Hibajavítás elhatárolás miatt

Kérdés: Központi költségvetési szerv 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek mérlegsorán térítésmentesen átvett tárgyi eszközök szerepelnek, mely eszközök bevételezése a tárgyévet megelőző 3. évben történt meg. Elhatárolásra csak a tárgyi eszközök bruttó értéke került. A bevételezést követő (de még tárgyév előtti) években ezeknek a térítés nélkül átvett eszközöknek az értékcsökkenési leírásának visszakönyvelése a 443-as számlával szemben nem történt meg. A tárgyévi rendezésnél gondot jelent, hogy a tárgyévi tervezett értékcsökkenés összege kisebb, mint a korrigálandó halmozott értékcsökkenésé. Tárgyévben milyen technikai lehetőségek vannak ezt a hibát javítani?
Részlet a válaszából: […] ...részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni (T 443 - K 9242/9243).Amennyiben a korábbi években az értékcsökkenés elszámolásával párhuzamosan nem történt meg a halasztott bevétel feloldásának elszámolása, akkor azt, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Garanciális csere

Kérdés: Intézményünk televíziót vásárolt. Meghibásodott a készülék, és mivel nem volt javítható, garanciális csere történt. Kaptunk egy új készüléket, ugyanazt a típust, ami elromlott. Az elromlott készüléknek még volt értéke, és természetesen értékcsökkenést is számoltunk rá. A szolgáltató csereértéket nem határozott meg. Jól gondolom, hogy az elromlott készüléket ki kell vezetnünk, majd terven felüli értékcsökkenést is el kell számolnunk rá? A cserekészüléket milyen értéken kell nyilvántartásba venni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a terméket ugyanolyan termékre cserélik ki, akkor nincs az ügyletnek áfavonzata, nem kell számlát kiállítani. Ebben az esetben az új eszközt az eredetileg beszerzett eszköz nyilvántartási értékén és annak a csere időpontjáig elszámolt, halmozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Önkormányzati ételszállító gépkocsi beszerzése

Kérdés: Önkormányzatunk (áfaalany) a szociális étkeztetés kiszállításához személygépkocsit üzemeltetett. A személygépkocsi meghibásodott, javítása nem volt lehetséges, ezért az önkormányzat megrendelt egy 2 személyes tehergépkocsit, hogy a szociális étkeztetés kiszállítását biztosítani tudja. Az új tehergépjármű árából az áfát vissza-igényelheti az önkormányzat? Az üzemanyag költsége 100%-ban elszámolható? Milyen költségeket lehet elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A szociális étkeztetés áfás bevételt keletkeztet, ezért az ebédkiszállításhoz használt tehergépkocsi beszerzési áfáját levonhatják, és a gépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolatos kiadások - ideértve az üzemanyagköltséget is - áfatartalmát is levonhatják,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Lebontott ingatlan kivezetése

Kérdés: 122 millió forintért vásárolt önkormányzatunk egy épületet, melyet az idei évben elbontottunk. A bontás miatt a tárgyi eszközökből ki kell vezetni az épületet. Terven felüli ÉCS elszámolása után az eszköz állományi számláját állítjuk szembe az ÉCS-számlával annak érdekében, hogy a könyvből eltűnjön?
Részlet a válaszából: […] A lebontott ingatlan kivezetését a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Fejezet Csökkenések rész G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Térítés nélkül kapott eszközök

Kérdés: Önkormányzat intézménye (óvoda) a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-től "ovis labdaprogram" keretében térítésmentesen átadott sporteszközöket, melyek ezzel az intézmény tulajdonába kerültek. A könyv szerinti bruttó értéket közölték velünk. Az eszközöket (melyek túlnyomó része labdákból áll) kis értékű tárgyi eszközök közé kívánjuk bevenni, és elkülönített leltárban szeretnénk kezelni. Ezzel kapcsolatban a konkrét könyvelési tételeket szeretnénk megtudni. Az időbeli elhatárolást itt is el kell végezni? Illetve amikor az értékcsökkenés egy összegben elszámolásra kerül, milyen főkönyvi számmal kell az időbeli elhatárolást visszakönyvelni? Az ezzel kapcsolatos összes könyvelési tételt szeretnénk megtudni.
Részlet a válaszából: […] ...lépések:Az eszköz átvétele T 151 - K 9242 Időbeli elhatárolás T 9242 - K 443Eszköz üzembe helyezése T 131 - K 151 Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása T 56 - K 139Időbeli elhatárolás feloldása T 443 - K 9242Amennyiben a térítés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Visszapótlási követelés

