Utazási kedvezmény

Kérdés: Jár-e az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal) munkavállalói részére a 38/2024. Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kedvezmény? A 7. §-ban nincs nevesítve külön a köztisztviselők köre. Jár-e ugyanez a kedvezmény a polgármesteri hivatalban azon foglalkoztatottaknak, akik az Mt. hatálya alá esnek?
Részlet a válaszából: […] ...utazási kedvezménye” címszó alatt kétféle, 50%-os kedvezményt ismer: a költségvetési szerv és intézmény foglalkoztatottja, illetve az egyházi jogi személyek, civil szervezetek alkalmazottja számára járó kedvezményeket.A költségvetési szerv és intézmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Ügyvédi díj továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzatunk ügyvédi díjat számláz tovább az egyház felé, melynek számlája alanyi adómentes áfatartalommal került kiállításra. Ebben az esetben milyen áfatartalommal számlázzuk tovább az adott szolgáltatást az egyház felé (az önkormányzat 2-es áfakörbe tartozik)? A díj nem bérleti díjhoz kapcsolódik.
Részlet a válaszából: […] ...nélkül kapta. Ennek megfelelően az önkormányzatnak az ügyvédi szolgáltatás díját 27%-os áfával növelten kell továbbszámláznia az egyház felé.(Kéziratzárás: 2024. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Átláthatósági nyilatkozat

Kérdés: Az Áht. 41. §-ának (6) bekezdése előírja, hogy a költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Költségvetési szerv esetén mely jogkörnél kell az átláthatósági nyilatkozat meglétét ellenőrizni? (A pénzügyi ellenjegyzésnek meg kell előznie a kötelezettségvállalást, azonban kötelezettséget vállalni csak átláthatósági nyilatkozat megléte esetén lehet?) Amennyiben a kötelezettségvállalás írásban létrejön, és a teljesítés is megtörténik a szerződés alapján, akkor a pénzügyi kifizetés meddig tagadható meg átláthatósági nyilatkozat hiányában? Mi a teendője a költségvetési szervnek, amennyiben a partner ebben a stádiumban nem ad átláthatósági nyilatkozatot, és a szerződést megelőző eredeti állapot már nem állítható vissza? Egyéni vállalkozónak szükséges-e átláthatósági nyilatkozatot adnia? Mi a jogállása (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet)? Hol található az átláthatósági nyilatkozat megadásához kapcsolódó kitöltési útmutató?
Részlet a válaszából: […] ...törvény erejénél fogva átláthatónak. Ennek értelmében nem szükséges ilyen nyilatkozatot bekérni például a költségvetési szervekkel, egyházakkal vagy a magánszemélyekkel kötött szerződések esetében.Egyéni cégek és egyéni vállalkozások – mivel az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Csekély értékű ajándék

Kérdés: Az önkormányzatnál a köztisztviselők napi vagy karácsonyi megvendégelése a köztisztviselőknek (étel, ital fogyasztása) betudható-e csekély értékű ajándéknak?
Részlet a válaszából: […] ...értékű juttatásokról név szerinti nyilvántartást kell vezetni. A csekély értékű ajándék egyes meghatározott juttatásnak minősül.Az egyházi ünnepek, pl. karácsony és a hivatali események – mint amilyen a köztisztviselői nap is – alkalmával nyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Iskolai verseny nevezési díja

Kérdés:

Egyházi fenntartású általános iskola diákjai neveznek a Zrínyi matematikaversenyre. A jelentkezés feltétele 2500 Ft/fő nevezési díj átutalása, melyet az iskola köteles átutalni. A nevezési díjat a szülőktől beszedjük, ők a szervezőnek közvetlenül nem utalhatnak. A nevezési díjról a szülők felé kell-e kiállítani számlát (40 fő)? Ha igen, milyen áfaszázalék vonatkozik erre az esetre (TAM vagy 27)?

Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján adómentes az egyéb oktatás. Az egyéb oktatásba az Áfa-tv. 85. §-ának (2) bekezdése alapján beletartozik "a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása".Az Áfa-tv. 165. §-a (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Intézményvezető fejlesztői tevékenysége

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott intézményben – óvodában – sajátos nevelésű ellátást igénylő (SNI) gyermekek fejlesztését az intézményvezető végezné. Munkaköri leírásában nem szerepel az SNI-s gyermekek fejlesztése, 5000 Ft/óradíjban vállalná a fejlesztést, nem számlaképes. Intézményvezető milyen feltételek mellett vállalhatja a fejlesztést?
Részlet a válaszából: […] ...nevelés keretében gyermekekkel való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás – kizárólag pedagógus-munkakörben, az óraadó és az egyházi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kivételével, csak közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Jubileumi jutalom – egyházi óvodában eltöltött idő beszámíthatósága

Kérdés: A belépő dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban került kinevezésre. Korábbi jogviszonyait tekintve:
1993. 08. 17. – 2017. 07. 31. közötti időszakban több intézményben közalkalmazotti jogviszonyban volt foglalkoztatva. Jogviszonyai közös megegyezéssel kerültek megszüntetésre.
2017. 08. 01. – 2018. 10. 04. közötti időszakban egyházi (római katolikus) intézményben óvodapedagógusként dolgozott. A jogviszony közös megegyezéssel került megszüntetésre.
2018. 10. 05-től határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, családsegítő munkakörben van foglalkoztatva.
A jubileumi jogosultság szempontjából jogosító időként a katolikus óvodában töltött 1 év 2 hónap 4 nap beszámítható-e?
Részlet a válaszából: […] ...szóló törvényt e törvény, valamint az e törvény végrehajtására kiadott rendeletek rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. Az egyházi köznevelési intézményben tehát az érintett Mt. szerinti munkaviszonyban állt. Ebből következően a jelenlegi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Helytörténeti kiadvány elszámolása

Kérdés:

Önkormányzatunk helytörténeti kiadványt jelentet meg. A képeskönyv 300 példányban jelenik meg, amelyet a falu lakosainak fogunk szétosztani egy helytörténeti rendezvény keretében. A kiadványhoz kapcsolódó költségek: grafikai és szerkesztési díj, valamint könyvnyomtatás és könyvkötés díja. Ezen költségek szétosztása után a könyv értéke 6000–8000 forintra fog kijönni. A könyvet a későbbiekben értékesíteni nem szándékozzuk, ha marad belőle, promóciós vagy üzleti ajándékként kerül felhasználásra.
1. Az önkormányzat részéről milyen adófizetési kötelezettség keletkezik?
2. A könyvek előállítását szolgáltatási költségként kell-e könyvelni, vagy készletbeszerzésként, esetleg reklámköltségként vagy reprezentációként?

Részlet a válaszából: […] ...sz. melléklet 8.35. pontja szerint: a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az egyesület, az alapítvány, a közalapítvány, az egyházi jogi személy által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zárt körű), azonos részvételi feltételekkel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Szolgálati elismerés

Kérdés:

Az önkormányzati fenntartású szakrendelőnk dolgozója kérte a 30 éves szolgálati elismerésének kifizetését. A dolgozó 30 éves jogviszonyai között van egy közel 7 éves időtartamú, 2000. májustól induló munkajogviszony, amelyet egy háziorvos vállalkozásánál dolgozott le asszisztens munkakörben. A dolgozónk háziorvos vállalkozásánál eltöltött munkajogviszonya, szolgálati elismerésre való jogosultság szempontjából, egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek minősül-e, és figyelembe vehető-e a szolgálati elismerési idő beszámításánál?

Részlet a válaszából: […] ...állami és önkormányzati fenntartóhoz tartozó szolgáltató mellett a felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központot, az egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatót, továbbá a többségi vagy kizárólagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Óvodai táboroztatás adómentessége

Kérdés:

Költségvetési intézmény óvoda a ballagó óvodásait egy éjszakás, kétnapos jutalomtáboroztatásban részesíti. Felmerült költségek: étkezés, buszköltség, szállásköltség. Milyen adófizetési költsége keletkezik az intézménynek a felmerült költségek után?

Részlet a válaszából: […] ...továbbá az a juttatás, amelyet az államháztartás – a juttatás forrása alapján akár közvetetten is – valamely alrendszeréből, az egyházi jogi személy forrásából, a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény saját bevételébőlb) a gyermek, tanuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.
1
2
3
16