Étkeztetés

Kérdés: Intézményünkben problémát okoz az étkeztetési feladatok személyek közötti megosztása. Kérdésünk lenne, hogy melyek az élelmezéssel foglalkozó munkakörök, a feladatok hol, hogyan kerülnek megírásra, továbbá az élelmezésvezető milyen feladat- és hatáskörrel bír?
Részlet a válaszából: […] Az élelmezéssel közvetlenül foglalkozó dolgozók lehetnek:– élelmezésvezető,– konyhavezető,– főszakács,– szakácsok,– konyhalány(ok).A felsorolt munkakörökön kívül még lehetséges más élelmezéssel összefüggő munkakör is, de a költségvetési szervnek erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

START munkaprogram

Kérdés: Önkormányzatunk a START munkaprogramon belül konyhakerti terményeit értékesíteni kívánja a lakosság részére. Milyen feltételekkel lehet ezt megtenni? Vállalkozónak is értékesítünk, ebben az esetben az önkormányzatnál nem minősül-e ez vállalkozási tevékenységnek?
Részlet a válaszából: […] A 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a támogatás célja a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszer létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése. A kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Start munkaprogram keretében előállított mezőgazdasági termékek átadása

Kérdés: A 2013. október 29-i 187. számú lapban megjelent 3552. kérdésre adott válasszal összefüggésben további kérdést szeretnék feltenni. Az önkormányzat költségvetésén belül, a Start közmunkaprogram keretében előállított mezőgazdasági termékek átadásra kerülnek annak az önkormányzati intézménynek, amelyik üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát. A fenti kérdésszám alatt adott válaszban az átadásra vonatkozóan két megoldás lehetséges.
1. Az önkormányzat értékesíti az intézményének a terményeket. Ebben az esetben élelmiszert vásárol az intézmény az önkormányzattól, ezért annak költsége megjelenik a konyha pénzforgalmi kiadásai között, mint élelmiszer-beszerzés, ami hatással lesz az egy adagra jutó nyersanyagköltség meghatározásakor. (A konyha kiadásai között szerepel.)
2. Térítés nélküli átadás. Ebben az esetben az átvevő intézménynél mi a számviteli elszámolás módja? Az egyértelmű, hogy a készletmozgást meg kell jeleníteni a 2-es számlaosztályban az átadó önkormányzatnál és az átvevő intézménynél is, az azonban nem, hogy ki kell-e mutatni a konyha költségei között a térítés nélkül kapott élelmiszer értékét. Ha igen, mi a könyvelési tétel? Amennyiben nem kell könyvelni a konyha élelmiszer-kiadásai között, akkor hogyan lesz kihatása a térítési díjra, azon belül is az élelmezési norma meghatározásában?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint az önkormányzat végzi a termények előállítását. A Számviteli tv. 51. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a termények előállítási értéke a közvetlen önköltség, ezen az értéken történik a főkönyvi könyvelésben az állományba vétel. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.

Start munkaprogram

Kérdés: Hogyan történik a Start munkaprogram keretében, a saját előállítású mezőgazdasági növénytermesztésnek, a megtermelt termények készletre vételének számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a támogatás célja a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Diákélelmezési norma

Kérdés: Középiskolás kollégista esetében a napi normafelosztás hogyan oszlik meg akkor, ha napi háromszor étkezik (csak főétkezések vannak), és hogyan oszlik meg akkor, ha ötször étkezik (tízórai + uzsonna)? Hol van szabályozva ez a kérdés, milyen rendeletben találom meg?
Részlet a válaszából: […] Az élelmezési norma az egy élelmezési napra jutó élelmezési nyersanyagköltséget jelenti. Úgy kell megállapítani az összegét, hogy fedezze az élelmezési nyersanyagnormát, amely az élelmezettek táplálkozás-élettanilag meghatározott energia- és tápanyagszükségletét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 11.

Start munkaprogram

Kérdés: A Start közmunkaprogram keretében ingyenesen kapott az önkormányzat élő malacokat, melyeket le szeretnénk vágni, és a húsokat az üzemi konyhára beszállítani. Milyen kötelező nyilvántartásokat kell vezetnünk, és a könyvelésben hogyan kell szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] Az 1. számlaosztályban a tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket termelnek. Ezek lehetnek többek között a tenyészállat, tenyésztésre tartott sertés szaporulata, vagy annak más leválasztható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.

Saját konyhás étkeztetés

Kérdés: A 249/2000. kormányrendelet 8. § (9) bekezdésének értelmezéséhez szeretnénk a segítségüket kérni. Oktatási intézményhez kapcsolódóan saját konyhát üzemeltetünk, a hallgatók számára biztosítunk ingyenes étkezést. Az étkeztetésre belső szabályzatban normákat határoztunk meg, és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készítünk. A gyakorlatban a két összeg (a norma és a nyersanyagköltség) eltérhet egymástól a piaci nyersanyagárak változása miatt. Az étkezési juttatás adó- és járulékvonzata miatt az adó alapját melyik összeg határozza meg? A norma vagy a tényleges anyagkiszabás szerinti ár?
["8. § (9) Amennyiben az államháztartás szervezete saját konyhát üzemeltet, és ellátottak, alkalmazottak (idegenek) részére teljesít étkeztetést, e tevékenységének (4) bekezdés c) pontja szerinti önköltségszámítási rendjére nem kell szabályzatot készítenie, ha az étkeztetésre normákat állapítottak meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít. ..."]
Részlet a válaszából: […]  A dolgozók részére biztosított juttatás értéke az Szja-tv.5. § (4) bekezdése alapján a szokásos piaci érték. A szokásos piaci értéket azSzja-tv. 3. § 9. pontjában meghatározott módszerek valamelyikével kellmeghatározni.A lehetséges módszerek a következők:a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Óvodai étkezési nyersanyagnorma megállapítása

Kérdés: Érdeklődöm, hogy konyhával rendelkező óvoda élelmiszer-nyersanyagnorma számításához jogosan használja-e a Magyar Közlöny 2000/2. számában megjelent 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú mellékletének táblázatát, illetve történt-e változás ebben a témában 2006. évben, ami alapján az óvodának más törvényre hivatkozással kellene a számításokat elvégezni?
Részlet a válaszából: […] A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekszakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsMrendelet 5. számú mellékletét hatályon kívül helyezte a 2/2006. (IV. 14.)ICsSzEM rendelet 39. §-ának (4) bekezdése. A kérdésből nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.

Dolgozói étkeztetés

Kérdés: Intézményünk egy idősek otthona, mely melegkonyhával rendelkezik. Dolgozóink egy része igénybe veszi a kedvezményes étkezést, ők az élelmezési nyersanyagnorma 100 százalékát fizetik meg. A dolgozók másik része nem veszi igénybe az étkezést, részükre adható-e étkezési hozzájárulás? Ebben az esetben igénybe vehetik-e esetenként az étkezést a rezsiköltséggel növelt térítési díj megfizetése esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által nyújtott melegétkezés, illetve étkezésiutalvány – törvényben meghatározott mértékű – adómentességének nem feltétele,hogy valamennyi alkalmazott azonos formában kapja az étkezési juttatást. Ígynincs akadálya annak, hogy az alkalmazottak egy része...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.