Lábon álló fa értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk erdőgazdálkodóként lábon álló fát értékesít. Az adásvételi szerződés alapján kiállítottuk a számlát, áfával növelten, mivel áfakörbe tartozunk. Bevalláskor az adott áfát bevalljuk és befizetjük. Az erdő egy magánszeméllyel közös tulajdonban van, a közöttünk lévő megállapodás alapján tulajdonrésze arányában jogosult a bevételből. A magánszemélynek milyen bizonylat alapján fizetheti ki az önkormányzat a részét, kifizetőként van-e valamilyen levonási kötelezettségünk? A magánszemély egyébként alanyi mentes családi gazdálkodó, adószámmal rendelkezik, erdőgazdálkodási tevékenységet nem folytat. Ő mint magánszemély vagy mint őstermelő vesz részt ebben a folyamatban?
Részlet a válaszából: […] ...erdőgazdálkodás törvényben szabályozott tevékenység, amit kizárólag az erdőgazdálkodói nyilvántartásban bejegyzett személy, az erdőgazdálkodó végezhet.Ha az erdőrészlet több, külön tulajdonban álló földrészleten terül el, akkor a tulajdonostársak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Földtulajdonosi közösség természetes személy tagjait megillető haszonbérleti díj adózása

Kérdés:

Költségvetési szervünk alkalmazottjánál kérdésként merült fel, hogy a földtulajdonosi közösség természetes személy tagjait megillető haszonbérleti díjat milyen adókötelezettség terheli? Az Szja-tv. 28. §-a (7) bekezdésének a) pontja alapján egyéb jövedelemnek minősül, vagy az Szja-tv. 73. §-ában foglalt, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni az adókötelezettségeket?

Részlet a válaszából: […] ...a mezőgazdasági, erdészeti, vadgazdálkodási oktatást folytató középiskola és felsőoktatási intézmény, a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodás ágazatba sorolt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, feltéve ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Erdőfenntartással kapcsolatos feladatok

Kérdés: Az önkormányzat tulajdonában erdő-terület is található. Eddig az erdőfenntartással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság végezte. Ez magában foglalta a telepítéssel, valamint a kivágott fa értékesítésével kapcsolatos feladatokat is. A jövő évtől ez az alapfeladat átkerül az önkormányzat egyik költségvetési szervéhez. A feladatot átvevő költségvetési szerv esetében a fa értékesítése már vállalkozási tevékenységnek minősül-e, illetve lehetőség van-e arra, hogy az értékesítést az önkormányzat végezze, míg a költségvetési szerv esetében csak a fenntartással járó feladatok kiadásai jelennek meg?
Részlet a válaszából: […] ...az önkormányzat, és ebben az esetben az értékesítés nem minősül vállalkozási tevékenységnek. Figyelembe kell azonban venni, hogy az erdőgazdálkodási (faültetés, -kitermelés stb.) költségek a költségvetési intézménynél jelentkeznek, és ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Erdőgazdálkodás számvitele

Kérdés: Az önkormányzat saját erdejéből fát termel ki. A kitermelésre és a szállításra egy külső vállalkozóval kötött szerződést. A vállalkozó számlát állít ki az önkormányzat részére tűzifa kitermelése és szállítása megnevezéssel. A fát az önkormányzat és intézményei épületeinek fűtésére használjuk fel. A vállalkozó annyi fát termel ki, amennyi azonnal felhasználásra is kerül. Kérem, szíveskedjenek levezetni ennek a könyvelését!
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 26. § szerint:"(1) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Erdőtelepítés számvitele

Kérdés: Önkormányzatunk a közmunkaprogram keretében erdőt telepít. Az erdőtelepítéssel kapcsolatos könyvviteli tételeket kérdezem (földmunka, csemetevásárlás, öntözés). Mikor kerülhet aktiválásra? Hogy változik a telepített erdő értéke?
Részlet a válaszából: […] ...beszerzése, létesítéseérdekében felmerült, az erdőhöz közvetlenül kapcsolódó tételek bekerülésiértékét.Az erdőtelepítés az erdőgazdálkodás része, ahol erdő­gazdálkodásitermelés és szolgáltatás történik, amely részfolyamatokból tevődik össze....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.

Közterület-parkosítás áfakulcsa

Kérdés: Igaz-e, hogy 2003-tól a közterület parkosítása átkerült a 25 százalékos körbe?
Részlet a válaszából: […] ...következők szerint: Az Áfa-tv. 1. számú melléklet I. rész 56. sorában foglalt rendelkezés alapján a mezőgazdasági, vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási szolgáltatás (SZJ 01.41 Növénytermelési szolgáltatás, 01.42 Állattenyésztési szolgáltatás, 01.50 Vadgazdálkodás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.