Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott házipénztár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beszedett térítési díjak kezelése

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, házipénztárt működtetünk, pénzkezelő, pénzbeszedő helyünk nincs. A dolgozók és a külsős személyek által igénybe vett intézményi étkezést az élelmezésvezető készpénzfizetési számla ellenében szedi be. Egy alkalommal akár 50 000-150 000 forint közötti összeget is beszed. Helyes-e az a gyakorlat, hogy az így beszedett étkezési térítési díjakat nem futtatjuk keresztül (nem vételezzük be) az intézmény házipénztárán, hanem egy összegben, rögtön az intézmény bankszámlájára fizetjük be?
Részlet a válaszból: […]könyvelni pedig csak a szabályszerűen kiállított bizonylat alapján lehet.Ennek alapján a napi bevételekkel kapcsolatos bizonylatok adatai szerint kell a könyvekben rögzíteni a gazdasági eseményeket. Véleményünk szerint nem szabályos az az eljárás, hogy a készpénzben beszedett bevételeket bankszámlára befolyt bevételként számolják el, készpénzmozgást igazoló bizonylatok alapján. A térítési díj befizetése készpénzben és a bevétel bankszámlára történő befizetése két külön gazdasági esemény. A készpénzfizetési számla ellenében beszedett bevételeket a házipénztárban bevételként szerepeltetni kell. Bár a kérdésben az szerepel, hogy nincs pénzbeszedő, pénzkezelő helyük, azonban azzal, hogy a befizetések az élelmezésvezetőnél történnek, és nem a házipénztárba, az élelmezésvezető gyakorlatilag mégis pénzbeszedő helyként üzemel, ezek szerint anélkül, hogy a pénzkezelési szabályzat akként nevesítené. A pénzkezelési szabályzatban javasoljuk az élelmezésvezetőt bevételkezelő helyként nevesíteni, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5319
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Házipénztárból történő készpénzkifizetés

Kérdés: Mikor lehetséges házipénztárból készpénzkifizetés? Tilos-e a házipénztárból munkabérrel összefüggő kifizetést eszközölni?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, ési) az a)-h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.A központi költségvetési szerv ezen esetekben készpénzben történő teljesítésére - a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel - készpénz felvételét igényelheti a Kincstártól, és teljesíthet készpénzben kifizetést.Önkormányzati költségvetési szervek esetében az Áht. záró rendelkezései[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5062

3. találat: Érvényesítés

Kérdés: Önkormányzati intézmény házipénztárának belső ellenőrzése kapcsán az alábbi kérdésünk merült fel. Házipénztárból történő előleg kiadását kell-e érvényesíteni? (Az Áht. és Ávr. kapcsolódó rendelkezései számunkra nem adtak egyértelmű választ.)
Részlet a válaszból: […]tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását."Álláspontunk szerint a jogszabályi környezet szerint a vásárlási előleg pénztári kifizetése esetén a kiadásokra vonatkozó utalványozási feladatokat és aláírásokat fogják érvényesíteni. A jogszabály azt is leírja, hogy az egyedi szabályozást minden költségvetési szerv a költségvetési szerv vezetője által belső szabályzatában szabályozza.Az Ávr. 13. §-ának (2) bekezdése szerint:"A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösena) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket."A Pénzkezelési szabályzatban javasoljuk meghatározni a készpénzben történő vásárlási előleg pénztárból történő kifizetése szabályait, és a Gazdálkodási (Kötelezettségvállalási) szabályzatban az erre vonatkozó érvényesítés gyakorlásának módját, valamint a hozzájuk kapcsolódó mellékleteket.A vásárlási előleg kiadása akkor tud megalapozott lenni, ha a költségvetési szerv szabályzatában rögzítetteknek megfelelően a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés rendjére vonatkozó előírások betartásával, érvényesített, utalványozott,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4778
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Házipénztárból teljesíthető készpénzes kifizetések

Kérdés: Úgy tudom, hogy munkabérelőleget már nem lehet házipénztárból kifizetni. Valóban így van, és tényleg egyáltalán nem lehet, vagy az intézmények belső szabályzatukban eltérhetnek ettől? Többször előforduló probléma, hogy külföldről érkező vendégeink nem rendelkeznek magyar bankszámlával, viszont a jövedelmük utalásáig azonnal szükségük van készpénzre (forintra), hogy az itteni megélhetésüket fedezzék. Esetenként előfordul, hogy saját dolgozóinknak is mielőbb készpénzes előlegre van szükségük. Mely rendelet vagy törvény szabályozza ezt a kérdést?
Részlet a válaszból: […]házipénztári keret nagyságára is figyelemmel - készpénz felvételét a Kincstártól, és teljesíthetnek készpénzben kifizetést:a) a közfoglalkoztatásban részt vevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,h) a c)-e) pontok szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, ési) az a)-h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4027
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Házipénztár

Kérdés: A házipénztárral kapcsolatos a kérdésem. Intézményünkben a pénztáros feladata a napi posta feladása is. Saját pénzéből feladja a postát, másnap pedig a kapott számlát kifizeti a pénztárból magának. Ilyenkor a kiadási pénztárbizonylaton a kedvezményezett azonos lehet a pénztárossal. Ugyanezt kérdezem, ha ő a beszedett étkezési díjakat befizeti a bankszámlára, a kiadási pénztárbizonylaton az ő neve szerepel kedvezményezettként is?
Részlet a válaszból: […]előlegfelvétel és -elszámolás rendjét a pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni. Az előleg felvételét az illetékes vezetővel engedélyeztetni kell. A belső szabályozásban rendelkezni tudnak arról, hogy utólagos elszámolásra, készpénzelszámolásra előleget mire adnak ki. Általában a költségvetési szerveknél készpénzelszámolásra a következő célokra adnak ki előleget:- kiküldetési költségre,- a szervezetük tevékenységét szolgáló eszköz beszerzésére, valamint szolgáltatás igénybevételére,- reprezentációra,- üzemanyag-vásárlásra,- postaköltségre.Kivételesen indokolt esetben a szabályzatban megjelölt személy, vezető adhat írásban engedélyt a fenti jogcímeken kívül a készpénz elszámolásra történő kiadására, előleg kifizetésére.Készpénz elszámolásra történő felvételére, adott elő­legként történő kifizetésére kizárólag a költségvetési szerv tevékenységével összefüggésben, a tevékenységet szolgáló eszköz megszerzése, szolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3766
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Házipénztár kialakítása

Kérdés: Költségvetési szerv házipénztárának kialakításához milyen biztonsági előírásokat, szabályokat kell figyelembe venni, milyen jogszabály vonatkozik erre?
Részlet a válaszból: […]az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot is el kell készíteni, figyelembe véve az Ámr. vonatkozó előírásait is. Amennyiben a törvény vagy jogszabály változik, akkor azokat a szabályzatoknak is követniük kell, és a módosításokat a törvény hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikába beépíteni. 2010. évben az új jogszabályok kihirdetése miatt, illetve a jogszabályok formai és tartalmi változásai miatt szükségszerűvé vált a szabályzatok újraalkotása. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (8) bekezdése szerint a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól. Itt kell rendelkezni továbbá a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz-záróállomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről, és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. A házipénztár kezelésére és tárolására olyan biztonsági rendszer-kialakítás és szabályozás szükséges, amely a számviteli alapelvekkel szinkronban van, és betartása a megjelölt személyekre nézve kötelező. A pénzkezelési szabályzatban belső szabályozásként a helyi adottságok figyelembevételével is szabályozhatók a biztonsági előírások. A házipénztár biztonságos és megfelelő zárását és nyitását a következők figyelembevételével kell kialakítani. A házipénztár védelmének kialakítása fizikai védelemre, személyi védelemre, a pénzforgalom szabályszerűségére és az adatok védelmére korlátozódik. Olyan költségvetési szervnél, ahol mind a kötelező belső előírások szükségszerűvé teszik, mind az anyagi lehetőségek megengedik, a házipénztár védelmi rendszerének biztosítását megállapodás keretében biztonsági szolgálattal, illetve biztonsági riasztó beszerelésével is elláthatják. A házipénztár helyiségének kiválasztásánál fontos szempontként érdemes figyelembe venni, hogy a házipénztár jól megközelíthető legyen, központi, frekventált helyen. Amennyiben biztosítással is rendelkezik a költségvetési szerv, akkor köteles a biztosítócéggel kötött szerződésben leírtak maradéktalan betartására. A házipénztár ablakait a pénzkezelési szabályzatban rögzített módon, ráccsal kell ellátni, amennyiben erről így rendelkeztek. A házipénztárban lévő pénz tárolásáról és megóvásáról páncélszekrény biztosításával szükséges gondoskodni, és a pénz elhelyezésének minden esetben itt kell történnie. A házipénztár egyik kulcsát a pénztáros kezeli, a másik kulcs pedig egy zárt borítékban vagy a gazdasági vezetőnél, vagy a költségvetési szerv vezetőjénél kerül elhelyezésre. Ezt pontosan meg kell határozni a szabályzatban. A borítékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2599

7. találat: Pénzforgalmi gazdasági műveletek bizonylatainak késedelem nélküli rögzítése

Kérdés: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint a pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg a könyvekben rögzíteni kell. A könyvekben történő rögzítés alatt a kiadási, bevételi pénztárbizonylatokat, pénztárjelentést kell-e érteni, vagy a főkönyvi könyvelést?
Részlet a válaszból: […]szervnek saját hatáskörében kell szabályoznia számviteli politikájában vagy pénzkezelési szabályzatában. A főkönyvi nyilvántartásban - különösen számítógépes feldolgozás esetén - a pénztári bizonylatok adatait a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg rögzíteni általában lehetetlen. Ezért ilyen esetekben, a könyvekben történő rögzítés alatt olyan nyilvántartásba történő bevezetést kell érteni, amely alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2396