Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott forgóeszköz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Részesedésvásárlás

Kérdés: Önkormányzatunk vásárolt egy kft.-t, az ügylet költségvetési és pénzügyi számvitel szerinti helyes könyveléséhez kérnénk segítséget.
Részlet a válaszból: […]ellenőrzési lehetőséget érjenek el.A mérlegben forgóeszközök között az értékpapírokon belül kell kimutatni a nem tartós részesedéseket. Az Áhsz. 12. §-ának (11) bekezdése szerint a nem tartós részesedések között az olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket egy éven belül értékesíteni szándékoznak.Amennyiben tehát nem akarják egy éven belül értékesíteni a vásárolt részesedést, abban az esetben a megvásárolt részesedést a befektetett pénzügyi eszközök között kell kimutatni.Az Áhsz. 16. §-ának (5) bekezdése alapján a gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét vásárláskor az Szt. 49. §-ának (3) bekezdése szerint kell meghatározni. Ennek alapján a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke a vásárláskor a részvényért, üzletrészért, egyéb társasági részesedésért fizetett ellenérték (vételár).A költségvetési számvitelben a K65. Részesedések beszerzése rovaton kell elszámolni a részesedés bekerülési értékébe beszámító kiadásokat vásárlás, alapítás esetén, függetlenül attól, hogy azt a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5278
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Könyvtári könyvek nyilvántartása

Kérdés: Szükséges vagy kötelező-e könyvtári könyveket a kis értékű tárgyi eszközök közé felvenni, s azokat az 1-es számlaosztályon belül nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]azokat az eszközöket kell kimutatni, amelyek rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. Ha adott eszközre ezek a feltételek nem igazak (azaz nem tartósan, legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet), az készletnek minősül. A könyvtárak esetén nem érvényesül speciális szabály, ezért alkalmazandó az Áhsz. 10. §-ának (7) bekezdése, amely alapján az eszközöket - a fentiek szerinti - rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vagy forgóeszközök közé besorolni. Nem az eszköz fizikai megjelenése, illetve szakmai-ágazati jellege döntő tehát a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4189
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Vásárolt növendék állatok nyilvántartása

Kérdés: A START mintaprogram keretében önkormányzatunk birkákat és kecskéket vásárolt, melyeket az önkormányzat földjein termelt takarmánnyal kívánunk felnevelni. Hogyan kell könyvelni a megvásárolt növendék állatokat, és mikor kell aktiválni befektetett eszközként?
Részlet a válaszból: […]biztosítja a költségek megtérülését.A juhok esetében leválasztható állati termék a gyapjú, a kecskék esetében a tej, illetve tenyészállatnak kell átsorolni az ellőképes állatokat.Az egyes állatfajtáknál különböző az az időtartam, amíg növendék állatból tenyészállattá válik, a juhok esetében általában 12-18 hónap. Az átsorolás feltételeit az állattartáshoz értő szakember tudja megmondani. Az állattartóktól adatszolgáltatást kell kérni erre vonatkozóan. Segítségül szolgál az állatnyilvántartó könyv, amelyben nyilvántartják a szaporulatot, valamint a készletre vehető termékekről (gyapjú, tej) vezetett nyilvántartás.Fontosabb könyvelési lépésekNövendék, hízó- és egyéb állatok beszerzéseSzámla alapján végleges kötelezettség- vételár áfa nélkülT 233 - K 42131T 0531122 - K 0021- STK rendezésT 572 - K 571- áfa, ha levonhatóT 3641 - K 42135T 0535121 - K 0021T 0022 - K 0535122- le nem vonható áfaT 84343 - K 42135T 0535121 - K 0021T 0022 - K 0535122Számla pénzügyi rendezése- vételár áfa nélkülT 42131 - K 3311, 3211T 0031 - K 053113- áfaT 42135 - K 3311, 3211T 0031 - K 053513Szaporulat, tömeggyarapodás nyilvántartásba vételeFelmerült költségek elszámolásaAz állatok gondozása során a folyamatosan felmerült költségeket el kell számolni mind a pénzügyi, mind a költségvetési számvitelben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4062
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Közúti névtáblák költségeinek könyvelése

Kérdés: Véleményüket kérem, hogy a település polgármesteri hivatala az új közúti jelzőtáblák vásárlását, kihelyezését, illetve ezek pótlását, az utcatáblák beszerzését, pótlását milyen kiadásként számolja el!
Részlet a válaszból: […]beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke - függetlenül attól, hogy a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendő". Tekintettel arra, hogy a jelzőtáblák, utcatáblák kihelyezése feltehetőleg már korábban üzembe helyezett ingatlanra (utakra, épületekre) kerülnek, nem tekinthetők az ingatlan részének,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2391

5. találat: Telefontársaság által jóváírt bónuszpontok beváltásának elszámolása

Kérdés: Amennyiben a bónuszpontokat a telefontársaság jóváírja, és egy nagy értékű mobiltelefon vételekor nem kell fizetni (a számla végösszege 0 Ft), értékkel kell-e állományba venni, tekintettel arra, hogy növekedett a vagyonunk, illetve ha a fenti okból a tényleges árnál kevesebbet kell a telefonért fizetni (vagy a csökkentett, kifizetett összegben kell bevételezni)? Belefér-e az eset az ajándék vagy a térítésmentes átvétel körébe? Az eszköz megszerzése érdekében felmerült kiadást a számla végösszegének megfelelően egy összegben (alap+áfa bontásba), vagy az eredeti vételárat kiadásként (alap+áfa bontásban), a kedvezményt bevételként kiadásként (alap+áfa bontásban) kell-e lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]"0" Ft. Ebben az esetben a könyvekben nem kell értékben nyilvántartásba venni az eszközt, csak a mennyiségben vezetett nyilvántartásba kell bevételezni. Ha az eszközt a dolgozónak átvételi bizonylat (elismervény) ellenében személyes használatra kiadják, akkor természetesen az egyéb, személyes használatra átadott eszközökhöz hasonlóan kell nyilvántartani, és mint leltári tárgyért a dolgozó felelős annak rendeltetésszerű használatáért, megőrzéséért. Ha a bónuszpontok beváltása nem fedezi az eszköz teljes értékét, azért fizetni kell, de a tényleges (piaci) árnál kisebb összeget. Ebben az esetben a számlában szereplő és ténylegesen megfizetett összeg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 899