Engedményezés

Kérdés: Egy vállalkozóval szerződést kötöttünk nettó összeg + áfa megbontásban. A szerződés teljesítésének egy részét engedményezte két vállalkozóra, ezért a fizetést háromfelé kellett megbontanunk. Az engedményesek közül az egyik vállalkozó alanyi mentes. Állásfoglalás alapján az utalást úgy kellett megoldanunk, hogy az alanyi mentes vállalkozóra jutó áfát is a fővállalkozó kapta meg, ezáltal a nettó értékünk megváltozott, mivel csak áfát nem tudtunk könyvelni. Hogyan kellene megoldanunk a fennálló helyzetet?
Részlet a válaszából: […] ...engedményezés lényege, hogy a jogosult a követelését engedményezési szerződéssel másra ruházza át. Az engedményezés következtében megváltozik a jogosult (hitelező) személye, hiszen az engedményes az eredeti jogosult (engedményező) helyére lép. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
Kapcsolódó címkék:    

Engedményezés

Kérdés: Hogyan történik egy EU-s pályázat engedményezése, amikor a támogató a pénzösszeget a kivitelezőnek utalja? A szállítónak támogató által utalt összeget a kötelezettségek között ki kell mutatni és a mérlegben szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] ...kerül kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve, engedményezés esetén pedig az engedményesnek.A szállítói finanszírozás részletes szabályait a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.
Kapcsolódó címkék:    

Ingyenes átadás

Kérdés: A kérdésünk az önkormányzati követelésállomány 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft.-nek történő ingyenes átadására, valamint a követelés engedményezésének könyvekben való szerepeltetésére vonatkozik a kft. szempontjából. Helyes-e az eljárásunk, illetve hogyan történik számviteli elszámolása? A követelést nem ismerték el.
Részlet a válaszából: […] ...forma, ezért államháztartáson kívüli szervezetnek minősül, és a kft. a behajtásért sem felel.A követelések a Ptk. rendszerében engedményezéssel ruházhatóak át. A jogosult (engedményező) a kötelezettel szemben fennálló, jövőbeli vagy feltételesen keletkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.
Kapcsolódó címkék:  

Engedményezési szerződés

Kérdés: Hogyan történik az engedményezési szerződéssel létrejött engedményezés számviteli elszámolása költségvetési szerv mint engedményes részéről, ha a követelés, illetve a kötelezettség kiegyenlítése kompenzálással, illetve anélkül történik? Az engedményezés követelésvásárlással történik.
Részlet a válaszából: […] ...ruházhatók át a követelések a Ptk. szabályaiszerint. Az engedményező a "harmadik féllel" szemben fennálló követelésétszerződés megkötése mellett másra, azaz engedményesre hagyja, ami a kérdésesesetben a költségvetési szerv lesz. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék:  

Engedményezés

Kérdés: Önkormányzatunk megállapodást kötött egy beruházó céggel a tulajdonunkban lévő telek használati jogának több évtizedre vonatkozó átadásának tárgyában. A megállapodás szerint a szolgáltatás ellenértékét a beruházó nem pénzben fizetné meg, hanem az önkormányzat tulajdonában lévő céggel szemben fennálló követelés engedményezésével. (Megjegyzem, a követelés tárgya nagyobb a használati jog megállapodásban megállapított ellenértékénél.) E jogügylettel összefüggésben bizonytalanok vagyunk abban, hogy az engedményezésre az Áfa-tv. engedményezésről szóló 13. § (3) bekezdése alkalmazható-e, és ennek eredményeként az Áfa-tv. hatálya alá nem tartozó ügylet valósul-e meg?
Részlet a válaszából: […] ...által annak az önkormányzattalszemben fennálló bérleti jogviszonyból származó követelésének az önkormányzatrészére történő engedményezése azért történik, hogy a beruházó az önkormányzatfelé fennálló megállapodásban is rögzített jogalapon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.
Kapcsolódó címkék:  

Engedményezés

Kérdés: Az Áfa-tv. 186. § (4) bekezdés b) pontjának értelmezésével összefüggésben kérem segítségüket. Mit jelent a jelzett bekezdés "jogosulatlanul visszatartott" fordulata? Az elmúlt évben fizetési nehézségeink voltak. Sikerült azonban megoldani ezt a helyzetet, de az egyik beszerzésünkkel kapcsolatosan úgy tudtunk megállapodni a beszállítónk engedményesével, hogy eltekint a teljes ellenérték megtérítésétől, ha annak 60%-át rövid időn belül átutaljuk. Ezt írásba foglaltuk, és meg is történt a kifizetés, ám kérdés, hogy levonásba helyezhetjük-e a számlában feltüntetett teljes összeget? Esetleg annak arányos részét lehet ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 186. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha avisszaigénylési helyzetben lévő, belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adóáthárítására jogalapot teremtő ügylet fejében járó ellenérték adót istartalmazó összegét az (1) bekezdésben említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.

Engedményezés minősítése

Kérdés: Hogyan kell minősíteni az engedményezést az áfa-visszaigénylési szabályoknál?
Részlet a válaszából: […] ...ezek közt nincs felsorolva a számlán szereplő adóösszeg tényleges pénzügyi teljesítése. Ezért az adólevonási jog megnyíltát az engedményezés ténye nem befolyásolja. Ha azonban a tárgyi eszközt vásárló adóalany tárgyidőszaki elszámolandó adója negatív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.
Kapcsolódó címkék: