Köztisztviselő jubileumi jutalma

Kérdés: A közös hivatal köztisztviselője a nők 40 éves nyugdíjazásával 2022. augusztus 1-jétől nyugdíjba kíván menni. A 40 éves jubileumi jutalma csak 2023 októberében lenne esedékes, de akkor már nem lesz nálunk jogviszonyban, viszont kéri a jubileumi jutalom kifizetését. Jár-e a köztisztviselőnek 2022. július 31-én, az utolsó munkában töltött napon a 40 éves jubileumi jutalom kifizetése annak ellenére, hogy azt még nem töltötte be?
Részlet a válaszából: […] Köztisztviselők esetében a Kttv. nem tartalmaz olyan szabályt, miszerint a jogviszony megszűnése esetén még egyébként nem esedékes jubileumi jutalmat ki kellene előbb fizetni. A közalkalmazottak esetében a Kjt. valóban tartalmaz ilyen rendelkezéseket, de a Kttv. sajnos nem....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Nők negyvenéves öregségi nyugdíjára jogosult pedagógus felmentése esetén újraalkalmazás lehetősége

Kérdés: 40 éve dolgozom mint óvónő. December 1-jétől nyugdíjba megyek, élni kívánok a nők 40 éves előrehozott nyugdíja lehetőségével, jelenleg tehát töltöm a felmentési időmet. 2013. november 30-ig állományban vagyok, szeptembertől megillet-e még a pedagógus-béremelés? Dönthetek-e még úgy, hogy mégsem megyek nyugdíjba, hanem visszamegyek dolgozni? Ha viszont visszamegyek, akkor dolgoznom kell-e addig, amíg el nem érem az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy mivel a 40 évem megvan, bármikor elmehetek nyugdíjba (természetesen tudom, hogy még egyszer nem jár a felmentési idő)?
Részlet a válaszából: […] 2013. szeptember 1-jével Önt is be kellett sorolni az új előmeneteli rendszer szabályai szerint. A Munka Törvénykönyve alapján, ha a távollét tartama során az alapbér összege módosul, a távollét módosítást követő tartamára a távolléti díj számítása során a módosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Korhatár előtti ellátás igénybevétele 2013-ban

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, 1953. 09. 17-én született nő vagyok. A 2011. évi CLXVII. törvény 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, aki legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, korhatár előtti ellátás megállapítását kérheti. Ez a lehetőség számomra csak 2012. december 31-ig áll fenn, vagy ha ezen időpontig megszerzem a 37 év szolgálati időt, később, azaz 2013. évben is élhetek még a korhatár előtti ellátás igénybevételével?
Részlet a válaszából: […] ...kell, ha ajogosult a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár előttiellátás kezdőnapjáig csak csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjraszerzett volna jogosultságot.A jogszabály az igényérvényesítés lehetőségét nem zárja ki2013-ra sem,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Jubileumi jutalom prémiumévek után

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
Részlet a válaszából: […] ...a felmentés közlésének, illetve legkésőbba felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Kjt. 37/B. § alapján),- az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori,valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételei­vel legkésőbb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

40 éves "kedvezményes" jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: Közalkalmazott óvónőnknek 2011. január 31-én 37 év 2 hó közalkalmazotti jogviszonya lesz. 2011. február 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjat igényel, közalkalmazotti jogviszonya 2011. január 31-én szűnik meg. Jogosult-e és mikor a 40 évi közalkalmazotti jogviszony esetén járó 5 havi illetménynek megfelelő jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. § (4) bekezdés alapján a "40 éves kedvezményesjubileumi jutalom" akkor jár, ha- a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmielbocsátás büntetés, vagy a 25. § (2) bekezdés b) 1. pontja szerinti áthelyezéskivételével - megszűnik (tehát - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 14.

