Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

54 találat a megadott értékcsökkenés elszámolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Visszapótlási követelés

Kérdés: Az önkormányzat vagyonkezelésbe ad ingatlant és gépeket saját tulajdonú társaságának. Helyesen jár-e el az önkormányzat, ha nála a vagyonkezelésbe adás időpontjában kimutatott tárgyi eszközök nettó értéke (ami a társaságban a vagyonkezelésbe vett eszköz induló bruttó értéke) került könyvelésre visszapótlási követelésként T 3655 - K 412 tétellel? Visszapótlási követelést milyen esetben engedhet el az önkormányzat? A visszapótlási követelés csökkenése csak abban az esetben csökken, ha a társaság visszaadja a vagyonkezelt eszközt? A társaságnál kimutatott vagyonkezelt eszközök éves értékcsökkenése hogyan kerül könyvelésre a társaságnál, ha ennek összegében tartalékot is kell képezni? Adott évben az értékcsökkenésnek megfelelő összegű ráfordítás, beruházás összegével a tartalék is csökken? Melyek a gazdasági események kontírozási tételei?
Részlet a válaszból: […]legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, és e célra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben köteles tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ebben az esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.A visszapótlási követelés csökkenhet a vagyonkezelő által végzett pótlólagos felújítás, beruházás azonos értékének a beszámításával, vagy pénzforgalmilag az elszámolási időszak végén. A vagyonkezelő által elvégzett pótlólagos felújítások, beruházások csökkentik a visszapótlási követelést, ugyanakkor a tárgyévben végrehajtott beruházások, felújítások esetében az üzembe helyezéstől számított értékcsökkenés viszont növeli a visszapótlási követelés értékét, ha azok is a társaság vagyonkezelésébe kerülnek.A vagyonkezelőnek a visszapótlási kötelezettségével összefüggésben nem kötelező évente végezni az értékcsökkenés összegével azonos mértékű pótlólagos beruházásokat, felújításokat. A visszapótlásra a vagyonkezelés időtartama alatt bármikor sor kerülhet az addig elszámolt értékcsökkenés összegében megképzett tartaléknak megfelelően.A társaságnak a számviteli politikájában meghatározott mértékű terv szerinti értékcsökkenést az általános előírások szerint kell elszámolnia. A vagyonkezelt eszköz után elszámolt terv szerinti értékcsökkenésnek megfelelő összegben lekötött tartalékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5469

2. találat: Térítés nélkül kapott eszközök

Kérdés: Önkormányzat intézménye (óvoda) a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-től "ovis labdaprogram" keretében térítésmentesen átadott sporteszközöket, melyek ezzel az intézmény tulajdonába kerültek. A könyv szerinti bruttó értéket közölték velünk. Az eszközöket (melyek túlnyomó része labdákból áll) kis értékű tárgyi eszközök közé kívánjuk bevenni, és elkülönített leltárban szeretnénk kezelni. Ezzel kapcsolatban a konkrét könyvelési tételeket szeretnénk megtudni. Az időbeli elhatárolást itt is el kell végezni? Illetve amikor az értékcsökkenés egy összegben elszámolásra kerül, milyen főkönyvi számmal kell az időbeli elhatárolást visszakönyvelni? Az ezzel kapcsolatos összes könyvelési tételt szeretnénk megtudni.
Részlet a válaszból: […]jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti - értékét. A térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott halasztott bevételt az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint a térítés nélkül átvett eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Az Áhsz. 17. §-ának (2) bekezdése alapján a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatbavételt követően, de legkésőbb a negyedéves zárlati feladatok elvégzése során terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.Könyvelési lépések:Az eszköz átvétele T 151 - K 9242 Időbeli elhatárolás T 9242 - K 443Eszköz üzembe helyezése T 131 - K 151 Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása T 56 - K 139Időbeli elhatárolás feloldása T 443 - K 9242Amennyiben a térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5463

3. találat: Befejezetlen beruházás aktiválása

Kérdés: 2016-ban kimaradt az aktiválásból egy tétel. Mi a teendőnk ebben az esetben? Milyen dátummal aktiválhatjuk?
Részlet a válaszból: […]egyidejűleg el kell kezdeni az értékcsökkenési leírást. A lezárt évekbe már nem lehet belekönyvelni, ezért a tárgyévi könyvelés keretében kell a tárgyi eszköz aktiválását elvégezni. Az aktiválást azzal a dátummal kell elvégezni, amikor az eszközt ténylegesen használatba vették, és attól a naptól számítva az állományba vétel napjáig ki kell számolni az időarányos értékcsökkenési leírást, és a korábbi évek értékcsökkenési leírását évente évszámmal megjelölve kell könyvelni, annak érdekében, hogy a tárgyévi hibahatások követhetők legyenek. Ezt követően az értékcsökkenési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5130

4. találat: Márványtábla számvitele

Kérdés: Műemlék jellegű épületre készített és elhelyezett emlék márványtábla könyvviteli elszámolása hogyan történjen?
Részlet a válaszból: […]pontban leírtak teljesülésekor a K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton számolják el a kiadásokat.A tárgyi eszköz (immateriális javak) beszerzésének számviteli elszámolása a következő (ha nem saját kivitelezésben készítik el a márványtáblát, hanem rendelés alapján vállalkozótól megvásárolják számla ellenében):1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére, vagyK 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére, vagyK 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére, vagyK 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítéséreb) Általános forgalmi adóT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2. Előleg a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó előleg a kifizetés alapjánT 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagyT 36512 Beruházásokra adott előlegekK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákb) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 36411. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásaK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákc) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 36413 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adóK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek vagyK 33 Fizetési számlákd) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetéseT 8435 Más különféle egyéb ráfordításokK 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére, vagyT 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére, vagyT 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére, vagyT 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítéséreK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére, vagyK 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére, vagyK 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére, vagyK 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítéséreb) Általános forgalmi adóT 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóraK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adórac) Nettó előleg teljesítéskéntT 05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése, vagyT 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése, vagyT 05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése, vagyT 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámlad) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítéskéntT 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó összeg (előleggel együtt)T 11 Immateriális javak, vagyT 151 Befejezetlen beruházásokK 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokrab) Előleg rendezéseT 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokraK 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagyK 36512 Beruházásokra adott előlegekc) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T 36412 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásaK 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokrad) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezéseT 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokraK 36411 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásae) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T 36414 Más[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5060

5. találat: Licenc meghosszabbítása

Kérdés: Költségvetési szervünk egy vírusirtó biztonsági szoftver licencének meghosszabbítását fizette ki 2019-ben 3 évre előre, 2021-ig. Ebben az esetben hova kell könyvelni a licenc meghosszabbítását? Amennyiben a K61 vagyoni értékű jogok között kell kimutatnom, akkor hogyan kell elhatárolni ahhoz, hogy a pénzügy és a tárgyi eszköz szinkronban legyen? Hogyan történik az ÉCS számítása?
Részlet a válaszból: […]időszakot terheli (például a decemberben felmerülő költség a januárt terheli),- bevételaktív elhatárolások: a bevétel a következő időszakban jelenik meg, de részben vagy egészében a tárgyidőszakot illeti.Passzív időbeli elhatárolások (eredményt csökkentő):- költségpasszív elhatárolások: a költség a következő időszakban merül fel, de részben vagy egészében a tárgyidőszakot terheli (még nincs meg róla a bizonylat, de egy részét előrehozzuk a tárgy-időszakra),- bevételpasszív elhatárolások: a bevételt a tárgy-időszakban elszámoltuk, de az részben vagy egészében a következő időszakot illeti.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként kell elszámolni:- a tárgyévben keletkezett (elszámolt) ráfordításokat, amelyek részben vagy egészében a fordulónapot követő évet terhelik, ekkor a már elszámolt költségek összegének csökkentésével egyidejűleg képezhető az aktív időbeli elhatárolás:= a következő évet terhelő, de a tárgyévben kifizetett előfizetési díjak,= a bérbevevőnél a bérleti díj arányosan nem a tárgyévet terhelő részének összege,= kapott kölcsönök, hitelek után a tárgyévben megfizetett, de arányosan a következő évet terhelő kamatok.Halasztott ráfordítások elszámolása:- az ellentételezés nélküli tartozás (kötelezettség)--átvállalás során a véglegesen átvállalt és pénzügyileg még nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerződés szerinti összege; az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a szerződés szerinti pénzügyi rendezésekor a teljesítésnek megfelelően kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni,- a devizakötelezettség (kölcsön, hitel, szállítói tartozás) devizakészlettel nem fedezett, beruházáshoz kapcsolódó, a mérlegfordulónapi értékelésből keletkező nem realizált árfolyamveszteség; az árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamveszteséget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni;- ha ennek egy része vagy egésze beruházáshoz vagy vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódik, akkor ennél az árfolyamveszteségnél a vállalkozó?élhet a nem realizált árfolyamveszteség elszámolásával; ekkor az árfolyamveszteség teljes egészében felvehető az aktív időbeli elhatárolások közé, és a törlesztőrészlettel arányos összegű realizált árfolyamveszteség kerül visszavezetésre?a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai közé.Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként kell elszámolni:- a pénzkiadásként csak a következő üzleti évben megjelenő tételeket, amelyek az összemérés és a valódiság elve alapján is a beszámolóval lezárt évet kell hogy terheljék,- a bérbevevőnél a tárgyévet követően, utólag számlázott bérleti díj,- a tárgyévet terhelő, de a következő évben számfejtett 13. havi bér, jutalom, prémium és járulékaik,- a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti időszakban érvényesített, de a tárgyévet terhelő késedelmi kamat, kártérítési igény, bírósági költség,- a költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott pénzügyileg rendezett támogatások, juttatások üzleti évben fel nem használt összegét,- a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, név-érték felett vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok bekerülési értéke és név-értéke közötti, veszteségjellegű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5015

