Épület felújításához kapcsolódó fordított áfa

Kérdés: Épület felújításához kapcsolódó fordított áfát, illetve adószámos magánszemélynek kifizetett összeget hogyan kell könyvelni költségvetési és pénzügyi számvitelben? Az utóbbi számfejtésre került, és a bérfeladásban szerepel. Hogyan kerülnek át ezek a tételek az adott épületre? Milyen rovaton kell utalni az adószámos magánszemélynek kifizetett összeget?
Részlet a válaszából: […] Épületfelújításhoz kapcsolódó fordított áfa könyvelése1. Előirányzat nyilvántartásba vételeköltségvetési számvitel:bekerülési érték tervezett összege áfa nélkülT05/62/1 - K0012. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételeszerződés, visszaigazolt megrendelés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Bérelt ingatlan felújítási költségei

Kérdés: Önkormányzati bérlakásainknál a szerződések alapján a nyílászárók cseréje, felújítása a bérlő kötelessége. Bizonyos feltételek megléte esetén a nyílászárócsere költségének a felét az önkormányzat biztosítja úgy, hogy a felújítás teljes költségét a számla alapján az önkormányzat kifizeti, a bérlő pedig az 50%-át (önrészt) befizeti az önkormányzat számlájára, vagy az önkormányzat kamatmentes kölcsönként megelőlegezi azt. Az önkormányzat a lakásbérbeadásra az áfamentességet választotta. A csere teljes költségét az önkormányzatnál kell felújításnak lekönyvelni? Mit kell kiállítani a bérlő befizetéséről? Ha számlát, akkor milyet? Ha nem kell, akkor a bérlő befizetése hozzájárulásnak minősül, és átvett pénzeszközként kell könyvelni? Ha az önkormányzat kamatmentes kölcsönként megelőlegezi az önrészt, akkor azt csak a kölcsön állományi számlára kell bekönyvelni, vagy van más teendő is?
Részlet a válaszából: […] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján felújítás a meglévő épület vagy építmény egyes részei­nek cseréje, így a nyílászárók cseréje is. A felújítás költségeit aktiválni kell és az értékcsökkenést az emelt bruttó érték után kell számítani. Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Felújítás, illetve támogatás könyvelése

Kérdés: Támogatott beruházást kezdtünk, aminek csak az 5% saját részét kell utalni a kivitelezőnek, a többit az elszámolás után fogja megkapni. A számlát nekem mint önkormányzatnak nyújtja be a kivitelező, nettó számlát, mivel fordított áfa alá tartozik a felújítás. Az áfát be kell fizetni 15 napon belül a teljesítést követően az APEH-nak, ami eleve 25%, és bevallani. Hogy fog ez a könyvelésemben megjelenni, mikor én csak a számlát tudom felvinni a nyilvántartásokban, valamint az áfa befizetését pénzforgalmilag, de az áfa alapjából csak az 5%-ot, a beruházás saját erejét fizetem ki?
Részlet a válaszából: […] A felújítás csak akkor esik az Áfa-tv. 142. §-ának hatályaalá (fordított adó), ha építéshatósági engedélyhez kötött. A felújítást azaktiválásig beruházás főkönyvi számlán kell nyilvántartani. A le nem vonhatóáfa a beruházások beszerzési árába beszámít,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Befejezetlen beruházásként nyilvántartott tervezési költségek elszámolása

Kérdés: Az évek óta befejezetlen beruházások között nyilvántartott tervezési költségeket, amelyekről előre nem tudható, hogy a beruházás, amihez a terv kapcsolódik megvalósul-e valaha, meddig lehet a könyvekben értékkel szerepeltetni, illetve mi a könyvelési módja a kivezetésnek? Az elutasított EU-s pályázatok tervezési díját is a befejezetlen beruházások, illetve felújítások állományában tartjuk nyilván. Helyes-e ez a gyakorlat, vagy máshova kell átvezetni az elutasított felhalmozási kiadásokat?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 53. §-ának (2) bekezdése a következő előírásttartalmazza:"Az (1) bekezdés (terven felüli értékcsökkenés) szerintiértékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág,a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Bérleti díj terhére végzett felújítás elszámolása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, egy ügyfélszolgálati irodát bérelünk. Ezt az irodát szeretnénk felújítani saját költségünkön - külső szállítóval -, mert a bérbeadó (önkormányzat) ezt nem tudja fizetni. A felújítás értékét beszámítanák a bérleti díjba. Kérnénk állásfoglalásukat a megfelelő számviteli elszámolásról!
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati tulajdonon, a tulajdonos engedélyévelvégzett felújítás értékének elszámolásánál vizsgálni kell a következőket:1. A tulajdonos önkormányzat engedélyezte-e jogilagmegfelelő módon, hogy az elszámolt felújítás értéke a bérleti díjbabeszámítható-e?2. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Befejezetlen felújítás selejtezése