Kedvezményes jubileumi jutalom kifizethetősége

Kérdés: 1951. évben született férfi dolgozóink előrehozott öregségi nyugdíjba kívánnak menni 2011. évben. A nyugdíjazás évében 38, illetve 39 év szolgálati idővel rendelkeznek, amelyet a jubileumi jutalom számításánál is figyelembe lehet venni. Kifizethető-e részükre a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] ...betöltését követően)vélhetően a Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján fog megszűnni arratekintettel, hogy rendelkezni fognak az előrehozott öregségi nyugdíjhozszükséges feltételekkel, a törvényben meghatározott életkorral és szolgálatiidővel. Az első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Köztisztviselő kedvezményes jubileumi jutalma

Kérdés: Köztisztviselő vagyok. 2010. augusztus 7-én jogosult leszek az előrehozott öregségi nyugdíjra. A 30 éves jubileumi jutalmamat 2007 évben kaptam meg. Megillet-e a 35 éves jubileumi jutalom, ha 2011. január 2-án kívánok előrehozott öregségi nyugdíjba menni?
Részlet a válaszából: […] A bizonytalanság ebben a kérdésben két okból áll fent. Azegyik ok, hogy a törvény használja egyrészt a nyugdíjasnak minősülés fogalmát,másrészt a jubileumi jutalom kapcsán a nyugdíjazásakor kifejezést. A másik okpedig az, hogy jelenleg a nyugellátás már csak akkor vehető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság és prémiumévek programba történő belépés lehetősége

Kérdés: Egy közalkalmazott születési éve 1954. 06. 16. Munkaköre megszűnik 2010. november 31-gyel. Közalkalmazotti jogviszonya 1972. 06. 01-jével kezdődött. A prémiumévek programba 2010. 12. 01-jével lépne be. Mikor lesz jogosult előrehozott csökkentett összegű öregségi nyugdíjra? Munkaviszonyának kezdő időpontja 1969. 01. 29. A nyugdíj megállapításakor hány százalék lesz a csökkentés mértéke, illetve a 40 év feletti munkaviszonyra megkapja a pluszszázalékot vagy az ebben az esetben nem jár? A heti 12 óra munkavégzéstől eltekinthetnek-e?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből nem derül ki, hogy nő vagy férfi kollégáról vanszó. Az 1954. I. félévében született nők előrehozott öregségi nyugdíjra 60 évés 183 nap betöltésével válnak jogosulttá, tehát 2014. II. félévében, konkrétan2014. december 16-án. Amennyiben férfiról van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Gazdasági vezető középfokú iskolai végzettséggel

Kérdés: 57 éves vagyok, mérlegképes könyvelői bizonyítványom van. 2010-ben 40 éves munkaviszonnyal fogok rendelkezni. 20 éve gazdasági vezetőként dolgozom, érdeklődni szeretnék, hogyan érint a képesítési követelmények szigorítása? Dolgozhatom-e ebben a munkakörben (ha megmarad) nyugdíjazásomig?
Részlet a válaszából: […] ...nő, úgy az 59. életévének betöltésével, ha pedigférfi, a 60. életévének betöltésével válik jogosulttá (csökkentett összegű)előrehozott öregségi nyugdíjra, feltéve hogy rendelkezni fog akkor a szükséges(legalább 37 év) szolgálati idővel, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Nyugdíj melletti munkavállalás, kereseti korlát

Kérdés: 2006. 01. 01-től előrehozott öregségi nyugdíjasként dolgozom gazdasági vezetői munkakörben, egy megyei fenntartású intézményben. A nyugdíj melletti munkavállalásra vonatkozó korlátozó szabályok rám csak 2010. 01. 01-től vonatkoznak. 2010. 01. 01-től a fizetésem 3 hónap alatt eléri a minimálbér 12-szeresét. Ha tovább szeretnék dolgozni, akkor április 1-jétől szüneteltetnem kell a nyugdíjamat, de meddig, hisz 2010. 11. 25-én betöltöm a 62. életévemet. Ekkor úgy tudom, hogy rám már nem vonatkozik az éves kereseti korlát. Ezek szerint 2010. 12. 01-től ismét igényelhetem a nyugdíjamat vagy majd csak 2011. 01. 01-től? Mi történik akkor, ha közben megszüntetik a közalkalmazotti jogviszonyomat, például júniusban? Ekkor jogosult vagyok-e a felmentési időre, illetve ily módon év közben kérhetem-e ismételten a nyugdíjam folyósítását?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. éviLXXXI. törvény (Tny.) - 2010-től hatályos - 83/B. § (1) bekezdés kimondja, hogy"ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött,a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregséginyugdíjban,b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.
1
2
3
5