Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott egyéni vállalkozói tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kata szüneteltetése

Kérdés: Egy katás vállalkozó 2020 októberében küldött változásbejelentést, miszerint szüneteltette vállalkozását 2014-ben 2 hónapon keresztül, és 2015 és 2016 között szintén 2 hónapon keresztül. Mire hivatkozva utasíthatjuk ezt vissza?
Részlet a válaszból: […]és Vámhivatalhoz (NAV) külön nem kell bejelenteni, mert erről a Belügyminisztériumtól értesül.A kisadózó egyéni vállalkozónak a NAV-hoz be kell jelentenie a 'T101E jelű űrlapon azt a tényt, hogy a vállalkozói tevékenység szüneteltetése miatt mentesül a havi tételes adó megfizetése alól. A mentesülés kezdő hónapjára tehát a kataalanynak nem elegendő a Webes Ügysegéddel bejelentést tennie, hanem a tételes adó alóli mentességről külön a NAV-nál is nyilatkoznia kell. A bejelentést nem kell havonta megismételni a szünetelés időtartama alatt.A szüneteltetést annak megkezdése előtt kell bejelenteni, és a következő naptól él. Utólagos bejelentésre a jogszabályok nem adnak lehetőséget.Abban az esetben, ha a Belügyminisztérium felé bejelentették a szüneteltetést,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5329

2. találat: Egyéni vállalkozó számlája

Kérdés: Intézményünk konyhája a faluban működő egyéni vállalkozó péktől vásárolja a kenyeret és zsemlét. A számlán szerepel a pék neve, címe, adószáma és az, hogy egyéni vállalkozó. Ellenőrzéskor felmerült, hogy nem elég az adószám, hanem egyéni vállalkozói szám is kellene a számlára, de nem értjük, hogy miért?
Részlet a válaszból: […]Szja-tv. 46. §-ának (4) bekezdése a következőképpen rendelkezik. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a vállalkozói bevételből, ha az egyéni vállalkozó az e bevételéről kiállított bizonylatán feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát. A vállalkozói jogállást bizonyító közokirat a vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói regisztrációs szám.Az Szja-tv. 46. §-ának (4) bekezdése értelmében akkor nem kell adóelőleget levonni, ha a számlát igazoltan egyéni vállalkozó állította ki,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4981
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Egyéni vállalkozó részére útiköltségek térítése

Kérdés: Egyik intézményünk "A köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása" című nyertes pályázat keretében a projektvezetői feladatokat egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés keretében végezteti el. A megbízási szerződés tartalmazza, hogy az elvégzett feladatok ellenértéke az egyéni vállalkozó által benyújtott számla ellenében kerül kifizetésre. Továbbá tartalmazza, hogy a vállalkozó a megbízási időszakra vonatkozóan útiköltség-díjazásban részesül. A szerződés nem tartalmaz a költségtérítések kifizetésével kapcsolatban további információkat. Egyéni vállalkozónak hogyan lehet útiköltség-térítést fizetni?
1. Amennyiben útiköltség-térítés kifizetésére kerül sor, akkor feltétel-e, hogy a szerződésben rögzítsék a kifizetés módját, feltételeit, mértékét?
2. Kérhetjük-e a vállalkozótól, hogy az útiköltség-térítésről is állítson ki számlát, hiszen véleményünk szerint a kiküldetési rendelvényt az Szja-tv. 3. §-ának 10) pontja értelmében csak a saját, illetve külsős jogviszonyban álló munkavállalók kiküldetésének esetében lehet alkalmazni?
3. Ki lehet-e fizetni az egyéni vállalkozó által ellátott feladatokhoz kapcsolódóan kiküldetési rendelvény alapján, vagy csak sima útnyilvántartás alapján az útiköltség-térítést az Szja-tv. 3 mellékletének II. 6. pontjában előírt adómentes határig? Ha igen, milyen bizonylat szükséges a költségtérítés kifizetéséhez?
Részlet a válaszból: […]folytató magánszemélyek részére. Ettől függetlenül természetesen fizethető útiköltség-térítés, azonban az az egyéni vállalkozói díj részét fogja képezni, azt a számlában fel kell tüntetni, és az után az egyéni vállalkozónak kell majd adóznia a rá irányadó szabályok szerint.Egyébként egyéni vállalkozók esetében is főszabályként a részletes útnyilvántartás szolgál a gépjárművel kapcsolatos költségelszámolás alapjául azzal, hogy abba csak a hivatali célból megtett utakat lehet beírni. Költség kizárólag az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő üzleti célból megtett utak alapulvételével számolható el. Az egyéni vállalkozónak lehetősége van arra, hogy útnyilvántartás vezetése helyett - saját tulajdonú személygépkocsi használata címén, függetlenül az üzemeltetett személygépkocsik számától - havi 500 kilométernek megfelelő költséget számoljon el a személygépkocsi üzemi célú használata miatt.Megjegyezzük, hogy vállalkozók esetében az esetek többségében nem határozzák meg külön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4529

4. találat: Egyéni vállalkozó számlája

Kérdés: Milyen jogkövetkezménye van annak, ha olyan számlát fogadunk be egyéni vállalkozótól, amelyen nem szerepel az egyéni vállalkozói igazolványa vagy a regisztrációs száma? Milyen jogszabály írja elő, hogy az egyéni vállalkozónak rá kell írni a számlára a vállalkozói igazolványa számát? A NAV honlapján ellenőriztük, hogy áfaadó­alany a vállalkozó, ennek ellenére megbüntethet az adóhatóság?
Részlet a válaszból: […]közokirat számát, az őstermelő pedig bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját. Ez lényeges változás, mert a tavalyi évben hatályos jogszabályok szerint a kifizetőnek csak akkor kellett az adóelőleget levonnia, ha az adószámos magánszemély azt írásban kérte.A személyijövedelemadó-hiányon kívül más jogkövetkezménye is van annak, ha az egyéni vállalkozó nem írja rá a számlára az adószámát, mert ha a személyi jövedelemadót meg kell állapítani, akkor az egyéni járulékot is le kell vonni, ha a kifizetés eléri az adott hónapban a minimálbér 30%-át, és a szociális hozzájárulási adót is meg kell fizetnie a kifizetőnek.Sajnos nem elegendő a jogkövetkezmények elkerüléséhez az, ha a NAV honlapján ellenőrzik, hogy áfa­adóalany-e a vállalkozó. Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) által fenntartott honlapról, a www.nyilvantarto.hu-ról lehet lekérdezni. Itt a nem áfaadóalany egyéni vállalkozók is lekérdezhetők. De felhívjuk a figyelmet arra, hogy a számla­befogadó jogszerűen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3325
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kifizetői adóelőleg megállapítása

Kérdés: 2004. január 1-jétől az egyéni vállalkozóknak a számlán, az adószámon kívül fel kell tüntetniük a vállalkozói igazolványuk számát is, ennek hiányában a kifizetőnek adóelőleget kell levonnia a kifizetett összegből. Van-e levonási kötelezettség, pl. okleveles építészmérnök, magántervező, illetve szellemi szabadfoglalkozású egyénnek történő kifizetés esetén, akinek adószáma van, de vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]kifizetőnek - az általános szabályok figyelembevételével - le kell vonnia az adóelőleget akkor is, ha a kifizetés számla ellenében történik. A törvény [46. § (2) bekezdés b) pont] egyébként csak abban az esetben mentesíti a kifizetőt az egyéni vállalkozónak teljesített kifizetéskor az adóelőleg-levonási kötelezettsége alól, ha a vállalkozó a kifizetés alapjául szolgáló számlán feltünteti az egyéni vállalkozói igazolványának, ennek hiányában az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 929
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Egyéni vállalkozó adóelőlegének megállapítása

Kérdés: Az Szja-tv. 46. § (2) bek. b) pontja szerint nem kell az egyéni vállalkozónál adóelőleget vonni, ha számláján feltünteti a vállalkozói igazolvány számát. Ezen mit kell érteni? Milyen típusú vállalkozásra vonatkozik: pl. takarító vagy tűzoltókészüléket ellenőrző? A kifizető az adóelőleggel csökkentett összeget fizeti ki? Készpénzes vásárlás esetén hogyan történik a levonás? Mi a levonás mértéke? Hogyan kell nyilvántartani, lejelenteni, és hova kell utalni?
Részlet a válaszból: […]szempontjából egyéni vállalkozónak minősül, és az általa kiállított (a kifizetés alapjául szolgáló) bizonylaton (számlán) feltüntetni a vállalkozói igazolványának, illetve az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító okiratnak a számát. Ilyen okirattal a vállalkozói igazolvány kiváltására nem kötelezett, az Szja-tv. 3. § 17.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 728
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: 7-es adószám és az adóelőleg levonása

Kérdés: A 7-essel kezdődő adószámmal rendelkező magánszemély (termék-előállító) saját termékét értékesíti. Kell-e tőle adóelőleget levonni, vagy csak a szolgáltatásnyújtásnál?
Részlet a válaszból: […]levonnia, ha a magánszemély igazolja, hogy egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő. Igazolásként célszerű az egyéni vállalkozói igazolvány, illetőleg a mezőgazdasági őstermelői igazolvány másolatát bekérni, mivel nem az adószám hiánya a feltétele az előleg levonásának. A mezőgazdasági őstermelő többnyire nem is rendelkezik adószámmal. Sok esetben bizonytalanság tapasztalható a kifizetőknél, ha a magánszemély önálló tevékenységére tekintettel adószámmal rendelkezik (számlát bocsát ki). A leírtakból látható, hogy a kifizetőt minden esetben terheli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 298
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Adóelőleg-levonás kezelése egyéni vállalkozó esetén

Kérdés: A nyáron egyéni vállalkozó végezte a polgármesteri hivatalban az irodák festését. Tevékenységének az ellenértékét számla alapján fizettük ki. A kifizetéskor nem vontunk adóelőleget. Helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszból: […]ellenértéke címén történik, akkor nem kell a kifizetőnek adóelőleget levonnia. Feltétele az egyéni vállalkozó vállalkozói minőségének igazolása. Ennek megtörténtét az egyéni
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 88
Kapcsolódó tárgyszavak: ,