Bérbe adott ingatlan felújítási költsége

Kérdés: Önkormányzatunk a saját ingatlanja bérbeadását áfamentesen számlázza ki. A bérlő felújítást hajtott végre a bérelt ingatlanon. A bérlő áfalevonásra jogosult. Szerződés szerint, a bérleti díj 50%-áig beszámításra került a felújítás nettó értéke. Megkeresés érkezett, hogy módosítsuk a szerződést úgy, hogy a bérlő a felújítás összegét nettó+áfa összegben kiszámlázza az önkormányzat felé, így a felújítás bruttó értéke kerüljön kompenzálásra az áfamentesen kiszámlázott bérleti díj 50%-ával szemben. Ez utóbbi esetben önkormányzatunk a felújítás nettó összegét tudja aktiválni, a felújítás áfatartalmát nem tudja visszaigényelni, így az áfa összege pluszkiadás. Mikor járunk el helyesen, ha az eredeti szerződés szerint (nettó felújítás összegével) vagy az új megkeresés szerint (bruttó felújítás összegével) kerül beszámításra a bérleti díjba a felújítás költsége?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat adómentes ingatlan-bérbeadási szolgáltatást nyújt a bérlőnek. A bérlő pedig áfás felújítási szolgáltatást nyújt az önkormányzatnak. Mindkét félnek számlázni kell a saját szolgáltatását. Az önkormányzatnak a bruttó elszámolás elve alapján le kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Épület felújításához kapcsolódó fordított áfa

Kérdés: Épület felújításához kapcsolódó fordított áfát, illetve adószámos magánszemélynek kifizetett összeget hogyan kell könyvelni költségvetési és pénzügyi számvitelben? Az utóbbi számfejtésre került, és a bérfeladásban szerepel. Hogyan kerülnek át ezek a tételek az adott épületre? Milyen rovaton kell utalni az adószámos magánszemélynek kifizetett összeget?
Részlet a válaszából: […] Épületfelújításhoz kapcsolódó fordított áfa könyvelése1. Előirányzat nyilvántartásba vételeköltségvetési számvitel:bekerülési érték tervezett összege áfa nélkülT05/62/1 – K0012. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételeszerződés, visszaigazolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Bérelt ingatlan felújítási költségei

Kérdés: Önkormányzati bérlakásainknál a szerződések alapján a nyílászárók cseréje, felújítása a bérlő kötelessége. Bizonyos feltételek megléte esetén a nyílászárócsere költségének a felét az önkormányzat biztosítja úgy, hogy a felújítás teljes költségét a számla alapján az önkormányzat kifizeti, a bérlő pedig az 50%-át (önrészt) befizeti az önkormányzat számlájára, vagy az önkormányzat kamatmentes kölcsönként megelőlegezi azt. Az önkormányzat a lakásbérbeadásra az áfamentességet választotta. A csere teljes költségét az önkormányzatnál kell felújításnak lekönyvelni? Mit kell kiállítani a bérlő befizetéséről? Ha számlát, akkor milyet? Ha nem kell, akkor a bérlő befizetése hozzájárulásnak minősül, és átvett pénzeszközként kell könyvelni? Ha az önkormányzat kamatmentes kölcsönként megelőlegezi az önrészt, akkor azt csak a kölcsön állományi számlára kell bekönyvelni, vagy van más teendő is?
Részlet a válaszából: […] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján felújítás a meglévő épület vagy építmény egyes részei­nek cseréje, így a nyílászárók cseréje is. A felújítás költségeit aktiválni kell és az értékcsökkenést az emelt bruttó érték után kell számítani. Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Felújítás, illetve támogatás könyvelése

Kérdés: Támogatott beruházást kezdtünk, aminek csak az 5% saját részét kell utalni a kivitelezőnek, a többit az elszámolás után fogja megkapni. A számlát nekem mint önkormányzatnak nyújtja be a kivitelező, nettó számlát, mivel fordított áfa alá tartozik a felújítás. Az áfát be kell fizetni 15 napon belül a teljesítést követően az APEH-nak, ami eleve 25%, és bevallani. Hogy fog ez a könyvelésemben megjelenni, mikor én csak a számlát tudom felvinni a nyilvántartásokban, valamint az áfa befizetését pénzforgalmilag, de az áfa alapjából csak az 5%-ot, a beruházás saját erejét fizetem ki?
Részlet a válaszából: […] A felújítás csak akkor esik az Áfa-tv. 142. §-ának hatályaalá (fordított adó), ha építéshatósági engedélyhez kötött. A felújítást azaktiválásig beruházás főkönyvi számlán kell nyilvántartani. A le nem vonhatóáfa a beruházások beszerzési árába beszámít,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Befejezetlen beruházásként nyilvántartott tervezési költségek elszámolása

Kérdés: Az évek óta befejezetlen beruházások között nyilvántartott tervezési költségeket, amelyekről előre nem tudható, hogy a beruházás, amihez a terv kapcsolódik megvalósul-e valaha, meddig lehet a könyvekben értékkel szerepeltetni, illetve mi a könyvelési módja a kivezetésnek? Az elutasított EU-s pályázatok tervezési díját is a befejezetlen beruházások, illetve felújítások állományában tartjuk nyilván. Helyes-e ez a gyakorlat, vagy máshova kell átvezetni az elutasított felhalmozási kiadásokat?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 53. §-ának (2) bekezdése a következő előírásttartalmazza:"Az (1) bekezdés (terven felüli értékcsökkenés) szerintiértékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág,a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Bérleti díj terhére végzett felújítás elszámolása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, egy ügyfélszolgálati irodát bérelünk. Ezt az irodát szeretnénk felújítani saját költségünkön – külső szállítóval –, mert a bérbeadó (önkormányzat) ezt nem tudja fizetni. A felújítás értékét beszámítanák a bérleti díjba. Kérnénk állásfoglalásukat a megfelelő számviteli elszámolásról!
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati tulajdonon, a tulajdonos engedélyévelvégzett felújítás értékének elszámolásánál vizsgálni kell a következőket:1. A tulajdonos önkormányzat engedélyezte-e jogilagmegfelelő módon, hogy az elszámolt felújítás értéke a bérleti díjbabeszámítható-e?2. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Befejezetlen felújítás selejtezése

Kérdés: Intézményünk 2006. és 2007. évben elkezdett egy épületfelújítást. Az engedélyezési terv elkészült, a 127 főkönyvi számlán szerepelnek ezek az összegek. Sajnos pénzhiány miatt a felújítás nem fog megvalósulni. Mi a teendő? A 127 főkönyvi számlán szereplő tételeket hogyan és hová kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A véglegesen meg nem valósuló befejezetlen felújítást, amegfelelő indoklás alapján selejtezni kell. A befejezetlen beruházásselejtezésénél a következő könyvelési tételek szükségesek:– terven felüli értékcsökkenés elszámolása,– befejezetlen felújítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.

Költségvetési szerv elszámolási feladatai társasházi elhelyezésben

Kérdés: Központi költségvetési szerv területi szerve egyéb tulajdonosokkal közös társasházban van elhelyezve. A társasház a közös költségeken felül tartalék- (felújítási) alapot is gyűjt, ami adott költségvetési évben nem kerül felhasználásra. Milyen számviteli tételek, elszámolások, nyilvántartások, bizonylatok tartoznak a társasházban lévő állami tulajdonú ingatlan szabályos könyvviteléhez?
Részlet a válaszából: […] A központi költségvetési szervnek, ha társasházban kerültelhelyezésre, akkor az általa kezelt állami vagyonnal kapcsolatban a következőfeladatai vannak:– közös költség kifizetése szolgáltatási kiadásként;– tartalék- (felújítási) alaphoz való hozzájárulás külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 21.

Idegen ingatlanon végzett felújítás elszámolása

Kérdés: Panelprogramhoz csatlakozott önkormányzatunk. A lakásszövetkezettel együtt lakáskasszát fizetünk. Az állami támogatás 33,3%, a lakói hozzájárulás 33,3%, az önkormányzati hozzájárulás 33,3%. A felújítás elkészült. A számlák az önkormányzat nevére szólnak, kiegyenlítésük megtörtént. Hogyan kell könyvelnünk a nem saját ingatlanon végzett felújítást?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre már válaszoltunk lapunk 2006-ban megjelent 56.számában (1262. számú kérdés). Az azóta módosult Szt-vhr. 9. mellékletébenfoglalt Számlakerettükör szerint az új főkönyvi számla száma 382. Felhalmozásicélú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Önkormányzatnál megtervezett beruházások és felújítások elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a 2007. évi költségvetésében az intézmények (óvodák, iskolák, kórház, szakrendelő, alapellátás, művelődési központ, sportiroda) felújítási és beruházási kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetésében tervezte. Ennek egy része a polgármesteri hivatal lebonyolításában és kifizetésében történik, másik részét az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott felújítási terv alapján önállóan bonyolítja. A felügyeleti szerv a felújítási előirányzatot év közben előirányzat-módosítással bocsátja a költségvetési szerv rendelkezésére. Kérdésem az lenne, hogy a polgármesteri hivatal költségvetésében ezeket a felújítási és beruházási kiadásokat milyen szakfeladaton kell tervezni és elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A polgármesteri hivatal költségvetésében azoknak afelújítási és beruházási kiadásoknak az összegét, amelyeknél ezeket atevékenységeket az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekbonyolítják, fizetik ki a számlákat, a 75192-2. Önkormányzatok,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.
1
2
3