Falugondnok besorolása

Kérdés: A falugondnok munkakör A-E közalkalmazotti fizetési osztályba sorolható 257/2000. Korm. rendelet 2. melléklete alapján. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján az érettségivel és erdésztechnikus-végzettséggel (OKJ-száma: 546230100000000) rendelkező falugondnokot milyen fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] ...amelyet az előző bekezdés alapján felsőfokú szakképesítésnek kell tekinteni. Ennek megfelelően az ilyen végzettséggel rendelkező falugondnok "E" fizetési osztályba sorolandó.(Kéziratzárás: 2021. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Falugondnok munkakör betöltője A-E közalkalmazotti fizetési osztályba is sorolható, tekintettel arra, hogy a munkakör főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel is betölthető az alapfokú végzettség mellett. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján a szakmunkásvégzettséggel rendelkező falugondnokot B vagy C fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 61. §-ának (3) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Falugondnok: minimálbér vagy garantált bérminimum

Kérdés: Gimnáziumi érettségivel rendelkező falu-gondnokot "C" fizetési osztályba sorolták. Elvégezte a munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyamot, erről tanúsítványt állított ki a szervező. E képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, de álláspontunk szerint nem minősül szakképzésnek (nem OKJ-s képzés). A vonatkozó kormányrendelet értelmében a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumra jogosult. Fenti végzettségű falugondnok jogosult-e a garantált bérminimumra?
Részlet a válaszából: […] ...iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek a figyelembevételével kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A falugondnok esetében tehát legfeljebb az "E" fizetési osztályra előírt végzettség, szakképzettség vehető figyelembe.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Falugondnok hétvégi munkavégzése

Kérdés: Kötelezhető-e a falugondnok hétvégi munkavégzésre? Jár-e ezért részére külön díjazás?
Részlet a válaszából: […] ...elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.Ezen fogalom a vasárnapi munkavégzés tekintetében megfelelően alkalmazandó.A falugondnok például a következő feladatokat, tevékenységeket láthatja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás (bevásárlás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Tanyagondnok üzemanyag- vásárlási előlege

Kérdés: Önkormányzatunk a tanyagondnok részére üzemanyag-vásárlási előleget fizet ki 30 napon belüli elszámolási kötelezettséggel. A kifizetés mellékleteként a B. 13-134/V.r.sz. számú szigorú számadású nyomtatványt használjuk. Az "igénylő szervezeti egység vezetőjének aláírása" helyen ki ír alá? Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó nem gesztor önkormányzat vagyunk, intézményünk nincs.
Részlet a válaszából: […] ...falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc-tv.) 60. §-ában foglaltaknak megfelelően kell megszervezni.A közös hivatal létszámának meghatározására a Mötv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Tanyagondnoki besorolás

Kérdés: Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerint tanyagondnok esetében az alkalmazás minimumfeltétele "nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is betölthető". A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a tanyagondnoki munkakör "A-C" fizetési osztályba sorolható be. Intézményünknél a tanyagondnokok iskolai végzettsége - vendéglátó-ipari szakközépiskolai érettségi, - szakközépiskolai érettségi (ruhaipari és ruhakészítő szakmunkás), valamint a falu- és tanyagondnoki tanfolyamot is elvégezték. Tekintettel arra, hogy ez tanfolyam jellegű felkészítés, a besorolást nem érinti a tanfolyam elvégzése. Melyik fizetési osztályba kell besorolni fenti iskolai végzettséggel rendelkező tanyagondnok munkatársakat?
Részlet a válaszából: […] ...falugondnok (tanyagondnok) vonatkozásában jogszabály nemír elő meghatározott képesítést, illetve az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet2011. január 1-jétől hatályos 39. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy falu-,illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Az egyik községben a falugondnokot közalkalmazotti státuszba nevezték ki. Iskolai végzettsége szakmunkásképző, géplakatos szakmában. Közalkalmazotti osztályba sorolásánál az "A" vagy a "B" osztályba kell-e besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...falugondnok vonatkozásában jogszabály nem ír előmeghatározott képesítést, illetve az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számúmelléklete annyit tartalmaz, hogy általános iskolai végzettség szükséges amunkakör betöltéséhez. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt-vhr.)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Iskolabusz és falugondnoki busz bérbeadása

Kérdés: Mi a feltétele annak, hogy az önkormányzat által üzemeltetett iskolabuszt, illetve falugondnoki autót bérbe lehessen adni, illetve szabad kapacitás terhére - pl. nyáron szállítási tevékenységet lehessen végezni? Milyen jogszabályokat kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...szerint közlekedés járataiba, a hatályos közlekedésirendelet figyelembevételével.A kérdés megválaszolásánál meg kell különböztetni afalugondnoki autót és a falugondnoki buszt.A falugondnoki autó maximum 8+1 személy szállításáraalkalmas gépjármű, annak vezetője...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Cégautóadó-fizetési kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunknál 2009. február 1-jétől falugondnoki szolgálat működik. A falugondnoki autóbusz után terheli-e az önkormányzatot cégautóadó-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...2009. február 1-jével működtetettfalugondnoki szolgálathoz használt "autóbusz" utáni cégautóadó-fizetésikötelezettség keletkezésének megítéléséhez az új cégautóadó alanyát és tárgyátkell egészen pontosan meghatározni.Az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.