Fizetett előleg áfájának elszámolása

Kérdés: Volt egy előlegszámlánk, aminek az áfáját levontuk, és be is került már az áfabevallásba. Mivel előlegszámláról van szó, a nettót és az áfát is pénzügyi számvitel szerint az előlegfőkönyvekre könyveltük. Végszámlánk 3 év múlva lesz, akkor fogjuk ezekről a számlákról visszavenni. A levont áfa hogyan fog az áfaszámlára rákerülni? Az áfa könyvelésénél most problémát okoz, hogy a bevallásban szerepelt, de a főkönyvön nem.
Részlet a válaszából: […] A fizetett előleg összegét bruttónak, azaz áfát is tartalmazó összegnek kell tekinteni, amiből az adóalapot és áfát visszaszámítással kell meghatározni. Az előleg teljesítési időpontja az Áfa-tv. 59. §-a szerint az a nap, amikor a jogosult számláján jóváírják. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:    

Áfa visszaigénylése 17-es nyomtatványon

Kérdés: Intézményünknek 4 millió forint visszaigényelhető adója keletkezett június hónapban, melynek kiutalását nem kértük, azonban nem szerepeltettük az összeget az áfabevallás 86. sorában. Fel kell tüntetni a júliusi bevallásban a 82. sorban az összeget? Kell emiatt beadni önellenőrzést vagy helyesbítést június hónapra? Hogyan kaphatjuk vissza az áfát?
Részlet a válaszából: […] ...visszaigényelhető áfát az áfabevallás 85. sorában kell szerepeltetni. Ebben a sorban akkor kell adatot megadni, ha a tárgyidőszakban elszámolt áfa (83. sorban szereplő adat) mínusz előjelű, és a visszaigénylés feltételei fennállnak. A visszaigénylés feltételeit az Áfa-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:      

Igazolási kérelem

Kérdés: Ha a vállalkozó megbízott könyvelője elérhetetlen, mert igazoltan koronavírus-fertőzött, és nála vannak a bevalláshoz szükséges iratok, dokumentumok, ezért a bevallást benyújtani nem lehet, élhet-e igazolási kérelemmel az adózó?
Részlet a válaszából: […] ...az adózó önhibáján kívül nem tud eleget tenni a törvényben előírt határidőben adóbevallási, valamint az ahhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségének, akkor lehetőség van igazolási kérelem előterjesztésére, hogy kimentse a mulasztást, és ezáltal mentesüljön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Napelemek által termelt villamosenergia-többlet

Kérdés: Az önkormányzat az épületein lévő napelemek által termelt villamosenergia-többletet kiszámlázza a szolgáltató irányába. Milyen rovaton kell ezt a bevételt kimutatni az önkormányzatnak, illetve az értékesítés után az önkormányzatot - az általános forgalmi adón kívül - terheli-e egyéb fizetési vagy bevallási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]

A bevételt a B402. Szolgáltatások ellenértéke rovaton javasoljuk elszámolni. Az általános forgalmi adón kívül egyéb adófizetési és bevallási kötelezettség nincs.

(Kéziratzárás: 2021. 08. 23.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
Kapcsolódó címkék:      

Továbbszámlázott informatikai szolgáltatás

Kérdés: Az önkormányzat egy külsős céggel szerződést kötött informatikai szolgáltatások elvégzésére, mely magában foglalja az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények informatikai karbantartását is. Az önkormányzat a szolgáltatótól havonta kap áfás számlát, de az intézmények részére közvetített szolgáltatásként csak negyedévente számlázza tovább ávával növelten. Az önkormányzat havi áfabevalló, azonban adott hónapban nem helyezte levonásba a szolgáltatás előzetesen felszámított általános forgalmi adóját. Az önkormányzatnak szükséges önellenőriznie a havi bevallásait, vagy a soron következő bevallásban az előző hónapokra vonatkozó áfatartalmat egy összegben levonhatja?
Részlet a válaszából: […] ...levonható előzetesen felszámított adó összegével.Az Áfa-tv. 153/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint nem kell önellenőrzési bevallást beadniuk. Az előző hónapokra vonatkozó számlákat az esedékes bevalláskor egy összegben levonásba helyezhetik. A ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Szakképzési hozzájárulás - többlet-adókedvezmény

