Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott dolgozói étkeztetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kedvezményes dolgozói étkeztetés

Kérdés: Intézményünk dolgozóinak a térítési díja a vendégétkeztetés 61 százaléka. Ez azt jelenti - egy korábbi válaszuk szerint -, hogy a két ár közötti különbözetre is meg kell fizetni a dolgozói étkeztetés utáni áfát. Jól értelmezem-e az Áfa-tv. 22. § (6) bekezdés ba) pontját, vonatkozik-e az intézményre, mert közalkalmazotti jogviszonyt nem konkretizál? Honnan lehetett volna tudni, hogy a 70 százalékos dolgozói étkeztetéshez viszonyítva nem aránytalanul alacsony? Mi határozza meg ennek a mértékét? Ha a dolgozói étkeztetés pl. 210 forint/adag, a vendégétkeztetés 300 forint/adag, akkor beleférünk a 70 százalékba, és ez esetben nem kell megfizetni a 90 forint után az áfát?
Részlet a válaszból: […]álló fél részére történik. Az Áfa-tv. 5. § (2) bekezdése - többek között - említést tesz a munkaviszonyról. Az Mt. és a Kjt. szabályainak együttes olvasatából megállapítható, hogy a közalkalmazotti jogviszony egy speciális munkaviszonynak minősül. Ebből következően, az Áfa-tv. 22. § (6) bekezdésében foglalt szabály a közalkalmazotti jogviszonyra is vonatkozik. Amennyiben tehát az intézmény a saját munkavállalójának (közalkalmazottjának) étkezési szolgáltatást nyújt, és a dolgozó által fizetett ellenérték a forgalmi értékhez képest aránytalanul alacsony, akkor az adó alapja a szolgáltatás forgalmi értéke. Noha az "aránytalanul alacsony" különbséget az Áfa-tv. nem határozza meg, így azt minden esetben külön-külön kell meghatározni, általánosságban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 609

2. találat: Étkeztetés bizonylatolása és áfájának levonása

Kérdés: Melegítőkonyhával rendelkezünk, az egy részvénytársaságtól kapjuk az ebédet. A számlájukban szereplő és általunk befizetett áfát milyen mértékben igényelhetjük vissza? Ha nyugtát adunk a befizetésekről, abban külön is fel kell-e tüntetni az áfatartalmat? Ha csekken és bankon keresztül történik az ebédbefizetés, akkor is kell nyugtát adni?
Részlet a válaszból: […]arányosítás számítása során az ingyenes étkezésre jutó támogatás összegét a nevezőben kell szerepeltetni. A nyugta kötelező adattartalmát az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 20. pontja határozza meg. E szerint a nyugtában csak a fizetendő összeg (adóval számítottan) szerepeltetendő, az áfatartalom nem kötelező tartalmi elem, de annak nincs akadálya, hogy a nyugtát kibocsátó azt a nyugtán feltüntesse. Nyugta kibocsátására csak a teljesítéssel egy időben történő készpénzfizetés esetén van lehetőség, ha a vevő nem kér egyszerűsített számlát. Amennyiben csekken vagy átutalással történik az ebéd befizetése, akkor számla kiállítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 545

3. találat: Természetbeni étkeztetésre jogosultság

Kérdés: Azokat a pedagógusokat, akik júliusban egyetlen napot sem dolgoznak, de ebédelni eljárnak, megilleti-e a 4000 Ft-os költségtérítés ebédszámla esetében? Bérlet leadása nélkül kapják az útiköltség-térítést, július hónapra megkaphatják-e az összeget? Az igazgatóhelyettes pl. júliusban 1 napot szokott ügyeletet tartani. Emiatt jogosult lehet az egész havi úti elszámolásra? Pedagógus vagy bárki, aki felmentését tölti, és már fel van mentve a munka alól, jogosult-e a 4000 Ft-os természetbeni étkezésre?
Részlet a válaszból: […]fogyasztja el. A törvény tehát nem határozza meg, hogy a 4000 forintnyi mentességhez hányszori étkezést lehet figyelembe venni egy hónapban. Így végső soron a 4000 forintos mentesség havi egyszeri alkalommal is igénybe vehető. Az adómentességhez való jogosultság feltétele elsődlegesen az alkalmazotti (köztisztviselői) jogviszony. Így az adómentességhez való jogosultság nem zárható ki csupán azért, mert a munkavállaló effektíve nem végez munkát. A hivatalos jogértelmezés szerint tehát a természetben nyújtott étkezésnél a 4000 forintos kedvezmény a munkát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 538
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Adómentes természetbeni étkezés I.

