Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

49 találat a megadott előrehozott öregségi nyugdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Nők negyvenéves öregségi nyugdíjára jogosult pedagógus felmentése esetén újraalkalmazás lehetősége

Kérdés: 40 éve dolgozom mint óvónő. December 1-jétől nyugdíjba megyek, élni kívánok a nők 40 éves előrehozott nyugdíja lehetőségével, jelenleg tehát töltöm a felmentési időmet. 2013. november 30-ig állományban vagyok, szeptembertől megillet-e még a pedagógus-béremelés? Dönthetek-e még úgy, hogy mégsem megyek nyugdíjba, hanem visszamegyek dolgozni? Ha viszont visszamegyek, akkor dolgoznom kell-e addig, amíg el nem érem az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy mivel a 40 évem megvan, bármikor elmehetek nyugdíjba (természetesen tudom, hogy még egyszer nem jár a felmentési idő)?
Részlet a válaszból: […]távolléti díjat.A felmentés visszavonására mindkét fél közös megegyezésével elvileg van lehetőség, de ebben az esetben természetesen a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díjat vissza kellene fizetni. A gyakorlatban azonban ezt általában nehéz megvalósítani, s a munkáltató erre értelemszerűen nem kötelezhető.Ha újra dolgozni szeretne a jogviszony megszűnése és a nyugellátás megállapítása után, új jogviszonyt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/B. és 83/C. §-aiban foglalt korlátozásokkal létesíthet.Amennyiben a közszférában helyezkedik el (pl. közalkalmazottként), az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell. A magánszférában történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3572

2. találat: Korhatár előtti ellátás igénybevétele 2013-ban

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, 1953. 09. 17-én született nő vagyok. A 2011. évi CLXVII. törvény 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, aki legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, korhatár előtti ellátás megállapítását kérheti. Ez a lehetőség számomra csak 2012. december 31-ig áll fenn, vagy ha ezen időpontig megszerzem a 37 év szolgálati időt, később, azaz 2013. évben is élhetek még a korhatár előtti ellátás igénybevételével?
Részlet a válaszból: […]feltéve hogy a korhatár előtti ellátás kezdőnapjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, - a korhatár előtti ellátás kezdőnapján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, - átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és - a korhatár előtti ellátás kezdőnapján rendszeres pénzellátásban nem részesül. Ezen korhatár előtti ellátás összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó, a korhatár előtti ellátás kezdőnapján alkalmazandó szabályok, valamint a hivatkozott törvény 8. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint, az ott rögzített esetekben csökkentéssel kell megállapítani. A 7. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a korhatár előtti ellátás fentiek szerint kiszámított összegét - a korhatár előtti ellátásról rendelkező törvény 8. §-ának (2) bekezdésében foglalt eset kivételével - a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/A. §-ának (3) bekezdése szerint csökkenteni kell, ha a jogosult a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár előtti ellátás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3235

3. találat: Jubileumi jutalom prémiumévek után

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
Részlet a válaszból: […]jutalomhoz szükséges 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is megszerezte. Másként kell azonban megítélni a Kjt. 78. § (3) és (4) bekezdés szerinti "kedvezményes jubileumi jutalom" kérdését. A 78. § (3) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott jogviszonya a Kjt. 30. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontja alapján szűnik meg, tehát felmentéssel, méghozzá a következő okokból: - a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetve legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Kjt. 37/B. § alapján), - az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételei­vel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi, vagy - a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés] feltételével legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott nő azt írásban kérelmezi, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A Kjt. 37/B. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy e) szolgálati nyugdíjban, vagy f) korengedményes nyugdíjban, vagy g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül. A közalkalmazott akkor részesül a fenti paragrafus (1) bekezdés b)-h) pontjaiban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították. Kimondja továbbá a (3) bekezdés, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az a közalkalmazott, aki a) az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdésének e) pontja alapján kerül sor, b) a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor. Tekintettel arra, hogy Önnek a jogviszonya nem felmentéssel fog megszűnni, tehát nem a Kjt. 30. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontja alapján, hanem a prémium­évek program szabályai szerint, azaz a Kjt. 25. § (1) bekezdés e) pont alapján, a Kjt. 78. § (3) bekezdés szerinti "kedvezményes jubileumi jutalom" nem jár Önnek. A Kjt. 78. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdésének b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Kjt. 37/B.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3045

4. találat: 40 éves "kedvezményes" jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: Közalkalmazott óvónőnknek 2011. január 31-én 37 év 2 hó közalkalmazotti jogviszonya lesz. 2011. február 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjat igényel, közalkalmazotti jogviszonya 2011. január 31-én szűnik meg. Jogosult-e és mikor a 40 évi közalkalmazotti jogviszony esetén járó 5 havi illetménynek megfelelő jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszból: […]nyugellátásban részesül, - vagy anélkül a 62. életévét betöltötte, és a szükséges szolgálati idővel rendelkezik, - vagy azért, mert rendelkezik az előrehozott öregségi nyugdíj életkori, valamint szolgálati időre vonatkozó feltételeivel, és felmentésére a Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pont alapján kerül sor, továbbá - legalább harmincöt évi - jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehető - közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Ha e feltételek együttesen teljesülnek, abban az esetben a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat a közalkalmazott részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. A kérdésben szereplő óvónő a megadott információk alapján rendelkezik legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel, és jogviszonya 2011. január 31-én megszűnik. Arról azonban nem esik szó, hogy a jogviszony megszűnésére milyen jogcímen kerül sor. Ezt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2792

5. találat: Kedvezményes jubileumi jutalom kifizethetősége

Kérdés: 1951. évben született férfi dolgozóink előrehozott öregségi nyugdíjba kívánnak menni 2011. évben. A nyugdíjazás évében 38, illetve 39 év szolgálati idővel rendelkeznek, amelyet a jubileumi jutalom számításánál is figyelembe lehet venni. Kifizethető-e részükre a 40 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszból: […]és - legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1), illetve (3) bekezdés], továbbá - legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. Jelen esetben az érintettek jogviszonya 2011-ben (a 60. születésnap betöltését követően) vélhetően a Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján fog megszűnni arra tekintettel, hogy rendelkezni fognak az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges feltételekkel, a törvényben meghatározott életkorral és szolgálati idővel. Az első feltétel tehát teljesül. A Kjt. 37/B. § (3) bekezdés alapján a Kjt. alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az a közalkalmazott, aki az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2690

6. találat: Előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság és prémiumévek programba történő belépés lehetősége

Kérdés: Egy közalkalmazott születési éve 1954. 06. 16. Munkaköre megszűnik 2010. november 31-gyel. Közalkalmazotti jogviszonya 1972. 06. 01-jével kezdődött. A prémiumévek programba 2010. 12. 01-jével lépne be. Mikor lesz jogosult előrehozott csökkentett összegű öregségi nyugdíjra? Munkaviszonyának kezdő időpontja 1969. 01. 29. A nyugdíj megállapításakor hány százalék lesz a csökkentés mértéke, illetve a 40 év feletti munkaviszonyra megkapja a pluszszázalékot vagy az ebben az esetben nem jár? A heti 12 óra munkavégzéstől eltekinthetnek-e?
Részlet a válaszból: […]A szükséges szolgálati idő legalább 37 év. Mind nők, mind férfiak esetében már csak csökkentéssel történő előrehozással van lehetőség előrehozott öregségi nyugdíjba menni, a csökkentés mértéke egy évvel a korhatár betöltése előtt havi 0,3%, maximum 3,6%, több mint egy évvel a korhatár betöltése előtt 3,6% + 0,4% havonta, maximum 8,4%. A csökkentés tehát az öregségi nyugdíjkorhatárhoz hiányzó időhöz kapcsolódik. A megszerzett szolgálati időnek (pl. 40 év feletti szolgálati időnek) a nyugdíj összege megállapításánál van jelentősége, ugyanis az az elismert szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi átlagkereset összegétől függ, tehát minél több szolgálati idővel rendelkezik valaki, a nyugdíj összege annál magasabb százaléka a havi átlagkeresetnek. Az így megállapított nyugdíj összegére hajtják végre az előrehozott öregségi nyugdíjjal összefüggő csökkentést. A prémiumévek programba történő belépésre - ahhoz, hogy teljesüljön a feltétel, miszerint az érintett legfeljebb 5 éven belül az előrehozott öregségi nyugdíjra vagy az öregségi nyugdíjra való[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2651

7. találat: Köztisztviselő kedvezményes jubileumi jutalma

Kérdés: Köztisztviselő vagyok. 2010. augusztus 7-én jogosult leszek az előrehozott öregségi nyugdíjra. A 30 éves jubileumi jutalmamat 2007 évben kaptam meg. Megillet-e a 35 éves jubileumi jutalom, ha 2011. január 2-án kívánok előrehozott öregségi nyugdíjba menni?
Részlet a válaszból: […]öregségi nyugdíjjogosultság feltételeinek megszerzésére tekintettel kérelmezi a felmentését, úgy a Ktv. 19/A. § (1) bekezdés i) pont alapján nyugdíjasnak minősül. Kérdéses azonban, hogy a nyugdíjazáskor kifejezés alatt ugyanezt kell-e érteni. A Ktv. 49/E. § (5) bekezdés szerint a közszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén a köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki kell fizetni a) a nyugdíjazása évében esedékessé váló jubileumi jutalmat; b) a 30 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra, c) a 35 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 3 év vagy ennél kevesebb van hátra, d) a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra. A Miniszterelnöki Hivatal Közszolgálati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2647

