Fordított adózás és foglaló

Kérdés: 2010. decemberi teljesítésű dátummal vásároltunk egy ingatlant, mely fordított áfásnak minősül. 2010. decemberben foglaló néven csak egy kis része lett kifizetve, a többi várhatóan márciusban. Mely időszakban kell bevallani az ügylet áfáját, 2010. decemberben, vagy 2011-ben a kiegyenlítéskor? Levonásba helyezhető-e az áfa, ha nincs kifizetve a teljes vételár?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettséget keletkeztet minden, a teljesítést megelőzően azellenértékbe beszámítható, kézhez vett, jóváírt vagyoni előny. A foglaló ilyenelőlegnek számít. A jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mintamely a fizetendő adó arányos összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
Kapcsolódó címkék:      

Foglaló számlázása

Kérdés: Önkormányzatunk lakóingatlant értékesített 2007-ben. Az értékesítés során a vevő a lakás utáni foglalót ügyvédi letéti számlára fizette. Hogyan kellett helyesen számláznunk a foglaló után?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés szerint a vevő egy ingatlan megvétele soránfoglalót fizetett ügyvédi letéti számlára, amely foglaló beszámít a vételárba.Az Áfa-tv. 17. § (1) bekezdése szerint, ha a termékértékesítés teljesítésétmegelőzően az ellenértékbe beszámítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.
Kapcsolódó címkék:      

Előlegszámla

Kérdés: Intézményünk előleget kér. Minden előleg átvétele esetén kell-e előlegszámlát kibocsátani?
Részlet a válaszából: […] ...az Áfa-tv. 16. §-a szerint meghatározott teljesítési időpontotmegelőzően adja át, illetve írja jóvá (előleg, illetve foglaló), akkor apénzösszeg átvételének (jóváírásának) napján adófizetési kötelezettségkeletkezik. Előleg fizetése esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.

Foglaló áfakötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat építési telek eladásáról előszerződést kötött, mely alapján a vevő foglalót fizetett. Kérdésem a foglaló általános forgalmi adó szempontjából történő megítélésére irányul, hogy ez után kell-e áfát fizetni, illetve a foglalóról számlát kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. a foglaló elnevezést nem alkalmazza. Szabályozzaazonban a teljesítést megelőzően átadott, az ellenértékbe beszámíthatópénzösszeg áfabeli "sorsát". Az Áfa-tv. 17. §-a értelmében, ha atermékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

Az áfaarányosítás tételei

Kérdés: Hogyan kell minősíteni az arányosítás módszerében (figyelembe kell-e venni a képletben, ha igen, akkor csak a nevezőben, vagy a számlálóban és a nevezőben is) a következő tételeket:- kártalanítás, lelépési díj címén kapott összeg;- előleg, foglaló, kaució;- késedelmi kamatok, kötbérek;- saját rezsis beruházás teljesítményértéke, apport, térítésmentes átadás adóalapja;- önkormányzatnál a helyi adóbevétel, központi költségvetésből leosztott szja-bevétel;- önkormányzatnál a központi költségvetésből intézményei működésének finanszírozására kapott bevétel;- pályázaton elnyert pénzösszeg, átvett pénzeszköz;- intézményfinanszírozásos támogatás?Kell-e áfát fizetni ezek után a tételek után, és hogyan kell bizonylatolni?
Részlet a válaszából: […] ...és nyugtát, illetve számlát kell kiállítani. Az arányosításnál a számlálóban és a nevezőben is feltüntethető.Az előleg és a foglaló a teljesítés ellenértékébe beszámítandó, de a teljesítés előtt adott pénz, mely után az alapügylet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 12.

Részletre eladott ingatlan áfája

Kérdés: A költségvetési szerv részletre adja el egyik ingatlanát úgy, hogy foglalót kér. Mikor keletkezik áfakötelezettség? Hogyan kell számlázni, hány bizonylatot kell kiállítani, és mi a számlán a teljesítés időpontja?
Részlet a válaszából: […] ...Ez azt jelenti, hogy a teljes vételárról csak egy áfát tartalmazó számlát lehet kiállítani, amelyen adóalapként a teljes (foglalóval csökkentett) ellenértéket fel kell tüntetni, és a rá eső adót is szerepeltetni kell rajta. A számla teljesítési időpontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.