Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott bevallás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Áfabevallás veszélyhelyzet idején

Kérdés: Hivatalunk negyedéves áfabevalló volt 2020. I. negyedévig. Az első negyedévre vonatkozó áfát bevallottuk és be is fizettük 2020. 04. 20-ig. 2020. 04. 01. napjától éves adóbevallónak minősültünk az áfa tekintetében a 85/2020. Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése értelmében. A 2020. II-IV. negyedévi áfát éves bevallás keretében vallanánk most be 2021. február 25-ig. A 2065A áfabevalláson esetünkben a bevallási időszakot hogyan jelöljük meg? A 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31. közötti vagy a 2020. 04. 01. - 2020. 12. 31. közötti időszakot adjuk meg mint bevallási időszak? A bevallás gyakorisága éves (E) lenne?
Részlet a válaszból: […]2021. február 25. volt.Az éves áfabevallás benyújtására kötelezett önkormányzatoknak a 2020. 04. 20-án esedékes havi, illetve negyedéves áfabevallásukat már nem kellett volna benyújtaniuk az adóhatóság részére. Amennyiben az intézmények a március hónapról, illetve az I. negyedévről mégis elkészítették és benyújtották bevallásukat, és azt az adóhatóság befogadta és feldolgozta, akkor is az áfabevallás fő lapjának kitöltése során a bevallási gyakoriságnak az "éves"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5434
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Juttatás utólagos számfejtése, bevallása és könyvelése

Kérdés: Önkormányzat intézményeként működő szervezet vagyunk. 2019-ben cafeteriautalás történt a dolgozók részére igazgatói rendelkezés alapján, azonban a bérszámfejtő néhány tételt nem rögzített a KIRA rendszerben. Sajnos 2020-ban sem kerültek számfejtésre a kimaradt tételek, így a kifizetett összegek járulékai nem kerültek a megfelelő helyre. A könyvelés milyen módon tudja a kifizetetlen járulékokat megjeleníteni a beszámolóban?
Részlet a válaszból: […]illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek legalább negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kötelesek egymással egyeztetni a (4) bekezdés szerinti kincstári könyvelési értesítő és a szervezet részletező nyilvántartásaiban szereplő adatok közötti esetleges eltéréseket.Amennyiben nem történt meg a juttatás számfejtése, abban az esetben nem szerepel a könyvelési értesítőn sem a juttatás, sem a fizetendő adók és járulékok összege, illetve nem szerepel a 08-as bevallásban sem. A fizetendő járulékot akkor tudják szerepeltetni a könyvelésben, ha megtörténik annak önellenőrzés keretében történő bevallása. Amennyiben bevallás nélkül könyvelik le a járulékot, nem felelnek meg a fenti egyezőségi előírásnak, valamint nem egyezne a könyvelés a NAV-folyószámlával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5405
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Költségvetési intézmények átalakulása

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, ez év november 1-jétől három költségvetési intézményünk beolvadással átalakul. Két intézmény esetében, amelyek megszűnnek, beszámolót kell készíteni, van-e egyéb könyvelési teendőnk? A harmadik intézmény, a jogutód esetében kérem, részletesen leírni szíveskedjenek a szükséges számviteli elszámolásokat.
Részlet a válaszból: […]számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét pénzforgalom nélküli tételként a költségvetési számvitelben a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a fizetési kötelezettség előírását az általános szabályok szerint, kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben kell könyvelni.A záró beszámoló elkészültét követően a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat.Az Áhsz. 49/B. §-ának (2) bekezdése alapján beolvadás esetén a megszűnő költségvetési szerv záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód, a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, a megszűnés napját követő nappal veszi át. Az ezzel kapcsolatos könyvelési lépéseket a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezetének B) pontja részletesen tartalmazza.A jogutódnál az Áhsz. 44. §-a (2) bekezdésének m) pontja szerint a megszűnt költségvetési szervnél elszámolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5304
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Az önkormányzat nem alanya a társasági adónak

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal vagyunk, és az egyik önkormányzatunk önként vállalt feladat keretében hűtőházat üzemeltet. Erről a tevékenységről kell-e, egyáltalán lehet-e taobevallást készíteni? Nincs nyereség, a bevételt teljes egészében felemésztik a működési költségek.
Részlet a válaszból: […]tevékenységről beszélni. A helyi önkormányzat által végzett minden tevékenységet alaptevékenységnek kell tekinteni, függetlenül attól, hogy abból származik-e nyeresége. A Mötv. 10. §-ának (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat kötelező és általa önként vállalt feladatokat lát el. Az önként vállalt feladatok azonban nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozásuk pedig a saját bevételek vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.A hűtőház üzemeltetése tehát csak abban az esetben minősülne vállalkozási tevékenységnek, ha azt nem az önkormányzat, hanem annak költségvetési szerve végezné haszonszerzési céllal, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelező jelleggel. Az Áht. 46. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5240
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,