Falugondnok besorolása

Kérdés: A falugondnok munkakör A-E közalkalmazotti fizetési osztályba sorolható 257/2000. Korm. rendelet 2. melléklete alapján. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján az érettségivel és erdésztechnikus-végzettséggel (OKJ-száma: 546230100000000) rendelkező falugondnokot milyen fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] ...amelyet az előző bekezdés alapján felsőfokú szakképesítésnek kell tekinteni. Ennek megfelelően az ilyen végzettséggel rendelkező falugondnok "E" fizetési osztályba sorolandó.(Kéziratzárás: 2021. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Falugondnokunk közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése szerint szűnik meg 2021 májusában. A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján jubileumi jutalomra lesz jogosult. Jubileumi jutalma összegének számításánál figyelembe kell venni a szociális ágazati pótlékot?
Részlet a válaszából: […]

A jubileumi jutalom összegének számításánál annak alapjaként a szociális ágazati pótlék nem vehető figyelembe.

(Kéziratzárás: 2021. 02. 24.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Falugondnok munkakör betöltője A-E közalkalmazotti fizetési osztályba is sorolható, tekintettel arra, hogy a munkakör főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel is betölthető az alapfokú végzettség mellett. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján a szakmunkásvégzettséggel rendelkező falugondnokot B vagy C fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 61. §-ának (3) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) – a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Falugondnok: minimálbér vagy garantált bérminimum

Kérdés: Gimnáziumi érettségivel rendelkező falu-gondnokot "C" fizetési osztályba sorolták. Elvégezte a munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyamot, erről tanúsítványt állított ki a szervező. E képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, de álláspontunk szerint nem minősül szakképzésnek (nem OKJ-s képzés). A vonatkozó kormányrendelet értelmében a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumra jogosult. Fenti végzettségű falugondnok jogosult-e a garantált bérminimumra?
Részlet a válaszából: […] ...iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek a figyelembevételével kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A falugondnok esetében tehát legfeljebb az "E" fizetési osztályra előírt végzettség, szakképzettség vehető figyelembe.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Falugondnok hétvégi munkavégzése

Kérdés: Kötelezhető-e a falugondnok hétvégi munkavégzésre? Jár-e ezért részére külön díjazás?
Részlet a válaszából: […] ...elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.Ezen fogalom a vasárnapi munkavégzés tekintetében megfelelően alkalmazandó.A falugondnok például a következő feladatokat, tevékenységeket láthatja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás (bevásárlás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Üzemanyag-fogyasztás ellenőrzése, elszámolása hivatali gépjármű esetében

Kérdés: Az önkormányzatunk falugondnoki buszként üzemelteti az Opel Vivaro-B típusú gépjárművet. Fogyasztási normája nincs megadva a vonatkozó kormányrendeletben. Milyen üzemanyagnormát kell használnunk az üzemanyag-felhasználás elszámolásához?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 13. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján az önkormányzat köteles meghatározni a gépjárművek igénybevételével és használatával kapcsolatos intézményen belüli szabályokat, így az üzemanyag-felhasználás ellenőrzésére, elszámolására vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Közalkalmazotti bértábla és minimálbér, garantált bérminimum egymáshoz való viszonya

Kérdés: Önkormányzatunknál dolgozó falugondnok, karbantartó, kazánfűtő illetménye, előmenetele a Kjt. rendelkezései szerint történik. A besorolásánál plusz szakképesítésként elismert a kazánfűtői szakképesítés, ezek alapján kérdés, hogy a középfokú szakképesítéshez kapcsolódó 118 000 Ft garantált bérminimum illeti-e meg? A Kjt. besorolása szerint illetménye ezt az összeget nem éri el.
Részlet a válaszából: […] A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (2) bekezdése szerint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Tanyagondnok üzemanyag- vásárlási előlege

Kérdés: Önkormányzatunk a tanyagondnok részére üzemanyag-vásárlási előleget fizet ki 30 napon belüli elszámolási kötelezettséggel. A kifizetés mellékleteként a B. 13-134/V.r.sz. számú szigorú számadású nyomtatványt használjuk. Az "igénylő szervezeti egység vezetőjének aláírása" helyen ki ír alá? Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó nem gesztor önkormányzat vagyunk, intézményünk nincs.
Részlet a válaszából: […] ...falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc-tv.) 60. §-ában foglaltaknak megfelelően kell megszervezni.A közös hivatal létszámának meghatározására a Mötv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Tanyagondnoki besorolás

Kérdés: Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerint tanyagondnok esetében az alkalmazás minimumfeltétele "nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is betölthető". A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a tanyagondnoki munkakör "A-C" fizetési osztályba sorolható be. Intézményünknél a tanyagondnokok iskolai végzettsége – vendéglátó-ipari szakközépiskolai érettségi, – szakközépiskolai érettségi (ruhaipari és ruhakészítő szakmunkás), valamint a falu- és tanyagondnoki tanfolyamot is elvégezték. Tekintettel arra, hogy ez tanfolyam jellegű felkészítés, a besorolást nem érinti a tanfolyam elvégzése. Melyik fizetési osztályba kell besorolni fenti iskolai végzettséggel rendelkező tanyagondnok munkatársakat?
Részlet a válaszából: […] ...falugondnok (tanyagondnok) vonatkozásában jogszabály nemír elő meghatározott képesítést, illetve az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet2011. január 1-jétől hatályos 39. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy falu-,illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Az egyik községben a falugondnokot közalkalmazotti státuszba nevezték ki. Iskolai végzettsége szakmunkásképző, géplakatos szakmában. Közalkalmazotti osztályba sorolásánál az "A" vagy a "B" osztályba kell-e besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...falugondnok vonatkozásában jogszabály nem ír előmeghatározott képesítést, illetve az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számúmelléklete annyit tartalmaz, hogy általános iskolai végzettség szükséges amunkakör betöltéséhez. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt-vhr.)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.
1
2