Szabadság a felmentési idő alatt

Kérdés: Köztisztviselőnk jogviszonya öregségi nyugdíjra való jogosultsága miatt felmentéssel megszűnik. A két hónap felmentési idejére is megilleti őt a szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...(3) bekezdése].Tehát az olyan munkában nem töltött időre, amelyre illetmény jár, szabadságot is kell számítani. A Kttv. kimondja, hogy a felmentési időre (annak munkavégzés alóli mentesítéssel érintett részére) illetmény jár, ezért ezen időszak a szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Felmentési idő kezdete nyugdíjazásnál

Kérdés: Közalkalmazottként foglalkoztatott, 1956. 06. 18-án született férfi, aki a törvény szerint 64 év és 183 nap után nyugdíjjogosult, mikortól jár neki a felmentési idő? Amikor nyugdíjasnak minősül, addigra már a felmentési idejét le is kell töltenie?
Részlet a válaszából: […] ...felmentéssel akkor szüntetheti meg a közalkalmazotti jogviszonyt, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, azaz az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és rendelkezik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Nők kedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Köztisztviselő a nők 40 éves szolgálatiidő-kedvezménye igénybevételével menne nyugdíjba. A 2 hónap felmentési időt a munkában töltött utolsó naptól kell-e visszaszámolni, vagy előtte is kérheti annak kiadását úgy, hogy az időarányos szabadságát utána venné ki?
Részlet a válaszából: […] ...Tny. 18. §-ának (2a) bekezdésében foglalt feltételt, azaz a nők negyvenéves nyugdíjának igénybevételéhez szükséges feltételeket a felmentési idő leteltekor teljesítő köztisztviselő nő kérelmezi. Ez tehát azt jelenti, hogy a felmentési idő utolsó napján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Mennyi felmentési idő illeti meg, illetve megilleti-e azt a közalkalmazottat, aki 2019. május 23-ával szeretne nyugdíjba menni? (1955-ben született.) A közalkalmazotti törvény 33. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével nem egységes a vélemény, az is elhangzott, hogy nem illeti meg a felmentési idő. A dolgozó határozatlan időre kinevezett közalkalmazott, és az alábbi jogviszonyai voltak:
1973. 08. 22.-1977. 04. 14. SZOT Szanatórium,
1977. 04. 15.-1983 .02. 09. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1983. 05. 16.-1983. 09. 15. SZOT 4. sz. Üzemegység,
1987. 10. 08.-1988. 12. 31. ÉPSZAK-JAVSZER Vállalat,
1989. 02. 20.-1989. 09. 20. ÁFÉSZ,
1991. 07. 12.-1995. 05. 15. Magánvállalkozó,
1999. 05. 01.-1999. 12. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2000. 05. 15.-2000. 10. 15. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2001. 05. 01.-2001. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2002. 05. 08.-2002. 10. 31. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 05. 01.-2003. 06. 30. Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
2003. 07. 01.-2018- Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Részlet a válaszából: […] ...munkáltató felmentéssel megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül. Nyugdíjasnak minősül a közalkalmazott, amikor jogosulttá válik az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Szabadság felmentés esetén

Kérdés: A munkáltató mentesítette a közalkalmazottat a felmentési idő teljes tartamára a munkavégzési kötelezettség alól, ez az időtartam szabadságra jogosító időnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...alapján [megjegyzés: ez tartalmában megegyezik az Mt. 70. § (1)-(2) bekezdéssel] mentesítette a közalkalmazottat a felmentési idő teljes tartamára a munkavégzési kötelezettség alól, így a közalkalmazottnak az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének k)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Felmondási időre járó távolléti díj - vezetői pótlék

Kérdés: Intézményvezetőnket még egy évre megbíztuk a vezetői feladatokkal 2016. augusztus 31-ig. Időközben kérte felmentését nyugdíjazása miatt, a munkavégzés alól 2016. augusztus 30-a után mentettük fel. A munkavégzés alóli felmentési időben (a hátralévő 4 hónapra) is járt neki a vezetői pótlék?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vezetői megbízás 2016. augusztus 31-ig szólt, a vezetői pótlék is alapvetően erre az időszakra jár. Ugyanakkor lényeges, hogy a nyugdíjazás miatti felmentés kapcsán mikortól mentesítették a munkavégzés alól a közalkalmazottat, ugyanis erre az időre távolléti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Felmentési idő, jubileumi jutalom számításánál