Kérdés: Érvényesíthető-e az Szkt. 2021. július 1-jétől hatályos, de 2021. január 1-jére vissza-menőlegesen is alkalmazható szakképzési hozzájárulási kedvezmény a 2021. július 12-ig benyújtandó, június hónapra vonatkozó bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...hatálybalépéséig (2021. július 1-jéig) terjedő időszakra vonatkozó többlet-adókedvezményt a 108. § (1) bekezdése szerinti adóbevallásában önellenőrzéssel érvényesítheti.A fentiekből az következik, hogy a többlet-adókedvezmény érvényesítésére a 2021...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

IFRS-re történő áttérés esetén kedvezőbb adófizetésre benyújtható kérelem

Kérdés: Társaságunk 2019. január 1-jével tért át az IFRS-ek alkalmazására, és csatlakozott egy taocsoporthoz, ezért vonatkozik ránk a Tao-tv. 18/D. §-ának (7) és (8) bekezdése. A taocsoport a 2019-es társaságiadó-bevallását határidőben benyújtotta, elmulasztotta viszont akkor a Tao-tv. 18/D. §-ának (8) bekezdése szerinti kérelmet előterjeszteni. Van-e lehetőség a kérelem utólagos benyújtására?
Részlet a válaszából: […] ...adó összege.Ugyanezen jogszabályhely (8) bekezdése szerint az adóhatóság a (7) bekezdés hatálya alá tartozó adózó társaságiadó-bevallásával egyidejűleg adóévenként előterjesztett kérelme alapján - amennyiben az az adózóra nézve kedvezőbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:    

Számlázás az Európai Bizottság részére

Kérdés: Intézményünk az Európai Bizottságnak számláz szolgáltatást. Hogyan kell kiállítani a számlát, az áfabevallás melyik sorában kell bevallani, kell-e erről A/60-as bevallást beadni, vagy a belföldi adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...számláról, módosító, érvénytelenítő számláról nem szabad adatot szolgáltatni a belföldi adatszolgáltatásban. Az A/60-as bevallás sem készíthető, mivel a vevőnek nincs adószáma, és nem keletkezik fordított adózással áfafizetési kötelezettsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.
Kapcsolódó címkék:      

Áfabevallás veszélyhelyzet idején

Kérdés: Hivatalunk negyedéves áfabevalló volt 2020. I. negyedévig. Az első negyedévre vonatkozó áfát bevallottuk és be is fizettük 2020. 04. 20-ig. 2020. 04. 01. napjától éves adóbevallónak minősültünk az áfa tekintetében a 85/2020. Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése értelmében. A 2020. II-IV. negyedévi áfát éves bevallás keretében vallanánk most be 2021. február 25-ig. A 2065A áfabevalláson esetünkben a bevallási időszakot hogyan jelöljük meg? A 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31. közötti vagy a 2020. 04. 01. - 2020. 12. 31. közötti időszakot adjuk meg mint bevallási időszak? A bevallás gyakorisága éves (E) lenne?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rendelet 17. §-a alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezetteknek az áfabevallási kötelezettségüknek éves gyakorisággal kell eleget tenniük, melynek legutóbbi határideje 2021. február 25. volt.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    

Juttatás utólagos számfejtése, bevallása és könyvelése

Kérdés: Önkormányzat intézményeként működő szervezet vagyunk. 2019-ben cafeteriautalás történt a dolgozók részére igazgatói rendelkezés alapján, azonban a bérszámfejtő néhány tételt nem rögzített a KIRA rendszerben. Sajnos 2020-ban sem kerültek számfejtésre a kimaradt tételek, így a kifizetett összegek járulékai nem kerültek a megfelelő helyre. A könyvelés milyen módon tudja a kifizetetlen járulékokat megjeleníteni a beszámolóban?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben nem szerepel a könyvelési értesítőn sem a juttatás, sem a fizetendő adók és járulékok összege, illetve nem szerepel a 08-as bevallásban sem. A fizetendő járulékot akkor tudják szerepeltetni a könyvelésben, ha megtörténik annak önellenőrzés keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:      
1
2