Számlahelyesbítés

Kérdés: Intézményünk az étkezési térítési díjakat előre számlázza, tehát pl. a szeptember havi díjat augusztusban szedi be. Sokszor kell a számlákat módosítani lemondás vagy pótrendelés miatt. Mi a helyes módja a számlák helyesbítésének? Befolyásolja-e a számlamódosítást, hogy a számlát kiegyenlítették-e?
Részlet a válaszából: […] ...új teljesítési időpont tartozik, ezért az Áfa-tv. 159. §-a szerinti számlát, vagy adott esetben nyugtát kell kibocsátani. Tehát nem helyesbítő számlát, illetve az Áfa-tv. 170. §-a szerinti adattartalmú számlával egy tekintet alá eső okiratot kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
Kapcsolódó címkék:    

Számlamódosítás

Kérdés: Egyik partnerünk a városi rendezvényen műsort adott. A számlán nem helyes teljesítési időpontot szerepeltetett, ezért a számlát megkifogásoltuk. Először a nyomtatott számlára tollal ráírta a helyes dátumot, majd miután ismét nem fogadtuk be a számlát, küldött egy újabb nyomtatott számlát, amelyen a helyes dátum és az eredeti számla száma szerepel, de nem tüntették fel rajta, hogy a számlának mely adatát módosítják. A számlát pályázati elszámoláshoz kell benyújtanunk. Befogadhatjuk-e a számlát?
Részlet a válaszából: […] ...adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.A helyesbítő számlán nem szerepel, hogy a számla mely adattartalmát módosítják, ezért nem felel meg az Áfa-tv. 170. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Számla adattartalma

Kérdés: Szállító partnerünk hibásan tüntette fel a számlán az adószámunkat. Annak ellenére írta rá a számlára az adószámot, hogy ezt a törvény előírná, hiszen nem éri el a számla áfaértéke a 100 000 Ft-ot. Elfogadható a számla kifizetésre?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 169. §-a határozza meg a számla kötelező adattartalmát, így azokat az eseteket is, amikor a vevő adószámát kötelező feltüntetni a számlán. A vevő adószámát nem csak akkor kell a számlán szerepeltetni, ha a számla áfatartalma eléri a 100 000 Ft-ot....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Számla javítása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Kérdésünk az alábbi: Számla javítása milyen módon történhet, ha olyan adatokról van szó, amelyek nem módosítják a számla végösszegét és adótartalmát (pl.: vevő adatai, teljesítés időpontja, fizetési határidő dátuma, megnevezés) kézzel kiállított és gépi számla esetében?
Részlet a válaszából: […] ...meg, ami azt jelenti, hogy ennél bővebb adattartalmú bizonylatkibocsátható, és az nevezhető adott esetben sztornó- vagy helyesbítő számlánakis. A helyesbítő bizonylatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:bizonylat kibocsátásának kelte,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Utólagos árengedmény

Kérdés: Sportrendezvényekre szóló jegyeket vásároltunk idén különböző rendezvényekre ugyanattól a cégtől, és a vásárlásaink mennyiségére tekintettel utólagos kedvezményt kaptunk. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy ilyen esetben köteles-e helyesbítő számlát kiállítani a cég. Értelmezésük szerint ez nem szükséges, mivel az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdése pusztán lehetőségként biztosítja a szolgáltatást nyújtó adóalany számára ilyen esetben az adóalap-csökkentést és nem kötelezettségként. Éppen ezért vonakodik is kiállítani azt, mivel úgy gondolja, hogy minden egyes árcsökkentésére alapot adó ügylet bizonylatát helyesbíteni kell, valamint önellenőrizni a bevallási időszakot, ugyanakkor a kedvezményt ugyanúgy meg kell adózni. Álláspontunk szerint ugyanakkor mindenképpen ki kell állítani a helyesbítő bizonylatot. Kérjük, segítsenek a probléma tisztázásában!
Részlet a válaszából: […] Figyelemmel arra, hogy a pénz-visszatérítésre az engedményrejogosító termékértékesítést követően kerül sor, megítélésünk szerint az adottügyletre az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdése alkalmazandó. Eszerint az adó alapjautólag csökkenthető, ha a teljesítést követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Külföldi pénznemben kiállított számla módosítása

Kérdés: Melyik árfolyamot kell alkalmazni az 58. § alá tartozó ügylettel összefüggésben kiállított számla helyesbítésekor, ha a felek az ellenértéket külföldi fizetőeszközben állapították meg? Álláspontunk szerint a helyes megoldás egy olyan esetben, amikor az eredeti számla kiállításának időpontja 2008. augusztus 21-e, akkor az ezzel összefüggésben 2009. január 22-én kiállított helyesbítő bizonylatban az eredeti számla kiállítási időpontját kell alapul venni.
Részlet a válaszából: […] A leírtak alapján az ügylettel összefüggésben felmerülthelyesbítés oka nem állapítható meg. Az Áfa-tv. 80. § (1) bekezdés b) pontjábanfoglaltaknak megfelelően az Áfa-tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó esetekben aszámla kibocsátásakor érvényes árfolyamot kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.