Kérdés: Intézményünk konyháján dolgozóink igénybe veszik a természetbeni étkezést. Vitatkozunk a térítési díjon. A dolgozó úgy számol, hogy pl. 22 nap x 200 Ft nyersanyagnorma = 4400 Ft, ebből szerinte az ő térítési kötelezettsége 400 Ft. Szerintünk 22 nap x 384 Ft (ami nemcsak a nyersanyag értékét, hanem a rezsit és az áfát is tartalmazza) = 8448 Ft, vagyis a térítési kötelezettsége 4448 Ft. Melyikünk értelmezi helyesen a 4000 Ft adómentes természetbeni étkezés tartalmát?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás esetében a bizonylattal igazolt közvetlen költség áfával növelt összege. A közvetlen költség meghatározásánál az anyagköltségek mellett a rezsiköltségeket is figyelembe kell venni. Így tehát a kérdésben szereplő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 497

5. találat: Forgalmi érték szerinti adózás

Kérdés: A melegétkeztetésben dolgozó közalkalmazottak részére 4000 Ft/hó természetbeni étkezési kedvezményt ad önkormányzatunk. Ez a kedvezmény jelentősen meghaladja a forgalmi értékhez viszonyított 50 százalékot, ezért külön áfát kell fizetni az intézményben ezen dolgozók után? A kedvezmény összege ezáltal havonta az áfával növelt érték lesz, vagy az áfa áthárítható a munkavállalóra?
Részlet a válaszból: […]Ha pl. a havi étkezés forgalmi értéke 6000 forint lenne, de a 4000 forintos kedvezmény következményeképpen a dolgozó csupán 2000 forintot fizet (azaz az ellenérték nem éri el a forgalmi érték 40 százalékát sem), akkor forgalmi érték szerint kell adózni. A gyakorlatban azonban ritkán fordul elő, hogy a havi étkezés forgalmi értéke 6000 forint lenne (bár ezt csak a menü pontos tartalma megismerése után lehet állítani). A hivatkozott példa szerint, ha a dolgozó a havi étkezést egy tételben fizeti meg (azaz egy szerződés keretén belül az egész havi étkezést fizeti elő), a forgalom szerinti adózás aligha fordulhat elő, tekintettel arra, hogy a forgalmi érték általában a kedvezménnyel csökkentett ellenértéknél magasabb, azonban a különbség nem aránytalan, azaz nem haladja meg a 40-50 százalékot. Forgalmi érték szerinti adózás esetén a teljesítésről számlát helyettesítő okmányt kell kiállítani. A fizetendő áfát a dolgozókra nem kötelező áthárítani. Az áthárítás a felek közötti megállapodás kérdése. Az áthárított adó minden esetben az ellenérték részét képezi. A forgalmi érték fogalmát az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 13. pontja határozza meg. Eszerint forgalmi érték: a terméknek vagy a szolgáltatásnak az az ára, amely független felek között - normális piaci körülmények mellett - általában elérhető lenne. Más a helyzet, ha a munkáltató természetbeni juttatásként havonta 4000 forint értékű étkezési utalványt ad a dolgozóknak. Ez esetben - amennyiben az ellenérték a forgalmi értéktől aránytalanul nem tér el - az általános szabályokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 496
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Természetben nyújtott étkezés, étkezési utalvány adózási szabályai

