Alapítványi támogatásból finanszírozott napidíj elszámolása

Kérdés: Általános iskolánk külföldi kiküldetés keretében napidíjat is fizet a kiküldött pedagógus részére, közalapítványtól kapott pályázati támogatás terhére. A közalapítványtól kapott támogatás ez esetben költségvetési forrásnak minősül-e, és így levonható-e 50% az adóalapból?
Részlet a válaszából: […] ...az intézmény saját bevételei között- tehát nem elkülönítetten – kell nyilvántartani, akkor a kiküldetésretekintettel kifizetett devizaellátmány adókötelezettségének megállapításánál alkalmazhatóaz átmeneti rendelkezésben meghatározott "50 százalékos"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó étkezés

Kérdés: Az intézmény vezetője háromnapos szakmai konferencián volt külföldön. A külföldi utazást és szállást közvetlenül az intézmény rendelte meg és fizette ki a konferencia szervezőinek. Akonferencián részt vevő vezető részére csak napidíjat fizettünk ki. Kérdésünk, hogy emellett a külföldről hozott étkezési számlákat kifizethetjük-e neki adómentesen?
Részlet a válaszából: […] ...külföldi kiküldetéssel összefüggésben kifizetettdevizaellátmányhoz kapcsolódó adózási szabálynak (amely szerint a költségvetésiforrásból ilyen címen kifizetett összeg 50 százaléka igazolás nélkül levonhatóa bevételből) éppen az a célja, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Hivatali utazáshoz kapcsolódó adózási szabályok

Kérdés: Intézményünk vezetése a középiskolák minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása, alkalmazása során magyarországi és külföldi társintézményekkel tart kapcsolatot, rendez konferenciákat, szervez előadásokat. Az egyik külföldi társintézménytől tapasztalatcsere céljából meghívást kapott a fenti témában aktívan munkálatokat végző csoport. Az utazással kapcsolatos költségek adómentesen adhatók, vagy adóköteles természetbeni juttatásnak minősülnek?
Részlet a válaszából: […] ...(alkalmazottakesetében) a bérjövedelmekre vonatkozó szabályok szerint adóköteles. A külföldi utazással összefüggésben kifizetettdevizaellátmány 50%-a igazolás nélkül elszámolható költség (feltéve, hogy azellátmányt költségvetési forrásból fizették ki), és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.

Külföldi kiküldetés adóelszámolási szabályai

Kérdés: Intézményünk egyik munkatársa Németországba utazik azért, hogy egy ottani kórházban már alkalmazott gyógyítási eljárást elsajátítson. A külföldi (munkavégzéssel is járó) utazást intézményünk igazgatója rendelte el. A külföldi tartózkodás előreláthatólag több hónapig tart majd. Kérdésünk, hogy ez tartós kiküldetésnek számít-e, és ha igen, akkor milyen elszámolási (adóelőleg-levonási) szabályokat kell alkalmaznunk?
Részlet a válaszából: […] ...a kiküldött személlyel külföldön tartózkodó házastárs és kiskorú gyermek után naponta 3 USA-dollárnak megfelelő forintösszegű devizaellátmány számolható el igazolás nélkül, feltéve ha a kiutazásuk nem tekinthető (saját jogon) külföldi kiküldetésnek, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Önkormányzattól kapott devizaellátmány

Kérdés: Az önkormányzat egyik dolgozója a testvérvárosi kapcsolatok keretében néhány napos tapasztalatcserére külföldre utazik. Kérdéses számunkra, hogy az utazási és a szállásköltségek megtérítésen felül fizetett "devizaellátmánya" után 2003. évben hogyan kell adóznia.
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési forrásból finanszírozott devizaellátmány jövedelemtartalmát a korábbi évekhez hasonlóan a 2003. évben is az Szja-tv. átmeneti rendelkezései között található szabály alkalmazásával kell megállapítani. Az Szja-tv.-t is módosító Képv-td-tv. módosítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.