Jótékony célú ajándékozás adókötelezettsége

Kérdés: Hogyan alakul az adókötelezettség, ha a magánszemély részére egy alapítvány szervez jótékony célú közadakozást?
Részlet a válaszából: […] ...szolgál.Abban az esetben, ha nem magánszemély ad támogatást magánszemélynek, akkor az az Szja-tv. 28. §-ának (1) bekezdése szerinti egyéb jövedelemnek minősül. Egyéb jövedelem esetében az adóalapot és az adóelőleget a támogatást nyújtó kifizetőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címkék:    

Önkormányzati pénzbeli támogatások alanyi jogon a lakosság részére

Kérdés: Alanyi jogon, meghatározott kort elért idősek részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeni támogatások esetén milyen adóvonzattal kell számolni?
Részlet a válaszából: […] Az alanyi jogon, nem szociális (rászorultsági) alapon nyújtott támogatások - legyen szó akár pénzbeli, akár természetbeni juttatásokról - alapvetően az Szja-tv. értelmében nem kedvezményezettek, azaz nem minősülnek adómentesnek. Mivel ilyen esetben az önkormányzat és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Egyéb jövedelem járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk az alábbi jogcímeken teljesít kifizetéseket olyan magánszemélyek részére, akikkel nem áll foglalkoztatási jogviszonyban: szakmai munka elismeréseként egyszeri jutalom; önkormányzat által alapított városi kitüntetéssel járó pénzjutalom.
Létrejön-e az önkormányzat és a magánszemély között a fenti esetekben biztosítotti jogviszony, azaz az ilyen jogcímen teljesített kifizetések után a kifizetőnek csak szja-előleget, vagy nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is kell vonnia a magánszemélytől?
Kell-e nyilatkoztatni a magánszemélyt, hogy van-e biztosítotti jogviszonya máshol (például főállás, vállalkozó stb.)?
Dönthet-e a magánszemély arról, hogy a kifizető biztosítotti jogviszonyként vagy anélkül teljesítse a kifizetést?
Részlet a válaszából: […] ...nem válik biztosítottá. A kitüntetéssel járó pénzjutalomra is ugyanez érvényes.Az Szja-tv. alapján az említett kifizetések összege egyéb jövedelemként adóköteles, azután 15% személyi jövedelemadó terheli a magánszemélyt. Az önkormányzat mint kifizető pedig - mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.
Kapcsolódó címkék:  

Emlékérme mint fizetőeszköz juttatása dolgozók, üzleti partnerek részére

Kérdés: Intézményünk idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ennek tiszteletére az MNB emlékérmét bocsát ki (10 000 Ft és 2000 Ft-os címletekben). Az érmék fizetőeszközként használhatók. Az intézmény megvásárol ezekből 350, illetve 4800 db-ot. A dolgozók juttatásként kapnak a 10 000 Ft-os érméből, egy részét az ünnepségre meghívott díszvendégek és egyéb támogatók kapják, egy részét forgalomba helyezzük oly módon, hogy a pénztárakban a fizetéskor (visszaadáskor), aki kéri, a 2000 Ft-os bankjegy helyett választhatja a 2000 Ft-os érmét. Milyen rovat(ok)ra és hogyan kell lekönyvelni a megvásárolt emlékérméket?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. §-ának (2) bekezdése szerint az MNB jogosult Magyarország hivatalos pénznemében bankjegy- és érmekibocsátásra. Az MNB által Magyarország hivatalos pénznemében kibocsátott bankjegy és érme - ideértve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék:    

Nyomravezetői díj

Kérdés: Önkormányzatunknál nagy értékű szerszámlopás történt, amelyet követően feljelentést tettünk. Nyomravezetői díjat szeretnénk felajánlani. Hogyan, milyen jogcímen számolható el ennek a költsége?
Részlet a válaszából: […] ...esetben a magánszemély nem megbízás, illetve szerződés alapján kapja a díjat, a nyomravezetői díj nem is tekinthető nyereménynek, hanem egyéb jövedelemnek minősül, amely után a magánszemélyt 16% szja, a céget 27% eho-kötelezettség terheli. A nyomravezetői díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.
Kapcsolódó címke:

Ösztöndíj adózása

Kérdés: Önkormányzatunk helyi rendelettel ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíjat pályázat alapján lehet elnyerni. Pályázatot nyújthat be: "a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv-ben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben vesz részt." Az ösztöndíj időtartama egy tanulmányi félév, öszszege havi 25 000 Ft. Az így fizetett "ösztöndíj" adómentes-e, illetve milyen formában fizethető ki a tanuló részére, hogy abból adóelőleget ne kelljen levonni?
Részlet a válaszából: […] ...ösztöndíjkifizetésekor az általános szabályok figyelembevételével kell levonnia azadóelőleget az önkormányzatnak. Ezen túlmenően az egyéb jövedelemkéntadóköteles ösztöndíj összege (a 25000 forint) után a 11 százalék ehot is megkell fizetnie az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.
Kapcsolódó címkék:  

Díszpolgári cím adományozásával járó ajándék adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk képviselő-testülete olimpiai szereplése (bronzérem) elismeréseként díszpolgári címet adományozott községünk egyik lakójának. Ajándékként gravírozott arany zsebórát vásároltak, melynek értéke 95 ezer forint. Az Szja-tv. alapján hova kell ezt az ajándékot besorolni, és milyen adók terhelik? Mi "Adóköteles természetbeni juttatás nem saját dolgozónak" címszó alá soroltunk, és 44% kifizetői adót és 11% ehót számoltunk utána. Helyesen cselekedtünk?
Részlet a válaszából: […] A Szja-tv.-ben nincs olyan rendelkezés, amely mentesítené azadó alól a kérdéses ajándékot. Ugyanakkor 2004. évtől a természetbenijuttatásokra vonatkozó szabályok megváltoztak. A hatályos törvény alapján csaka 69. §-ban meghatározott feltételekkel nyújtott, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.
Kapcsolódó címkék:  

Örökölt vagyoni jog adókötelezettsége

Kérdés: Egyetemünkön felhasználási szerződés alapján vagyoni jog átruházásának díját fizetjük ki jogutód részére. A könyv szerzője meghalt, és felesége, mint jogutód, kapta meg a kiadás vagyoni jogát. A kifizetett összeg milyen jövedelemnek minősül az Szja-tv. szerint?
Részlet a válaszából: […] ...jogok gyakorlása során megszerzett jövedelem viszont már nem tekinthető adómentesnek, hanem az Szja-tv. 28. § (1) bekezdés alapján egyéb jövedelemnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 20.
Kapcsolódó címkék:  

Alapítvány által készpénzben kifizetett helyezési díjak

Kérdés: Alapítványból (közhasznú) kifizethető-e készpénzben a versenyek helyezési díja? Van-e összeghatár alapítvány esetén, és milyen adófizetési (bevallási) kötelezettséggel jár a kifizetés?
Részlet a válaszából: […] Az alapítvány által - közhasznúságától függetlenül - összeghatárra tekintet nélkül kifizethető készpénzben a versenyek helyezési díja, amely az Szja-tv. 28. §-a szerint a magánszemély - összevonás alá tartozó - egyéb jövedelmének minősül. A kifizetés során az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.
Kapcsolódó címkék: