Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott egyes munkakörök betöltése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Besorolás képesítés szerint

Kérdés: Gyengénlátók Általános Iskolája Diákotthona és Pedagógiai Szakszolgálataként országos beiskolázású körzeti intézmény vagyunk. Munkaügyi problémát jelent nekünk a szakképesítések értelmezése a besorolás szempontjából. A szakképesítést indító iskolák által kiadott okleveleken nem szerepel, hogy az elvégzett tanfolyam közép-, illetve felsőfokú végzettséget ad-e. Nem tudjuk eldönteni, hogy a munkavállalót a Kjt. szerinti D vagy E fizetési osztályba soroljuk. 3 konkrét példa: 54 5012 02 "Csecsemőápoló", 54 1499 01 "Gyógypedagógiai asszisztens", 52 6601 01 "Élelmezésvezető". Hol és milyen támpontot találhatunk a szabályos besoroláshoz?
Részlet a válaszból: […]élelmezésvezető képesítés száma 52-vel kezdődik, melynek meghatározása: középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy érettségi vizsgához kötött szakképesítés, amely jellemzően szellemi tevékenység ellátására jogosít. Az 54-es számmal kezdődő csecsemőápoló- és gyógypedagógiaiasszisztens-képzések pedig érettségi vizsgához vagy érettségi vizsgához és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött, emelt szintű szakképesítések. Tájékoztatásul szeretném megemlíteni, hogy az 55-ös számmal kezdődő képzések azok, amelyek érettségi vizsgához kötött felsőfokú szakképesítéseknek minősülnek, illetve a 71-es számmal kezdődő képzések a felsőfokú iskolai végzettségre épülő képesítések. A Kjt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott "E" fizetési osztályba sorolásnak két feltétele van: vagy egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör, vagy középiskolai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 532

2. találat: Mérlegképes könyvvelői végzettséggel rendelkező gazdasági vezető besorolása

Kérdés: Középfokú oktatási intézmény gazdasági vezetője rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel, gyakorlata 22 év, jelenleg a 3. évet végzi a főiskolán. Kérheti-e átsorolását a diploma megszerzése előtt az "E" kategóriából az "F"-be?
Részlet a válaszból: […]címnek, tudományos fokozatnak az alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A közalkalmazott besorolásának módosításához két feltétel teljesülése szükséges: egyrészt a közalkalmazott által betöltött munkakör több fizetési osztályba tartozzon, tegye lehetővé a magasabb végzettséggel való betöltését is. Amennyiben a közalkalmazott magasabb végzettséggel rendelkezik, mint ami a munkaköre szerinti fizetési osztályban kötelező, ez nem ad módot a magasabb besorolásra, másrészt rendelkeznie kell a szükséges iskolai végzettséggel. (Ebben a megközelítésben a megkezdett tanulmány nem tekinthető megszerzett végzettségnek.) A Kjt. 61. § (4) bekezdése azonban arra is lehetőséget ad, hogy az ágazati miniszter jogszabályban rendelkezzen az iskolai végzettség, illetve szakképesítés alóli felmentés lehetséges eseteiről. Ez a felmentés lehet végleges, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 243

3. találat: Mérlegképes könyvelő besorolása

Kérdés: 51 éves vagyok, 7 éve dolgozom - mérlegképes könyvelői képesítéssel - gazdasági vezetőként. Kötelezhetnek-e felsőfokú (főiskolai) képesítés megszerzésére? Kötelező-e az évenkénti továbbképzéseken részt venni? Vizsgázni? Bizonyítvány van-e erről?
Részlet a válaszból: […]amelyeknek az alkalmazott meg kell hogy feleljen. Amennyiben a kérdező végzettsége megfelelő és elegendő a gazdasági vezetői munkakör betöltéséhez, akkor munkáltatója nem kötelezheti felsőfokú (főiskolai) képesítés megszerzésére. Amennyiben jelenleg nem rendelkezik a munkakör betöltésének feltételéül előírt képzettséggel, akkor munkáltatója csak abban az esetben adhat felmentést annak megszerzése alól, ha ezt jogszabály kifejezetten megengedi. A felmentés lehet időleges is, amikor a munkáltató megszabja a szükséges végzettség (szakképesítés) megszerzésére nyitva álló határidőt. A végleges mentesítést jogszabályok általában akkor engedik meg, ha az öregségi nyugdíj megszerzéséig kevesebb mint 5 éve van hátra a közalkalmazottnak. A kérdező esetében ez a körülmény nem merül fel. A Kjt. 39. § (1) bekezdése szerint a munkáltató elősegíti a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben, illetve továbbképzésben való részvételét. A munkáltató törvényi kötelezettsége, hogy sokoldalúan elősegítse a közalkalmazottaknak a munkakörükkel összefüggő képzését, ill. továbbképzését, hiszen a munkáltatónak az az érdeke, hogy jól felkészült szakemberek lássák el a feladatokat. A továbbképzés célja, hogy az alkalmazott új szakmai ismereteket sajátítson el, és képessé váljon azoknak a mindennapi tevékenység során történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 238

4. találat: Közalkalmazott besorolása

Kérdés: Egy közalkalmazott főiskolai tanulmányait elkezdte, s a második év végén kéri az átsorolását. Van-e arra jogszabályi rendelkezés, hogy a főiskola befejezése előtt a "D" kategóriából az "F"-be átléptessék?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott által betöltött munkakör több fizetési osztályba is tartozzon, tegye lehetővé a magasabb végzettséggel való betöltését is (Amennyiben a közalkalmazott magasabb végzettséggel rendelkezik, mint ami a munkaköre szerinti fizetési osztályban kötelező, ez nem ad módot magasabb besorolásra.), másrészt rendelkeznie kell a szükséges iskolai végzettséggel. (Ebben a megközelítésben a megkezdett tanulmány nem tekinthető megszerzett végzettségnek.) A Kjt. továbbra is biztosítja az iskolai végzettség, illetve a szakképesítés alóli felmentés lehetőségét. A Kjt. azonban egyértelműen rendezi, hogy a felmentésre csak a miniszter által kiadott jogszabályi keretek között kerülhet sor, nincs lehetőség a miniszter egyedi döntésén alapuló felmentésre. A munkáltató kötelessége, hogy a felmentéssel egyidejűleg előírja a szükséges iskolai végzettség stb. legfeljebb öt éven belül történő megszerzését. Amennyiben a kérdésben érintett munkakörben van lehetőség erre az átmeneti felmentésre, és a közalkalmazott egyidejű kötelezésére az iskolai végzettség megszerzésére, akkor van lehetőség a főiskola befejezése előtti átsorolásra. Néhány példát kiragadva: a szociális, gyermekjóléti és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 196

5. találat: Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel rendelkező közalkalmazott besorolása

Kérdés: A közalkalmazottak által betölthető munkaköröket a Kjt. fizetési osztályokba sorolja be. A 257/2000. Korm. rendelet a főkönyvelői munkakört az "F" fizetési osztályba sorolja be. Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel, 29 éves szakmai gyakorlattal rendelkező főkönyvelőt hová kell sorolni, mert a mérlegképes könyvelői képesítés felsőfokú szakképesítést ad, amely általában az "E" fizetési osztályba sorolható. A dr. Tálné dr. Molnár Erika által kiadott "Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban KJT" című könyvben azonban a következő okfejtés található: "Az iskolai végzettség, képzettség alól a jogszabály alapján véglegesen mentesített közalkalmazottat a mentesített iskolai végzettség szerinti fizetési osztályba kell sorolni." Ez tehát azt jelenti, hogy például a 150/1992. Korm. rendelet 16. § szerint véglegesen mentesített és felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező gazdasági magasabb vezetőt az "F" fizetési osztályba kell besorolni annak ellenére, hogy az csak középfokú iskolai végzettséggel és felsőfokú tanfolyami képzettséggel rendelkezik. (10 éves szakmai gyakorlat mellett.)
Részlet a válaszból: […]végleges mentesítés szabályairól. A kérdező a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz tartozik. A kérdésben hivatkozott könyvbeli példa pedig a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területeken foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó szabályozásból idéz. Ebben az esetben a szükséges képesítés megszerzése alól véglegesen mentesítendő az a gazdasági magasabb vezető, aki középfokú iskola végzettséggel és mérlegképes könyvelői tanfolyami végzettséggel rendelkezik, és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Minden egyes konkrét esetben azonban az adott ágazati szabályokat kell megvizsgálni, és azok alapján megállapítani a képesítési követelmények alóli végleges mentesítés szabályait. A szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozóan a 257/2000. Korm. rendelet a képesítési előírás teljesítése alóli végleges mentesítést két együttes feltételhez köti: az adott szakterületen legalább 15 éves munkavégzés, és a Kjt. 37/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti korhatár - azaz 62 év - betöltéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 195

