Építményadó elszámolhatósága

Kérdés:

Költségvetési szervünk dolgozójának ingatlan-bérbeadási tevékenysége kapcsán merült fel kérdésként, hogy költségként a bevétellel szemben az önkormányzat részére megfizetett építményadó elszámolható-e?

Részlet a válaszából: […] ...érdekében az adóévben ténylegesen felmerült és igazolt – a 3. számú melléklet rendelkezései szerint – elismert költség".Az építményadó abban az esetben is fizetendő, ha nem adja bérbe a magánszemély az ingatlant, így ez a tulajdonjoghoz köthető,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Önellenőrzés bejelentése

Kérdés: Független szakértővel átvilágíttattuk a cégünket. 3 évre visszamenőleg átvizsgálta az általános forgalmi adó bevallását, és több időszak tekintetében rossz gyakorlatot tárt fel. A megállapítások nagy részét elfogadjuk, összességében nem nagy összeget érint, de mivel több időszak bevallását kell helyretennünk, a korrekció jelentős kapacitást igényel. Ugyanakkor egy lehetséges adóhatósági ellenőrzés is itt lebeg a fejünk felett. Az Art. néhány éve tartalmazza az "Önellenőrzés bejelentése" intézményt. Jól gondoljuk, hogy a bejelentéssel az ellenőrzést is "ki tudjuk védeni"?
Részlet a válaszából: […] ...az az állami adóhatóság vagy az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozik! Adatbejelentés alapján megállapított adónemekben (építményadó, telekadó) önellenőrzésnek nincs helye.Ha az adózó észleli, hogy korábbi bevallásában az adóalapot, az adót,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Mezőőri járulék könyvelése

Kérdés: Mezőőri járulékot hova kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...Egyes adók módjára behajtandó köztartozások többek között:– önkormányzat által állami adóhatóságnak behajtásra jelentett adók: építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó, valamint gépjárműadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Lízingelt ingatlan építményadója

Kérdés: Intézményünk egy banktól zárt végű pénzügyi lízing keretében ingatlant vásárolt. Az ingatlant terhelő adók összegét a tulajdonos lízingbe adó átterhelte a lízingbe vevőre, azaz ránk. Jogosan járt-e el a bank, ha az ingatlanhoz kapcsolódó építmény­adóra is felszámította az áfát?
Részlet a válaszából: […] ...legkésőbb a határozottidő lejártával, illetve az ellenérték maradéktalan megtérítésévelmegszerzi."ˮAz ingatlanhoz kapcsolódó építményadó fizetésének áthárításanem a pénzügyi szolgáltatás járulékos költségének, hanem az Áfa-tv. 10. §-ánaka)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Ingatlanadóra eső áfa

Kérdés: Önkormányzatunkat egy ingatlan-bérbeadással foglalkozó cég az alábbi problémával kereste meg. A szóban forgó cég zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében lízingel egy ingatlant. A tulajdoni lapon a lízingbe adó bank szerepel tulajdonosként, és a tulajdoni lap III. részében a lízingbe vevő fel van tüntetve, mint tulajdonjog-fenntartással történő átadás jogosultja. A lízingbe adó bank a továbbterhelt építményadóra áfát számít fel a továbbterhelő számlában. Visszaigényelhető az erre a tételre eső áfa?
Részlet a válaszából: […] ...a szóban forgó, Áfa-tv. 10. § a) pontjának hatálya alá tartozóügylet kötelezettje jogszerűen számította fel az építményadóra eső áfát.Az Áfa-tv. 120. § a) pontja alapján a termék beszerzőjeolyan mértékben jogosult a rá jogszerűen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Helyi adókról szóló törvény értelmezése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 49. § a) pontjában foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] ...§ a) pontja az átmeneti és hatályba léptető rendelkezések közötttartalmazza, hogy ha az önkormányzat a lakástulajdonra bevezeti az építményadótvagy a kommunális adót, egyidejűleg hatályát veszti a házadó, az út- ésközműfejlesztési hozzájárulás. A Htv. 49-50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.