Nők kedvezményes öregségi nyugdíja

Kérdés: Intézményünk 1983. 07. 01. óta közalkalmazotti alkalmazásban lévő munkavállalója a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel fog rendelkezni 2023 márciusában.
1. Rendelkezhet-e úgy a munkavállaló, hogy nem él a felmentési idő igénybevételével? Jelenleg nálunk nem szeretné igénybe venni a pedagógus a felmentési időt.
2. Lehetséges-e, hogy a felmentési időt a nyugdíjba vonulás után venné igénybe? Akár a korhatár betöltésére vonatkozó nyugdíjba vonuláskor? Vagy ez egy teljesen abszurd kérdés?
3. Mikortól kell/kellett volna már kiadni a felmentési időt ebben az esetben?
4. A munkáltató csak a felmentési idő felét köteles elengedni (8 hó/2 = 4 hó)? Ez lehet ebben az esetben a legkevesebb?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. úgy rendelkezik, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultság feltételeit legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. A feltételek teljesülését, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Köztisztviselő jubileumi jutalma

Kérdés: A közös hivatal köztisztviselője a nők 40 éves nyugdíjazásával 2022. augusztus 1-jétől nyugdíjba kíván menni. A 40 éves jubileumi jutalma csak 2023 októberében lenne esedékes, de akkor már nem lesz nálunk jogviszonyban, viszont kéri a jubileumi jutalom kifizetését. Jár-e a köztisztviselőnek 2022. július 31-én, az utolsó munkában töltött napon a 40 éves jubileumi jutalom kifizetése annak ellenére, hogy azt még nem töltötte be?
Részlet a válaszából: […] Köztisztviselők esetében a Kttv. nem tartalmaz olyan szabályt, miszerint a jogviszony megszűnése esetén még egyébként nem esedékes jubileumi jutalmat ki kellene előbb fizetni. A közalkalmazottak esetében a Kjt. valóban tartalmaz ilyen rendelkezéseket, de a Kttv. sajnos nem....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Nők negyvenéves öregségi nyugdíjára jogosult pedagógus felmentése esetén újraalkalmazás lehetősége

Kérdés: 40 éve dolgozom mint óvónő. December 1-jétől nyugdíjba megyek, élni kívánok a nők 40 éves előrehozott nyugdíja lehetőségével, jelenleg tehát töltöm a felmentési időmet. 2013. november 30-ig állományban vagyok, szeptembertől megillet-e még a pedagógus-béremelés? Dönthetek-e még úgy, hogy mégsem megyek nyugdíjba, hanem visszamegyek dolgozni? Ha viszont visszamegyek, akkor dolgoznom kell-e addig, amíg el nem érem az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy mivel a 40 évem megvan, bármikor elmehetek nyugdíjba (természetesen tudom, hogy még egyszer nem jár a felmentési idő)?
Részlet a válaszából: […] 2013. szeptember 1-jével Önt is be kellett sorolni az új előmeneteli rendszer szabályai szerint. A Munka Törvénykönyve alapján, ha a távollét tartama során az alapbér összege módosul, a távollét módosítást követő tartamára a távolléti díj számítása során a módosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Átmeneti szabályok a korhatár előtti ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérdés: 1953. februárban született férfi 41 év munkaviszonnyal korhatár alatti ellátást milyen feltételekkel vehet igénybe és mikor? Mi a teendője ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjkorhatár betöltése előtti nyugellátások megszűntek, korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. de­cember 31-ét követő kezdőnaptól nem állapítható meg. Ez alól csak néhány átmeneti kivételi szabályt határoztak meg, melyek a következők: 2011. december 31-ét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

1952-ben született férfiak korhatár előtti ellátásra való jogosultsága

Kérdés: 1952. november 19-én született férfi köztisztviselő, aki 2012. december 31-ig a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető 41 év szolgálati időt megszerezte, a 60. év betöltésével jogosult-e nyugdíjba vonulni, és milyen jogcímen fog nyugdíjat kapni?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény szerint 2012. január 1-jétől főszabály szerint – tehát néhány kivételtől és átmeneti rendelkezéstől eltekintve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

Korhatár előtti ellátás igénybevétele 2013-ban

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, 1953. 09. 17-én született nő vagyok. A 2011. évi CLXVII. törvény 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, aki legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, korhatár előtti ellátás megállapítását kérheti. Ez a lehetőség számomra csak 2012. december 31-ig áll fenn, vagy ha ezen időpontig megszerzem a 37 év szolgálati időt, később, azaz 2013. évben is élhetek még a korhatár előtti ellátás igénybevételével?
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben hivatkozott korhatár előtti öregségi nyugdíjakmegszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságrólszóló 2011. évi CLXVII. törvény 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja úgyrendelkezik, hogy 2011. december 31-ét követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Köztisztviselő nyugdíjasnak minősülése a Kttv. alapján

Kérdés: Hivatalunk egyik köztisztviselője 1953-ban született nő, aki az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentését szeretné kérelmezni. A 2012. március 2-ától hatályos 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 63. §-ának (1) bekezdése értelmében a kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha a 63. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül [kivéve ha a jogviszony a 60. § (1) bekezdésének j) pontja alapján megszűnt]. Kérdésem, hogy az a köztisztviselő, aki az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeivel rendelkezik, nyugdíjasnak minősül-e? Jár-e neki végkielégítés?
Részlet a válaszából: […]  2012-től az előrehozott öregségi nyugdíj megszűnt, ígyvélhetően az említett köztisztviselő a 2011. évi CLXVII. törvény 7. §-aszerinti korhatár előtti ellátásra jogosult.A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggőátmeneti, módosuló és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 12.

Jubileumi jutalom prémiumévek után

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. 25. § (1) bekezdésének e) pontja szerint aközalkalmazotti jogviszony megszűnik a prémiumévek programban történő részvételesetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint. A prémiumévekprogramról és a különleges foglalkoztatási állományról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

40 éves jogosultsági idővel rendelkező közalkalmazott "felmentéssel történő nyugdíjazása"

Kérdés: 40 éves közalkalmazotti szolgálati idővel, felmentéssel szeretnék nyugdíjba menni. Munkáltatóm (költségvetési háttérintézmény) a Kjt. 30. § (1) bekezdésének f) pontjára hivatkozik, és nem járul hozzá. A törvény az előrehozott öregségi nyugdíjas esetét vizsgálja, és nem tér ki a 40 éves szolgálati idővel nyugdíjba vonulókra, így nem értem a munkáltatómat.
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. – 2011. április 2-ától hatályos – 30. § (1) bekezdésf) pontja úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a30/A.-30/B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti meg,ha a negyvenéves szolgálati idővel igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Köztisztviselő korengedményes nyugdíjazása

Kérdés: 2011-ben 40 éves szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő számára, aki az 59. évet csak 2012-ben tölti be, van-e bármilyen lehetősége arra, hogy még 2011-ben korkedvezményes nyugdíjba vonuljon (vállalva akár az 59. év betöltéséig a járulék megfizetését is)?
Részlet a válaszából: […] A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetősége a 181/1996.(XII. 6.) kormányrendelet alapján 2011. december 31-éig megfelelő feltételekfennállása esetén még biztosított. A jogszabály 2012. január 1-jével hatályátveszti, így a következő évben ezzel a lehetőséggel nem élhet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.
1
2
3
11