Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott eszközbeszerzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Könyvtári könyv beszerzése

Kérdés: Helyesen járunk-e el, ha a 2014. január 1-jét követően a könyvtárba beszerzésre kerülő könyveket - feltételezve, hogy éven túli az elhasználódás és a bekerülési érték 200 ezer Ft alatt van - a kis értékű tárgyi eszközök között, a 13. számlacsoportban és a K6. Beruházások rovaton számoljuk el, majd ezzel egyidejűleg történik a 100%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás? Amennyiben az elhasználódás éven belüli, akkor a dologi kiadások (K3. rovat) között történik az elszámolás? Az általunk leírtak helytállóak? Szeretnénk kérni a könyvtári könyvek beszerzésének mint gazdasági esemény számviteli elszámolásának levezetését.
Részlet a válaszból: […]negyedévenként.Viszont ezek a nagy értékű könyvek lehetnek olyan muzeális értékűek is, amelyek folyamatos értékkel bírnak (mint pl. a régi hangszerek is), ezek a könyvek nem veszítenek az értékükből, ezért ezek után a könyvek után nem fognak elszámolni értékcsökkenést, a könyv szerinti értéke változatlan marad. A számviteli politikájukban kell erről rendelkezni.Nyilvántartás vezetése kötelező, de külön-külön szükséges az analitikus nyilvántartás vezetése a könyvtári könyvekről, attól függően, hogy terv szerinti értékcsökkenést számolnak el utána (vagy egyáltalán nem számolnak el), vagy a könyv beszerzési értékét egy összegben a rendeltetésszerű használatbavételkor terv szerinti értékcsökkenési leírásként számolják el.Számviteli elszámolása a következő nagy értékű, illetve kis értékű tárgyi eszköz beszerzése esetén:1. Előirányzat nyilvántartásba vétele  Költségvetési számvitel- bekerülési érték tervezett összege áfa nélkül05/62/105/63/1   00105/64/1- egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/1   0012. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele  Költségvetési számvitel- vételár, felár “sima” kötelezettségvállalás áfa nélkül  05/62/210021   05/63/21  05/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa0021   05/67/213. Állományba vétel számla alapján  Pénzügyi számvitel  Állományba vétel- áfa nélkül1511   4216- egyenes adózás alá tartozó levonható áfa3641   4216- egyenes adózás alá tartozó le nem vonható áfa84331   4216Költségvetési számvitel“sima” kötelezettségvállalás csökkentése- vételár áfa nélkül05/62/2105/63/21   002105/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/21   0021  végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel “sima” kötelezettségvállalás elmaradása esetében- vételár áfa nélkül  05/62/22  0022   05/63/22  05/64/22- egyenes adózás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4250
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: IPad-tokok könyvviteli elszámolása

Kérdés: A költségvetési szerv iPadokat vásárolt március hónapban, áprilisban pedig iPad-tokok vásárlása történt készpénzre. Hogyan történik az iPad-tokok könyvviteli elszámolása?
Részlet a válaszból: […]kiadásként csak azonnali felhasználásra kiadott eszközöket lehet elszámolni. A könyvviteli mérlegben csak a raktári új készletek értéke szerepelhet.Ha éven túl elhasználódónak minősítik, és bekerülési értéke nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot, akkor kis értékű eszközként kell nyilvántartásba venni, és azonnal értékcsökkenteni. Azokat az eszközöket, amelyek több, külön-külön nem működtethető, de egymással cserélhető, össze nem épített darabból állnak, egyedileg kell forgóeszközzé vagy tárgyi eszközzé (kis értékű tárgyi eszközzé) minősíteni. Jellemzően a számítástechnikai eszközök esetében a számítógép, monitor, billentyűzet stb. önállóan is minősíthető.A mérlegben az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés összegével csökkentett, a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. A vásárolt immateriális javak, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek bekerülési értéke az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4031
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,