Munkáltatói adómegállapítás

Kérdés: 2006. január 1-jével megszűnt a magánszemélyek jövedelemadójának munkáltatói megállapítása. A múlt év decemberének elején egy előadáson azt hallottuk, hogy ennek ellenére a munkáltatónak közre kell működnie a magánszemély bevallásában. Milyen feladatai vannak a munkáltatónak? Megtagadhatja-e a munkáltató az adómegállapítást?
Részlet a válaszából: […] 2007. január elsejétől lényegesen változtak a magánszemélyekjövedelemadó-megállapítási szabályai. Egyrészt az Art.-be visszakerültek a2006. január 1-jével hatályon kívül helyezett, munkáltatói adó megállapításravonatkozó szabályok, másrész az adóhatósági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 6.

Tandíj utáni adókedvezmény

Kérdés: A közalkalmazottal a munkáltató tanulmányi szerződést kötött, melyben vállalta a munkáltató az egyetemi képzés költségeit, illetve meghatározta, hogy a diplomaszerzéstől számítottan meddig kell az intézménynél maradni a munkavállalóknak. A munkavállaló a megállapított időt nem töltötte le a munkahelyén, ezért költségtérítést kellett fizetnie a volt munkáltatónak (munkaidő-kedvezmény, szállás, tandíj, vizsgadíj stb.). Ilyen esetben, mivel a költségtérítés része a tandíj, vizsgadíj, pótlólag igénybe veheti-e az adókedvezményt a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 36. §-ában meghatározott feltételekkel a tandíjutáni kedvezményre az a magánszemély jogosult, aki a Fo-tv.-ben felsoroltfelsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésbenvesz részt. A tandíj kedvezményét a hallgató és a befizető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Sulinetes adókedvezmény szabályainak változása

Kérdés: Egyetemi oktató vagyok. 2004. március hónapban a Sulinet program keretében vásároltam 52 ezer forintért egy nyomtatót. Ebben az évben még szükségem lesz néhány számítástechnikai eszközre, mert a régiek már használhatatlanok. Tekintve, hogy az említett vásárlással nem merítettem ki a maximálisan érvényesíthető 60 ezer forintos kedvezményt, szeretném tudni, hogy a 2004. július 1-jétől megváltozott törvényi rendelkezések szerint jogosult leszek-e a további vásárlásaim után is kedvezményt érvényesíteni. Lehetséges-e, hogy aki a június 30-ig hatályos rendelkezés alapján kívánja a kedvezményt igénybe venni, az az új, 2004. július 1-jétől hatályos szabályok alapján már nem is jogosult a kedvezményre? Úgy tudom, hogy az új feltételek szerint a kedvezmény csak egy bizonyos jövedelemnagyságig jár. Az én éves jövedelmem várhatóan ebben az évben sem éri el a 3 millió forintot.
Részlet a válaszából: […] Az a körülmény, hogy Ön a 2004. június 30-a előtt vásárolt számítástechnikai eszköz után jogosult a kedvezményre, nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az év második felében történő vásárlása után is vegyen igénybe kedvezményt, feltéve persze, hogy az új (2004....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 20.

Adókedvezmény érvényesítése a felnőttképzési díj után

Kérdés: Tanulmányaim folytatásához lehetőségem van a törvény alapján felnőttképzési szerződést kötni. Kérdésem, hogy a 2004. július 1-jétől módosított Szja-tv.-ben mennyiben változtak meg a felnőttképzési díj után járó kedvezmény érvényesítésének szabályai, illetve feltételei?
Részlet a válaszából: […] A 2004. június 30-áig befizetett felnőttképzési díj után változatlan feltételekkel jár a kedvezmény.Eszerint az összevont adóalap adójából levonható az Fk-tv. szerinti felnőttképzési szerződés alapján az adóévben fizetett képzési és vizsgadíj 30 százaléka. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 20.

Felnőttképzési díj adókedvezménye

Kérdés: Az Szja-tv. 36/A § (1) bek. szerint az Fk-tv. alapján, a felnőttképzési szerződés alapján az adóévben fizetett képzési díj 30%-ával csökkenthető az összevont adóalap adója. Intézményünk, a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ iskolarendszeren kívüli szakmai oktatást és vizsgáztatást végez. A képzésben részt vevők tanfolyami díjának 90%-át a munkaügyi központok finanszírozzák. A fennmaradó 10%-ot a hallgatók fizetik. A hallgatók által befizetett 10%-os önrészre érvényesíthető-e az adójóváírás?
Részlet a válaszából: […] A felnőttképzési díj kedvezményét abban az esetben veheti igénybe a kérdéses magánszemély, ha az Szja-tv. 36/A § (1) bekezdésében előírt – a kedvezmény érvényesítéséhez szükséges – valamennyi feltétel teljesül. Így, ha az oktatási intézményt az Fk-tv. szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.

A felnőttképzés adókedvezményének igénybevételére jogosító igazolás kiadása

Kérdés: Iskolánk a Ko-tv. hatálya alá tartozó szakiskolai képzésen kívül felnőttek részére is végez informatikai képesítést nyújtó oktatást. A tanfolyamok általában kilenc hónapig tartanak, rendszeres időközönként indulnak, a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a tandíjat részletekben fizessék. Az intézményi akkreditációt már kérvényeztük, de még nem kaptuk meg. Mely időszakban befizetett tandíjakról állíthatjuk ki a felnőttképzés díjához kapcsolódó adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolást?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 36/A. §-a alapján a Fo-tv. szerinti felnőttképzési szerződés alapján az adóévben megfizetett képzési díj 30 százalékával csökkenthető az összevont adóalap adója az egyéb feltételek fennállása esetén. A hivatkozott rendelkezés csak az adókedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.

Felnőttképzési díj megfizetéséről kiállítandó igazolás

Kérdés: Intézményünk felnőttképzéssel is foglalkozik, és nem egyértelmű számunkra, hogy mikor járunk el helyesen: az Szja-tv.-ben biztosított felnőttképzés díjának megfizetése után járó új adókedvezményre jogosító igazoláson pontosan mit kell feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 36/A. §-ában szabályozott felnőttképzés díjának megfizetéséhez kapcsolódó adókedvezmény kizárólag a felnőttképzést biztosító intézmény által az adóévben befizetett képzési díj összegéről kiállított igazolás birtokában érvényesíthető. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.