Belterületbe vonás

Kérdés: Önkormányzatunknak a tulajdonában álló szántóföld belterületbe csatolása céljából földvédelmi járulékot kell fizetnie a földhivatal felé. A termőföld végleges más célú hasznosításáért kell ezt a járulékot megfizetni. A földet a későbbiekben felosztják, közművesítve lesz, és mint telkeket tervezik értékesíteni. Hová kell könyvelni a földvédelmi járulék megfizetését és az ezzel kapcsolatos egyéb felmerülő költségeket (pl. közmű bevezetésének költségei)?
Részlet a válaszából: […] Földterület esetében beruházásnak minősül a földterületnek építési telekké történő átminősítése, tekintettel arra, hogy az eszköz rendeltetése megváltozik. Az Áhsz. előírásai értelmében nem részei a bekerülési értéknek a beruházással kapcsolatos járulékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Értékesítési céllal beszerzett eszközök nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk egy szántóterület megvásárlását tervezi, melyet továbbértékesítene már működő jelentős külföldi vállalat területének megnagyobbításához. A vásárlás és értékesítés között átalakítanánk a szántókat iparterületté. A szóban forgó ügylet – mivel lehetőleg minél előbbi továbbértékesítési céllal szerezzük be a földeket – minősülhet-e készletbeszerzésnek? Ha igen, a vételár vagy kártalanítás összegén kívül miket számíthatunk a beszerzés értékébe a következőkből: földmérés költsége, értékbecslés díja, szakértői díj, lőszermentesítés költsége, régészeti feltárás, ügyvédi költség, földhivatali költségek, földvédelmi járulék, vízelvezetés kiépítésének költsége (esetlegesen), humuszmentesítés költsége? Ha ezt mégis ingatlanbeszerzésként kell értelmezni, akkor a fentiek közül melyik költség aktiválható az iparterület bekerülési költségeként?
Részlet a válaszából: […] Az értékesítési céllal beszerzett eszközöket a beruházások között sosem szabad kimutatni, ezek a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök közé sorolandók be. A további elszámolást alapvetően az határozza meg, hogy a beszerzett eszközt változatlan formában kívánják-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Mezőőri járulék könyvelése

Kérdés: Mezőőri járulékot hova kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.A mezőőri járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Földvédelmi járulék

Kérdés: Az önkormányzat által földvédelmi járulék címén beszedett összeget a tulajdonos kérelme alapján visszafizette, mert nem valósult meg a tervezett átminősítés, belterületbe vonás. Kérdésem az lenne, hogy a visszafizetett összeget szintén a 9-es számlaosztályban (a közhatalmi tevékenységek között) kell-e kimutatni, vagy valamely költségszámlán, illetve pénzeszközátadáson?
Részlet a válaszából: […]  A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényszerint a földvédelmi járulék a termőföld igénybevételének vagy belterülettényilvánításának törvény által szabályozott, az állam javára juttatottellentételezése. A földvédelmi járulék megfizetésére az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Külterületi ingatlan belterületté nyilvánítása

Kérdés: Önkormányzatunk egy cég megkeresésére földhivatali eljárást kezdeményezett, melyben egy külterületi ingatlant belterületbe kívánt vonni. Az ingatlan jelenleg szántóként van nyilvántartva, melyből kifolyólag belterületbe csak úgy vonható, hogy a megállapított földvédelmi járulék összegét az önkormányzat megfizeti. A magáncég, melynek tulajdona az ingatlan, magára vállalta, hogy ezen összeget az önkormányzatnak kifizeti, hiszen az ő érdekében áll, hogy az ingatlan belterületbe kerüljön. Amennyiben a cég megtéríti a járulékot, akkor részünkről számla kiállítása kötelező-e?
Részlet a válaszából: […] A termőföld védelméről szóló törvény 22. §-a szerint, ha atermőföld – mint pl. szántó – más célú hasznosításra kerül, akkor egyszeriföldvédelmi járulékot kell fizetni. A járulék megfizetésére – kivéve atermőföld belterületbe vonásának esetét – az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.