Kérdés: Intézményünk 2006. és 2007. évben elkezdett egy épületfelújítást. Az engedélyezési terv elkészült, a 127 főkönyvi számlán szerepelnek ezek az összegek. Sajnos pénzhiány miatt a felújítás nem fog megvalósulni. Mi a teendő? A 127 főkönyvi számlán szereplő tételeket hogyan és hová kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A véglegesen meg nem valósuló befejezetlen felújítást, amegfelelő indoklás alapján selejtezni kell. A befejezetlen beruházásselejtezésénél a következő könyvelési tételek szükségesek:- terven felüli értékcsökkenés elszámolása,- befejezetlen felújítás állományának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.

Költségvetési szerv elszámolási feladatai társasházi elhelyezésben

Kérdés: Központi költségvetési szerv területi szerve egyéb tulajdonosokkal közös társasházban van elhelyezve. A társasház a közös költségeken felül tartalék- (felújítási) alapot is gyűjt, ami adott költségvetési évben nem kerül felhasználásra. Milyen számviteli tételek, elszámolások, nyilvántartások, bizonylatok tartoznak a társasházban lévő állami tulajdonú ingatlan szabályos könyvviteléhez?
Részlet a válaszából: […] A központi költségvetési szervnek, ha társasházban kerültelhelyezésre, akkor az általa kezelt állami vagyonnal kapcsolatban a következőfeladatai vannak:- közös költség kifizetése szolgáltatási kiadásként;- tartalék- (felújítási) alaphoz való hozzájárulás külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 21.

Idegen ingatlanon végzett felújítás elszámolása

Kérdés: Panelprogramhoz csatlakozott önkormányzatunk. A lakásszövetkezettel együtt lakáskasszát fizetünk. Az állami támogatás 33,3%, a lakói hozzájárulás 33,3%, az önkormányzati hozzájárulás 33,3%. A felújítás elkészült. A számlák az önkormányzat nevére szólnak, kiegyenlítésük megtörtént. Hogyan kell könyvelnünk a nem saját ingatlanon végzett felújítást?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre már válaszoltunk lapunk 2006-ban megjelent 56.számában (1262. számú kérdés). Az azóta módosult Szt-vhr. 9. mellékletébenfoglalt Számlakerettükör szerint az új főkönyvi számla száma 382. Felhalmozásicélú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Önkormányzatnál megtervezett beruházások és felújítások elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a 2007. évi költségvetésében az intézmények (óvodák, iskolák, kórház, szakrendelő, alapellátás, művelődési központ, sportiroda) felújítási és beruházási kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetésében tervezte. Ennek egy része a polgármesteri hivatal lebonyolításában és kifizetésében történik, másik részét az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv jóváhagyott felújítási terv alapján önállóan bonyolítja. A felügyeleti szerv a felújítási előirányzatot év közben előirányzat-módosítással bocsátja a költségvetési szerv rendelkezésére. Kérdésem az lenne, hogy a polgármesteri hivatal költségvetésében ezeket a felújítási és beruházási kiadásokat milyen szakfeladaton kell tervezni és elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A polgármesteri hivatal költségvetésében azoknak afelújítási és beruházási kiadásoknak az összegét, amelyeknél ezeket atevékenységeket az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekbonyolítják, fizetik ki a számlákat, a 75192-2. Önkormányzatok,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

A panellakások energiatakarékos felújításának elszámolása I.

Kérdés: Hogyan kell könyvelni az önkormányzatnál a panellakások energiatakarékos felújítását, ha a felújítás az épület teljes tetőszerkezetének hő- és vízszigetelésére irányul, és a társasházban magán- és önkormányzati tulajdonú lakások is vannak? Helyes-e az a megközelítés, hogy az osztatlan közös tulajdon (pl. tető) felújítása az egyes lakások értékét nem emeli? (Ellentétben például a nyílászárók cseréjével, aminél a kiadás közvetlenül konkrét lakáshoz kapcsolható.) Könyvelhető-e az osztatlan közös tulajdon felújítása - függetlenül a tulajdoni megosztástól - teljes összegben átadott pénzeszközként?
Részlet a válaszából: […] Az általános eljárás szerint a panelházak energiatakarékosfelújításának lebonyolítója a társasház. A tetőszerkezet teljes hő- ésvízszigetelése növeli az egyes lakások értékét is, mert a lakásoktulajdonosainak költségei a felújítás elvégzése után csökkennek. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.
1
2
3