Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott helyesbítő számla tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Számlamódosítás

Kérdés: Egyik partnerünk a városi rendezvényen műsort adott. A számlán nem helyes teljesítési időpontot szerepeltetett, ezért a számlát megkifogásoltuk. Először a nyomtatott számlára tollal ráírta a helyes dátumot, majd miután ismét nem fogadtuk be a számlát, küldött egy újabb nyomtatott számlát, amelyen a helyes dátum és az eredeti számla száma szerepel, de nem tüntették fel rajta, hogy a számlának mely adatát módosítják. A számlát pályázati elszámoláshoz kell benyújtanunk. Befogadhatjuk-e a számlát?
Részlet a válaszból: […]módosítja;d) *e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.A helyesbítő számlán nem szerepel, hogy a számla mely adattartalmát módosítják, ezért nem felel meg az Áfa-tv. 170. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti kötelező adattartalomnak. A teljesítési időpont nagyon fontos az áfában, mert az eladó oldaláról ehhez kötődik az áfabevallási és -fizetési határidő, a vevőnek pedig a teljesítés időpontjában nyílik meg a levonási joga. Ha a teljesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5036

2. találat: Számlahelyesbítés

Kérdés: Intézményünk az étkezési térítési díjakat előre számlázza, tehát pl. a szeptember havi díjat augusztusban szedi be. Sokszor kell a számlákat módosítani lemondás vagy pótrendelés miatt. Mi a helyes módja a számlák helyesbítésének? Befolyásolja-e a számlamódosítást, hogy a számlát kiegyenlítették-e?
Részlet a válaszból: […]különbséget.De választható az a megoldás is, hogy a pótlólag fizetendő összeget külön rendezik, külön számlázzák. Ebben az esetben az így kiállított számla esetében is az Áfa-tv. 58. §-a szerint kell megállapítani a teljesítési időpontot. Mivel az utólag fizetendő ellenértékhez új fizetési esedékesség, új teljesítési időpont tartozik, ezért az Áfa-tv. 159. §-a szerinti számlát, vagy adott esetben nyugtát kell kibocsátani. Tehát nem helyesbítő számlát, illetve az Áfa-tv. 170. §-a szerinti adattartalmú számlával egy tekintet alá eső okiratot kell kibocsátani.Negatív irányú adóalap-módosításnál, pl. lemondás esetén az adóalap utólagos csökkentéséhez szükséges a számla módosítása, vagyis az Áfa-tv. 170. §-a szerinti számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátása. Ez az eset azonban nem keletkeztet új fizetési kötelezettséget, ezáltal új fizetési esedékességet sem, azaz új teljesítési időpont nem értelmezhető, hanem az eredeti teljesítési időpont az irányadó továbbra is, így a korábban kiállított számlát módosító, számlával egy tekintet alá eső okiraton nem kell teljesítési időpontot feltüntetni.Több elszámolási időszakot érintő negatív irányú számlahelyesbítés esetén elfogadott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5034
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Számla adattartalma

Kérdés: Szállító partnerünk hibásan tüntette fel a számlán az adószámunkat. Annak ellenére írta rá a számlára az adószámot, hogy ezt a törvény előírná, hiszen nem éri el a számla áfaértéke a 100 000 Ft-ot. Elfogadható a számla kifizetésre?
Részlet a válaszból: […]szerepeltetni, ha a számla áfatartalma eléri a 100 000 Ft-ot. Kötelező szerepeltetni a számlán a vevő adószámát a belföldi fordított adózás alá eső termék vagy szolgáltatás értékesítése esetén is, továbbá akkor, ha az eladó felszámolás alatt álló társaság, és 100 000 Ft-ot meghaladóan értékesít.A kötelező adattartalmakon túl nem tilos további adatok szerepeltetése a számlán, de ha valamely adatot szerepeltetnek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4708

4. találat: Számla javítása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Kérdésünk az alábbi: Számla javítása milyen módon történhet, ha olyan adatokról van szó, amelyek nem módosítják a számla végösszegét és adótartalmát (pl.: vevő adatai, teljesítés időpontja, fizetési határidő dátuma, megnevezés) kézzel kiállított és gépi számla esetében?
Részlet a válaszból: […]adattartalmát az okirat (bizonylat) módosítja, és a számla azon adattartalmának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természetes, illetőleg annak számszerű leírása, hatása, ha ilyen van. Az előzőek alapján, ha pl. a teljesítési időpontja hibás, akkor elegendő az azonosító adatok és az eredeti számla hivatkozási száma, a téves teljesítési időpont és a helyes teljesítési időpont feltüntetése a helyesbítő bizonylaton. A továbbiakban szükséges megkülönböztetnünk a gépi és a kézi számlákat a helyesbítés szempontjából. Géppel kiállított számlán semmilyen adatot nem lehet kézzel javítani, ez a korábbi és a jelenleg hatályos előírások szerint is így van. Kézzel kibocsátott számlán, számviteli szabályoknak megfelelő javítások elvégezhetők. A számviteli törvény, illetve az Áfa-tv. a kézzel történő helyesbítések módjára tételes törvényi előírást nem tartalmaz, a gyakorlat, életszerűség alapján a következő követelmények fogalmazhatók meg. Az eredeti hibás adatot áthúzással és fölé vagy mellé írással lehet javítani. A javításnál ügyelni kell arra, hogy a hibás sor, adat is olvasható maradjon. A javítást a számlakibocsátónak célszerű aláírni és dátumozni. Kézi számlán kézzel javítható minden olyan elírás, hiányosság, amely nem az adóalapot, az adó összegét, valamint nem a számla hitelességét érinti. Tehát pl. javítható a valós, létező vevő nevének, címének, adószámának elírása, pl. utca- vagy házszámelírás, betűhiba a cég nevében, vagy a cégforma, pl. kft. helyett bt" fizetési határidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2644

5. találat: Utólagos árengedmény

Kérdés: Sportrendezvényekre szóló jegyeket vásároltunk idén különböző rendezvényekre ugyanattól a cégtől, és a vásárlásaink mennyiségére tekintettel utólagos kedvezményt kaptunk. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy ilyen esetben köteles-e helyesbítő számlát kiállítani a cég. Értelmezésük szerint ez nem szükséges, mivel az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdése pusztán lehetőségként biztosítja a szolgáltatást nyújtó adóalany számára ilyen esetben az adóalap-csökkentést és nem kötelezettségként. Éppen ezért vonakodik is kiállítani azt, mivel úgy gondolja, hogy minden egyes árcsökkentésére alapot adó ügylet bizonylatát helyesbíteni kell, valamint önellenőrizni a bevallási időszakot, ugyanakkor a kedvezményt ugyanúgy meg kell adózni. Álláspontunk szerint ugyanakkor mindenképpen ki kell állítani a helyesbítő bizonylatot. Kérjük, segítsenek a probléma tisztázásában!
Részlet a válaszból: […]§ (1) bekezdés szerint az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdésén alapuló adóalap-csökkentésnek a feltétele az, hogy az adóalany az ügylet teljesítését tanúsító számla adattartalmának módosításáról gondoskodjon. Amennyiben a gazdasági társaság az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel nem kíván élni, és a természetben nyújtott engedmény (a plusztermék) értékét nem kívánják adóalap-csökkentő tételként figyelembe venni, akkor azon jegyek értékesítéséről kiállított számlák adattartalmát nem kell módosítani, melyek az árengedményt alapozzák meg. Abban az esetben azonban, ha az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdés szerinti adóalap-csökkentés lehetőségével élni kíván az adóalany, akkor a jegyértékesítésekről szóló számlákat számlával egy tekintet alá eső okirat adattartalmával megegyező bizonylattal kell módosítani, megjelölve benne a módosítással érintett számla sorszámát és az adóalapot csökkentő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2502

6. találat: Külföldi pénznemben kiállított számla módosítása

Kérdés: Melyik árfolyamot kell alkalmazni az 58. § alá tartozó ügylettel összefüggésben kiállított számla helyesbítésekor, ha a felek az ellenértéket külföldi fizetőeszközben állapították meg? Álláspontunk szerint a helyes megoldás egy olyan esetben, amikor az eredeti számla kiállításának időpontja 2008. augusztus 21-e, akkor az ezzel összefüggésben 2009. január 22-én kiállított helyesbítő bizonylatban az eredeti számla kiállítási időpontját kell alapul venni.
Részlet a válaszból: […]eredményez új termékértékesítést/szolgáltatásnyújtást, s így a módosítást az eredeti teljesítés jellemzőinek megfelelően kell elvégezni. Amennyiben a korrekció kizárólag azért válik szükségessé, mert a számla kiállítása során helytelen árfolyamot vettek figyelembe, az Áfa-tv. 58. §-a szerinti ügyletről kiállított számla korrekciója során korrigálandó számla kibocsátásának időpontjában érvényes árfolyamot kell figyelembe venni. Az Áfa-tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek esetében az adófizetési kötelezettség az ellenérték megfizetése esedékességekor keletkezik. A beadványban megfogalmazottak alapján vélelmezhető, hogy a kérdéses esetben a módosító számlának nevezett bizonylat alapján a termék vevőjének/szolgáltatás igénybe vevőjének fizetési kötelezettsége lesz az ügyletet teljesítő adóalany felé, ezért annak megítélésekor nem hagyható figyelmen kívül az Áfa-tv. 58. §-ának rendelkezése, mely szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2382
Kapcsolódó tárgyszavak: ,