Műemlék épületen végzett restaurálás

Kérdés: A műemlék épületen végzett restaurálási munkavégzés az Áfa-tv. 142. §-a szerinti fordított adózás alá esik, vagy egyenes adózás alkalmazandó a következő esetben? A kérdéses szolgáltatás olyan ingatlanon történik, melynek tulajdoni lapján "műemlék" került bejegyzésre, országosan védett műemléki épületről van szó. A munka a 312/2012. Korm. rendelet 17. §-a alapján nem építésiengedély-köteles, de a műemléki besorolás miatt örökségvédelmi engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység. A Kormányhivatal Örökségvédelmi Osztálya a bejelentés alapján várhatóan örökségvédelmi engedélyt fog kiállítani a restaurálási munkák elvégzéséhez való hozzájárulásról a 68/2018. Korm. rendelet 63. §-a (3) bekezdésének b)-c) pontjai alapján. A szerződéses partnerek eltérően ítélik meg, hogy egyenes vagy fordított adózás az alkalmazandó ebben a konkrét esetben, ezért kérjük a szakértői állásfoglalást az ügyben. Áfaalany helyi önkormányzat megrendelőről van szó, így az elvi lehetősége megvan a fordított áfának is.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az adó megfizetésére a szolgáltatás igénybevevője köteles a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.
Kapcsolódó címkék:    

Régészeti megfigyelés, feltárás áfája

Kérdés: Múzeum régészeti megfigyelést végzett építésiengedély-köteles beruházáshoz. A vállalkozó szerint fordított áfával kellene kiállítani a számlát, szerintünk egyenes adózás vonatkozik erre. Melyik megoldás a helyes?
Részlet a válaszából: […] ...ha az építkezés, amellyel összefüggésben végzik a régészeti megfigyelést, építésiengedély-köteles beruházás.Véleményünk szerint egyenes adózás vonatkozik a régészeti megfigyelésre, feltárásra.Az áfa adójogi minősítés nem függ attól, hogy az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.
Kapcsolódó címkék:  

Liftcsere áfája

Kérdés: A polgármesteri hivatal saját épületében liftcserét végzett. A kicserélt liftszerkezet számlázásával adódtak gondjaink. A számlát egyenes vagy fordított adózás szerint kell-e a cégnek kiállítania? A berendezés ára 3-40 millió forint között mozog. Az ár magában foglalja a felvonó beszerelésének díját is. A szolgáltatás a teljes díjnak 20-30%-át teszi ki. A társaság fő tevékenységként liftek értékesítésével foglalkozik.
Részlet a válaszából: […]  A kérdés szerint egy társaság felvonóberendezéseketértékesít. A berendezések értékesítése során vállalja a berendezésekbeszerelését az adott épületbe. Kérdés, ezen tevékenység megítélése, afordított adózás szempontjából.Az Áfa-tv. 142. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.
Kapcsolódó címkék:    

Tűzcsap létesítése

Kérdés: Önkormányzat tulajdonában lévő társasház területén tűzcsapot létesítünk. A tűzcsap létesítése fordított vagy egyenesen adózó ügyletnek minősül?
Részlet a válaszából: […]  Az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében azadót a szolgáltatás igénybevevője fizeti a szolgáltatás nyújtásának minősülőolyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlanlétrehozatalára, bővítésére, átalakítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.
Kapcsolódó címkék:    

Garanciális javítás adózása

Kérdés: Kérdésünk arra irányulna, hogy ha létrehozunk egy ingatlant, amely beruházásról a számlát a fordított adózás szabályai szerint állítják ki, a felmerült garanciális javításról a számlát az egyenes vagy a fordított szabályok szerint kell-e kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...engedélyköteles tevékenységre sem irányul, az alvállalkozó által, azingatlan átadása után teljesített javítási szolgáltatása az egyenes adózásszabályai szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.
Kapcsolódó címkék:    

Önkormányzat - generálkivitelezés (fő- és melléktevékenység adózásbeli elkülönítése)

Kérdés: Önkormányzat megbízásából generálkivitelezés valósul meg. A generálkivitelezés - többek között - magában foglalja az önkormányzati épületegyüttesek külső homlokzati felújításait, belsőépítészeti átalakításait, valamint a közműveken végzett építési-szerelési szolgáltatásokat. A kivitelezés jellege szerint a belsőépítészeti átalakítások és a közműveken végzett építési-szerelési szolgáltatások nem számítanak építésiengedély-köteles beruházásnak. A kivitelezés során az eltérő szolgáltatások adójogi szempontból hogyan minősülnek?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének a)-g) pontja határozzameg azokat a termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat, amelyek esetébenaz adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, vagyis ezentermékértékesítések és szolgáltatásnyújtások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.
Kapcsolódó címkék:    

Tűzvédelmi rendszer beépítése és a fordított adózás viszonya

Kérdés: Fordított adózást kell-e alkalmazni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan tűzvédelmi rendszerének alvállalkozó bevonásával történő beépítése során?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének a)-g) pontja határozzameg azokat a termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat, melyek esetébenaz adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, vagyis ezentermékértékesítések és szolgáltatásnyújtások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Lift értékesítésének adózása

Kérdés: Vállalkozási szerződés keretében az általunk megadott paraméterek figyelembevételével felvonó létesítését rendeltük meg irodaépületünkbe. A szolgáltató arra vállalkozott, hogy a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át minden szükséges feladatot elvégez. Ennek megfelelően az engedélyezési és telepítési terveket is elkészíti, legyártja a felvonókat és a tornyokat, beszabályozza a berendezéseket, elintézi a műszaki hatósági átadás során felmerülő feladatokat, lebonyolítja az engedélyezési eljárást. A 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet egyértelműen rendelkezik arról, hogy a felvonók létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. A létesítést követően használatbavételi engedélyre van szükség. Vita támadt mindezen tények ellenére, hogy fordított adózás alá tartozik-e ez az ügylet, melynek eldöntésében kérem segítségüket.
Részlet a válaszából: […] ...nem tartozott a fordított adózáshatálya alá, úgy a komplex ügylet egészére nem volt alkalmazható a fordítottadózás, helyette az egyenes adózás szabályait kellett alkalmazni.Az adott esetben összességében feltételezhető, hogyvalójában a felek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 31.

Építési tevékenység bejelentése

Kérdés: A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú mellékletének IV. oszlopa szerint a bejelentés (a tevékenység megkezdése mellett) építési hatósági engedélynek minősül-e, és egyéb feltételek megléte esetén az ilyen jellegű építési tevékenység fordítottan adózik-e?
Részlet a válaszából: […] Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyihatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Korm. rendelet) különbséget tesz építésügyi hatósági engedélyezési eljárás ésbejelentési eljárás között (utóbbiakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 31.