Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott felnőttképzés díja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tandíj utáni adókedvezmény

Kérdés: A közalkalmazottal a munkáltató tanulmányi szerződést kötött, melyben vállalta a munkáltató az egyetemi képzés költségeit, illetve meghatározta, hogy a diplomaszerzéstől számítottan meddig kell az intézménynél maradni a munkavállalóknak. A munkavállaló a megállapított időt nem töltötte le a munkahelyén, ezért költségtérítést kellett fizetnie a volt munkáltatónak (munkaidő-kedvezmény, szállás, tandíj, vizsgadíj stb.). Ilyen esetben, mivel a költségtérítés része a tandíj, vizsgadíj, pótlólag igénybe veheti-e az adókedvezményt a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]szerepel. Amennyiben a kérdéses esetben a tandíjat a munkavállaló fizette be, és azt a munkáltatója - a tanulmányi szerződés alapján - megtérítette, de a szerződés megszegése miatt a megtérített összeget a munkavállalónak vissza kellett fizetnie, akkor most kérheti a felsőoktatási intézménytől olyan adókedvezményre jogosító igazolásnak a kiadását, amelyen befizetőként az ő neve szerepel. Ha viszont a tandíjat közvetlenül a munkáltató - a nevére szóló számla alapján - fizette be, akkor a felsőoktatási intézmény vélhetően nem adja ki a munkavállaló nevére az adókedvezményre jogosító igazolást. Ez nem is kifogásolható, hiszen az intézménynek nincs olyan kötelessége - és jogosultsága sem -, hogy a hallgatója és annak a munkáltatója között létrejött szerződéses kapcsolat körülményeit vizsgálja. Ha a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 989
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adókedvezmény érvényesítése a felnőttképzési díj után

Kérdés: Tanulmányaim folytatásához lehetőségem van a törvény alapján felnőttképzési szerződést kötni. Kérdésem, hogy a 2004. július 1-jétől módosított Szja-tv.-ben mennyiben változtak meg a felnőttképzési díj után járó kedvezmény érvényesítésének szabályai, illetve feltételei?
Részlet a válaszból: […]érvényesíthető. Az adókedvezményt a felnőttképzésben részt vevő magánszemély, házastársa, szülője (örökbe fogadó, mostoha- vagy nevelőszülője), nagyszülője vagy testvére veheti igénybe akkor, ha az igazoláson a felnőttképzésben részt vevő magánszemély kérésére befizetőként a nevük szerepel. (Az igazoláson csak egy magánszemély tüntethető fel befizetőként.) Az előzőekben ismertetett szabályok a 2004. július 1-je után befizetett képzési díjak után érvényesíthető kedvezményekre is vonatkoznak, de hatályba lép egy korlátozó rendelkezés. A 2004. július 1-je után fizetett képzési díjak után csak akkor jár a kedvezmény, ha a magánszemély adóbevallásban bevallott jövedelme a 4 millió forintot nem haladja meg. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 784
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Sulinetes adókedvezmény szabályainak változása

Kérdés: Egyetemi oktató vagyok. 2004. március hónapban a Sulinet program keretében vásároltam 52 ezer forintért egy nyomtatót. Ebben az évben még szükségem lesz néhány számítástechnikai eszközre, mert a régiek már használhatatlanok. Tekintve, hogy az említett vásárlással nem merítettem ki a maximálisan érvényesíthető 60 ezer forintos kedvezményt, szeretném tudni, hogy a 2004. július 1-jétől megváltozott törvényi rendelkezések szerint jogosult leszek-e a további vásárlásaim után is kedvezményt érvényesíteni. Lehetséges-e, hogy aki a június 30-ig hatályos rendelkezés alapján kívánja a kedvezményt igénybe venni, az az új, 2004. július 1-jétől hatályos szabályok alapján már nem is jogosult a kedvezményre? Úgy tudom, hogy az új feltételek szerint a kedvezmény csak egy bizonyos jövedelemnagyságig jár. Az én éves jövedelmem várhatóan ebben az évben sem éri el a 3 millió forintot.
Részlet a válaszból: […]személy, továbbá az a szülő érvényesítheti, akinek a gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a Fo-tv.-ben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt. 2004. július 1-jétől a törvény nem korlátozza a jogosultak személyi körét, így bármely magánszemély jogosult lehet a kedvezményre, viszont hatályba lép egy másik korlát. Ha valaki július 1-jét követően vásárol számítógépet, számítástechnikai eszközt, akkor csak abban az esetben jogosult a kedvezményre, ha az adóbevallásban bevallott éves jövedelme nem több 4 millió forintnál. 3 400 000 forintot meghaladó éves jövedelem esetén pedig már csökkentett összegben érvényesíthető csak a kedvezmény. A csökkentett összegű adókedvezményt úgy kell kiszámolni, hogy a magánszemélyt egyébként megillető, legfeljebb 60 000 forintos kedvezményt csökkenteni kell a 3 400 000 forint feletti jövedelem 10 százalékával. További szigorítás, hogy 2004. július 1-jét követően megszűnik a részletre vett, lízingelt vagy bérelt sulinetes termékek után a kedvezmény. Ez a módosító rendelkezés a már megkötött, illetőleg a módosító törvény kihirdetését követő 15 napon belül megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Az ilyen szerződések alapján utoljára a 2006. évről benyújtott adóbevallásban érvényesíthető kedvezmény. Lényeges változás az is, hogy a sulinetes termék június 30-át követő megvásárlása esetén nem a számla teljes összege (legfeljebb 60 ezer forint), hanem csak az 50 százaléka (legfeljebb 60 ezer forint) érvényesíthető kedvezményként. Az előzőekben leírtak a következőket jelentik. Ha a kedvezményre jogosult magánszemély 2004. június 30-áig vásárolt pl. egy nyomtatót 50 ezer forintért, akkor ezt az összeget teljes egészében levonhatja az adójából. Ha ezt az 50 ezer forintos nyomtatót július 1-je után veszi meg az adózó, akkor már csak 25 ezer forint levonható adója lesz a Sulinet címén, feltéve hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 777
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Felnőttképzési díj adókedvezménye

Kérdés: Az Szja-tv. 36/A § (1) bek. szerint az Fk-tv. alapján, a felnőttképzési szerződés alapján az adóévben fizetett képzési díj 30%-ával csökkenthető az összevont adóalap adója. Intézményünk, a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást és vizsgáztatást végez. A képzésben részt vevők tanfolyami díjának 90%-át a munkaügyi központok finanszírozzák. A fennmaradó 10%-ot a hallgatók fizetik. A hallgatók által befizetett 10%-os önrészre érvényesíthető-e az adójóváírás?
Részlet a válaszból: […]intézményt az Fk-tv. szerint akkreditálták, és az e törvényben meghatározottak szerint felnőttképzési szerződést köt az oktatásban részt vevő magánszeméllyel, akkor nincs akadálya annak, hogy az intézmény a magánszemély részére, az általa befizetett összegről igazolást állítson ki. Az igazoláson fel kell tüntetni az intézmény - az akkreditálási eljárás során kapott - nyilvántartási számát, a befizető magánszemély nevét, adóazonosító számát és az általa befizetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 519
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: A felnőttképzés adókedvezményének igénybevételére jogosító igazolás kiadása

Kérdés: Iskolánk a Ko-tv. hatálya alá tartozó szakiskolai képzésen kívül felnőttek részére is végez informatikai képesítést nyújtó oktatást. A tanfolyamok általában kilenc hónapig tartanak, rendszeres időközönként indulnak, a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a tandíjat részletekben fizessék. Az intézményi akkreditációt már kérvényeztük, de még nem kaptuk meg. Mely időszakban befizetett tandíjakról állíthatjuk ki a felnőttképzés díjához kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolást?
Részlet a válaszból: […]feltételek fennállása esetén. A hivatkozott rendelkezés csak az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiállításához szabja feltételül az intézményi akkreditáció meglétét. Amennyiben tehát az intézmény a vonatkozó törvény szabályai szerint folytat felnőttképzést, és legkésőbb az igazolás kiállítására előírt határidőig (az adóévet követő év január 31.)
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 504
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Felnőttképzési díj megfizetéséről kiállítandó igazolás

Kérdés: Intézményünk felnőttképzéssel is foglalkozik, és nem egyértelmű számunkra, hogy mikor járunk el helyesen: az Szja-tv.-ben biztosított felnőttképzés díjának megfizetése után járó új adókedvezményre jogosító igazoláson pontosan mit kell feltüntetni?
Részlet a válaszból: […]meghatározott időtartamon belül egy későbbi adóévben. Az adókedvezmény előbbiekben jelzett, ún. halasztott érvényesítésére kizárólag az a képzésben részt vevő magánszemély jogosult, aki erre vonatkozóan nyilatkozatot tett, és ezt az intézmény az igazoláson fel is tünteti. Fontos megjegyezni, hogy az adókedvezmény halasztott igénybevétele esetén az igazoláson befizetőként a képzésben részt vevő magánszemélyt lehet csak feltüntetni, tekintettel arra is, hogy az adókedvezményt kizárólag az a magánszemély érvényesítheti, aki az igazoláson befizetőként szerepel. Az igazoláson - halasztott igénybevétel esetén - a képzésben részt vevő magánszemélynek az intézmény által kitöltendő keret alatti részben külön fel kell tüntetnie az egyes adóévekben részére kiállított igazolások alapján érvényesíthető adókedvezmény igazolt együttes összegét, valamint azt, hogy az adókedvezmény teljes összegéből mely adóévben, mekkora összeget vett már figyelembe. Halasztott igénybevétel esetén ugyanis a képzésben részt vevő magánszemély a felnőttképzési szerződésben meghatározott képzési időszak utolsó évét követő öt adóéven keresztül tetszőleges mértékben érvényesítheti az adókedvezményt. Az igazoláson a képzésben részt vevő magánszemély neve helyett befizetőként lehet feltüntetni házastársát, szülőjét, nagyszülőjét, testvérét. A szülő nevének befizetőkénti megjelölésekor figyelemmel kell lenni arra is, hogy itt az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő neve is szerepelhet. Fontos megjegyezni, hogy befizetőként egyetlen magánszemély neve szerepelhet az igazoláson,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 345
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,