Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott egyéb jövedelem tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Önkormányzati pénzbeli támogatások alanyi jogon a lakosság részére

Kérdés: Alanyi jogon, meghatározott kort elért idősek részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeni támogatások esetén milyen adóvonzattal kell számolni?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli, akár természetbeni juttatásokról - alapvetően az Szja-tv. értelmében nem kedvezményezettek, azaz nem minősülnek adómentesnek. Mivel ilyen esetben az önkormányzat és a magánszemély
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4997

2. találat: Egyéb jövedelem járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk az alábbi jogcímeken teljesít kifizetéseket olyan magánszemélyek részére, akikkel nem áll foglalkoztatási jogviszonyban: szakmai munka elismeréseként egyszeri jutalom; önkormányzat által alapított városi kitüntetéssel járó pénzjutalom.
Létrejön-e az önkormányzat és a magánszemély között a fenti esetekben biztosítotti jogviszony, azaz az ilyen jogcímen teljesített kifizetések után a kifizetőnek csak szja-előleget, vagy nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is kell vonnia a magánszemélytől?
Kell-e nyilatkoztatni a magánszemélyt, hogy van-e biztosítotti jogviszonya máshol (például főállás, vállalkozó stb.)?
Dönthet-e a magánszemély arról, hogy a kifizető biztosítotti jogviszonyként vagy anélkül teljesítse a kifizetést?
Részlet a válaszból: […]Arról, hogy egy kifizetés alapján létrejön-e biztosítási jogviszony, illetve hogy hogyan és milyen közterheket kell azután megfizetni, törvény rendelkezik. A kifizetőnek ezt figyelembe véve kell eljárnia, a magánszemély tehát nem dönthet ebben a kérdésben.Amennyiben a szakmai munka elismeréseként adott egyszeri jutalom az életutat, az életpálya során teljesített szakmai munkát általában díjazza, de a kifizetésre nem valamely konkrét szakmai munka ellenértékeként kerül sor, akkor a magánszemély és a kifizető önkormányzat nem állnak egymással jogviszonyban (e kifizetésen kívül), ezért az érintett magánszemély nem válik biztosítottá. A kitüntetéssel járó pénzjutalomra is ugyanez érvényes.Az Szja-tv. alapján az említett kifizetések összege egyéb jövedelemként adóköteles, azután 15%[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4458
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Emlékérme mint fizetőeszköz juttatása dolgozók, üzleti partnerek részére

Kérdés: Intézményünk idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ennek tiszteletére az MNB emlékérmét bocsát ki (10 000 Ft és 2000 Ft-os címletekben). Az érmék fizetőeszközként használhatók. Az intézmény megvásárol ezekből 350, illetve 4800 db-ot. A dolgozók juttatásként kapnak a 10 000 Ft-os érméből, egy részét az ünnepségre meghívott díszvendégek és egyéb támogatók kapják, egy részét forgalomba helyezzük oly módon, hogy a pénztárakban a fizetéskor (visszaadáskor), aki kéri, a 2000 Ft-os bankjegy helyett választhatja a 2000 Ft-os érmét. Milyen rovat(ok)ra és hogyan kell lekönyvelni a megvásárolt emlékérméket?
Részlet a válaszból: […]emlékérméket, az pénzkiadásnak minősül, míg az, amikor azt a pénztárban forgalomba helyezik, pénzbevételnek.A dolgozók részére adott érmék véleményünk szerint nem minősülhetnek egyes meghatározott juttatásnak akkor sem, ha abból minden dolgozó kap, vagy valamennyi dolgozó által megismerhető belső szabályzat alapján, objektív szempontok szerint adják több munkavállalónak, tekintettel arra, hogy ezen érmék fizetőeszköznek minősülnek, és bármire beválthatók, illetve felhasználhatók. Ebben az esetben az ezek juttatásából származó bevétel a munkavállalók jogviszonyos jövedelmét képezi, azaz bérként adóköteles. Mivel az érmét szeretnék odaadni, abból levonni nem tudnak, ezért annak értékét fel kell bruttósítani, és a bruttó összeget számfejteni oly módon, hogy a nettó értékben a dolgozók az érméket kapják meg.A meghívott díszvendégek, támogatók részére adott, hivatalos fizetőeszköznek minősülő emlékérmék szintén pénzbeli juttatásnak számítanak, nem tekinthetők terméknek vagy arra beváltható utalványnak, ezért nem adhatók üzleti ajándékként, az egyes meghatározott juttatásokat terhelő közteherfizetés mellett. Miután a juttató a díszvendégekkel, támogatókkal nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4300
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Nyomravezetői díj

Kérdés: Önkormányzatunknál nagy értékű szerszámlopás történt, amelyet követően feljelentést tettünk. Nyomravezetői díjat szeretnénk felajánlani. Hogyan, milyen jogcímen számolható el ennek a költsége?
Részlet a válaszból: […]minősül, amely után a magánszemélyt 16% szja, a céget 27% eho-kötelezettség terheli. A nyomravezetői díj nem keletkeztet biztosítotti jogviszonyt, ezért egyéni járulékokat (egészségbiztosítási járulék, nyugdíj-biztosítási járulék) nem kell levonni, ugyanakkor ellátás (pl. táppénz) sem igényelhető ezen juttatás után. A magánszemélynek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3614
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Díszpolgári cím adományozásával járó ajándék adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk képviselő-testülete olimpiai szereplése (bronzérem) elismeréseként díszpolgári címet adományozott községünk egyik lakójának. Ajándékként gravírozott arany zsebórát vásároltak, melynek értéke 95 ezer forint. Az Szja-tv. alapján hova kell ezt az ajándékot besorolni, és milyen adók terhelik? Mi "Adóköteles természetbeni juttatás nem saját dolgozónak" címszó alá soroltunk, és 44% kifizetői adót és 11% ehót számoltunk utána. Helyesen cselekedtünk?
Részlet a válaszból: […]nevesített juttatások tekinthetők természetbeni juttatásnak. E rendelkezések alapján a díszpolgári cím adományozásával járó ajándék akkor minősülhet természetbeni juttatásnak a 69. § (1) c) pontja alapján, ha a díszpolgári cím alapítását és a cím adományozásával járó ajándék értékét önkormányzati rendeletben szabályozzák. [Az Ötv. alapján a rendelet alkotására jogosult képviselő-testület hatáskörébe tartozik (többek között) a díszpolgári cím adományozása is.] Ilyen rendelet hiányában az átadott ajándék a megajándékozott magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 980
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Ösztöndíj adózása

Kérdés: Önkormányzatunk helyi rendelettel ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíjat pályázat alapján lehet elnyerni. Pályázatot nyújthat be: "a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv-ben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben vesz részt." Az ösztöndíj időtartama egy tanulmányi félév, öszszege havi 25 000 Ft. Az így fizetett "ösztöndíj" adómentes-e, illetve milyen formában fizethető ki a tanuló részére, hogy abból adóelőleget ne kelljen levonni?
Részlet a válaszból: […]ösztöndíj a tanulók egyéb jövedelmeként adóköteles. Ennek megfelelően az ösztöndíj kifizetésekor az általános szabályok figyelembevételével kell levonnia az adóelőleget az önkormányzatnak. Ezen túlmenően az egyéb jövedelemként adóköteles
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 966
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Örökölt vagyoni jog adókötelezettsége

Kérdés: Egyetemünkön felhasználási szerződés alapján vagyoni jog átruházásának díját fizetjük ki jogutód részére. A könyv szerzője meghalt, és felesége, mint jogutód, kapta meg a kiadás vagyoni jogát. A kifizetett összeg milyen jövedelemnek minősül az Szja-tv. szerint?
Részlet a válaszból: […]nyilvános előadás jogát is - örökölhetők. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 7.1. pont rendelkezése szerint adómentes a magánszemély által örökség címén megszerzett vagyoni érték, így a szerzői jogban szabályozott vagyoni jogok öröklése is. Az örökléssel megszerzett vagyoni jogok gyakorlása
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 789
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Alapítvány által készpénzben kifizetett helyezési díjak

Kérdés: Alapítványból (közhasznú) kifizethető-e készpénzben a versenyek helyezési díja? Van-e összeghatár alapítvány esetén, és milyen adófizetési (bevallási) kötelezettséggel jár a kifizetés?
Részlet a válaszból: […]alapítványnak - a helyezési díj teljes összegét alapul véve - adóelőleget kell levonnia az Szja-tv. 46. §-ában foglaltak figyelembevételével. A kifizetésről olyan igazolást kell a magánszemély részére átadni, amelyből megállapítható a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg alapjául szolgáló összeg (ez esetben a teljes bevétel), illetőleg a levont adóelőleg összege. A versenyeken fizetett helyezési díj nem minősíthető természetbeni juttatásnak, mert készpénzes fizetésről van szó, ugyanakkor a kifizetett összeg után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 454
Kapcsolódó tárgyszavak: ,