Köztisztviselő I. besorolási osztályba történő átsorolásának időpontja

Kérdés: A Kttv. 119. §-a alapján: "A kormánytisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett." Ezt a rendelkezést a törvény alkalmazni rendeli önkormányzati köztisztviselőkre is. A szakirányú felsőfokú iskolai végzettség megszerzése esetén a kinevezés módosításánál a diploma kiállításának vagy a diploma munkáltató részére történő bemutatásának időpontja az irányadó? Például a köztisztviselő a diploma megszerzésének időpontjában nem rendelkezett az előírt nyelvvizsgával, diplomáját átvenni nem tudta, majd később megszerezte a nyelvvizsgát, amelyről szóló bizonyítványt leadta a felsőoktatási intézményben, ahol ezt követően kiállították részére az oklevelet, de azt kettő hónappal később adták át neki. A köztisztviselő csak ezt követően tudta bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának a végzettséget igazoló okiratot.
Részlet a válaszából: […] ...amikor a felsőfokú szakirányú iskolai végzettség meglétét a köztisztviselő igazolni tudja. Ezért a köztisztviselő legkorábban a diplomája/oklevele munkáltatónak történő bemutatása napjától jogosult az I. besorolási osztályba lépni, a munkáltató pedig e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Nyelvvizsga-amnesztia

Kérdés: 40 éves kor felett főiskolai egyetemi diploma megszerzéséhez kell nyelvvizsga? Nyelvvizsga hiánya miatt a 40 év betöltése után ki kell adni az egyetemeknek, főiskoláknak a diplomát? Van-e erre jogszabályi rendelkezés?
Részlet a válaszából: […] ...a 40. életév betöltésével nem lehet mentesülni a diploma kiadásához szükséges nyelvvizsga követelménye alól. A felsőoktatási törvény szabályozása ennél jóval szűkebb körben ad lehetőséget a mentesülésre. Ha az oklevél, illetve bizonyítvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
Kapcsolódó címkék: