Közalkalmazotti többletfeladatok díjazása

Kérdés: Igazgatóságunk munkaügyi osztályán foglalkoztatott közalkalmazottak kinevezés szerinti munkaköre munkaügyi előadó. Az osztályon jelenleg egy üres álláshely van, emiatt a munkaügyi előadóknak olyan feladatokat is el kell lát-niuk, ami nem szerepel a munkaköri leírásukban. Milyen módon és formában lehetne kompenzálni a közalkalmazottakat a többletfeladatok ellátásáért? Fizethető-e részükre helyettesítési díj? Amennyiben igen, és a helyettesítést túlórában látják el, kell-e nekik rendkívüli munkavégzési pótlékot fizetnünk? Szeretném kiemelni, hogy itt nem más munkaköri feladatokat kell ellátni, mert a munkakör ugyanaz, mint akit helyettesít, hanem a munkaköri leírásán kívüli többletfeladatokkal bízza meg a munkáltató. Adott esetben dönthet-e úgy a munkáltató, hogy mivel a munka-köri leírást egyoldalúan a munkáltató határozza meg, módosítja azt munkaszervezési okokra hivatkozva, és nem kompenzálja a közalkalmazottat a többletfeladatok ellátásáért?
Részlet a válaszából: […] ...megfeleltethetők.A díjazás kérdését érintően két megoldás is lehetséges. Egyrészt a többletfeladatok ellátása ellentételezhető helyettesítési díjjal. A Kjt. szerint, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Helyettesítési díj

Kérdés: Kjt. hatálya alá tartozó intézményben tartósan távol lévő (GYED, GYES, táppénz) közalkalmazott helyére másik dolgozót bíz meg a távol lévő közalkalmazott feladatainak az elvégzésére havi fix összegben, helyettesítési díjjal az intézményvezető. Ha a helyettesítést végző dolgozó szabadságon vagy táppénzen van, jár-e a fix összegű helyettesítés díja, ha a feladat elvégzését az intézményvezető leigazolja, vagy az összeget arányosítani kell az adott hónapban a munkavégzés napjaival?
Részlet a válaszából: […] ...tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. A Kjt. tehát rögzíti, hogy a többletmunkával arányos díjazás jár, azonban nem rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
Kapcsolódó címkék:  

Helyettesítési díj közszolgálati tisztviselő részére

Kérdés: Polgármesteri hivatalunknál tartósan távol lévő (30 napot meghaladó) közszolgálati tisztviselő helyettesítésére jár-e helyettesítési díj, ha a helyettesítést ellátó tisztviselő munkaköri leírása tartalmazza a helyettesítés ellátását?
Részlet a válaszából: […] ...intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti a helyettesítés első napjától. Ennek mértéke a helyettesített kormánytisztviselő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Köztisztviselő megbízása más munkakör, illetve munkaköri feladatok ellátásával

Kérdés: Köztisztviselőnek középiskolai végzettséggel milyen pótlékot, kiegészítést tudunk adni, ha megbízzuk őt jegyzői asszisztensi feladatokkal határozott időre?
Részlet a válaszából: […] ...intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő köztisztviselő illetményének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Tanórai helyettesítés díjazása

Kérdés: Meg kell-e különböztetni szakos, illetve nem szakos helyettesítés óradíját? Korábban volt ilyen szabály. Tehát ha matematikaórára biológia szakos megy helyettesíteni, akkor a biológusnak teljes túlóradíj jár?
Részlet a válaszából: […] ..."másik" osztályban, nem jelent többletmegterhelést, akár szakos a helyettesítés, akár nem. Az, hogy a pedagógus jogosult-e óradíjra vagy helyettesítési díjra, a fentebb említett körülményektől függ. Megjegyzem, nem szakos helyettesítés esetén sok esetben a tanár a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.
Kapcsolódó címkék:  

Prémiumévek programban részt vevő pedagógus helyettesítésre történő beosztása

Kérdés: A prémiumévek programban részt vevő pedagógus a munkaidején túl - amennyiben vállalja - beosztható-e helyettesítésre külön díjazás fejében?
Részlet a válaszából: […] ...számukra ennek megfelelően írja elő azemlített, legfeljebb heti 12 óra időtartamú munkavégzést. Ezért azonban nem járkülön díjazás, helyettesítési díj, és a Pép. tv. 4. § (2) bekezdés utolsómondata azt is meghatározza, hogy a programban részt vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Jegyző helyettesítése

Kérdés: Kinevezett jegyzőnk gyermeket vár, távolléte alatt a szomszéd településen főállású munkaviszonyban foglalkoztatott jegyző látja el a feladatot. A helyettesítést végző jegyző részére milyen alkalmazási iratot készítsünk? Megilletik-e az alábbi juttatások: 0. havi illetmény, étkezési utalvány, ruházatiköltség-térítés, munkába járás?
Részlet a válaszából: […] ...amikor aköztisztviselő az eredeti munkaköre mellett - ugyanabban a jogviszonyban - egymásik munkakörbe tartozó munkát is elvégez, s ezért helyettesítési díj illetimeg.Jelen esetben a Ktv. egytovábbi jogviszony létrehozását legalizálja. Szükséges ugyan a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 14.

Helyettesítési díj

Kérdés: Egy 5 fős brigád valamelyik tagja megbetegszik, és a továbbiakban 4-en végzik az 5 fő munkáját. Az így keletkező bérmaradvány kifizethető-e a brigád 4 tagjának? Milyen jogszabály alapján?
Részlet a válaszából: […] A "brigád" meghatározást jelen esetben úgy tekintjük, mint egy munkaszervezés szempontjából kialakított csoportot, akik személyesen egyenként állnak munkaviszonyban a munkáltatóval. Tehát nem egy vállalkozási társaság szerződött meghatározott összeg fejében meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.
Kapcsolódó címke:

Pedagógusok rendkívüli munkájának díja és a helyettesítési díj

Kérdés: Rendkívüli munka (túlmunka) és helyettesítési túlmunka díjának kiszámításakor mi a meghatározó: az iskolai végzettség, vagy a hely, ahol a régi nevén "túlmunka" felmerül? Pl. felsőtagozatos tanár esetében az osztószám: 4,33 x 20 heti kötelező óra = 86,60; napközis nevelő esetében 4,33 x 23 heti kötelező óra = 99,59. Ha felsős tanár napköziben heti 23 órában napközis nevelő, és helyettesít a napközi otthonban, mennyi az osztószám: 86,60 vagy 99,59?
Részlet a válaszából: […] ...tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. A 138/1992. Korm. rendelet - többek között - szabályozza a rendkívüli munka díjazásának kérdését....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.
Kapcsolódó címke: