Magánszemély családi kedvezménye

Kérdés: Önkormányzatunk alkalmazottja a volt élettársával ügyvédi megállapodást kötött, amely szerint a családi adóalap-kedvezményt teljes mértékben ő veszi igénybe, a családi pótlékot pedig a volt élettársa kapja. 2021 decemberétől változás történt, a magánszemély és a volt élettársa részére 50-50 százalékban folyósítják a családi pótlékot. Alkalmazottunk, függetlenül a családi pótlék folyósításától, egész évben jogosult volt-e a családi kedvezményre, tekintettel arra, hogy a gyermeket közösen, felváltva nevelték.
Részlet a válaszából: […] A Cst. 9. §-ának (4) bekezdése értelmében, ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket, és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a családi pótlékra közös kérelmük alapján 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Szja-visszatérítés

Kérdés: Önkormányzatunk alkalmazottja egyedül neveli a gyermekét, családi pótlékot 2021-ben nem folyósítottak a részére, mivel az ellátást nem igényelte a családtámogatási szervtől. Annak ellenére, hogy ténylegesen nem részesült az ellátásban, 2021-ben jogosult-e a családi kedvezményre és ezáltal az adó-visszatérítésre? Ha érvényesíthető a kedvezmény, milyen dokumentummal lehet igazolni egy ellenőrzés során a családi pótlékra való jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] A 2021. évi CXXX. törvény 31. §-a értelmében a magánszemély adó-visszatérítésre jogosult, ha 2021. év bármely napján családi kedvezményre volt jogosult.Az Szja-tv. 29/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében családi kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Személyi jövedelemadó visszatérítése II.

Kérdés: Elváltak a szülők, és az édesanyának ítélték a gyereket, az anya kapta a családi pótlékot, ő vette igénybe a családi kedvezményt. Valójában azonban hol az apánál, hol az anyánál van a gyermek, és az apa ugyanúgy kiveszi a részét anyagilag és minden egyéb téren a gyermek nevelésében. Ha még 2021-ben kérelmezték a felváltva gondozott gyermek után járó 50-50% mértékű családi pótlékot, és a családi kedvezményt is így vették igénybe, akkor kérdés, hogy ebben az esetben - figyelemmel a rendeltetésszerű jogalkalmazásra - jár-e az adó-visszatérítés?
Részlet a válaszából: […] Ha a gyermeküket a szülők időszakonként felváltva gondozzák, és fennáll a szülői felügyeleti jog is mindkét szülő esetében, akkor közösen kérelmezhették a családi pótlék 50-50 százalékos arányú megosztását az ellátást folyósító szervtől.A kérelemhez csatolniuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Személyi jövedelemadó visszatérítése III.

Kérdés: Az élettársaknak közös gyermeke van, de nem azonos lakcímre vannak bejelentve. Jár-e ez esetben mindkettőnek a visszatérítés?
Részlet a válaszából: […] Az 560/2021. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján a 2021. év bármely napján családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az szja-visszatérítés. Az Szja-tv. szerint családi kedvezményre jogosultként az a magánszemély kaphat a fentieknek megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Kérdések az szja-visszatérítéssel összefüggésben

Kérdés: Költségvetési szervként foglalkoztatunk magánszemélyeket. Az alábbi kérdések merültek fel a gyermekes dolgozók személyijövedelemadó-visszatérítése kapcsán.
1. Az elvált szülőknél kinek jár az szja-visszatérítés?
2. Elvált szülők esetén, ha a gyermeket felváltva gondozzák - amiről van bírósági döntés -, de az apa lemondott a családi pótlékról, akkor kaphat-e visszatérítést?
3. Kérhető-e hitelszámlára, külföldi bankszámlára vagy külföldi címre az szja-visszatérítés?
4. A felek az idei évben elváltak, a férj csak két hónapig volt családi pótlékra jogosult. Ő is visszakapja az egész évi adóját a felső határig, vagy csak arányosan?
5. Jogosult-e szja-visszatérítésre az a várandós nő, aki pontosan december 31-én tölti be a várandósság 91. napját?
6. Hogyan kell kiszámolni az szja-visszatérítést, ha a magánszemély az első házasok kedvezményét és a személyi kedvezményt is szeretné érvényesíteni?
7. Az szja-visszatérítést a közös lakcím megléte befolyásolja? Ha nincs közös lakcím, de közösen élnek a gyerekkel, akkor ő a Cst. 4. §-ának k) pontja szerinti saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] 1. Az szja-visszatérítés annak a szülőnek jár, akinek a családi pótlékot folyósítják. Mindkét szülő tehát akkor jogosult a gyerek után járó családi kedvezmény 50 százalékára és az szja-visszatérítésre, ha a családi pótlékot közös kérelmük alapján 50-50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Munkavállalók közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekeinek támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk támogatni kívánja a dolgozók közép- és felsőfokú képzésben részt vevő, iskoláskorú gyerekeit szeptemberben. Milyen lejelentési, fizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] Különbséget kell tenni a köznevelésben részt vevő, illetve a felsőoktatásban tanuló gyermekekre tekintettel a munkavállalónak adott juttatások között, tekintettel arra, hogy eltérő adózási szabályok érvényesülnek a két személyi kör vonatkozásában.Amennyiben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Családi kedvezmény érvényesítése

Kérdés: Január hónapban felvett alkalmazottunk a családi kedvezmény érvényesítését kérte. Elmondása szerint két gyermeke után teljes összegű családi pótlékot kap, emellett a korábbi házasságában született gyermeke után is kap ellátást, de az csak a fele az egyébként járó családi pótléknak. Ilyen esettel még nem találkoztunk. Milyen összegű kedvezményt vehetünk figyelembe nála? A korábbi munkahelyén három gyermek után járó kedvezményt érvényesített.
Részlet a válaszából: […] A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 9. §-ának (4) bekezdése szerint, ha jogerős bírósági döntés - vagy egyezség - alapján az elvált szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák a gyerme­kü­ket a saját háztartásukban, akkor 50-50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Iskolakezdési támogatás

Kérdés: 2013-ban milyen feltételekkel adhatunk a munkavállalóinknak iskolakezdési támogatást?
Részlet a válaszából: […] Ebben az évben már nem tekinthető béren kívüli juttatásnak, ha a munkáltató megtéríti a nevére kiállított - tankönyvek, taneszközök vásárlásáról szóló - számla ellenértékét az iskolakezdési támogatásra jogosult munkavállalóinak. 2013-tól kizárólag az utalvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye

Kérdés: Munkáltatói adómegállapítást kérő alkalmazottunk lakáscélú hiteltörlesztésről hozott igazolást. Tudomásunk szerint ez a kedvezmény már nem jár mindenkinek, csak meghatározott esetben. Kérdésünk, hogy a munkáltatói adómegállapításban figyelembe vehetjük-e a kedvezményt, vagy ilyen esetben nincs is lehetőség az adó elszámolására, mert a magánszemélynek kell az adóbevallást benyújtania? Ha a munkáltatói adómegállapításban mégis érvényesíthető ez a kedvezmény, akkor elegendő a munkavállaló által átadott igazolás, vagy a munkáltatónak egyéb körülményeket is kell vizsgálnia?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 14. §-ának (4) bekezdése alapján nem zárja ki a munkáltatói adómegállapítást, ha a magánszemély adókedvezményt érvényesít. Így nincs akadálya annak, hogy a lakáscélú hiteltörlesztés után kedvezményt igénylő munkavállaló éves adóelszámolását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Vállalkozásba adott gyermekétkeztetés

Kérdés: Önkormányzatunknak nincs konyhája, ezért a gyermekétkeztetést vállalkozásba adta. Hogyan történik a vállalkozásba adott gyermekétkeztetés számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Az étkeztetést vásárolt szolgáltatásként fogja nyújtani az önkormányzat az óvodások és a tanulók részére. A vásárolt élelmezés az 55221. Vásárolt élelmezés kiadása főkönyvi számlán kerül könyvelésre.A vásárolt élelmezés főkönyvi számlán kerülnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.
1
2
3
4