6. találat: Függetlenített belső ellenőr szakképzettsége

Kérdés: Pénzügyi és számviteli szakellenőr képzésben kívánok részt venni. Ezzel a végzettséggel megpályázhatom-e egy önkormányzati tulajdonban lévő kórház belső ellenőri állását?
Részlet a válaszból: […]területen szerzett, legalább négyéves (felsőfokú szakirányú iskolai végzettség esetén kétéves) szakmai gyakorlat, továbbá a pénzügyi és számviteli ügyintézői képzettséghez előírt ismeretek elsajátítása. A képzés során olyan ismeretanyagot lehet (kell) elsajátítani, amivel a szakember képes a költségvetési szerv (jelen esetben egy kórház) pénzügyi, számviteli, gazdálkodási folyamatainak ellenőrzésére, tehát a függetlenített belső ellenőri funkció betöltésére is. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 124

7. találat: Gazdasági vezetői munkakör betöltése

Kérdés: Központi költségvetési szervként működő, önállóan gazdálkodó kutatóintézet vagyunk. Az intézet főállású munkatársai közalkalmazottak. Betöltheti-e a gazdasági vezetői munkakört kirendelt köztisztviselő?
Részlet a válaszból: […](kirendelés), feltéve ha a másik munkakörbe tartozó feladatok ellátása megfelel a képzettségének. A köztisztviselő - a Ktv. 14. § (1)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóhoz is kirendelhető, de ez a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyát nem érinti. A kirendelésnél figyelembe kell venni, hogy egy naptári éven belül az átirányítás, a kirendelés és a kiküldetés alapján történő munkavégzés együttes időtartama nem haladhatja meg a száztíz munkanapot [Ktv. 14. § (7) bekezdés]. A száztíz munkanapot meghaladó kirendelésről a munkáltatói jogkör gyakorlójának és a köztisztviselőnek - írásban - meg kell állapodnia. Meg kell határozni: a kirendelés helyét, időtartamát, a kirendelés idejére járó illetményt, külön és egyéb juttatást, a kirendeléssel felmerült költségeket, a munkáltatói jogok gyakorlójának személyét, a kirendeléssel kapcsolatos egyéb lényeges kérdéseket. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 123
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Okleveles pénzügyi revizor által végezhető könyvvizsgálat

Kérdés: Másoddiplomaként szeretném megszerezni az okleveles pénzügyi revizori oklevelet. Ezzel a képesítéssel végezhetek-e majd könyvvizsgálatot?
Részlet a válaszból: […]szabályozza. Ennek 23. számú melléklete sorolja fel az okleveles pénzügyi revizorok által betölthető munkaköröket. "Bármely ellenőrzési szakterületen önállóan vagy vezetőként" tevékenykedhet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 90
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Számvevői munkakör betöltésének követelménye

Kérdés: Közgazdasági diplomám van, érdeklődésem az államháztartásra, a közpénzügyekre, az ellenőrzésre irányul. Szükséges-e az okleveles könyvvizsgálói képesítés a számvevői munkakör betöltéséhez?
Részlet a válaszból: […]közvetlenül segítő, érdemi feladatokat ellátó felsőfokú végzettségű személy lehet.". Törvényi előírás tehát nem teszi kötelezővé a szakirányú képzettséget. A gyakorlatban előnyt jelent az okleveles
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 82
Kapcsolódó tárgyszavak: ,