Kérdés: Az önkormányzat vagyonkezelésbe ad ingatlant és gépeket saját tulajdonú társaságának. Helyesen jár-e el az önkormányzat, ha nála a vagyonkezelésbe adás időpontjában kimutatott tárgyi eszközök nettó értéke (ami a társaságban a vagyonkezelésbe vett eszköz induló bruttó értéke) került könyvelésre visszapótlási követelésként T 3655 - K 412 tétellel? Visszapótlási követelést milyen esetben engedhet el az önkormányzat? A visszapótlási követelés csökkenése csak abban az esetben csökken, ha a társaság visszaadja a vagyonkezelt eszközt? A társaságnál kimutatott vagyonkezelt eszközök éves értékcsökkenése hogyan kerül könyvelésre a társaságnál, ha ennek összegében tartalékot is kell képezni? Adott évben az értékcsökkenésnek megfelelő összegű ráfordítás, beruházás összegével a tartalék is csökken? Melyek a gazdasági események kontírozási tételei?
Részlet a válaszából: […] A visszapótlási követelést az önkormányzatnál az eszköz vagyonkezelésbe adásakor kell a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, 1. melléklet, III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások fejezet, Csökkenések rész, J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Befejezetlen beruházás aktiválása

Kérdés: 2016-ban kimaradt az aktiválásból egy tétel. Mi a teendőnk ebben az esetben? Milyen dátummal aktiválhatjuk?
Részlet a válaszából: […] Ha kimaradt az aktiválásból a tétel, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy a következő években befejezetlen beruházásként mutatták ki a könyvekben.Az aktiváláskor a megfelelő tárgyi eszköz főkönyvi számlára kell könyvelni az eszközt a befejezetlen beruházás számlával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Márványtábla számvitele

Kérdés: Műemlék jellegű épületre készített és elhelyezett emlék márványtábla könyvviteli elszámolása hogyan történjen?
Részlet a válaszából: […] 1. Az Áhsz. 10. §-ának (5) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a mérleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Licenc meghosszabbítása

Kérdés: Költségvetési szervünk egy vírusirtó biztonsági szoftver licencének meghosszabbítását fizette ki 2019-ben 3 évre előre, 2021-ig. Ebben az esetben hova kell könyvelni a licenc meghosszabbítását? Amennyiben a K61 vagyoni értékű jogok között kell kimutatnom, akkor hogyan kell elhatárolni ahhoz, hogy a pénzügy és a tárgyi eszköz szinkronban legyen? Hogyan történik az ÉCS számítása?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti értéke, de legfeljebb a piaci érték a rendkívüli bevételekkel szemben kerül elszámolásra, megszüntetése pedig az értékcsökkenés elszámolásával egy időben történik arányosan,- többletként fellelt, ajándékként, hagyatékként kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Felújítás

Kérdés: 1,1 millió Ft-os felújítást végeztünk egy korábban 30 millió Ft-os bekerülési értéken aktivált, de már nullás állományba került eszközünkön. (Az eszköz egy árnyékolóberendezés, amely 16 egységből tevődik össze, egy központi gépezet működteti a különálló tagokat, és összességében kb. 20%-os a működőképessége a rendszernek.)
Mikor járunk el helyesen:
a) ha az eszköz korábbi bruttó értékét megnöveljük a felújítás értékével, és ez lesz a számított értékcsökkenés alapja (ebben az esetben az eszköz a 14,5%-os leírási kulcsot figyelembe véve 1 éven belül újra 0-ra íródik le; vagy
b) ha az eszköz eredeti bekerülési értékével (amire már korábban elszámoltam értékcsökkenést) nem számolok, az amortizáció számításának az alapja csak a felújítás értéke lesz? Mi lesz az értékcsökkenési számítás alapja ebben az esetben, és mi lesz az eszköz nyilvántartási értéke a továbbiakban?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 48. §-ának (1) bekezdése szerint:"A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
1
2
3
6