Kedvezményes dolgozói étkeztetés

Kérdés: Intézményünk dolgozóinak a térítési díja a vendégétkeztetés 61 százaléka. Ez azt jelenti - egy korábbi válaszuk szerint -, hogy a két ár közötti különbözetre is meg kell fizetni a dolgozói étkeztetés utáni áfát. Jól értelmezem-e az Áfa-tv. 22. § (6) bekezdés ba) pontját, vonatkozik-e az intézményre, mert közalkalmazotti jogviszonyt nem konkretizál? Honnan lehetett volna tudni, hogy a 70 százalékos dolgozói étkeztetéshez viszonyítva nem aránytalanul alacsony? Mi határozza meg ennek a mértékét? Ha a dolgozói étkeztetés pl. 210 forint/adag, a vendégétkeztetés 300 forint/adag, akkor beleférünk a 70 százalékba, és ez esetben nem kell megfizetni a 90 forint után az áfát?
Részlet a válaszából: […] ...általában aránytalanul alacsonynak tekinti. Amennyiben tehát a különbség nem éri el az aránytalanul nagy mértéket (a példával élve a dolgozói étkeztetés 300 forint helyett 210 forint), akkor az adó alapja a dolgozó által fizetett ellenérték. A 90 forint után tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.

Étkeztetés bizonylatolása és áfájának levonása

Kérdés: Melegítőkonyhával rendelkezünk, az egy részvénytársaságtól kapjuk az ebédet. A számlájukban szereplő és általunk befizetett áfát milyen mértékben igényelhetjük vissza? Ha nyugtát adunk a befizetésekről, abban külön is fel kell-e tüntetni az áfatartalmat? Ha csekken és bankon keresztül történik az ebédbefizetés, akkor is kell nyugtát adni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nincs ingyenes étkezés, akkor teljes egészében le lehet vonni a beszerzésről szóló számlában szereplő adóösszeget. Ha van ingyenes étkezés (és az nem törvényen vagy kormányrendeleten alapul), akkor az étkezéshez szükséges készételbeszerzés áfája csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.

Természetbeni étkeztetésre jogosultság

Kérdés: Azokat a pedagógusokat, akik júliusban egyetlen napot sem dolgoznak, de ebédelni eljárnak, megilleti-e a 4000 Ft-os költségtérítés ebédszámla esetében? Bérlet leadása nélkül kapják az útiköltség-térítést, július hónapra megkaphatják-e az összeget? Az igazgatóhelyettes pl. júliusban 1 napot szokott ügyeletet tartani. Emiatt jogosult lehet az egész havi úti elszámolásra? Pedagógus vagy bárki, aki felmentését tölti, és már fel van mentve a munka alól, jogosult-e a 4000 Ft-os természetbeni étkezésre?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján a 4000 forint értékű adómentes természetbeni étkezésre akkor jogosult a magánszemély, ha azt a munkahelyén vagy a törvényes munkaközi étkezési szünet idejében a munkahely elérhető körzetében lévő étkezőhelyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.

Forgalmi érték szerinti adózás

Kérdés: A melegétkeztetésben dolgozó közalkalmazottak részére 4000 Ft/hó természetbeni étkezési kedvezményt ad önkormányzatunk. Ez a kedvezmény jelentősen meghaladja a forgalmi értékhez viszonyított 50 százalékot, ezért külön áfát kell fizetni az intézményben ezen dolgozók után? A kedvezmény összege ezáltal havonta az áfával növelt érték lesz, vagy az áfa áthárítható a munkavállalóra?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.17. pontja szerint a munkáltató által természetben nyújtott étkezés értékéből legfeljebb havi 4000 forint adómentes.Az Áfa-tv. 22. § (6) bekezdés bc) pontja értelmében azokban az esetekben, amikor az ellenérték a nyújtott szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.

Adómentes természetbeni étkezés I.

Kérdés: Intézményünk konyháján dolgozóink igénybe veszik a természetbeni étkezést. Vitatkozunk a térítési díjon. A dolgozó úgy számol, hogy pl. 22 nap x 200 Ft nyersanyagnorma = 4400 Ft, ebből szerinte az ő térítési kötelezettsége 400 Ft. Szerintünk 22 nap x 384 Ft (ami nemcsak a nyersanyag értékét, hanem a rezsit és az áfát is tartalmazza) = 8448 Ft, vagyis a térítési kötelezettsége 4448 Ft. Melyikünk értelmezi helyesen a 4000 Ft adómentes természetbeni étkezés tartalmát?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 69. §-ában foglaltak szerint a természetbeni juttatás értéke saját előállítású termék vagy szolgáltatás esetében a bizonylattal igazolt közvetlen költség áfával növelt összege.A közvetlen költség meghatározásánál az anyagköltségek mellett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.

Természetben nyújtott étkezés, étkezési utalvány adózási szabályai

Kérdés: Kötelező vagy adható a dolgozó részére a 2000 forint értékű étkezési utalvány, a 4000 forint értékű természetbeni étkeztetés? Kötelező-e a munkabér számlára történő utalása címén a 2000 forint megadása?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatókra nézve nincs olyan általános érvényű szabály, amely alapján a munkáltató köteles lenne 4000 forint értékben természetbeni étkeztetést, vagy 2000 forintos étkezési utalványt biztosítani az alkalmazottai részére. A köztisztviselők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.
Kapcsolódó címkék:  

Iskola étkeztetési tevékenységének áfakötelezettsége

Kérdés: Általános iskolánkban az oktatási tevékenységen túl a tanulók és az alkalmazottak étkezése is megoldott (külsőtől rendeljük az ebédet). Úgy tudjuk, az oktatási tevékenység adómentes, az étkeztetés viszont adóköteles. Az étkeztetésből származó éves bevétel 1 000 000 forint körül van, az alanyi adómentesség felső határát évek óta nem érjük el. Adószámunk utolsó számjegyei: -1-43. Úgy tudjuk, hogy az étkeztetésre áfát nem számíthatunk fel, így a befizetések nem tartalmaznak áfát. Helyesen járunk el? Kell-e számlát kiállítani a befizetők részére?
Részlet a válaszából: […] Először is tisztázni kell, hogy ki kinek nyújt étkeztetési szolgáltatást. Az, hogy az általános iskola lehetővé teszi a tanulók és az alkalmazottak étkeztetését külső adóalany által, legalább kétféle módon történhet.A külső cég egyenesen a diákoknak és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 5.

Munkáltató által természetben nyújtott étkezés

Kérdés: Intézményünkben büfé üzemel, ahol szendvicseket, üdítőt, kávét, egyszerűbb ételeket (virsli, saláta) lehet vásárolni. Munkavállalóink részére biztosíthatjuk-e ezen a helyen az étkeztetést, megfelel-e ez az adómentes étkezési juttatás feltételeinek?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.17. pontjában foglaltak alapján adómentes a munkáltató által természetben nyújtott étkezés értékéből legfeljebb havi 4000 forint, vagy a kizárólag fogyasztásra, készétel vásárlására feljogosító ingyenes vagy kedvezményes utalvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Dolgozóknak nyújtott étkezési támogatás könyvviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk melegítőkonyhával rendelkezik. A dolgozók egy része az étkezési támogatást természetbeni étkezés címén (havi 4000 Ft) veszi igénybe, vagyis havonta ennyivel kevesebbet fizet az étkezésért. Ennek teljes körű (kiadás-bevétel oldal) könyvviteli elszámolása milyen módon történik?
Részlet a válaszából: […] Kiadási oldal:A melegítőkonyhával rendelkező intézmények nem működtetnek ételek készítésére alkalmas konyhát, a fogyasztásra alkalmas ételeket vásárolják, és azt felmelegítik. Könyvviteli elszámolásukban ezt a gazdasági eseményt kell rögzíteniük.1. a) A vásárolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.
Kapcsolódó címke:

Adómentes természetbeni étkeztetés I.

Kérdés: Létezik-e még az úgynevezett kötelező étkezés konyhai dolgozók, óvónők, kollégiumi nevelők, napközis tanárok esetében? Helyesen jár-e el az intézmény akkor, ha a kötelező étkezésre hivatkozással az ott érintett dolgozóinak a természetben nyújtott étkezés értékéből 4000 forint/hó kedvezményt, míg az e körbe nem tartozóknak 2000 forint/hó értékű, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt juttat?
Részlet a válaszából: […] Az adójogszabályok nem tesznek különbséget az adómentes természetbeni étkeztetés adókötelezettségét illetően a munkahelyén kötelező vagy nem kötelező jelleggel étkező munkavállaló között. Amennyiben az adott intézményre vonatkozóan létezik olyan jogszabályi előírás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.
1
2