Részesedésvásárlás

Kérdés: Önkormányzatunk vásárolt egy kft.-t, az ügylet költségvetési és pénzügyi számvitel szerinti helyes könyveléséhez kérnénk segítséget.
Részlet a válaszából: […] ...részesedésszerzést jelent. A részesedéseket a mérlegben a részesedésszerzés céljától függően a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök között lehet kimutatni. A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökön belül kell kimutatni a tartós részesedéseket....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Könyvtári könyvek nyilvántartása

Kérdés: Szükséges vagy kötelező-e könyvtári könyveket a kis értékű tárgyi eszközök közé felvenni, s azokat az 1-es számlaosztályon belül nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...illetve a tartós jelleg (vagy annak hiánya) alapján határozza meg, hogy mely eszközöket kell a befektetett eszközök, illetve melyeket a forgóeszközök között kimutatni. Az Áhsz. 10. §-ának (5) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonba tartozó befektetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Vásárolt növendék állatok nyilvántartása

Kérdés: A START mintaprogram keretében önkormányzatunk birkákat és kecskéket vásárolt, melyeket az önkormányzat földjein termelt takarmánnyal kívánunk felnevelni. Hogyan kell könyvelni a megvásárolt növendék állatokat, és mikor kell aktiválni befektetett eszközként?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. és az Áhsz. előírásai alapján a növendék, a hízó- és az egyéb állatokat a forgóeszközök között kell kimutatni. A növendék állatok jellemzői, hogy a termelés (a tartás) költségei eredményeként növekednek, gyarapszik a tömegük (súlyuk), függetlenül attól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.

Közúti névtáblák költségeinek könyvelése

Kérdés: Véleményüket kérem, hogy a település polgármesteri hivatala az új közúti jelzőtáblák vásárlását, kihelyezését, illetve ezek pótlását, az utcatáblák beszerzését, pótlását milyen kiadásként számolja el!
Részlet a válaszából: […] ...ezeket az eszközöket önálló eszközként kellminősíteni, és az általános szabályok szerint kell besorolni a tárgyi eszközök,illetve a forgóeszközök...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Telefontársaság által jóváírt bónuszpontok beváltásának elszámolása

Kérdés: Amennyiben a bónuszpontokat a telefontársaság jóváírja, és egy nagy értékű mobiltelefon vételekor nem kell fizetni (a számla végösszege 0 Ft), értékkel kell-e állományba venni, tekintettel arra, hogy növekedett a vagyonunk, illetve ha a fenti okból a tényleges árnál kevesebbet kell a telefonért fizetni (vagy a csökkentett, kifizetett összegben kell bevételezni)? Belefér-e az eset az ajándék vagy a térítésmentes átvétel körébe? Az eszköz megszerzése érdekében felmerült kiadást a számla végösszegének megfelelően egy összegben (alap+áfa bontásba), vagy az eredeti vételárat kiadásként (alap+áfa bontásban), a kedvezményt bevételként kiadásként (alap+áfa bontásban) kell-e lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...szerv számviteli politikájában foglaltaknak megfelelően kell az eszközt minősíteni tárgyi eszközzé, kis értékű tárgyi eszközzé, forgóeszközzé, és az általános szabályok szerint állományba venni, vagy az 5. számlaosztályban végleges kiadásként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.