell raktárat fenntartania. A raktár fenntartását nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Szoftververzió-váltás költségének elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a szoftververzió-váltás költségét?
Részlet a válaszából: […] ...akkor a verziót a meglévő programhoz kell aktiválni;= ha az új és a régi verzió között lényeges különbség nincs, akkor az új verzió beszerzési költségét az 55. számlacsoport megfelelő főkönyvi számláján kell elszámolni. Ha az új verzió telepítésének nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.