Kérdés: Kötelező vagy adható a dolgozó részére a 2000 forint értékű étkezési utalvány, a 4000 forint értékű természetbeni étkeztetés? Kötelező-e a munkabér számlára történő utalása címén a 2000 forint megadása?
Részlet a válaszból: […]vagy étkezési utalványra. A természetben nyújtott étkezés, illetve az étkezési utalvány havi értéke nem lehet kevesebb az Szja-tv. szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb értékénél. Ez az érték a 2003. évben a természetbeni étkezésnél 4000 Ft/hó, az étkezési utalványok esetében pedig 2000 Ft/hó. Ha a természetbeni étkezés törvényi feltételei teljesülnek - tiltó rendelkezés hiányában -, a köztisztviselő választhat, hogy igénybe veszi-e azt, vagy a készétel vásárlására jogosító utalványt kéri. Ha a természetben nyújtott étkezés törvényi feltételei nem teljesíthetők, akkor a köztisztviselő részére a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító 2000[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 475
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Iskola étkeztetési tevékenységének áfakötelezettsége

Kérdés: Általános iskolánkban az oktatási tevékenységen túl a tanulók és az alkalmazottak étkezése is megoldott (külsőtől rendeljük az ebédet). Úgy tudjuk, az oktatási tevékenység adómentes, az étkeztetés viszont adóköteles. Az étkeztetésből származó éves bevétel 1 000 000 forint körül van, az alanyi adómentesség felső határát évek óta nem érjük el. Adószámunk utolsó számjegyei: -1-43. Úgy tudjuk, hogy az étkeztetésre áfát nem számíthatunk fel, így a befizetések nem tartalmaznak áfát. Helyesen járunk el? Kell-e számlát kiállítani a befizetők részére?
Részlet a válaszból: […]felsőfokú (55.51.10.3) oktatásban részesülők étkeztetése kedvezményes 12 százalékos adómérték alá tartozik. Mivel az Áfa-tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtásról van szó, valamilyen, az Áfa-tv. szerinti bizonylatot kell kiállítani. Az első esetben az iskola a külső cégnek ügynöki szolgáltatást nyújt, ezért köteles számlát adni. A második esetben a bizonylatot az iskola köteles kibocsátani a diákoknak, illetve az alkalmazottaknak. Ha a tanulók a tényleges étkezést megelőzően fizetnek elő az étkezésre, az ily módon átadott pénzösszeg főszabály szerint az Áfa-tv. 17. §-a szerinti előlegnek minősül, az előleg átvételéről számlát helyettesítő okmányt kell kiállítani. Később, a teljesítéskor számlát kell kiállítani. A nyugta tehát nem megfelelő bizonylat ebben az esetben. Létezik ennél egyszerűbb bizonylatolási rend is. Az Áfa-tv. 16. § (11) bekezdése fikciót állapít meg azokra az esetekre, amikor a felek által kötött szerződés alapján a teljesített szolgáltatásnyújtásról időszakonként számolnak el, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg. Ilyenkor a felek szabadon megállapodhatnak arról, hogy a teljesítési időpont - az adókötelezettség tekintetében - nem a tényleges étkeztetés időpontja, hanem az általuk meghatározott időpont. A felek által meghatározott időpont nem lehet későbbi, mint az iskola adómegállapítási időszakának utolsó napja. A fent leírt szabályt a követező példán mutatjuk be: A diákok csütörtökönként fizetik be a következő heti menüt (azaz időszakonként számolnak el). Az Áfa-tv. szerinti teljesítési időpont az elszámolási időszak (a hét) utolsó napja, de a felek megállapodnak arról, hogy a befizetés napját, azaz csütörtököt tekintik teljesítési időpontnak. Így az adókötelezettség és a bizonylatkiállítási kötelezettség csütörtökönként keletkezik. Ha a diák nem kér számlát, akkor elegendő a nyugta kibocsátása. Nyilván nem kötnek írásbeli szerződést, ezért elegendő, ha az iskola szabályzatában, számviteli rendjében stb. rögzíti, hogy az Áfa-tv. 16. § (11) bekezdés szerinti teljesítési időpont az előfizetés esedékességének napja. A fent leírtaktól függetlenül az iskola az oktatásra vonatkozó tárgyi adómentesség mellett alanyi adómentességet is választhat. Az a tény, hogy az iskola adószámának a végétől számított 3. számjegye 1, nem azt jelenti, hogy az iskola alanyi adómentességet választott. Az 1 utalhat arra, hogy az iskola kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végez. Az 1 azt is jelentheti, hogy tárgyi adómentes tevékenységen kívül az iskola nem tárgyi adómentes tevékenységet is nyújt, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 409