Kérdés: A közalkalmazott felmentési ideje és jubileumi jutalma tekintetében mely jogviszonyok időtartama vehető figyelembe a következők közül?
- Városgazdálkodási Vállalat 1977. 10. 17.-1985. 07. 31.; (munkaviszony) áthelyezés
- Alkatrészgyár 1985. 08. 01.-1986. 11. 30.; (munkaviszony) áthelyezés
- Városgazdálkodási Vállalat 1986. 12. 01.-1993. 06. 30.; (munkaviszony) áthelyezés
(Ténylegesen költségvetési intézménnyé történő átalakulás, a dolgozók igazolást kaptak róla, hogy a jogviszonyuk folyamatosnak tekintendő.)
- Ingatlankezelő Iroda 1993. 07. 01.-1999. 09. 30.; (közalkalmazott) áthelyezés
- Polgármesteri Hivatal 1999. 10. 01.-2016. 04. 30.; (köztisztviselő) áthelyezés
- Önkormányzat 2016. 05. 01-jétől közalkalmazott.
Részlet a válaszából: […] ...felmentési idő és jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehetők - többek között - a "közszférába tartozó szerveknél" eltöltött idők, valamint a Kjt. hatálybalépése (1992. július 1-je) előtt áthelyezéssel keletkezett korábbi munkaviszonyok időtartama mindaddig,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Vezetői megbízás visszavonása és eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatás jogutódlás esetén

Kérdés: Közművelődési intézmény vagyunk. Az önkormányzat döntése alapján 2015. április 1-jétől egy másik közművelődési intézmény gazdasági feladatait is a mi szervezetünk látja el. A másik intézménynél a gazdasági vezető megbízását visszavonták, ő azonban nem akar nálunk gazdasági szakalkalmazottként dolgozni. Hogyan kell rendezni az ő helyzetét, milyen jogai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...jogát a munkáltató személyében bekövetkezett változás időpontját követő 30 napon belül gyakorolhatja. A közalkalmazottat ekkor felmentési idő (munkavégzés alóli mentesítés) és végkielégítés illeti meg. Az érintett tehát jelen esetben élhet e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Intézmény által ellátott feladatok kiszervezése és annak munkajogi vonatkozásai

Kérdés: Az intézményünk által ellátott feladatokat egy cég veszi át. Mire jogosult az a közalkalmazott, aki nem szeretne átmenni a céghez dolgozni? Jár-e részére felmentési idő, végkielégítés? Köteles-e a cég átvenni a dolgozókat? Mi történik azzal a dolgozóval, aki az átadás tervezett időpontját köve­tően jogosult lesz a nők negyvenéves öregségi nyugdíjára, ezért jogviszonyát felmentéssel szüntetnék meg erre tekintettel még az átadást megelőzően? Kinek kell kifizetni részére a járandóságokat, meddig terjed a felmentési ideje?
Részlet a válaszából: […] ...a közalkalmazott nem kíván az átvevő céggel munkaviszonyt létesíteni, jogviszonya az átadás időpontjában automatikusan megszűnik, felmentési idő részére nem jár, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

Közalkalmazott felmentési idő alatt bekövetkezett halála

Kérdés: Közalkalmazott dolgozónkat egészségügyi alkalmatlanság címén felmentettük, 8 havi felmentési idő és 8 havi végkielégítés illette meg. Sajnos a felmentési idő lejárata előtt elhunyt a dolgozó. A Kjt. 37. §-ának (10) bekezdése értelmében a végkielégítést a munkáltató a felmentési idő utolsó napján köteles a közalkalmazott részére kifizetni. Ugyanakkor - véleményünk szerint - a megszűnés jogcíme jelen esetben megváltozott, a halál mint megszűnési jogcím "felülírta" a felmentési jogcímet. Helyes az álláspontunk, vagy ki kell fizetni a végkielégítést az örökösnek?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnik, minden külön intézkedés nélkül. Véleményünk szerint a halál ténye a közalkalmazotti jogviszonyt megszünteti még a felmentési idő lejárta előtt, és ekkor a megszűnés jogcíme már nem felmentés lesz, hanem a közalkalmazott halála.A felmentési idő és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.
1
2