6. találat: Felújítás

Kérdés: 1,1 millió Ft-os felújítást végeztünk egy korábban 30 millió Ft-os bekerülési értéken aktivált, de már nullás állományba került eszközünkön. (Az eszköz egy árnyékolóberendezés, amely 16 egységből tevődik össze, egy központi gépezet működteti a különálló tagokat, és összességében kb. 20%-os a működőképessége a rendszernek.)
Mikor járunk el helyesen:
a) ha az eszköz korábbi bruttó értékét megnöveljük a felújítás értékével, és ez lesz a számított értékcsökkenés alapja (ebben az esetben az eszköz a 14,5%-os leírási kulcsot figyelembe véve 1 éven belül újra 0-ra íródik le; vagy
b) ha az eszköz eredeti bekerülési értékével (amire már korábban elszámoltam értékcsökkenést) nem számolok, az amortizáció számításának az alapja csak a felújítás értéke lesz? Mi lesz az értékcsökkenési számítás alapja ebben az esetben, és mi lesz az eszköz nyilvántartási értéke a továbbiakban?
Részlet a válaszból: […]növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén az 51. § szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét is)."A nullára leíródott, amortizálódott eszköz tárgyi eszköz. Arról nem írtak, hogy a tárgyi eszközök közül átvezették, kivezették volna. A bruttó értéket fogják növelni a felújítás értékével.A tárgyi eszköz bruttó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4784
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Gépjármű haszonkölcsön-szerződése

Kérdés: Egy önkormányzat használatába került haszonkölcsön-szerződés alapján 2 db személygépjármű. A forgalmi engedélyben az önkormányzat üzemben tartóként bejegyzésre került a haszonkölcsön-szerződés alapján. Ebben az esetben, milyen értéken kerül be a könyveibe, és ki számolja el az értékcsökkenést? Terheli-e az önkormányzatot cégautóadó-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]tartója, de nem kerül a tulajdonába. Üzemben tartó lehet maga a tulajdonos is, de élhet azzal a lehetőséggel (itt is ez történik), hogy a gépjármű üzemeltetését egy általa kijelölt személynek, jelen esetben az önkormányzatnak átengedi, amit bármikor vissza is vonhat. A gépjármű üzemben tartójának a feladata a gépjármű szabályos működtetésével összefüggő kötelezettségek megtétele, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos törvények betartása. Az üzemben tartó önkormányzatnak kötelessége megkötni és rendszeres fizetéssel fenntartani a gépjármű felelősségbiztosítását, bejelenteni az üzemben tartó adataiban történő változásokat, fizetni a gépjárműadót. A gépjármű műszaki vizsgáztatása, a forgalomból való ideiglenes kivonás, az ismételt forgalomba helyezés, illetve a rendszámtábla, a forgalmi engedély, a címke és a regisztrációs matrica pótlása is a feladatai között szerepel.A Gjt. 2017. január 1-jétől történt módosítása értelmében nem alanya a cégautóadónak a személygépkocsit tartósan bérbe vevő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a tartós bérletbe adott, üzemben tartott személygépkocsi esetén - amennyiben az az adó tárgyát képezi - a tulajdonos az adó alanya. A szabály nemcsak a jövőben megkötendő, hanem a már megkötött tartós bérleti szerződésekre, üzemben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4666

8. találat: IPhone leírási kulcsa

Kérdés: Egy 200 E Ft alatti iPhone (VTSZ: 8517) leírási kulcsára vonatkozóan a Tao-tv. mellékletében nem találtam meg kifejezetten ezt a vtsz-számot. A 14,5%-os vagy ettől eltérő leírási kulcs is alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]immateriális javak bekerülési értéke a beszerzést, a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatbavételt követően, legkésőbb az 53. § (6) bekezdésének d) pontja szerinti elszámolások során terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.Az Áhsz. szerint a kis értékű eszközök leírása tekintetében az államháztartás szervezeteinek nincs választási lehetősége, kötelező az egyösszegű értékcsökkenési leírás alkalmazása. A 200 000 Ft feletti eszközök esetében a Tao-tv. 1. és 2. sz. mellékletében foglaltak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4652

9. találat: Kazáncsere nyilvántartása

Kérdés: Településellátó szervezetünk épülete az önkormányzat tulajdonában van. Ezen épület gázkazánját fogja az önkormányzat kicseréltetni, és a gázellátó hálózatot és fűtési rendszert is átalakíttatja egyúttal. Az épület része a fűtési rendszer, tehát az épületre fogjuk aktiválni a beruházás értékét (tervek, kivitelezési számlák értéke). Kell-e az épület értékét csökkentenünk egyúttal a kiszerelt kazán valamilyen módon becsült értékével, hiszen jelenleg a könyveinkben csak az épület értéke szerepel, amelyben a régi kazán értéke is benne van? Helyénvaló-e, ha ezentúl az épületfelújításként kezelt beruházás értéke az épület értékcsökkenésének mértékével, tehát 50 év alatt íródik majd le?
Részlet a válaszból: […]ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.Az előzőek alapján a kérdéses fűtési rendszer felújítása feltehetően megfelel a fenti ismérveknek, ezért az épület értékére kell aktiválni.Az Áhsz. 16. §-ának (3d) bekezdése szerint az idegen beruházóval végzett felújítási munkák bekerülési értékét az alábbiak szerint kell meghatározni.A már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön idegen vállalkozó által végzett felújítási munkák esetén a felújítás bekerülési értéke az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében a felújítás befejezéséig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4525
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Bekerülési érték újbóli meghatározása esetén terv szerinti értékcsökkenési leírás

Kérdés: Víziközművagyon-értékelést követően a Vksztv. 12. §-ának (1) bekezdése alapján a vagyonértékelés eredményét legkésőbb a soron következő mérlegkészítés fordulónapjával a könyveken át kell vezetni. Önkormányzatunknál 2016. december 31-i fordulónappal folyamatban van a vagyonértékelés adatainak átvezetése az Áhsz. 16/A. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az új bekerülési érték felvételének módja egyértelmű, azonban az új bekerülési érték után alkalmazandó értékcsökkenés számításának szabályai nem. Az Áhsz. 17. §-ának (1) bekezdése szerint az értékcsökkenésre a 17. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni az Szt. 52. §-ának (1), (2) és (5)-(7) bekezdéseit. Az Áhsz. 17. §-ának (3) bekezdése esetén a terv szerinti értékcsökkenést a Tao-tv. 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Ez eltérés az Szt. 52. §-ának (1)-(2) bekezdéseihez képest, ezért ez azt jelenti, hogy a tárgyi eszközök bekerülési értékének újbóli meghatározása esetén a Tao-tv. 2. sz. melléklete szerinti leírási kulcsokat kell alkalmazni? [Azaz az Áhsz. 17. §-a (3) bekezdésének eltérő rendelkezése miatt nem alkalmazható az Szt. 52. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a várható élettartam szerint meghatározott terv szerinti értékcsökkenési leírás?] Pl.: Víziközmű-vezetékek esetén a Tao-tv. 2. sz. mellékletében (építmények) meghatározott 3%-os értékcsökkenési kulccsal, az új bekerülési érték alapulvételével újból (elölről 33,33 évig) kell kezdeni (elszámolni) a terv szerinti értékcsökkenést, természetesen az esetleges maradványérték figyelembevételével? (Megjegyezzük, hogy a vagyon-értékelésben minden eszköz esetén meghatározásra került a várható hasznos élettartam.)
Kérjük továbbá állásfoglalásukat az alábbiakra is:
2017. január 1-jével módosult a Tao-tv. 2. sz. mellékletében a vezetékek leírási kulcsa, a víziközmű-vezeték esetén a leírási kulcs 3%-ról 2%-ra csökkent. A 2%-os terv szerinti értékcsökkenési leírást kell alkalmaznunk 2017-ben, vagy a jelenlegi 3%-os mértéket? A 2%-os mérték csak a 2017-ben üzembe helyezett eszközökre vonatkozik, vagy a régebben aktiváltakra is? Önkormányzatunk 2014-ben úgy döntött, hogy a korábban beszerzett eszközökre folytatja a megkezdett értékcsökkenési leírást, azaz nem alkalmazza a 2014. január 1-jétől hatályos kulcsokat.
Részlet a válaszból: […]várható élettartama szerint kell meghatározni a leírási kulcsokat.A víziközmű-vagyon felértékelése, átértékelése nem jelent üzembe helyezést. Az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezéstől kell számítani. Ha a víziközmű-vagyon üzembe helyezése 2014. január 1-je előtt kezdődött, akkor alkalmazhatták az Áhsz. 56. §-a (2a) bekezdésének azon előírását, hogy eltérő döntés hiányában a korábban megkezdett értékcsökkenési leírást folytathatták. Az erre vonatkozó döntést a számviteli politikájukban kellett meghozni. Az átértékelt vagyon tekintetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4435
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 54 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést