Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott falugondnok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Falugondnok besorolása

Kérdés: A falugondnok munkakör A-E közalkalmazotti fizetési osztályba sorolható 257/2000. Korm. rendelet 2. melléklete alapján. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján az érettségivel és erdésztechnikus-végzettséggel (OKJ-száma: 546230100000000) rendelkező falugondnokot milyen fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszból: […]főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettséghez kötött munkakör, továbbá az érettségi végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör.A Kjt. 61. §-ának (3) bekezdése szerint a 2020. ja-nuár 1-jét követően a 61. § (1) bekezdése alkalmazásakor az emelt szintű szakképesítést e törvény szerint felsőfokú szakképesítésnek, a középszintű szakképesítést e törvény szerint középfokú szakképesítésnek kell tekinteni.Az 54-es számmal kezdődő erdésztechnikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5452
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Falugondnok besorolása

Kérdés: Falugondnok munkakör betöltője A-E közalkalmazotti fizetési osztályba is sorolható, tekintettel arra, hogy a munkakör főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel is betölthető az alapfokú végzettség mellett. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján a szakmunkásvégzettséggel rendelkező falugondnokot B vagy C fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszból: […]címnek, tudományos fokozatnak az alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.A hivatkozott paragrafus (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak.A "B" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, a "C" fizetési osztályba a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5172

3. találat: Falugondnok: minimálbér vagy garantált bérminimum

Kérdés: Gimnáziumi érettségivel rendelkező falu-gondnokot "C" fizetési osztályba sorolták. Elvégezte a munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyamot, erről tanúsítványt állított ki a szervező. E képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, de álláspontunk szerint nem minősül szakképzésnek (nem OKJ-s képzés). A vonatkozó kormányrendelet értelmében a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumra jogosult. Fenti végzettségű falugondnok jogosult-e a garantált bérminimumra?
Részlet a válaszból: […]meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A falugondnok esetében tehát legfeljebb az "E" fizetési osztályra előírt végzettség, szakképzettség vehető figyelembe.A kérdésben szereplő falugondnok érettségi végzettséggel rendelkezik, ami "C" fizetési osztályba történő besorolást tesz lehetővé.A Kjt. 63. §-ának (3) bekezdését figyelembe véve, nem érinti a besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen túl egyéb más képesítés is szükséges. Amennyiben tehát a falugondnok munkakör betöltéséhez előírt tanfolyam nem ad végzettséget, szakképzettséget (nincs OKJ-száma, csak egy tanfolyam jellegű képzésről van szó), akkor az a besorolást nem befolyásolja.Ahogyan az a kérdésben is szerepel, garantált bérminimumra a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4732

4. találat: Falugondnok hétvégi munkavégzése

Kérdés: Kötelezhető-e a falugondnok hétvégi munkavégzésre? Jár-e ezért részére külön díjazás?
Részlet a válaszból: […]kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.Munkaszüneti napra rendes munkaidőa) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,b) az idényjellegű,c) a megszakítás nélküli,g) társadalmi közszükségletet kielégítő vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,h) külföldön történő munkavégzés során rendelhető el.Vasárnapra rendkívüli munkaidő bármely munkarend esetén elrendelhető, míg munkaszüneti napra csak a következő feltételekkel- annak, akinek rendes munkaidő is elrendelhető erre a napra,- baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében.A munkáltató vagy munkakör akkor minősül rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működőnek, haa) a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagyb) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.Ezen fogalom a vasárnapi munkavégzés tekintetében megfelelően alkalmazandó.A falugondnok például a következő feladatokat, tevékenységeket láthatja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás (bevásárlás, gyógyszer beszerzése önmaguk ellátására saját erőből nem képes személyek esetén), az óvodások és általános iskolások szállítása tan-órán kívüli foglalkozásokra, járóképtelen betegek és idősek szállítása háziorvosi rendelőbe, illetve más egészségügyi intézménybe, valamint istentiszteletekre, munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása, önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, kapcsolattartás az önkormányzatok és intézményeik, valamint a lakosság között, rokonok, hozzátartozók látogatásra szállítása kórházhoz, szo-ciá-lis otthonhoz, családi eseményekre történő szállítás, lakossági igények kielégítése különböző termékek beszerzése tekintetében stb.A munkarendet alapvetően az ellátandó feladatok jellege alapján kell meghatározni. A fenti tevékenységek akár azt is jelenthetik, hogy az adott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4656
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Tanyagondnok üzemanyag- vásárlási előlege

