Igazolási kérelem

Kérdés: Ha a vállalkozó megbízott könyvelője elérhetetlen, mert igazoltan koronavírus-fertőzött, és nála vannak a bevalláshoz szükséges iratok, dokumentumok, ezért a bevallást benyújtani nem lehet, élhet-e igazolási kérelemmel az adózó?
Részlet a válaszából: […] Ha az adózó önhibáján kívül nem tud eleget tenni a törvényben előírt határidőben adóbevallási, valamint az ahhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségének, akkor lehetőség van igazolási kérelem előterjesztésére, hogy kimentse a mulasztást, és ezáltal mentesüljön a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

IFRS-re történő áttérés esetén kedvezőbb adófizetésre benyújtható kérelem

Kérdés: Társaságunk 2019. január 1-jével tért át az IFRS-ek alkalmazására, és csatlakozott egy taocsoporthoz, ezért vonatkozik ránk a Tao-tv. 18/D. §-ának (7) és (8) bekezdése. A taocsoport a 2019-es társaságiadó-bevallását határidőben benyújtotta, elmulasztotta viszont akkor a Tao-tv. 18/D. §-ának (8) bekezdése szerinti kérelmet előterjeszteni. Van-e lehetőség a kérelem utólagos benyújtására?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott jogszabályhely első fordulata szerint amennyiben a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó fizetendő adója az áttérés adóévében és az azt követő adóévben nem éri el az áttérés adóévét megelőző adóévi fizetendő adóját, akkor - a (8) bekezdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Bevallás késedelmes benyújtása

Kérdés: Már másodszor fordult elő, hogy könyvelőnk a bevallás benyújtását megelőzően kórházba került, így késve tudtuk elküldeni az esedékes bevallást. Kérhetjük-e ilyenkor az adóhatóságtól a bevallási határidő meghosszabbítását, nem szeretnénk ugyanis mulasztási bírságot kapni a késés miatt?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 1. számú melléklete határozza meg, hogy az adózóknaka bevallásukat milyen esedékességi időpontig kell benyújtaniuk. Arra semmifélerendelkezést nem találunk, hogy az adózó akadályoztatása esetén a bevallásraelőírt határidő meghosszabbítását az adóhatóságtól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.

Határidő túllépése

Kérdés: Megfellebbeztük az adóhatóság első fokú határozatát, melyet a másodfokú adóhatóság többszöri kérésünk ellenére több mint 3 hónap alatt bírált el. Arra hivatkoztak, hogy a regionális átalakítás miatt nem tudták, kinek kell kiadni a határozatot. Ha az adózó elmulasztja a fellebbezési határidőt, akkor már nem élhet ezzel a jogával. Érvényes-e a másodfokú határozat akkor, ha a hatóság túllépi a határozathozatalra rendelkezésére álló határidőt?
Részlet a válaszából: […] Az utólagos adómegállapításról szóló elsőfokú határozatközlésétől számított 30 napon belül nyújthatja be fellebbezését az adózó. Haezt a határidőt elmulasztja - és igazolási kérelemmel sem tudja mulasztásátkimenteni -, valóban nem élhet fellebbezési jogával. Más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 10.