Gazdasági szervezet - gazdasági vezető

Kérdés: Ha a polgármesteri hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely rendelkezik gazdasági szervezettel, akkor szükséges-e kijelölni gazdasági vezetőt vagy gazdálkodási csoportvezetőt a gazdálkodási feladatok ellátására? Ha nincs kijelölve, akkor a jegyző a hivatal vezetője és gazdasági vezetője is egyben? Milyen feltételek fennállása esetében szükséges egy polgármesteri hivatalnak rendelkeznie gazdasági szervezettel?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 9. §-ának (1) bekezdése határozza meg a gazdasági szervezet fogalmát, feladatait. E szerint a gazdasági szervezet:a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok mó-dosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Közoktatási intézmény gazdálkodása

Kérdés: Nem állami, nem önkormányzati fenntartásban működő nevelési-oktatási intézményre vonatkozik kérdésünk. (Kiemelten közhasznú egyesület tart fenn általános iskolát és gimnáziumot.) Mi határozza meg az iskola gazdálkodási jogkörét, a fenntartónak milyen jogszabályoknak kell megfelelnie a gazdálkodás irányítása szempontjából?
Részlet a válaszából: […] ...alapító, fenntartó az iskola alapító okiratában határozza meg az alap- és vállalkozói feladatok körét, az iskola vagyonát és gazdálkodási jogkörét. Az alapító rendelkezhet úgy, hogy az iskola a fenntartótól kapott pénzeszközökkel önállóan gazdálkodik. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Önállóan működő költségvetési szerv

Kérdés: Ha egy pedagógiai szakszolgálat önállóan működő intézmény, de gazdaságilag nem önálló, szükséges-e gazdasági vezető alkalmazása az intézményben? A szakszolgálat gazdálkodással kapcsolatos feladatait a fenntartó látja el.
Részlet a válaszából: […]  Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervgazdasági szervezettel rendelkezhet az irányító szerv döntésétől függően.Dönthet úgy, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervneklegyen gazdasági szervezete, és a gazdasági számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.

Tulajdonszerzés 2003. június 9-e előtt alapított gazdasági társaságokban

Kérdés: Egy költségvetési szerv (önkormányzat polgármesteri hivatala) olyan gazdálkodó szervezetben vesz részt, amelyben többségi befolyással nem rendelkezik. A gazdasági társaság alapítása 2003. 06. 09. előtt történt. Van-e valamilyen teendője a költségvetési szervnek az Áht. 95. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 95. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat a 2003.évi XXIV. törvény 10. §-a iktatta be 2003. június 9-ei hatállyal. Ez ajogszabály nem rendelkezik arról, hogy a már meglévő gazdasági társaságokban aköltségvetési szerv (ideértve az önkormányzatokat is)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.
Kapcsolódó címke:

Kis létszámú intézmény gazdálkodási jogkörének meghatározása

Kérdés: Kis létszámú intézményben hogyan érvényesíthető az az előírás, hogy az érvényesítő-ellenjegyző nem igazolhatja a teljesítést?
Részlet a válaszából: […] ...Áht-vhr. alapján a felügyeleti szervnek joga van a költségvetési szerv megalapításánál meghatározni a gazdálkodási jogkör szerinti besorolást.Kis létszámú intézménynél, amennyiben a jogszabályban rögzített összeférhetetlenségi szabályokat nem lehet betartani,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.
Kapcsolódó címke: