Személyi jövedelemadó visszatérítése IV.

Kérdés: Az egyéni vállalkozó az adó-visszatérítés kiutalásakor szünetelteti a tevékenységét. Figyelemmel az Art. 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt, az adóköteles tevékenység szünetelésének következményére vonatkozó szabályokra, megkaphatja-e a vállalkozó a visszatérítést?
Részlet a válaszából: […] ...is teljesítenie kell a magánszemély részére, függetlenül attól, hogy a magánszemély családi kedvezményre való jogosultsága az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének időszakában állt fenn.(Kéziratzárás: 2022. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Személyi jövedelemadó visszatérítése V.

Kérdés: Más-e a megítélés a szünetelő kisadózó egyéni vállalkozóknál, mivel ők is személyi jövedelemadóként fogják megkapni a visszatérítést?
Részlet a válaszából: […] ...nem vehető figyelembe.A kisadózó egyéni vállalkozó mentesül a havi tételes adó alól, ha az adott hónap egészében szüneteltette az egyéni vállalkozói tevékenységét, feltéve, hogy ebben az időszakban nem végzett a kisadózóként folytatott tevékenységébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Kata szüneteltetése

Kérdés: Egy katás vállalkozó 2020 októberében küldött változásbejelentést, miszerint szüneteltette vállalkozását 2014-ben 2 hónapon keresztül, és 2015 és 2016 között szintén 2 hónapon keresztül. Mire hivatkozva utasíthatjuk ezt vissza?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó egy hónaptól két évig tartó időtartamra szüneteltetheti tevékenységét. A szüneteltetést a vállalkozó a Webes Ügysegéddel jelentheti be a Belügyminisztériumhoz.A tevékenység a bejelentést követő naptól szünetel. A szüneteltetés végén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Egyéni vállalkozó számlája

Kérdés: Intézményünk konyhája a faluban működő egyéni vállalkozó péktől vásárolja a kenyeret és zsemlét. A számlán szerepel a pék neve, címe, adószáma és az, hogy egyéni vállalkozó. Ellenőrzéskor felmerült, hogy nem elég az adószám, hanem egyéni vállalkozói szám is kellene a számlára, de nem értjük, hogy miért?
Részlet a válaszából: […] Az Evc. tv. 16. §-ának (4) bekezdése írja elő, hogy az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az "egyéni vállalkozó" megjelölést (vagy annak e. v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.Az Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni vállalkozó részére útiköltségek térítése

Kérdés: Egyik intézményünk "A köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása" című nyertes pályázat keretében a projektvezetői feladatokat egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés keretében végezteti el. A megbízási szerződés tartalmazza, hogy az elvégzett feladatok ellenértéke az egyéni vállalkozó által benyújtott számla ellenében kerül kifizetésre. Továbbá tartalmazza, hogy a vállalkozó a megbízási időszakra vonatkozóan útiköltség-díjazásban részesül. A szerződés nem tartalmaz a költségtérítések kifizetésével kapcsolatban további információkat. Egyéni vállalkozónak hogyan lehet útiköltség-térítést fizetni?
1. Amennyiben útiköltség-térítés kifizetésére kerül sor, akkor feltétel-e, hogy a szerződésben rögzítsék a kifizetés módját, feltételeit, mértékét?
2. Kérhetjük-e a vállalkozótól, hogy az útiköltség-térítésről is állítson ki számlát, hiszen véleményünk szerint a kiküldetési rendelvényt az Szja-tv. 3. §-ának 10) pontja értelmében csak a saját, illetve külsős jogviszonyban álló munkavállalók kiküldetésének esetében lehet alkalmazni?
3. Ki lehet-e fizetni az egyéni vállalkozó által ellátott feladatokhoz kapcsolódóan kiküldetési rendelvény alapján, vagy csak sima útnyilvántartás alapján az útiköltség-térítést az Szja-tv. 3 mellékletének II. 6. pontjában előírt adómentes határig? Ha igen, milyen bizonylat szükséges a költségtérítés kifizetéséhez?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos költségelszámolás alapjául azzal, hogy abba csak a hivatali célból megtett utakat lehet beírni. Költség kizárólag az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő üzleti célból megtett utak alapulvételével számolható el. Az egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Egyéni vállalkozó számlája

Kérdés: Milyen jogkövetkezménye van annak, ha olyan számlát fogadunk be egyéni vállalkozótól, amelyen nem szerepel az egyéni vállalkozói igazolványa vagy a regisztrációs száma? Milyen jogszabály írja elő, hogy az egyéni vállalkozónak rá kell írni a számlára a vállalkozói igazolványa számát? A NAV honlapján ellenőriztük, hogy áfaadó­alany a vállalkozó, ennek ellenére megbüntethet az adóhatóság?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 46. §-ának (2) bekezdés alapján nem kell adóelőleget levonni a vállalkozói bevételből, ha az egyéni vállalkozó az e bevételéről kiállított bizonylatán feltünteti az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát.2012. január 1-jétől a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.
Kapcsolódó címkék:  

Kifizetői adóelőleg megállapítása

Kérdés: 2004. január 1-jétől az egyéni vállalkozóknak a számlán, az adószámon kívül fel kell tüntetniük a vállalkozói igazolványuk számát is, ennek hiányában a kifizetőnek adóelőleget kell levonnia a kifizetett összegből. Van-e levonási kötelezettség, pl. okleveles építészmérnök, magántervező, illetve szellemi szabadfoglalkozású egyénnek történő kifizetés esetén, akinek adószáma van, de vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Ha az adószámmal rendelkező magánszemélyek építészmérnöki, magántervezői vagy más szellemi szabadfoglalkozású tevékenységüket nem vállalkozói igazolvány alapján végzik, akkor az e tevékenységük ellenértékeként kifizetett összegből a kifizetőnek - az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Egyéni vállalkozó adóelőlegének megállapítása

Kérdés: Az Szja-tv. 46. § (2) bek. b) pontja szerint nem kell az egyéni vállalkozónál adóelőleget vonni, ha számláján feltünteti a vállalkozói igazolvány számát. Ezen mit kell érteni? Milyen típusú vállalkozásra vonatkozik: pl. takarító vagy tűzoltókészüléket ellenőrző? A kifizető az adóelőleggel csökkentett összeget fizeti ki? Készpénzes vásárlás esetén hogyan történik a levonás? Mi a levonás mértéke? Hogyan kell nyilvántartani, lejelenteni, és hova kell utalni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 46. §-ának (2) bek. b) pontja alapján a kifizetőnek nem kell adóelőleget levonnia a magánszemélynek teljesített kifizetéséből, ha a magánszemély az szja szempontjából egyéni vállalkozónak minősül, és az általa kiállított (a kifizetés alapjául szolgáló)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.

7-es adószám és az adóelőleg levonása

Kérdés: A 7-essel kezdődő adószámmal rendelkező magánszemély (termék-előállító) saját termékét értékesíti. Kell-e tőle adóelőleget levonni, vagy csak a szolgáltatásnyújtásnál?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. előírásai szerint a kifizetőnek az általa kifizetett, összevont adóalapot képező jövedelemből - kivéve, ha e törvény másként rendelkezik - adóelőleget kell levonnia akkor is, ha a kifizetés számla ellenében történik. A kifizetőnek csak akkor nem kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.

Adóelőleg-levonás kezelése egyéni vállalkozó esetén

Kérdés: A nyáron egyéni vállalkozó végezte a polgármesteri hivatalban az irodák festését. Tevékenységének az ellenértékét számla alapján fizettük ki. A kifizetéskor nem vontunk adóelőleget. Helyesen jártunk-e el?
Részlet a válaszából: […] ...a kifizetés egyéni vállalkozó részére az egyéni vállalkozói tevékenysége ellenértéke címén történik, akkor nem kell a kifizetőnek adóelőleget levonnia. Feltétele az egyéni vállalkozó vállalkozói minőségének igazolása. Ennek megtörténtét az egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.