Kérdés: Önkormányzatunk a tanyagondnok részére üzemanyag-vásárlási előleget fizet ki 30 napon belüli elszámolási kötelezettséggel. A kifizetés mellékleteként a B. 13-134/V.r.sz. számú szigorú számadású nyomtatványt használjuk. Az "igénylő szervezeti egység vezetőjének aláírása" helyen ki ír alá? Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó nem gesztor önkormányzat vagyunk, intézményünk nincs.
Részlet a válaszból: […]követelményekre figyelemmel. A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését is az érintett képviselő-testületek határozzák meg a megállapodásban.A fentiek alapján a közös hivatalt létrehozó önkormányzatok kompetenciája, hogy a szervezeti és működési szabályzatukat megalkossák. Az SzMSz-ben kell meghatározni, hogy mely szervezeti egységhez tartozik a falugondnok. Célszerűen ahhoz tartozik, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja felette, aki a kinevezési okmányát és a munkaköri leírását aláírta. A falugondnok általában az önkormányzat alkalmazottja. Ha a falugondnok az önkormányzat alkalmazásában áll, akkor a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette, és ő lesz a szervezeti egység vezetője is. Ha a hivatal állományába tartozik a falugondnok, akkor a jegyzőnek, vagy az SZMSZ-ben meghatározott személynek kell a szervezetiegység-vezetőnél aláírni.A falugondnoki, tanyagondnoki tevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3524
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Tanyagondnoki besorolás

Kérdés: Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerint tanyagondnok esetében az alkalmazás minimumfeltétele "nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is betölthető". A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a tanyagondnoki munkakör "A-C" fizetési osztályba sorolható be. Intézményünknél a tanyagondnokok iskolai végzettsége - vendéglátó-ipari szakközépiskolai érettségi, - szakközépiskolai érettségi (ruhaipari és ruhakészítő szakmunkás), valamint a falu- és tanyagondnoki tanfolyamot is elvégezték. Tekintettel arra, hogy ez tanfolyam jellegű felkészítés, a besorolást nem érinti a tanfolyam elvégzése. Melyik fizetési osztályba kell besorolni fenti iskolai végzettséggel rendelkező tanyagondnok munkatársakat?
Részlet a válaszból: […]bekezdése alapján az "A" fizetési osztályba a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör, illetve az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör sorolható be. "B" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör sorolható. "C" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör, a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, valamint a középiskolai végzettséghez kötött munkakör sorolható. A Kjt. 63. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt - jelen esetben a Kjt-vhr. 2. sz. melléklete szerinti lehetséges fizetési osztályoknak ("A"-"C") megfelelő - annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak a figyelembevételével kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. Tehát minimum alapfokú iskolai végzettség vagy alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítés szükséges a munkakör betöltéséhez (ezt írja elő a Kjt. az "A" fizetési osztályra), de ennél magasabb végzettség mellett is - a meglévő végzettsége, szakképzettsége alapján - legfeljebb "C" fizetési osztályba sorolható be a tanyagondnoki munkakört betöltő közalkalmazott. Ez tehát azt jelenti, hogy ellátható a munkakör felsőfokú szakképesítéssel vagy akár felsőfokú iskolai végzettséggel (főiskola, egyetem) is, de ekkor is a legmagasabb osztály,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2879
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Falugondnok besorolása

Kérdés: Az egyik községben a falugondnokot közalkalmazotti státuszba nevezték ki. Iskolai végzettsége szakmunkásképző, géplakatos szakmában. Közalkalmazotti osztályba sorolásánál az "A" vagy a "B" osztályba kell-e besorolni?
Részlet a válaszból: […]munkakör sorolható be. "B" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör sorolható. "C" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör, a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, valamint a középiskolai végzettséghez kötött munkakör sorolható. A Kjt. 63. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak a figyelembevételével kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. Tehát minimum általános iskolai végzettség szükséges a munkakör betöltéséhez, de ennél magasabb végzettség mellett is - a meglévő végzettsége, szakképzettsége alapján - legfeljebb "C" fizetési osztályba sorolható be a falugondnoki munkakört betöltő közalkalmazott. A falugondnoki munkakört betöltő közalkalmazottat az "A"-"C" fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2514

8. találat: Iskolabusz és falugondnoki busz bérbeadása

Kérdés: Mi a feltétele annak, hogy az önkormányzat által üzemeltetett iskolabuszt, illetve falugondnoki autót bérbe lehessen adni, illetve szabad kapacitás terhére - pl. nyáron szállítási tevékenységet lehessen végezni? Milyen jogszabályokat kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]értelmezhető, mert az már közlekedési szolgáltatásnak minősül. A jogszabály viszont megengedi, hogy a buszokat vállalkozónak adják át üzemeltetésre, ezáltal a vállalkozó az autóbuszokat bevonja a menetrend szerint közlekedés járataiba, a hatályos közlekedési rendelet figyelembevételével. A kérdés megválaszolásánál meg kell különböztetni a falugondnoki autót és a falugondnoki buszt. A falugondnoki autó maximum 8+1 személy szállítására alkalmas gépjármű, annak vezetője "B" kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, tehát nem minősül autóbusznak, így nem vonatkozik rá a személyszállítást szabályozó közlekedési rendelet. A falugondnoki járművek által történő utasszállítás viszont ellentétes a szociális ágazat elvárásaival és a jogszabályokkal, nem összeegyeztethető a falugondnoki feladatellátással, időbeni ütemezéssel, költségek megtérítésével. Ezért a falugondnoki autó utasok szállítását biztosító, közvetlen menetrend szerinti közlekedésbe történő bevonása nem illeszthető be a falugondnoki feladatok ellátásai közé, a feladatok sokrétegűek és túlnyomórészt szociális feladatok ellátására szolgálnak. A faluautó nem felel meg a 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet és a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet követelményeinek sem. A falugondnoki szolgálatba részlegesen vonható be az utasok szállítása, amennyiben nem menetrend szerinti és térítésmentes szolgáltatás történik. Más a helyzet a falugondnoki busszal. Amikor az önkormányzat saját hatáskörében szervezi meg az iskolabusz és a falugondnoki busz üzemeltetését, akkor ezt haszonszerzés nélkül teszi. Az autóbuszok díj ellenében történő különjárati üzemeltetésére csak akkor van meg a lehetőség, ha az megfelel a jogszabályi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2496
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Cégautóadó-fizetési kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunknál 2009. február 1-jétől falugondnoki szolgálat működik. A falugondnoki autóbusz után terheli-e az önkormányzatot cégautóadó-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]tulajdonos köteles. Azt kell megvizsgálni, hogy az Önök által "autóbusz"-nak mondott közlekedési eszköz nem minősül-e személygépkocsinak. A Gjt. 17/A. (1) bekezdése szerint az után a személygépkocsi után kell cégautóadót fizetni, amely nem magánszemély tulajdonában áll. A személygépkocsi fogalmát az Szja-tv. 3.§ 45. ponja definiálja. Ha a leírt fogalommeghatározás szerint nem minősíthető a falugondnoki busz személygépkocsinak, akkor nem kell cégautóadót fizetniük. Személygépkocsinak kell tekinteni azt a négy, illetve három gumiabronccsal felszerelt gépjárművet, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc személy szállítására alkalmas. Ennek kell tekinteni az önjáró lakóautót, a versenyautót, a benzinüzemű, a dízelüzemű, a gázüzemű személygépkocsit is. Személygépkocsinak kell minősíteni azt a gépjárművet is, amelyiknek a 2500 kg-ot nem haladja meg a megengedett együttes tömege, továbbá amelynek a rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas. Kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén viszont a felhasználás szerinti teher szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér. Idetartozik az is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor. Ha a gépjármű átalakítva sem lesz alkalmas kettőnél több személy szállítására,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2402
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,