Könyvtáros besorolása, illetménynövekedésre való jogosultság

Kérdés: Könyvtárban dolgozó könyvtáros végzettségei: könyvtárosi főiskolai diploma és magyar-történelem szakos tanári egyetemi diploma. Hogyan kell besorolni, jár-e neki illetménynövekedés?
Részlet a válaszából: […] A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. számú mellékletének l) pontja alapján könyvtári szakember a könyvtáros, a könyvtári informatikus, a könyvtári asszisztens, a segédkönyvtáros,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Besorolás képesítés szerint

Kérdés: Gyengénlátók Általános Iskolája Diákotthona és Pedagógiai Szakszolgálataként országos beiskolázású körzeti intézmény vagyunk. Munkaügyi problémát jelent nekünk a szakképesítések értelmezése a besorolás szempontjából. A szakképesítést indító iskolák által kiadott okleveleken nem szerepel, hogy az elvégzett tanfolyam közép-, illetve felsőfokú végzettséget ad-e. Nem tudjuk eldönteni, hogy a munkavállalót a Kjt. szerinti D vagy E fizetési osztályba soroljuk. 3 konkrét példa: 54 5012 02 "Csecsemőápoló", 54 1499 01 "Gyógypedagógiai asszisztens", 52 6601 01 "Élelmezésvezető". Hol és milyen támpontot találhatunk a szabályos besoroláshoz?
Részlet a válaszából: […] Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. MüM rendelet tételesen meghatározza a képzések besorolásának rendjét. Továbbá a szakképző intézmények a rendelet mellékletében meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell hogy kialakítsák tantervüket vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.

Mérlegképes könyvelő besorolása

Kérdés: 51 éves vagyok, 7 éve dolgozom – mérlegképes könyvelői képesítéssel – gazdasági vezetőként. Kötelezhetnek-e felsőfokú (főiskolai) képesítés megszerzésére? Kötelező-e az évenkénti továbbképzéseken részt venni? Vizsgázni? Bizonyítvány van-e erről?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti szférában miniszter határozza meg, hogy az egyes munkakörök melyik fizetési osztályba tartoznak, egyúttal megszabja a munkakör ellátásához szükséges végzettséget, képzettséget, illetőleg annak szintjét. Jogszabályban a munkakör betöltéséhez további...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.

Mérlegképes könyvvelői végzettséggel rendelkező gazdasági vezető besorolása

Kérdés: Középfokú oktatási intézmény gazdasági vezetője rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel, gyakorlata 22 év, jelenleg a 3. évet végzi a főiskolán. Kérheti-e átsorolását a diploma megszerzése előtt az "E" kategóriából az "F"-be?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 64. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve az állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat alapján fizetési osztályokra tagozódnak. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.

Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel rendelkező közalkalmazott besorolása

Kérdés: A közalkalmazottak által betölthető munkaköröket a Kjt. fizetési osztályokba sorolja be. A 257/2000. Korm. rendelet a főkönyvelői munkakört az "F" fizetési osztályba sorolja be. Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel, 29 éves szakmai gyakorlattal rendelkező főkönyvelőt hová kell sorolni, mert a mérlegképes könyvelői képesítés felsőfokú szakképesítést ad, amely általában az "E" fizetési osztályba sorolható. A dr. Tálné dr. Molnár Erika által kiadott "Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban KJT" című könyvben azonban a következő okfejtés található: "Az iskolai végzettség, képzettség alól a jogszabály alapján véglegesen mentesített közalkalmazottat a mentesített iskolai végzettség szerinti fizetési osztályba kell sorolni." Ez tehát azt jelenti, hogy például a 150/1992. Korm. rendelet 16. § szerint véglegesen mentesített és felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező gazdasági magasabb vezetőt az "F" fizetési osztályba kell besorolni annak ellenére, hogy az csak középfokú iskolai végzettséggel és felsőfokú tanfolyami képzettséggel rendelkezik. (10 éves szakmai gyakorlat mellett.)
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) az ellátandó munkakör betöltésére előírt legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak az alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.Egy adott ágazat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.

Közalkalmazott besorolása

Kérdés: Egy közalkalmazott főiskolai tanulmányait elkezdte, s a második év végén kéri az átsorolását. Van-e arra jogszabályi rendelkezés, hogy a főiskola befejezése előtt a "D" kategóriából az "F"-be átléptessék?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz előírt iskolai végzettség, állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, illetve doktori cím, tudományos fokozat alapján tíz fizetési osztályra tagozódnak. A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) annak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.

Gazdasági vezetői munkakör betöltése

Kérdés: Központi költségvetési szervként működő, önállóan gazdálkodó kutatóintézet vagyunk. Az intézet főállású munkatársai közalkalmazottak. Betöltheti-e a gazdasági vezetői munkakört kirendelt köztisztviselő?
Részlet a válaszából: […] Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetőjének határozatlan időre történő megbízása és felmentése – a kutatóintézet vezetőjének javaslatára – a felügyeleti szerv vezetőjének jogköre [Áht-vhr. 18. § (1) bekezdése]. A további munkáltatói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.

Függetlenített belső ellenőr szakképzettsége

Kérdés: Pénzügyi és számviteli szakellenőr képzésben kívánok részt venni. Ezzel a végzettséggel megpályázhatom-e egy önkormányzati tulajdonban lévő kórház belső ellenőri állását?
Részlet a válaszából: […] A pénzügyi és számviteli szakellenőr képesítés szakmai követelményeit a 2/1995. PM rendelet szabályozza. Ennek melléklete szerint e képesítés megszerzésének előfeltétele középiskolai végzettség és ellenőrzési, pénzügyi gazdasági területen szerzett, legalább négyéves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.

Számvevői munkakör betöltésének követelménye

Kérdés: Közgazdasági diplomám van, érdeklődésem az államháztartásra, a közpénzügyekre, az ellenőrzésre irányul. Szükséges-e az okleveles könyvvizsgálói képesítés a számvevői munkakör betöltéséhez?
Részlet a válaszából: […] Az ÁSZ-tv. 14. § (3) bekezdés szerint a számvevő "ügydöntő, illetőleg ellenőrzési és azt közvetlenül segítő, érdemi feladatokat ellátó felsőfokú végzettségű személy lehet.". Törvényi előírás tehát nem teszi kötelezővé a szakirányú képzettséget. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.

Okleveles pénzügyi revizor által végezhető könyvvizsgálat

Kérdés: Másoddiplomaként szeretném megszerezni az okleveles pénzügyi revizori oklevelet. Ezzel a képesítéssel végezhetek-e majd könyvvizsgálatot?
Részlet a válaszából: […] Az okleveles pénzügyi revizor szakképesítés szakmai követelményeit a 2/1995. PM rendelet szabályozza. Ennek 23. számú melléklete sorolja fel az okleveles pénzügyi revizorok által betölthető munkaköröket. "Bármely ellenőrzési szakterületen önállóan vagy vezetőként"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.