Érvényesítői munkakör feltételei

Kérdés: A pénzügyi ellenjegyző aláírási jogosultsága azonos az érvényesítésre jogosult személlyel, ennek a személynek rendelkeznie kell az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti szakmai képesítési követelményekkel. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
Végezhet-e érvényesítői feladatokat az a dolgozó, akinek a középfokú iskolai végzettsége mellett pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 5134406) végzettsége van, illetve milyen konkrét képzéseket takarnak az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerint előírt pénzügyi-számviteli képesítést adó képzések?
Részlet a válaszából: […] ...érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére valóban az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni, és az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Érvényesítő jogkör

Kérdés: Lehet-e érvényesítő jogkört adni annak a személynek, aki a számlák utalását (nem utalványozását) végzi a bank Electra rendszerén keresztül (tehát a saját maga által érvényesített számlák utalását)?
Részlet a válaszából: […] ...az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítőt írásban kell megbízni. Az érvényesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Számla érvényesítése

Kérdés: Intézményünknél felmerült, hogy a bejövő számlák eredeti példánya nem a könyvelés mellett kerülne lefűzésre, hanem a központi irattárban. Előírás-e, hogy a számla kifizetése előtti érvényesítéskor a számla eredeti példánya alapján történjen az érvényesítés, valamint a könyvelési bizonylatok között az eredeti számlát kell lefűznünk?
Részlet a válaszából: […] ...kérdéseket, így különösen a tervezéssel, gazdálkodással - a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.
Kapcsolódó címkék:  

Szociális intézmények ellátottainak pénzkezelése

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, megyei kirendeltségekkel. A kirendeltségek illetékességi körébe tartozó intézmények 5-80 km-es távolságban vannak. Az Áht. szerinti jogkörgyakorlások közül az érvényesítést és a pénzügyi ellenjegyzést felhatalmazás szerint a kirendeltségi munkatársak gyakorolják. A szociális intézmények ellátottainak bankban lévő pénzét és készpénzét az intézmény által kialakított gyakorlat és belső szabályzat alapján az intézményi munkatársak kezelik, vezetik az analitikus nyilvántartást. Az ellátottak pénzét vagy az ellátott nevére szóló bankszámlákon, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlán tartják az intézmények. Miután nem költségvetési pénzről (ellátott saját pénze) van szó, kell-e a pénztárbizonylatokon a jogkörgyakorlásokat (érvényesítés, utalványozás) gyakorolni? Sok esetben az érvényesítés a kifizetést követő 1-2 héten, de minimum pár napot követően történik meg, így elveszíti a jogszabályalkotó szándéka szerinti ellenőrző funkcióját.
Részlet a válaszából: […] ...és az Ávr. a költségvetési kiadási előirányzatok terhére vállalt kifizetéseknél írja elő az ellenjegyzést, teljesítésigazolást, érvényesítést, utalványozást. A vonatkozó jogszabály szerint a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak részére havonta -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Érvényesítés

Kérdés: Önkormányzati intézmény házipénztárának belső ellenőrzése kapcsán az alábbi kérdésünk merült fel. Házipénztárból történő előleg kiadását kell-e érvényesíteni? (Az Áht. és Ávr. kapcsolódó rendelkezései számunkra nem adtak egyértelmű választ.)
Részlet a válaszából: […] ...érvényesítő az (1) bekezdésben megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra az 54. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  

Érvényesítőre vonatkozó képesítési követelmény

Kérdés: Költségvetési intézménynél munkavállalónk középfokú végzettséggel és az Országos Képzési Jegyzékben 54 343 05 00000000 azonosító számú "Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó" képesítéssel rendelkezik. Az Országos Képzési Jegyzék szerint ez emelt szintű, "Pénzügy, bank, biztosítás" tanulmányi területbe tartozó képesítés. Elláthat-e ezzel a végzettséggel érvényesítői feladatokat a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. 58. §-ának (4) bekezdése szerint az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie, azaz a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Érvényesítésre jogosult személyek kijelölése

Kérdés: Az adószakértő munkaköri leírásában szerepel az érvényesítési feladat ellátása. Ezenfelül a pénzügyi kötelezettség zavartalan működése érdekében több megfelelő végzettségű pénzügyi munkatárs külön írásbeli meghatalmazással rendelkezik az érvényesítői jogkör gyakorlásáról, de a munkaköri leírásukban nem szerepel. Aláírásmintával a jogcím gyakorlásához rendelkeznek. Mivel az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdése csak az írásbeliséget írja elő kötelező erővel, és a kijelölés módjáról nem rendelkezik, ezért kérdésünk arra vonatkozik, hogy intézményünk eleget tett az Ávr. 58. §-ának (4) bekezdésében az érvényesítők kijelölésére vonatkozó előírásnak? Az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdése értelmében a kötelezettséget vállaló szervnél kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére költségvetési szerv gazdasági vezetője, vagy az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult.
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. 58. §-ának (4) bekezdése szerint az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére - az (5) bekezdésben foglalt kiegészítéssel - az 55. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az 55...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.
Kapcsolódó címkék:  

Érvényesítés

Kérdés: VIP-kártya esetén, ahol a bizonylatok utólag kerülnek a pénzügyi területre, hogyan kell történnie az érvényesítésnek és az utalványozásnak?
Részlet a válaszából: […] ...tartozó államháztartási szervezetek belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e. Az Ávr. 58. §-ának (3) bekezdése szerint az érvényesítés az Ávr. 59. §-ának (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt történik.Amennyiben az érvényesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.
Kapcsolódó címkék:  

Összeférhetetlenség

Kérdés: Önkormányzatnál az utalványrendeleten az érvényesítő és a pénzügyi ellenjegyző lehet-e ugyanaz a személy vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...folyamatában az aláíró.Az utalványozás folyamatában az ellenjegyző fogalma már megszűnt, ami nem azonos a pénzügyi ellenjegyzővel.Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Érvényesítés, ellenjegyzés

Kérdés: Önkormányzatunknál az alábbi gazdálkodási ügyekkel foglalkozó munkatársak dolgoznak a következő végzettséggel:
"A" dolgozó pénztáros, regisztrált mérlegképes könyvelő vállalkozói szakon.
"B" dolgozó banki ügyek intézése, illetve pénztár­ellenőr, képesített könyvelő középfokú iskolai végzettséggel.
"C" dolgozó könyvelési feladatok végzése, képesített könyvelő középfokú végzettséggel és emelt szintű gazdaságinformatikus képesítéssel.
"D" dolgozó könyvelési, havi adatszolgáltatási feladatok, illetve helyettes pénztáros vállalkozói és államháztartási mérlegképes könyvelői végzettséggel, regisztráció nélkül.
Melyik dolgozó írhatja alá a pénztári és banki ki­adásokat, bevételeket érvényesítőként, pénzügyi ellenjegyzőként? Hogy alakul az aláírási jogosultság akkor, ha a pénztáros szabadsága miatt a pénztárosi teendőket a helyettes látja el?
Részlet a válaszából: […] ...iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.Az Ávr. 58. §-ának (4) bekezdése alapján az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére - az (5) bekezdésben foglalt kiegészítéssel - az 55. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.
Kapcsolódó címkék:  
1
2