8. találat: Munkáltató által természetben nyújtott étkezés

Kérdés: Intézményünkben büfé üzemel, ahol szendvicseket, üdítőt, kávét, egyszerűbb ételeket (virsli, saláta) lehet vásárolni. Munkavállalóink részére biztosíthatjuk-e ezen a helyen az étkeztetést, megfelel-e ez az adómentes étkezési juttatás feltételeinek?
Részlet a válaszból: […]értékéből legfeljebb havi 2000 forintig terjedő kedvezmény. A természetben nyújtott étkezés alatt a munkahelyen vagy a törvényes munkaközi étkezési szünet idejében a munkahely elérhető körzetében meleg étkeztetést biztosító szolgáltatónál a munkavégzés napján elfogyasztott ételt kell érteni. Amennyiben a munkavállalók étkeztetése a juttatott jegyekkel az előző bekezdésben meghatározott feltételek szerint lehetséges, akkor megvalósul a munkáltató által nyújtott természetbeni étkeztetés, amelynek értékéből legfeljebb 4000 forint adómentes. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 326
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Dolgozóknak nyújtott étkezési támogatás könyvviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk melegítőkonyhával rendelkezik. A dolgozók egy része az étkezési támogatást természetbeni étkezés címén (havi 4000 Ft) veszi igénybe, vagyis havonta ennyivel kevesebbet fizet az étkezésért. Ennek teljes körű (kiadás-bevétel oldal) könyvviteli elszámolása milyen módon történik?
Részlet a válaszból: […]általános forgalmi adója - K 3521. Előirányzat-felhasználási keretszámla, vagy K 341. Költségvetési elszámolási számla. c) A funkcionális osztályozás szerinti elszámolás T 7 megfelelő szakfeladat számla - K 599. Kiadások átvezetési számlája. 2. a) A természetbeni juttatás elszámolása pénzforgalom nélküli kiadásként közgazdasági osztályozás szerint T 51424. Étkezési hozzájárulás - K 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása. b) A funkcionális osztályozás szerinti elszámolás T 7 megfelelő szakfeladat számla, K 599. Kiadások átvezetési számlája. Bevételi oldal: 1. a) Az alkalmazottak térítési díjának beérkezése (A vásárolt élelmezés és a természetbeni juttatás különbözete) T 3521. Előirányzat-felhasználási keretszámla. vagy T 341. Költségvetési elszámolási számla - K 91122. Alkalmazottak térítése és K 91923. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája. b) A funkcionális osztályozás szerinti elszámolás T 999. Bevételek átvezetési számlája - K 992. megfelelő szakfeladat számla. 2. a) A természetbeni juttatás elszámolása pénzforgalom nélküli bevételként közgazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 264
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Adómentes természetbeni étkeztetés II.

Kérdés: Saját üzemeltetésű melegkonyha hiányában akkor valósulhat meg a természetbeni étkeztetés, ha a munkáltató valamely, a munkaközi szünetben elérhető közelségben lévő melegétkezést nyújtó szolgáltatóval "megállapodást" köt. Ha az intézménynek van saját melegkonyhája, mi helyettesíti a megállapodást, hiszen saját magával kellene megállapodnia?
Részlet a válaszból: […]"külső" cég üzemelteti, akkor a dolgozóknak az étkezési díjból adott engedmény, kedvezmény azon értéke minősül adómentes természetbeni étkeztetésnek, amely havonta a 4000 forintot nem haladja meg. Ha a kedvezmény a havi 4000
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 235
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést