Önellenőrzés bejelentése

Kérdés: Független szakértővel átvilágíttattuk a cégünket. 3 évre visszamenőleg átvizsgálta az általános forgalmi adó bevallását, és több időszak tekintetében rossz gyakorlatot tárt fel. A megállapítások nagy részét elfogadjuk, összességében nem nagy összeget érint, de mivel több időszak bevallását kell helyretennünk, a korrekció jelentős kapacitást igényel. Ugyanakkor egy lehetséges adóhatósági ellenőrzés is itt lebeg a fejünk felett. Az Art. néhány éve tartalmazza az "Önellenőrzés bejelentése" intézményt. Jól gondoljuk, hogy a bejelentéssel az ellenőrzést is "ki tudjuk védeni"?
Részlet a válaszából: […] ..."Önellenőrzés bejelentésének" bevezetése azt a cél szolgálja, hogy a feltárt hiányosságok rendbetételére az adózónak rendelkezésére álljon olyan időszak, amelyben az adóhatóság nem vizsgálja a tevékenységét. A bejelentéssel jelezzük azt a szándékunkat, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a pénztárellenőr személyével kapcsolatban milyen összeférhetetlenségi szabályok vannak!
Részlet a válaszából: […] ...összefüggő dokumentációk, aláírások, gazdálkodási szabályok betartása megtörténjen, szabályosak legyenek a kifizetések. A pénztár ellenőrzése előzetesen a bizonylatok alaki és tartalmi vizsgálatára, utólagosan pedig a pénztári nyilvántartás helyességének és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Előzetes értesítés az ellenőrzésről

Kérdés: Értesítést kaptunk az adóhatóságtól, hogy a "IV. negyedévben adóellenőrzést tervez" társaságunknál. Az értesítés nem tartalmazza, hogy az adóhatóság milyen időszakot kíván vizsgálni. Az értesítést átvettük, megnyitottuk az ügyfélkapun az elektronikus dokumentumot, mostantól egyáltalán nem adhatunk be önellenőrzést?
Részlet a válaszából: […] ...Air. hatálybalépésétől megváltozott az ellenőrzés megindításának fogalma. A korábbi szabály az ellenőrzés megkezdését a megbízólevél átadásához kötötte. Az Air 96. §-ának (1) bekezdése ezt a meghatározást kiegészítette az "ellenőrzésről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:      

Hiánypótlás ellenőrzés során

Kérdés: Az ellenőrzés során átadtuk a vizsgált időszakkal kapcsolatos anyagokat az ellenőrnek, de felszólítást kaptunk további iratok csatolására. A végzésben a teljesítésre ötnapos határidőt kaptunk. Vannak olyan dokumentumok, amelyeket a szállítóktól kell beszerezni, azokat biztosan nem tudjuk öt napon belül becsatolni. Milyen következménye lehet, ha a kérésre nem tudunk válaszolni?
Részlet a válaszából: […] ...ellenőrzés során (vagy egy esetleges kérelem elbírálásakor) a tényállást az adóhatóságnak kell tisztáznia, ezért ha a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek az ügy érdemi elbírálásához, az ellenőrnek további iratanyagot kell beszereznie.Az Air. 61. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:        

Ellenőrzési határidő

Kérdés: Az állami adóhatóság adóellenőrzést végez nálunk. Az eddigi revíziók kilencven napon belül befejeződtek. A revizor a kilencvenedik nap letelte után változatlanul folytatta az ellenőrzést, amikor szóvá tettük, jelezte, hogy a határidő még nem telt el, mert kiemelt adózók vagyunk, akiknél 120 napig vizsgálódhat. Mitől függ, hogy melyik határidőt kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...adóellenőrzési határidőt az Air. 94. §-a határozza meg. E szerint"Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ellenőrzés lefolytatásának határideje:a) adóellenőrzés és ismételt ellenőrzés esetén kilencven nap, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.
Kapcsolódó címkék:    

Munkavállaló munkaképességének ellenőrzése

Kérdés: Mikor, milyen feltételekkel használhatunk alkoholszondát, hogy ellenőrizzük egy munkavállaló alkoholos befolyásoltságát?
Részlet a válaszából: […] ...kell állnia, korábbi alkoholfogyasztás miatt se álljon befolyásoltság alatt.Főszabályként a munkáltató akkor végezhet alkoholszondás ellenőrzést, ha felmerül az alkoholfogyasztás gyanúja, illetve más esetekben akkor, ha azt egységesen, minden adott körben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címkék:    

Lezárt időszak bírságolása

Kérdés: 2007-ben átfogó adóellenőrzést tartott az adóhivatal. Mindent rendben találtak, július 25-én jogerőre emelkedett a kiadott elsőfokú határozat. Szeptemberben kaptunk egy újabb határozatot, amely a 2006. évi társaságiadó-előleg feltöltésének elmulasztása miatt mulasztási bírságot állapított meg. A december 20-ai feltöltés helyett valóban csak márciusban fizettünk, de ismereteim szerint a lezárt időszakot ismételten nem lehet ellenőrizni, ezért szerintem jogtalan az "elfelejtett" bírság kiszabása.
Részlet a válaszából: […] ...ellenőrzéssel lezárt időszakot - néhány kivételtőleltekintve - valóban nem lehet ismételten ellenőrzés alá vonni. Amennyiben abevallás utólagos ellenőrzésére irányuló vizsgálat során kiadott határozatjogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.