Könyvtári könyv beszerzése

Kérdés: Helyesen járunk-e el, ha a 2014. január 1-jét követően a könyvtárba beszerzésre kerülő könyveket - feltételezve, hogy éven túli az elhasználódás és a bekerülési érték 200 ezer Ft alatt van - a kis értékű tárgyi eszközök között, a 13. számlacsoportban és a K6. Beruházások rovaton számoljuk el, majd ezzel egyidejűleg történik a 100%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás? Amennyiben az elhasználódás éven belüli, akkor a dologi kiadások (K3. rovat) között történik az elszámolás? Az általunk leírtak helytállóak? Szeretnénk kérni a könyvtári könyvek beszerzésének mint gazdasági esemény számviteli elszámolásának levezetését.
Részlet a válaszából: […] Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni.Véleményünk az, hogy a könyvtári könyvekre épp az a jellemző és életszerű, hogy éven túl, tartósan vannak használatban. Ezért álláspontunk szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
Kapcsolódó címkék:    

IPad-tokok könyvviteli elszámolása

Kérdés: A költségvetési szerv iPadokat vásárolt március hónapban, áprilisban pedig iPad-tokok vásárlása történt készpénzre. Hogyan történik az iPad-tokok könyvviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Tárgyi eszközzé az egy évnél hosszabb ideig használható, illetve használatra tervezett eszközöket kell minősíteni. Az eszközöket egyedileg kell minősíteni, besorolni. Az eszközök minősítésénél egyedüli szempont a használati idő. Feltehetőleg az iPadokat éven túli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.
Kapcsolódó címke: