Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott építményadó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lízingelt ingatlan építményadója

Kérdés: Intézményünk egy banktól zárt végű pénzügyi lízing keretében ingatlant vásárolt. Az ingatlant terhelő adók összegét a tulajdonos lízingbe adó átterhelte a lízingbe vevőre, azaz ránk. Jogosan járt-e el a bank, ha az ingatlanhoz kapcsolódó építmény­adóra is felszámította az áfát?
Részlet a válaszból: […]forgalmi adót. [Nem alkalmazható az Áfa-tv. 58. §-ában meghatározott időszakos elszámolás, amelyet a zárt végű lízing esetén az Áfa-tv. 58. §-ának (3) bekezdése kifejezetten tilt.] A felek szabadon határozzák meg az ügylet ellenértékét. Vélhetően az ellenértéket a felek úgy határozták meg, hogy a lízing futamideje alatt a lízingtárgy beszerzésével, tulajdonlásával, illetve fenntartásával kapcsolatos adók összegét - mely adókat a tulajdonos, vagyis a lízingbe adó köteles a költségvetés felé megfizetni - a lízingbe vevő a lízingbe adó részére megfizeti. Ez az összeg is, mint a lízingbe vevő által a lízingbe adónak az ügylettel kapcsolatban fizetendő teljes összeg, az Áfa-tv. 65. § és 70. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az ellenérték részét képezi, és adóalapnak minősül. Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint (2) bekezdése szerint: "70. § (1) bekezdés: termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak: b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. (2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó abban az esetben is, ha a járulékos díj és költség áthárítása külön megállapodáson alapul." A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény második rész II. fejezet 1. alpontja szerinti építményadó az elő­zőek szerint az Áfa-tv. 10. §-ának a) pontja szerinti termékértékesítés adóalapjának része. A lízingszerződés alapján fizetendő ellenértéket (így az építményadó miat­ti részt is) - ha az ismert - a lízingtárgy birtokba adásakor kibocsátott számlában eleve szerepeltetni kellene, függetlenül attól, hogy a lízingbe vevőnek azt a későbbiekben kell a lízingbe adó részére megtéríteni. A termékértékesítésről kibocsátott számlát, amennyiben nem tartalmazza adóalapként az építményadó összegét, a számla kibocsátójának helyesbítenie kell. A helyesbítést úgy kell elvégezni, hogy a lízingszerződés alapján a teljes futamidő alatt fizetendő építményadó összegével kell növelni az adóalapot, tehát nem havonta vagy évente kell a számlát helyesbíteni, hanem egy lépésben a lízing futamidejéből, az építményadóval terhelt hátralévő időszak alapján kell meghatározni a teljes adóalapot növelő összeget, mely megegyezik a lízingbe adó által az ügylet során összesen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3088
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Ingatlanadóra eső áfa

Kérdés: Önkormányzatunkat egy ingatlan-bérbeadással foglalkozó cég az alábbi problémával kereste meg. A szóban forgó cég zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében lízingel egy ingatlant. A tulajdoni lapon a lízingbe adó bank szerepel tulajdonosként, és a tulajdoni lap III. részében a lízingbe vevő fel van tüntetve, mint tulajdonjog-fenntartással történő átadás jogosultja. A lízingbe adó bank a továbbterhelt építményadóra áfát számít fel a továbbterhelő számlában. Visszaigényelhető az erre a tételre eső áfa?
Részlet a válaszból: […]fel az építményadóra eső áfát. Az Áfa-tv. 120. § a) pontja alapján a termék beszerzője olyan mértékben jogosult a rá jogszerűen átterhelt - beleértve adott esetben az építményadóra eső - áfát levonásba helyezni, amilyen mértékben azt gazdasági tevékenységéhez használta, hasznosította. Tekintettel arra, hogy az ingatlan bérbeadása főszabály szerint adómentes szolgáltatás, mellyel kapcsolatosan az adóalany tehet olyan nyilatkozatot, hogy adókötelesen kívánja végezni, ezért az ingatlan beszerzésével összefüggésben felszámított áfa levonásával összefüggésben figyelemmel kell lenni az adóalany e tárgyban az Áfa-tv. 88. §-a alapján tett nyilatkozatára. Ez utóbbi esetben a bérbeadás adóköteles, és teljesül az Áfa-tv. 120. § a) pontjában jelzett feltétel, vagyis a beszerzést terhelő áfa levonásba helyezhető. Az adó visszaigénylésére az adóalany[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2940
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,