Beszedett térítési díjak kezelése

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, házipénztárt működtetünk, pénzkezelő, pénzbeszedő helyünk nincs. A dolgozók és a külsős személyek által igénybe vett intézményi étkezést az élelmezésvezető készpénzfizetési számla ellenében szedi be. Egy alkalommal akár 50 000-150 000 forint közötti összeget is beszed. Helyes-e az a gyakorlat, hogy az így beszedett étkezési térítési díjakat nem futtatjuk keresztül (nem vételezzük be) az intézmény házipénztárán, hanem egy összegben, rögtön az intézmény bankszámlájára fizetjük be?
Részlet a válaszából: […] ...a bevétel bankszámlára történő befizetése két külön gazdasági esemény. A készpénzfizetési számla ellenében beszedett bevételeket a házipénztárban bevételként szerepeltetni kell. Bár a kérdésben az szerepel, hogy nincs pénzbeszedő, pénzkezelő helyük, azonban azzal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.
Kapcsolódó címkék:    

Házipénztárból történő készpénzkifizetés

Kérdés: Mikor lehetséges házipénztárból készpénzkifizetés? Tilos-e a házipénztárból munkabérrel összefüggő kifizetést eszközölni?
Részlet a válaszából: […] ...148. §-ának (3) bekezdése csak a központi költségvetési alrendszerbe tartozó költségvetési szervekre nézve rögzíti taxatíve a házipénztárból történő készpénzkifizetés ese-teit, melyek a következők:a) a közfoglalkoztatásban részt vevők bére, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Érvényesítés

Kérdés: Önkormányzati intézmény házipénztárának belső ellenőrzése kapcsán az alábbi kérdésünk merült fel. Házipénztárból történő előleg kiadását kell-e érvényesíteni? (Az Áht. és Ávr. kapcsolódó rendelkezései számunkra nem adtak egyértelmű választ.)
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 58. §-a szerint:"(1) Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az 57. § (3) bekezdése szerinti esetben annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht.,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  

Házipénztárból teljesíthető készpénzes kifizetések

Kérdés: Úgy tudom, hogy munkabérelőleget már nem lehet házipénztárból kifizetni. Valóban így van, és tényleg egyáltalán nem lehet, vagy az intézmények belső szabályzatukban eltérhetnek ettől? Többször előforduló probléma, hogy külföldről érkező vendégeink nem rendelkeznek magyar bankszámlával, viszont a jövedelmük utalásáig azonnal szükségük van készpénzre (forintra), hogy az itteni megélhetésüket fedezzék. Esetenként előfordul, hogy saját dolgozóinknak is mielőbb készpénzes előlegre van szükségük. Mely rendelet vagy törvény szabályozza ezt a kérdést?
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. 148. §-ának (1)-(3) bekezdései szabályozzák a házipénztárból történő készpénzkifizetésre vonatkozó szabályokat. Az (1)-(2) bekezdések minden költségvetési szervre nézve rögzítik, hogy a házipénztárba készpénz vehető fel, illetve azt, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.
Kapcsolódó címkék:  

Házipénztár

Kérdés: A házipénztárral kapcsolatos a kérdésem. Intézményünkben a pénztáros feladata a napi posta feladása is. Saját pénzéből feladja a postát, másnap pedig a kapott számlát kifizeti a pénztárból magának. Ilyenkor a kiadási pénztárbizonylaton a kedvezményezett azonos lehet a pénztárossal. Ugyanezt kérdezem, ha ő a beszedett étkezési díjakat befizeti a bankszámlára, a kiadási pénztárbizonylaton az ő neve szerepel kedvezményezettként is?
Részlet a válaszából: […] ...a saját pénzéből fizeti ki a postai díjat. Az Ávr. 148. §-ának (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv készpénzt vehet fel házipénztárába. A (2) bekezdés szerint a házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:    

Házipénztár kialakítása

Kérdés: Költségvetési szerv házipénztárának kialakításához milyen biztonsági előírásokat, szabályokat kell figyelembe venni, milyen jogszabály vonatkozik erre?
Részlet a válaszából: […] ...házipénztárra vonatkozó biztonsági előírásokat apénzkezelési szabályzatban kell meghatározni. A követelményrendszerkialakítására direkt jogszabályi előírások és azoknak pontos helymeghatározásainincsenek, ezek több olyan jogszabályból tevődnek össze,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Pénzforgalmi gazdasági műveletek bizonylatainak késedelem nélküli rögzítése

Kérdés: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint a pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg a könyvekben rögzíteni kell. A könyvekben történő rögzítés alatt a kiadási, bevételi pénztárbizonylatokat, pénztárjelentést kell-e érteni, vagy a főkönyvi könyvelést?
Részlet a válaszából: […] ...házipénztári bizonylatok kezelési rendjére részletesjogszabályi előírás nincsen. Ezért a bizonylatok kezelésének rendjét és azadatok rögzítésének módját, időpontját stb. minden költségvetési szervnek sajáthatáskörében kell szabályoznia számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.