8. találat: Gazdasági vezető középfokú iskolai végzettséggel

Kérdés: 57 éves vagyok, mérlegképes könyvelői bizonyítványom van. 2010-ben 40 éves munkaviszonnyal fogok rendelkezni. 20 éve gazdasági vezetőként dolgozom, érdeklődni szeretnék, hogyan érint a képesítési követelmények szigorítása? Dolgozhatom-e ebben a munkakörben (ha megmarad) nyugdíjazásomig?
Részlet a válaszból: […]tanúsító képesítéssel kell rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell továbbá a számviteli törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal). A kérdés alapján Ön vélhetően nem rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel. Amennyiben a jelenlegi munkakörében folyamatosan tovább tud dolgozni, tehát nem kerül sor új kinevezésre, megbízásra, úgy az elmondottak alapján a jelenlegi végzettsége alapján is elláthatja a munkakört. Új kinevezés, megbízás esetén 2011-től már nem felel meg a képesítési előírásoknak, azonban léteznek mentesítési lehetőségek, melyek a következők: - Amennyiben az Szt. 150. §-a szerinti könyvviteli szolgáltatási feladatokat a gazdasági vezető irányítása alá tartozó, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy látja el, ez utóbbi személynek kell rendelkeznie az Ámr. 18/B. § (1) bekezdés szerinti számviteli képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. - A községi, nagyközségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a gazdasági vezető, illetve a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős alkalmazott tekintetében az Ámr. 18/B. § (2) bekezdésben foglalt követelmények (legalább középfokú iskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés) alkalmazandók. E kivételi szabály 2012-től hatályát veszti. - Az Ámr. 18/B. § (1) bekezdése szerinti képesítési előírások alól abban az esetben adható a kinevezéskor (megbízáskor) felmentés, ha az adott személy költségvetési szervnél legalább ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal rendelkezik, és az e paragrafusban foglaltaknak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2560

9. találat: Nyugdíj melletti munkavállalás, kereseti korlát

Kérdés: 2006. 01. 01-től előrehozott öregségi nyugdíjasként dolgozom gazdasági vezetői munkakörben, egy megyei fenntartású intézményben. A nyugdíj melletti munkavállalásra vonatkozó korlátozó szabályok rám csak 2010. 01. 01-től vonatkoznak. 2010. 01. 01-től a fizetésem 3 hónap alatt eléri a minimálbér 12-szeresét. Ha tovább szeretnék dolgozni, akkor április 1-jétől szüneteltetnem kell a nyugdíjamat, de meddig, hisz 2010. 11. 25-én betöltöm a 62. életévemet. Ekkor úgy tudom, hogy rám már nem vonatkozik az éves kereseti korlát. Ezek szerint 2010. 12. 01-től ismét igényelhetem a nyugdíjamat vagy majd csak 2011. 01. 01-től? Mi történik akkor, ha közben megszüntetik a közalkalmazotti jogviszonyomat, például júniusban? Ekkor jogosult vagyok-e a felmentési időre, illetve ily módon év közben kérhetem-e ismételten a nyugdíjam folyósítását?
Részlet a válaszból: […]vagy g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban részesülő személy a tárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha az a)-g) pont szerinti nyugellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást - a 84. § alkalmazásával - vissza kell fizetni." Nem kell szüneteltetni olyan személy nyugellátásának folyósítását, aki[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2549

10. találat: Prémiumévek programba történő belépés feltétele

Kérdés: 1955-ben született nő, aki rendelkezik 25 év közalkalmazotti jogviszonnyal, 2009-ben beléptethető-e a prémiumévek programba?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban nem áll (csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj). Az említett életkort az érintett hölgy 2016-ban tölti be. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 3. §-a rögzíti a programban való részvétel feltételeit. Az egyik feltétel az, hogy a résztvevő legfeljebb 5 éven belül előrehozott öregségi nyugdíjra vagy öregségi nyugdíjra jogosulttá váljon. Ez a feltétel jelen esetben 2016-ban következne be, de a programba történő belépésre a jogszabály alapján csak legkésőbb 2010. december 31-ig van lehetőség. Azonban 2010. december 31-én történő belépésnél sem teljesül az a feltétel, hogy az érintett 5 éven belül (2015. december 31-ig) előrehozott öregségi nyugdíjra jogosulttá váljon, ezért az érintett hölgy dolgozó esetében a prémiumévek programba történő belépésre nincs lehetőség. Megjegyzem,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2429
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 49 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést